Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экскурсии и туризм Экскурсии и туризм

Відображення традиційного українського світогляду в загадках

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки Львівський Національний Університет імені І. Франка Факультет культури і мистецтв Кафедри театрознавства і акторської майстерності КОНТРОЛЬНА РОБОТА На тему: Відображення традиційного українського світогляду в загадках Студентки Крижевич Юлії Львів 2009 План Вступ Загальні відомості про загадки, як зразок народної усної творчості Відображення традиційного українського світогляду в загадках Висновок Список використаної літератури Мета Дати онтологічну характеристику світогляду українського народу на прикладі загадок; залежно від умови загаданої теми розподілити їх на типи (матеріалістичний, ідеалістичний, релігійний або пантеїстичний). Зазначити як ще можна в загальному охарактеризувати який тип світогляду відображує окремо взята загадка (індивідуальний чи груповий, науковий, релігійний чи мішаний, буденний чи теоретичний). З`ясувати наступні аспекти: ставлення до природи; ставлення до членів соціуму (до себе і до тих, хто відгадує, до інших людей і до влади, до соціальних груп, до соціально-економічних класів, до власників на засоби виробництва), до різних суспільних явищ, до мови, мистецтва і науки). На основі проведеного аналізу: виявити чинники, які зумовили ті чи інші аспекти світогляду (або обставини суспільного життя в тому числі особливості історичної епохи; з`ясувати систему цінностей окремо взятої загадки; сформулювати смисложиттєві ідеали, що прагне донести загадка; вивести світоглядну паралель через загадки. Вступ Загадки мають світове поширення, вони зустрічаються майже у всіх народів світу. У первісних народів загадки імпровізувалися, почасти й до останнього часу імпровізуються у етнографічних групах1, що у віддалених гірських районах Західної України. Найдавніші загадки були переважно нескладними, вдало створеними метафорами, але згодом вони все більше стабілізувалися, вдосконалювалися в змісті та формі, відшліфовувалися. В такому вигляді вони передавалися з уст в уста, з покоління в покоління. Систематичний збір українських народних загадок почався досить пізно. Адже пам`ятки древньоруської літератури дають дуже мало свідоцтв про загадки. Навіть в XVII ст., коли вже на сторінках рукописів з`являються описи билин, казок, пісень, цілі збірки приказок, записів про загадки майже немає. Чижевський, досліджуючи феномен барокової літератури, {4, 297 -345} відзначає про появу загадкових віршів. Один із прикладів укладений Величковським (1698) – автора і ракового вірша та алфавітного, що так близькі до ребусу чи шаради: «Со см Богомъ дедж, ноп насъ блюсти буде»). Чижевський пояснює: «Загадки – це короткі, стислі поетичні твори, в основі яких є метафоричні запитання. Найчастіше в загадках на основі названих однієї чи кількох рис відомих предметів чи явищ належить одгадати інші («загадані») предмети або явища. Основними рисами художньої форми є стислість, лаконічність, сконденсованість думки і викладу. Характер образності загадках максимально конкретний, пов`язаний з реальним навколишнім життям і побутом народу». Проте іноді тільки на свобідних листках з`являється загадка, так далека від метафоричних загадок ХІХ ст.

, загадка типу книжкових притч: Стоит град межи небеси и землею, идеть з града посол нем и несе грамоту неписьменну (град – Ковчег Ноя, посол – голуб, а грамота неписьменна - листок маслини, що в клюві принесений в Ноевий ковчег). Російський вчений – фольклорист Афанасьєв писав: « Народні загадки зберігали для нас руїни старослов`янської метафоричної мови. Поява загадок тотожна з зародженням інтелекту»{5,7}. В українській фольклористиці вивчення походження і суспільної функції загадок були поставлені по-новому тому, що приблизно усі загадки на території України подібні між собою, і ця подібність історично зумовлена і є закономірним наслідком спільного походження, вікового співжиття в єдиній давньоруській державі, а пізніше – наслідком найтісніших культурних, зокрема фольклорних взаємозв`язків. Багато знаних нами загадок походить ще з часів Київської Русі. Етнографічна група - внутрішня територіальна складова етносу із слабо розвинутою локальною самосвідомістю, прийнятою сусідами назвою, зрідка самоназвою та місцевими особливостями культури, побуту, говірок (наприклад бойки, лемки, гуцули). Ще тісніше загадки пов`язані з народними казками. Казки донесли до нас окремі тексти давніх загадок, а також важливі свідчення про їх колишню функцію, відмінну від теперішньої. Так, в деяких казках мудра дівчина то загадує загадки, то їх одгадує. Це свідчить про відгуки то матріархату, то патріархату. Загадки про явища природи: небо, сонце, місяць, зірки, грім, вітер і т.д. – в свій час виходили із світогляду первісної людини, якій було властиво оживлювати , уособлювати явища природи то у вигляді тварин, то у вигляді людей.{ Із загадок цієї тематики наведемо такі: Тато високий, мама широка, син зрячий, невістка сліпа (небо, земля, день, ніч); Розстелю хусточку, та й положу лусочку, та й посію горшком (небо, місяць, зірки) ; Череда не лічена, толока не міряна, пастух не найманий (зірки, небо, місяць); або ось для прикладу найдавніший зразок загадки , яку відносять до кінця ХV ст. - Тур1 ходить по горам, туриця по долах – тур свисне, туриця мигне (грім і блискавка); Біг кінь білобокий через Дунай глибокий, як упав – заржав, увесь світ задрижав (грім); Сірий віл випив води діл (мороз); Висота – пів пса, ширина – півтора пса (лавка); Скатертина біла увесь світ закрила (сніг); Ще ся батько не вродив, а син по світі ходить. (вогонь і дим); Без рук, без ніг на гору зліз (дим); Мати – гладуха, дочка – краснуха, син - кучерявий (піч, вогонь, дим)}2. Чижевський зазначає, що загадки з`являються доволі спонтанно, хаотично, поступово стаючи надбанням українського народу, та порушує питання про встановлення межі загадок, адже вони дуже стабільні і в той же час є випадки, коли загадка, зафіксована в XVII ст., записувалася в наш час з деякими змінами. Але водночас зміна порядку слів, заміна імен, назв, епітетів, типове для загадок. Іноді такі зміни призводять до появи нової загадки, проте визначити межу, що відділяє стару загадку від нової неможливо. Найцікавіше те, що Нечуй – Левицький досліджуючи світогляд українського народу на прикладі загадок походження яких виводить з міфів, зазначає: « найдавніші українські міфи були в геоморфній і напевно зооморфній формі.

Небо здавалося давнім українцям то полем, то морем, то просто кленовим листком, на якому написані сонце, місяць і зорі; хмари здавалися лісами, дібровами, скелями, ватагою чи турмою овець; зорі здавались густими копами на полі, або листком на воді; сонце соколом, блискавка терном або терновим огнем.» . Красен сокіл кружляє, хмари затуляє – на роботу виганяє (сонце. Загадка ХІХ ст. ). Саме такі загадки далі трансформуються і набувають скоріше ритуального характеру, влучно передаючи ознаки тогочасної культури. Іноді загадки часів дохристиянської Русі. Антропоморфні з’являються дещо пізніше з появою перших божеств, саме ним ми і дізнаємося їхні імена: Ярило її обігріває,Мокош слізьми поливає, Волос скот випасає, а Даждь від Дива захищає ( загадка до 908 р., відповідь очевидно земля, або країна і аналогічно Ярило – бог Сонця, Мокош – богиня Волос – бог скотарства, Даждь – родоначальник руського народу, Див – демонічний персонаж, тури на Україні зникли вже з XVI ст. Ці загадки вперше била записані Івашком І.Ю., у 1920 – 1929 рр. у с. Черепівці Буринського району Сумської області. Звідси ми можемо зрозуміти, що на початках загадкам властивий пантеїстичний тип світогляду, адже Бог в уявленнях предків українців виступає у образі природних стихій. Крім схожих загадок , на листках школярів Київської Русі записували питання, що стосувалися філософського чи побутового характеру. Вони були включені в твори древньоруської літератури та були основою для «Бесіди трьох святителів», «Азбуки», «Бджоли» і т.д. (Що є всього бистріше і прудкіше? – очі). Згадки про загадки можна отримати із збірників прислів`їв, куди загадки потрапляли в силу своєї афористичності і лаконічності. Так в збірці ХVI ст., списаному з оригінала ХVI ст. посеред приказок є загадки: Бочка стогне, бояр і співають, Хто це такий Іван Толмачів, Що поїхав на коні та поїхав в вогонь (свиня з поросятками, та чавун на рогачі). Зображення предметів і явищ у загадках зумовлюється духовними і матеріалістичними уявленнями народних мас про реальні зв`язки та співвідношення між предметами і явищами. Поетичні уявлення людей змінюються з розвитком світогляду1, який в свою чергу залежить від розвитку світогляду1 продуктивних сил і виробничих відносин. Єдиним спірним питанням, залишається - те чи доречно друкувати в творах загадки, які носять суто індивідуальний характер. І деякі автори, як наприклад Вертій {6,187} проти внесення в збірники таких загадок. Проте, якщо враховувати, що деякі загадки, у свій час складені відображають літературні смаки того часу, та вживаються загалом, або ж в усній традиції мають декілька варіантів, потрібно ж кожну окремо взяту загадку розглянути і врахувати її значення. Виникають сумніви в правильності включення в збірники загадок, що стосуються літер алфавіту, адже загадки завжди стосуються видимого і конкретного світу. Питання про букви алфавіту, можна знайти в завуальованій формі у більшості народів, і Україна тому не виняток. Дослідження показали, що суспільна функція загадок змінювалася протягом століть існування цього жанру. В сиву давнину загадки мали серйозне значення, були тісно пов`язані з трудовою діяльністю мисливця, кочівника чи селянина, з потаємною, замаскованою мовою.

Лапчинський писав: «…Ще влітку 1919 р. в Києві група товаришів на чолі з Петром Слиньком і Павлом Поповим, розходячись із політикою товаришів, які офіційно керували партією, мала низку приватних нарад, на яких розробляла свої погляди на українську політику РКП, піддавала її критиці й схилялася до платформи, яку в загальних рисах можна формулювати як визнання необхідності цілком самостійного українського радянського уряду, який володіє всією повнотою влади, не виключаючи галузей військової та господарської, такого ж самостійного і незалежного від РКП партійного центра і рішучої орієнтації в політиці та підборі керівного партійного апарату на «внутрішні сили країни»[316]. Серед побуджувальних мотивів, які зумовлювали народження подібних міркувань і висновків, Г. Лапчинський уважав: з одного боку — «русотяпську» політику частини КП(б)У, особливо надісланих з інших регіонів кадрів, які не здатні були враховувати українську специфіку, псували відносини з місцевим населенням, несерйозно ставилися до українських керівних партійних центрів, а з іншого — опозиційну реакцію на таке русотяпство тих місцевих партійців, які покладали відповідальність за очевидні помилки на московський керівний центр, а тому тяжіли до боротьбистів і «незалежників», як прокомуністичних сил, чия позиція детермінувалася національними чинниками

1. Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків

2. Християнський світогляд на язичницькі традиції в тексті "Слово о полку Ігоревім"

3. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

4. Традиції українського народного харчування

5. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

6. Исторія українського друкарства
7. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького
8. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

9. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

10. Світогляд сучасного юнака

11. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

12. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

13. Природні ресурси як надбання українського народу

14. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

15. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

16. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда

17. Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр

18. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

19. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

20. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

21. Походження українського народу

22. Трансформація світогляду населення Давньої Русі після хрещення
23. Аналіз розвитку українського авангарду
24. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

25. Особливості стилю українського бароко

26. Безсмертний подвиг українського народу

27. Роль українського міста в літературі

28. Марко Кропивницький - видатний діяч українського театру

29. Аналіз українського ринку побутових насосів

30. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

31. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

32. Урок українського народознавства

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

33. Релігія в житті українського народу

34. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

35. Світогляд і філософія

36. Феномен світогляду

37. Філософія і світогляд Стародавньої Греції

38. Весілля в духовній культурі українського народу
39. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
40. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

41. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

42. Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській романтичній традиції

43. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

44. Державний лад України в роки Другої світової війни

45. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

46. Місце правової системи України серед правових систем світу

47. Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

48. Предмет та методологія інформаційного права України

Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами
Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры

49. Військові події на території України у роки Першої світової війни

50. Друга світова війна на Украіні

51. Світовий уряд. Масони в Україні

52. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

53. Україна у Другій світовій війні

54. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни
55. Традиційне виробництво алкогольних напоїв України
56. Українське бароко як явище світової культури

57. Два "Саули": інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки

58. Мариністика Володимира Свідзінського

59. Public Relations: світовий та український досвід

60. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

61. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

62. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

63. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

64. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины

65. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

66. Політична влада у світі та в Україні

67. Авіаційні традиції України

68. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

69. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

70. Загальна характеристика права користування рослинним світом України
71. Різноманіття тваринного світу України
72. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

73. Воспитание военнослужащих на боевых традициях вооруженных сил России

74. Китай: традиции и современность

75. Атомна енергетика України і РПС

76. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

77. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

78. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

79. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

80. Політичні права і свободи громадян України

Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

82. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

83. Традиции и праздники Англии

84. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

85. Традиции в Узбекистане

86. Традиции и праздники Англии
87. Сім чудес світу
88. Индия. Кулинарные традиции

89. Традиции и праздники в США

90. Традиции

91. Традиции и обычаи Индии

92. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

93. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

94. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

95. Суд присяжных: традиция или новация

96. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. Индия. Кулинарные традиции

98. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

99. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.