Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Професійна етика аудитора, його права і обов’язки

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Контрольна робота з дисципліни: «Аудит» Професійна етика аудитора, його права і обов’язки В своїй професіональній діяльності професійні бухгалтери та аудитори повинні дотримуватися ряду необхідних та фундаментальних принципів, які прийняті Міжнародною федерацією бухгалтерів і викладені в Кодексі етики професійних бухгалтерів. Далі під професійними бухгалтерами розуміються також аудитори. Розглянемо ці етичні принципи та умови їх застосування. Чесність та об'єктивність. Чесність передбачає не просто чесність, а й справедливе ведення справ та правдивість. Принцип об'єктивності зобов'язує всіх професійних бухгалтерів бути справедливими, чесними і вільними від конфлікту інтересів. Професійні бухгалтери виконують багато різних функцій та повинні демонструвати свою об'єктивність за різних обставин. Професійні бухгалтери-практики виконують завдання щодо складання звітності й надають послуги з оподаткування та інші консультативні послуги з менеджменту. Інші професійні бухгалтери складають фінансові звіти як підлеглі, надають послуги з внутрішнього аудиту та обіймають посади, пов'язані з фінансовим менеджментом у промисловості, торгівлі, державному секторі та у сфері освіти. Вони також навчають і підвищують кваліфікацію тих, хто прагне стати професійним бухгалтером. Незалежно від послуг і посад, професійним бухгалтерам слід захищати чесність своїх професійних послуг та зберігати об'єктивність у своїх судженнях. При виборі ситуацій та методів роботи, на які треба звернути особливу увагу з погляду етичних вимог щодо об'єктивності, слід належним чином розглянути зазначені нижче фактори: а) професійні бухгалтери стикаються із ситуаціями, які передбачають можливість здійснення на них тиску. Такого роду тиск може знизити об'єктивність професійних бухгалтерів; б) неможливо визначити та передбачити всі ситуації, в яких може виникати такий тиск. Розробляючи стандарти для визначення стосунків, які ймовірно чи неодмінно можуть зашкодити об'єктивності професійного бухгалтера, слід керуватися здоровим глуздом; в) слід уникати стосунків, які можуть призвести до необ'єктивності, упередженості або впливу інших осіб; г) професійні бухгалтери зобов'язані забезпечити дотримання принципу об'єктивності персоналом, який надає професійні послуги; ґ) професійні бухгалтери не повинні приймати (або пропонувати) подарунки чи розваги, які, ймовірно, могли б усвідомлюватися як такі, що здійснюють значний та неналежний вплив на їхнє професійне судження або на професійне судження осіб, з якими вони ведуть справи. Розв'язання етичних конфліктів. Час від часу професійні бухгалтери стикаються із ситуаціями, в яких виникає конфлікт інтересів. Такі конфлікти можуть виникати з багатьох причин, починаючи від порівняно тривіальної дилеми до крайніх випадків шахрайства та аналогічної незаконної діяльності. Неможливо навіть спробувати скласти детальний та вичерпний контрольний перелік ситуацій, в яких може виникнути конфлікт інтересів. Професійний бухгалтер повинен постійно пам'ятати про фактори, що спричиняють конфлікт інтересів, і бути напоготові. Слід зазначити, що відкрита розбіжність у думках між професійним бухгалтером та іншою стороною сама по собі не є етичною проблемою.

Проте факти та обставини в кожному випадку потребують детального вивчення зацікавленими сторонами. Вважається, що можуть виникати конкретні фактори, коли відповідальність професійного бухгалтера вступає у конфлікт із тими чи іншими внутрішніми або зовнішніми вимогами. Отже: може існувати загроза тиску з боку авторитарної контролюючої особи, управлінського персоналу, директора чи партнера; або у випадках, коли стосунки мають сімейний чи особистий характер, це також може зумовити можливість тиску. Справді, варто не допускати виникнення стосунків чи інтересів, які можуть негативно вплинути, завдати шкоди або загрожувати чесності професійного бухгалтера; до професійного бухгалтера можуть звернутися з проханням діяти всупереч технічним та/або професійним стандартам; може виникнути проблема, пов'язана з лояльністю професійного бухгалтера стосовно його вищого керівника, з одного боку, і стандартів професійної поведінки, з іншого; конфлікт може виникнути в разі опублікування інформації, яка вводить в оману, що може бути вигідно роботодавцеві чи клієнтові та вигідно (або невигідно) для професійного бухгалтера. Застосовуючи стандарти етичної поведінки, професійні бухгалтери можуть зіткнутися з проблемою визначення того, що є неетичною поведінкою, або з проблемою розв'язання етичного конфлікту. За наявності серйозних етичних проблем професійні бухгалтери для розв'язання цих конфліктів повинні дотримуватися політики, прийнятої в організації, яка їх найняла. Якщо така політика не допомагає розв'язати проблему, слід розглянути такі варіанти: обговорити конфлікт з безпосереднім керівником. Якщо участь безпосереднього керівника не допомагає розв'язати проблему і професійний бухгалтер вирішує звернутися до управлінського персоналу вищого рівня, то безпосереднього керівника слід повідомити про таке рішення. Якщо виявиться, що безпосередній керівник утягнутий у конфлікт, професійний бухгалтер повинен звернутися з цією проблемою до управлінського персоналу вищого рівня. Якщо безпосереднім керівником професійного бухгалтера є головний виконавчий директор (або особа, яка займає еквівалентну посаду), то наступним рівнем для обговорення проблеми може бути виконавчий комітет, рада директорів, директори, які не є виконавчими, опікуни, управлінський комітет партнерів чи акціонери; звернутися за конфіденційними порадами та консультаціями до незалежного консультанта або відповідної професійної організації бухгалтерів, щоб одержати уяву про можливі заходи; якщо етичний конфлікт триває після використання можливостей його розв'язання на всіх рівнях, професійний бухгалтер у крайньому випадку може не мати іншої альтернативи (у разі серйозних проблем, наприклад шахрайства), як відмовитися від виконання завдання та подати доповідну з інформацією про це відповідному представникові цієї організації. Крім того, нормативні акти або професійні стандарти можуть вимагати, щоб про певні серйозні проблеми повідомлялося зовнішньому органові, такому як правоохоронний орган або орган нагляду. Будь-який професійний бухгалтер, що обіймає вищу посаду, повинен прагнути, щоб в організації, в якій він працює, було запроваджено політику, спрямовану на розв'язання конфліктів.

Професійна компетентність. Професійні бухгалтери не повинні вдавати, що мають досвід, чи експертні знання, якими вони насправді не володіють. Професійну компетентність можна поділити на дві різні фази: а) досягнення професійної компетентності: досягнення професійної компетентності вимагає високих стандартів загальної освіти, за якою повинна йти спеціальна освіта, навчання та складання іспитів з відповідних дисциплін за фахом, а також строк роботи за спеціальністю, незалежно від того, чи був він визначений як обов'язковий. Це є типова модель здобуття кваліфікації професійного бухгалтера; б) підтримування професійної компетентності: 1) підтримування професійної компетентності вимагає постійної обізнаності з подіями в бухгалтерській професії, в тому числі з відповідними національними та міжнародними положеннями з бухгалтерського обліку й аудиту та з іншими відповідними нормативними актами й законодавчими вимогами; 2) професійний бухгалтер повинен прийняти програму, розроблену для забезпечення контролю якості за виконанням професійних послуг згідно з відповідними національними та міжнародними положеннями. Конфіденційність. Професійні бухгалтери зобов'язані дотримуватися конфіденційності інформації про справи клієнта або роботодавця, отриманої під час надання професійних послуг. Обов'язок щодо збереження конфіденційності залишається в силі і після припинення стосунків між професійним бухгалтером та його клієнтом або роботодавцем Професійний бухгалтер повинен завжди дотримуватися конфіденційності, доки йому не нададуть спеціальний дозвіл розкрити інформацію або якщо розкриття цієї інформації є юридичним або професійним правом чи обов'язком. Професійні бухгалтери повинні забезпечити дотримання конфіденційності їх підлеглими та особами, які надають консультації чи допомогу. Конфіденційність стосується не лише розкриття інформації. Конфіденційність також вимагає, щоб професійний бухгалтер, який одержує інформацію при наданні професійних послуг, не використовував (або не вдавав ніби використовує) цю інформацію для особистої вигоди або вигоди третьої сторони. Професійний бухгалтер має доступ до великого обсягу конфіденційної інформації про справи клієнта або роботодавця, яка не розкривається громадськості. Тому слід вірити, що професійний бухгалтер не розкриє інформацію іншим особам без дозволу. Це не стосується розкриття такої інформації з метою належного виконання обов'язків професійного бухгалтера відповідно до професійних стандартів. В інтересах суспільства та бухгалтерів слід визначити професійні стандарти щодо конфіденційності та надати рекомендації щодо характеру та обсягу обов'язків стосовно конфіденційності, а також обставин, за яких дозволяється або вимагається розкривати інформацію, отриману при наданні професійних послуг. Однак слід визнати, що конфіденційність інформації передбачена статутним або загальним правом і тому докладні етичні вимоги щодо конфіденційності залежатимуть від особливостей законодавства кожної країни з організацій-членів. Приклади важливих обставин, що їх треба розглядати, приймаючи рішення про те, чи можна розкривати конфіденційну інформацію: а) розкриття інформації дозволене.

Потрбн внутршня переконансть, впевненсть  поряднсть, накше захист перетворються у лицедйство. Крм того, необхдна професйна майстернсть, належна квалфкаця адвокатв, а  багатьом не вистача. Побудова захисно промови подбна до промови прокурора. Обов'язковий  план, логчна послдовнсть  зв'язок частин. Схематично промова теж подляться на частини: вступна; аналз фактичних обставин справи; обгрунтування квалфкац злочину; характеристика особи пдсудного; мркування про цивльний позов, мру покарання. Захищати пдсудного важче, нж обвинувачувати. Псля обгрунтованого виступу, з яким погодилася аудиторя, вста адвокат  пропону глянути на справу з ншого боку, часом протилежного. ¶нколи це зробити дуже важко, але треба. Треба примусити, щоб тебе слухали  не лише з допомогою головуючого, який зобов'язаний навести порядок у зал суду. Виходячи з конкретних обставин справи, захисник може: заперечувати обвинувачення в цлому, доказуючи невиннсть пдсудного за вдсутнстю в його дях складу злочину, за вдсутнстю само под злочину або недоведеност участ пдсудного у вчиненн злочину; PP заперечувати обвинувачення щодо окремих його частин; заперечувати правильнсть квалфкац, доказуючи необхднсть змни пред'явленого обвинувачення на статтю КК Украни, яка передбача легше покарання; обгрунтувати менший ступнь вини  вдповдальност пдсудного; P доказувати неосуднсть пдсудного. 5.2

1. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

2. Права і обов`язки юриста

3. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

4. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

5. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

6. Етика аудитора
7. Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення
8. Професійна діяльність шкільних психологів

9. Професійна майстерність екскурсовода

10. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

11. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

12. К вопросу об объектах вещных прав

13. К вопросу об основаниях возникновения вещных прав на земли промышленности

14. Права аудиторов при взаимотношении с клиентом. Право аудиторов проводить проверку

15. Правовое регулирование договора об ипотеке в гражданском праве

16. Правила Герберта Кессона об искусстве финансовой деятельности

Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Анализ постановления правления Национального банка от 24 августа 2007 г. №166 "Об утверждении правил организации наличного денежного обращения в Республике Беларусь"

18. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

19. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

20. Об’єкти статистичного спостереження у правовій статистиці

21. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

22. Право водокористування та його види
23. Судебная экспертиза (на примере рассмотрения гражданского дела об авторском праве)
24. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

25. Отклики за рубежом об отмене крепостного права

26. Ліквідаційна вартість об’єкта

27. Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності

28. Профессиональная этика, права и обязанности аудиторов

29. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

30. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

31. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

32. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

33. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

34. Административное право

35. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

36. Административное право (шпаргалка)

37. Государственное и административное право (Контрольная)

38. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях
39. Соотношение административного права со смежными отраслями права
40. Административное право

41. Административное право РБ

42. Граждане как субъекты международного права

43. Административно право (шпаргалки)

44. Административное право РФ

45. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

46. Арбитражное процессуальное право

47. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

48. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Банковское право (Контрольная)

50. Шпаргалка по банковскому праву

51. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

52. Авторское право

53. Субъекты гражданского права

54. Защита авторских прав
55. Авторское право
56. Брачно-семейное право мусульман

57. Вещно-правовые способы защиты права собственности

58. Гражданское и семейное право

59. Гражданское право

60. Гражданское право (Контрольная)

61. Гражданское право (Шпаргалка)

62. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

63. Гражданское право РФ (шпаргалка)

64. Договорное право

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

66. Гражданское право

67. Засоби захисту права власностi

68. Значение срока в Гражданском праве

69. Наследственное право: завещание

70. Объекты Гражданского права
71. Ответственность в гражданском праве
72. Понятие гражданского права как отрасли права

73. Права ребенка

74. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

75. Право собственности на природные ресурсы

76. Право: сделки

77. Предмет и метод гражданского права

78. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

79. Способы защиты гражданских прав

80. Ценные бумаги как объект гражданского права

Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

81. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

82. Шпаргалка по гражданскому праву

83. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

84. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

85. Представительство по гражданскому праву

86. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства
87. Стороны в гражданском праве
88. Гражданское право (шпоры для гос экз)

89. Личные права и свободы человека России

90. Права человека, их закрепление в Конституции РФ

91. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

92. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

93. Граждане как субъекты гражданского права

94. Субъекты патентного права

95. Развитие наследственного права в России

96. Шпаргалки по гражданскому праву

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

97. Имущественные права и обязанности супругов

98. Вещные права на землю

99. Гражданское право РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.