Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості розслідування проституції

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Вступ. 3 Розділ 1. Кримінально-правова Об’єктивні ознаки Суб’єктивні ознаки Кваліфікація Розділ 2. Киміналістична характеристика проституції.35 2.1. Особа 2.2. Способи готування до 2.3. Предмет 2.4. Обстановка вчинення 2.5. Наслідки у вигляді будь яких Розділ 3. Особливості розслідування проституції, або примушування чи втяг­нення до заняття проституцією 48 3.1. Порушення кримінальної 3.2. Особливості розслідування проституції на першочерговому етапі а) Оперативно-розшукові б) 3.3. Особливості розслідування проституції на послідуючому етапі а) Особисті б) Огляд, вилучення зразків порівняльного дослідження, призначення судово-медичної і біологічної в) Проведення очних г) Відтворення обстановки або інших обставин визначеної події шляхом слідчого експерименту та перевірки показань на місці.71 д) Проведення обшуків і ж) Проведення з) Криміналістичні 3.4. Примушування чи втяг­нення до заняття проституцією.104 Висновки .111 Список літератури .116 Вступ Американський соціолог Руфус Кінг колись сказав: &quo ;Суспільство ніколи не зможе ввести ефективні санкції для захисту людей від їх власних слабкостей та захоплень.” Важко з цим не погодитися. Саме тому не варто сподіватись на те, що людство колись відмовиться від торгівлі “живим товаром”. Але це не означає, що з пороками не потрібно боротись. В нашій країні боротися з цим явищем буде ще складніше, ніж в інших країнах, і не тому що Україна переживає економічну кризу, і не тому що органи державної влади корумповані – цих проблем вистачає і в інших країнах, а тому що ми не вміємо поважати самі себе, ми не вміємо поважати одне одного, ми не сприймаємо проблему сусіда як власну проблему. Те, що українців вивозять як худобу, як речі нас не ображає, нажаль, а лякає. А якби ми це сприймали за образу, то не втягували б своїх знайомих в цей бізнес, не допомагали б їх вивозити за межі країни, не прикривали б злочинців. Ось чому вислів “Людина людині – вовк” ще довго буде залишатись актуальним. Безперечно, вирішувати проблеми економічного характеру необхідно, оскільки багатьох наших співвітчизників штовхає на незважені вчинки стосовно роботи за кордоном саме скрутне матеріальне становище. Також необхідно вирішувати проблеми законодавства з цього приводу, допомагати працівникам правоохоронних органів з фінансуванням перевірок інформації про торгівлю українцями за кордоном. Вкрай необхідно вжити заходів по боротьбі з корупцією, оскільки вона дуже заважає вирішенню проблеми вивозу та експлуатації українських громадян. Лише кілька відсотків повій — мешканки місць, реш­та — приїжджі з менших, а отже, бідніших населених пунктів, де, аби знайти роботу, слід, принаймні, бути фахівцями досить високого класу, а їх фах, як правило, обме­жується „так-сяк” опанованою середньою чи незакінченою середньою освітою. Тому й не дивно, що ті гроші, які вони мають тут, стоячи при дорозі, не можна навіть порів­няти із заробітками на «малій батьківщи­ні». Але чи виправдовує моральну дегра­дацію будь-яка скрута? Адже хтось, аби випростатися, терпить і нестатки, і пере­вантаження, і береться за найтяжчу, але все ж гідну поваги працю, яка згодом обо­в'язково приведе хай не до заможного, та доволі пристойного існування.

А хтось стає «метеликом», котрий літає над небезпеч­ним вогником, доки не обсмалить крила, перетворившись на крихітку попелу. Бо за все в житті потрібно платити, і навіть при­вабливе шелестіння «зелених» не завжди приносить радість. За статистикою, 70 від­сотків «жриць кохання» мають різні вене­ричні захворювання, деякі — невиліков­ні. І майже щоденно кожна з них, в буква­льному розумінні цього слова, ризикує життям, виходячи на нічну трасу. Адже клієнтів як таких ніхто не знає, і навряд чи серед них трапляються порядні, інтелі­гентні люди. Дуже часто дівчата зустріча­ють збоченців, та й просто, як вони кажуть, «нахаб», які, вдовольнивши свої потре­би, не те, що не платять «за послуги», а й відбирають все, що було зароблено рані­ше. Нерідко повій б'ють та ґвалтують (як­що можна так сказати). Однак жадоба на­живи занадто велика, щоб покинути цю «роботу». Який спосіб боротьби з проституці­єю є зараз у правоохоронців, окрім складання адміністративних про­токолів? Виявляється, можна за­стосувати і кримінальну відпові­дальність, хоча довести справу до суду — не завжди легко. Окрім того, що слід тричі на рік затримати одну й ту саму дівчину на проституції (довести це — ціла наука), треба ще направити для подальшого роз­гляду папери за місцем прописки фігура­нтки до адміністративних комісій при мі­ських чи сільських радах. Однак, якщо об­винувачувана не прийшла на розгляд свого питання (певно, перебуваючи за ти­сячі кілометрів від рідної домівки і продо­вжуючи свою «професійну діяльність»), особиста справа так і залишається папі­рцем, доля якого — вкриватися пилом у столах численних кабінетів. І все ж працівники міліції не опуска­ють рук. Наприклад у Києві лише за перший ква­ртал 2003 року до судів направлено 30 кри­мінальних справ по всіх лініях такого ро­ду злочинів — проституції, звідництву, втягуванню у проституцію тощо. Однак це, на його думку, не є головним в роботі очо­люваного ним відділу; найважливіше - профілактичні заходи: бесіди та лекції в різних аудиторіях, особливо серед молоді, із залученням лікарів та психологів, де­монстрування наукових фільмів, ознайо­млення з побутовими умовами сімей, їх моральним станом, спільні заходи з діль­ничними інспекторами за місцем прожи­вання, схильних до такого способу життя жінок. Звичайно, далеко не кожна повія пра­гне залишити цей шлях і розпочати поряд­не життя, відмовившись від великих гро­шей. Але такі випадки існують. Напевно, саме повернення лю­дей, що вже прямували у безодню мора­льної деградації, до справжніх людських цінностей, і є кращим досягненням пра­воохоронців, що працюють на цій ниві. Проституція як явище заснована на : 1. Біологічних особливостях окремих особистостей 2. Етнокультурної ідеології конкретної країни 3. Соціально-економічної ситуації аналізованого моменту. Проституція - це загальносвітове явище з глибокими історичними коренями. В умовах цивілізованого суспільства проституція перетворилася в проблему. Маючи біологічну основу, проституція не має аналогів у тваринному світі і являє собою чисто людський феномен. Тісно зв'язана з культурою, проституція протистоїть їй як щось далеке і вороже.

Культура постійно оновлюється і видозмінюється, зберігаючи кращі досягнення. Проституція залишається майже не порушеної прогресом, гальмує його своїм низинно-примітивним початком. Основою проституції є порушення сексуальної вибірковості осіб жіночої статі. Біологічне право вибору партнера, надане жінці природою, може бути порушено: а) у результаті наявності захворювань, таких як шизофренія, нейроінфекції (менінгіт, енцефаліт), травматичні ураження головного мозку, судинні ураження мозку і мозкових оболонок після перенесення дитячих інфекцій (кір, скарлатина), пухлини мозку, пухлини кори наднирочників; б) у результаті психічних травм із невротичними наслідками; в) у результаті зґвалтування; г) у результаті насильницького заміжжя або інших форм сексуального оволодіння жінкою проти її волі. Наслідком перерахованого може стати утрата вибірковості і схильність до проституції як з метою заробітку, так і з метою одержання сексуального задоволення. В Україні в даний час немає ідеологічних і етнокультурних основ для проституції: а) жінки мають рівні права з чоловіками; б) немає расової й етнічної дискримінації; в) укладання шлюбів провадиться по добровільній згоді партнерів; г) експлуатація сексуальності жінки заборонена Кримінальним кодексом. Соціально-економічна ситуація в Україні в даний час характеризується як нестабільна, відзначається ріст безробіття, міграція населення, інфляція, темпи якої до дійсного моменту хоча і сповільнилися, але залишаються високими, поглиблюється майнове розшарування. Ці фактори, безумовно, позначаються на росту проституції, але не є визначальними, про що свідчить ще більш високий показник рівня проституції в країнах із благополучною соціально-економічною ситуацією. Так як проституція, тобто надання сексуальних послуг за винагороду або без нього, за умови, що жінка не вибирає партнера, можлива тільки на основі хворобливого стану жінки, то це є порушенням прав людини. Жінка в даній ситуації перетворюється в товар на ринку послуг. Партнер стає покупцем, що порушує права хворої людини. З підвищенням попиту на послуги повій з'являються посередники-сутенери, власники кубел і легальних (у країнах, де проституція дозволена) або нелегальних публічних будинків. Ці люди експлуатують хворобливі якості особистості жінки в корисливих цілях. Але, крім проституції існують ще й інші форми вільного сексуального поводження. В основі нормативних актів і конституцій більшості країн, розташованих на Австралійському, Американському і Євразійському континентах, у тому числі і Росії, лежать Римське, Німецьке і Християнсько-канонічне право. Відповідно до цих документів використання в корисливих цілях природної сексуальної потреби чоловіків, здорової, непозбавленими вибірковості жінками, визнається аморальним, шкідливим для суспільного здоров'я і эпідеміологично небезпечним. У Росії ЖЛП (жінки легкого поводження) залучаються до відповідальності за подібні діяння по статті - хуліганство. Однак, у зв'язку з недосконалістю законодавства, по цій же статті можуть залучатися і повії, що не завжди виправдано. В даний час йде робота над новими законодавчими актами.

Болбочана було необхдне лише для отримання пдстав для порушення карно справи за фактом державно змови. Для цього й залучались  мнстр юстиц А. Лвицький,  слдчий надзвичайно комс по розслдуванню повстання В. Осклка В. Лихопой. Останнй з особливою ретельнстю взявся за виконання справи. У протокол другого допиту П. Болбочана зверта на себе увагу його погана понформовансть про декого з згадуваних ним осб, невдповднсть деяких дат та фактв. Особливо впадають в око фатальн для полковника акценти на пдготовц державного перевороту. Все це наводить на думку, що слдчий «пдказував» допитуваному, про що й про кого вн ма говорити. Це пдтверджують  висловлювання П. Певного прокурора надзвичайного вйськового суду у справ П. Болбочана. У свому лист до редакц тижневика «Ранок», якого надрукував з скороченнями Б. Мартос у прац «Осклко й Болбочан (спогади)», той деталзу перебг подй у час мж вироком, який винс суд 10 червня 1919 р.,  його виконанням 312. Зокрема, П. Певний писав, що йому особисто було «ясним, що корння виступу полк

1. Особливості методики розслідування вбивств, вчинених на замовлення

2. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

3. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

4. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

5. Органи попереднього розслідування

6. Розслідування вбивств із корисних мотивів
7. Розслідування злочинів минулих років
8. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

9. Основи методики розслідування крадіжок

10. Проституция

11. Феноменология проституции

12. Особливості економічного розвитку Київської Русі

13. Общественная и научная мысль России XIX - начала ХХ вв. О социальной сущности проституции

14. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

15. Особливості маркетингу послуг

16. Особливості контролю знань з математики

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

17. Стыд и проституция у диких народов

18. Проституция в современной России

19. Проституция в эпоху возрождения

20. Гостеприимная проституция

21. Проституция гостиприимства

22. Нет проституции. Сексингу - да
23. Эстетическая проституция
24. Гражданская проституция в Древней Греции

25. Изменяется ли взгляд на проституцию в связи с изменениями половой морали?

26. Детская проституция

27. Проституция как потенциальная отрасль непроизводственной сферы

28. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

29. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

30. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

31. Особливості українського комп`ютерного жаргону

32. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые

33. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

34. Етикет та його національні особливості

35. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

36. Особливості кредитування малого бізнесу

37. Особливості страхування в Україні

38. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній
39. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд
40. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

41. Особливості гадюки звичайної

42. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

43. Біологічні особливості веслоноса

44. Екологічні особливості ампельних рослин

45. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

46. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

47. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

48. Особливості планування водопостачання

Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

50. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

51. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

52. Характеристика й особливості розвитку Київської області

53. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

54. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області
55. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
56. Злочинність неповнолітніх та її особливості

57. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

58. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях-поселеннях

59. Особливості інтелектуальної власності в Україні

60. Особливості конституції Франції

61. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

62. Особливості оренди землі

63. Особливості правового регулювання договору ренти

64. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

66. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

67. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

68. Поняття та особливості бюджетного контролю

69. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

70. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності
71. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим
72. Проблемы борьбы с организацией и содержанием притонов для занятия проституцией

73. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

74. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

75. Шикана як особливий вид зловживання правом

76. Юридический анализ организации и содержания притона для занятия проституцией

77. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

78. Мовні і жанрові особливості наукового стилю

79. Особливості використання ідіом

80. Особливості компаративних фразеологізмів

Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

82. Особливості перекладу ділових листів

83. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

84. Особливості перекладу юридичної термінології

85. Особливості реалізації фонеми в мовленні

86. Особливості стилю і проблематика роману П. Коельйо "Заїр"
87. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові
88. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

89. Теоретичні аспекти огляду мовно-стилістичних особливостей науково-популярних видань

90. SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання

91. Особливості виконання основних арифметичних операцій в ЕОМ

92. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

93. Створення бази даних "Відвідування" засобами Access

94. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

95. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

96. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

98. Особливості історичної долі й етногенезу Казахстану

99. Особливості розвитку культури Київської Русі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.