Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Український філософ Памфіл Данилович Юркевич

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД &quo ;ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ&quo ;Реферат на тему: &quo ;Український філософ Памфіл Данилович Юркевич&quo ;Запоріжжя, 2010 Памфіл Данилович Юркевич - видатний український філософ, педагог, професор Київської духовної академії, професор філософії Московського університету - тридцять п'ять років (із 48 відпущених йому долею) жив і творив в Україні. Філософія та педагогіка цього мислителя укорінені в національному ґрунті. Він стояв біля підвалин оригінальної російської філософії. Його праці вводили російського читача до тогочасної проблематики європейської філософської думки. Велика заслуга вченого й у формуванні російської філософської лексики. Памфіл Юркевич - глибокий християнський антрополог, людина, яка упродовж життя прагнула здійснення ідеї, закладеної в основу свого етичного вчення - ідеї &quo ;миру з ближнім як умови християнського співжиття&quo ;. На жаль, світ поставився до нього не по-християнськи, і в житті його миру було мало. Народився Памфіл Данилович Юркевич у с. Ліпляве Золотоніського повіту на Полтавщині (тепер Канівський район Черкаської області) у багатодітній сім'ї священика. Древо родини Юркевичів сягає глибоких етнічних коренів в українському козацтві. Дід і батько Памфіла були священнослужителями православних парафій у самому серці України - колишній Гетьманщині. Хлопчик зростав і виховувався в атмосфері обрядово-релігійних традицій рідної домівки, українського козацького села. Після закінчення Переяславського духовного училища (1841) та Полтавської духовної семінарії (1847) пішов тим шляхом, до якого був майже приречений своїм походженням: вступив до Київської духовної академії (1847). Навчався у П. Авсенєва, С. Гогоцького, Д. Поспєхова. По завершенні академічного курсу (1851) його залишили на викладацькій роботі. І він зробив вельми стрімку наукову кар'єру. 1852 р. П. Юркевич - магістр богослов'я і бакалавр академії, 1853-го удостоєний почесної нагороди Священного Синоду &quo ;За відмінну наполегливість і надто корисну працю&quo ;, упродовж 1854-1857 рр. обіймав посаду заступника декана академії, яку залюбки облишив, очоливши 1857 р. кафедру філософії й водночас німецької мови. У стінах академії Памфілу Даниловичу судилося провести чотирнадцять років, які стали, поза всяким сумнівом, найбільш плідними в його житті. Київським періодом датуються основні філософські праці ученого: &quo ;Ідея&quo ;, &quo ;Серце і його значення у духовному житті людини згідно з ученням Слова Божого&quo ;, &quo ;З науки про людський дух&quo ;, &quo ;Матеріалізм та завдання філософії&quo ;, &quo ;Мир з ближнім як умова християнського співжиття&quo ;, &quo ;З приводу статей богословського змісту, вміщених у філософському лексиконі&quo ;, &quo ;Докази буття Божого&quo ; (1859-1861). В них П. Юркевич виявляє величезну філософську ерудицію. Він ідеально обізнаний із сучасним станом світової філософської думки й водночас - абсолютно самостійний, оригінальний філософ, чиї думки повністю відповідають світовим стандартам свого часу. Все це робить зрозумілою ту зміну в біографії вченого, що сталася 1861 р.

За рішенням Міністерства народної освіти П.Д. Юркевич посів місце професора кафедри філософії Московського університету. Наш земляк виявився єдиним фахівцем у Росії, здатним після десятилітньої заборони філософії у світських освітніх закладах очолити цю кафедру (без закордонного стажування). Викладав П.Д. Юркевич історію філософії, логіку, психологію, а з 1864 р. - педагогіку. За його пропозицією Рада Московського університету зробила цю дисципліну обов'язковою для студентів, які по закінченні навчання готувалися до педагогічної діяльності. Професор читав цей предмет студентам різних курсів майже всіх факультетів університету й, крім того, - слухачам учительської семінарії військового відомства. Педагогіці він присвятив книги: &quo ;Читання і виховання&quo ;, &quo ;Загальні підстави методики&quo ; (1865), &quo ;Курс загальної педагогіки з додатками&quo ; (1869), &quo ;План і сили для початкової школи&quo ; (1870), &quo ;Ідеї та факти з історії педагогіки&quo ; (1870), &quo ;Майбуття звукової методи&quo ; (1872). Великим педагогом-теоретиком назвав Памфіла Юркевича наприкінці 60-х років XIX ст. журнал &quo ;Гимназия&quo ;. Стрімка й успішна академічна кар'єра (зазначимо, що з 1869 року і до кінця життя П. Юркевич працював деканом історико-філологічного факультету), численні учні, буквально закохані у свого вчителя (з-поміж них - російський філософ В. Соловйов, історик В. Ключевський, український письменник І. Нечуй-Левицький), і водночас - багаторічне цькування у так званій &quo ;демократичній&quo ; пресі, передчасна смерть, і. майже повне забуття впродовж довгих десятиліть потому. Памфіл Юркевич залишив по собі порівняно невелику літературну спадщину. За життя він здійснив 12 публікацій, з них лише п'ять припадає на московський період (переважно, праці з питань педагогіки). Головною причиною філософського мовчання вченого після 1861 р. була та ганебна кампанія погроз, наклепів, образ, що її розгорнули проти нього представники табору російських радикалів у відповідь на критику ним М. Чернишевського й репрезентованого останнім матеріалістичного напряму в філософії. Характеризуючи духовну атмосферу, що оточувала професора у Москві, Д. Чижевський писав: &quo ;. уся російська журналістика. накинулася на Юркевича, як на політичного ворога. Цю полеміку, що її розпочав Чернишевський, важко назвати інакше, як хрестовим походом темноти і некультурності, яка, не маючи сили боротися з думкою силою думки, підмінила полеміку лайкою, брехнею і особистими нападами. Проти цього знаряддя у Юркевича не було сили і він замовк на довгі роки. Чи може бути життя трагічніше? Йдеться, власне, про протиставлення любові до природничих наук і до &quo ;істини духу&quo ; в ім'я Христове. Цим протиставленням, зрештою, й позначаються кордони, в межах яких П.Д. Юркевич, як й інші представники Київської релігійно-філософської школи, обстоювали право філософії на вільний розвиток, який, на їхню думку, неможливий ані з позицій середньовічного ототожнення філософії з релігією, ані з погляду радикальних просвітницьких концепцій, що в ім'я торжества науки заперечували як релігію, так і філософію.

Учений підтримував ті позитивні начала, на яких зростало просвітництво. Він поціновував пов'язаний з цим підвищений інтерес до природознавства і науки взагалі, але для нього неприйнятний був нігілізм стосовно філософської традиції, прагнення до ототожнення філософії з природознавством, оскільки це призводить до знищення філософії як такої. Чужим П.Д. Юркевичу є прагнення зробити буття прозорим для людського розуму, намагання всю дійсність розкласти, довести, розрахувати і наперед визначити майбутнє з математичною точністю. У своєму розумінні вищої моральної метафізики та безпосередності моральнісного буття Юркевич залишається актуальним та життєздатним і понині. Розроблені ним ідеї відповідали високому рівню світової філософської думки, залишаючись і сьогодні гідним взірцем філософського аналізу складних проблем людського духу. Точкою зору Юркевича на морально-етичну проблематику був „широкий, вільний від усяких випадкових чи упереджених обмежень емпіризм, котрий мав у собі все істинно раціональне, все істинно надраціональне, оскільки і те, і інше передусім існує емпірично в універсальному досвіді людства з не меншими правами на визнання, ніж все бачене та відчуте&quo ;. Памфіл Юркевич у сфері етики визнавав важливість знання про Абсолют, до якого ведуть три шляхи - релігійне почуття серця, сумлінний філософський роздум та містичне споглядання. В основі його етики - біблійне вчення про роль серця як центру духовного життя людини, яке є, за Юркевичем, початком істинного пізнання. Він поділяє філософію на три взаємопов'язані частини: логіку, яка вивчає загальні норми думки; метафізику, яка вивчає загальні норми речей; та моральну філософію, яка вивчає загальні норми вчинків. Виправданість такого поділу обумовлена для Юркевича місцем філософських досліджень серед інших наук і особливо їхнім місцем в людському житті. Тому що філософія вивчає ті припущення, на котрі спираються як окремі науки, так і наша практична діяльність. І яким би чином не відрізнялись між собою ці припущення, всі вони зводяться до двох основних видів: теоретичні - ті, що керують нашими думками; і практичні - ті, що керують нашою діяльністю. При цьому Памфіл Юркевич формулює ці два види припущень. Перший він формулює так: „Різниця в наших думках існує не від того, що це думки, а через їхню істинність чи хибність. Розрізняти думки на істинні чи хибні нас змушує віри й інстинкт істини&quo ;. Хоча були скептики, зазначає Юркевич, котрі доводили, що такий поділ не має під собою міцної основи і більш правильно поділяти думки з точки зору того, що вони нам дають - радість чи незадоволення. Зрозуміти різницю в наших думках, знайти в них істину - це завдання теоретичної філософії та двох її частин: логіки, що вивчає формальні закони істини, і метафізики, що досліджує матеріальні закони істини. Друге припущення, котре керує нашим життям, Памфіл Юркевич формулює таким чином: „Різниця наших вчинків спричинена не тим, приємні вони для нас чи неприємні, несуть нам щастя чи страждання, а їхньою внутрішньою цінністю, тобто різницею між добром та злом&quo ;.

Окреслення, що укранський визвольний рух не антихристиянським у тому контекст, який ма на мет позитивне ствердження, опрокидуючи рзн закиди в тому напрям, означа повну байдужсть, ндиферентизм цього руху супроти християнзму. Так само можна б твердити, що вн не е антимохаммеданським т.Pп. Насправд укранський нацоналстичний, визвольно-революцйний рух, так, як його унапрямлю й оформлю ОУН, рухом християнським. Його найглибш корння християнськ, а не тльки несуперечн з християнством. У питаннях свтоглядових укранський нацоналзм вважа за сво джерело духовсть свтогляд укранського народу. А ця духовсть свтогляд глибоко християнськими, що викристалзувались пд тисячолтнм творчим впливом Христово релг. Цього творчого, формуючого впливу релг няк не можна порвнювати з значенням флософських систем, бо флософя може виповнити тльки одну частинку того, що да релгя людськй одиниц, народам цлому людству. Марксизм, комунзм та хн втлення московський большевизм ворогами кожно релг, а зокрема християнсько тому, що релгя, релгйний свтогляд релгйнсть найбльшою перешкодою для опанування людсько духовости марксистським матерялзмом, так само, як дея ство нац стоять на перешкод закрпленню росйського мперялзму пд покришкою нтернацоналзму

1. Философия сердца П.Д. Юркевича

2. Український філософ Памфіл Юркевич

3. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

4. Жизнедеятельность П.А. Кропоткина и ее место в развитии мировой общественной мысли

5. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

6. Понятие вещных прав, виды и т.п.
7. К.П. Брюллов – портретист
8. Кубизм. На примере творчества П. Пикассо

9. Культурологические представления П. А. Кропоткина

10. "Вишнёвый сад" А.П.Чехова

11. Приемы комического в языке произведений П.Г. Вудхауза

12. "Чайка" А.П. Чехова

13. В.П. Астафьев

14. Жизнь и творчество П.И.Мельникова-Печерского

15. П.А. Кропоткин "Справедливость и нравственность" (с биографией и библиографией произведений)

16. Преодоление абсурдности бытия в художественном мире А.П. Чехова

Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы

17. Русская деревня в изображении В.П. Астафьева

18. Чехов А.П.

19. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

20. Жизнь и творчество А.П. Чехова

21. Единство авторской мысли в «маленькой трилогии» А.П.Чехова («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»)

22. С. П. Дягилев и его «Русские сезоны»
23. Времена года П.И. Чайковский
24. П. А. Столыпин (1862-1911)

25. Историко-психологический портрет А.П. Извольского

26. П.А. Столыпин и его реформа

27. С.Ю.Витте и П.А.Столыпин - крупные политические деятели

28. Столыпин П.А.

29. Оборона Киева 1941р. Трагедія армії Південно-Західного фронту. Генерал-полковник М. П. Кирпонос

30. П. А. Столыпин. Другие реформы

31. П.А.Загорский - выдающийся анатом, физиолог и врач

32. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

33. П. Я Григорьев "Холодные блюда и закуски"

34. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

35. Травление п/п ИМС

36. Грех как путь смерти и небытия в работе П.А. Флоренского "Столп и утверждение Истины" Письмо седьмое "Грех"

37. П.А. Сорокин - крупный социолог XX века

38. П. Л. Шиллинг и его телеграф
39. Теософия Е.П. Блаватской
40. Экзистенциализм в дискурсе Ж.П. Сартра

41. Антиномизм человеческого познания и критика системостроительства у П.А. Флоренского

42. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

43. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

44. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

45. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

46. Исторический портрет русского полководца: П.И. Багратиона

47. Античні міста-держави півнвчного Причорномор

48. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Облаштування післявоєнного світу

50. Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

51. Реформи Солона і Клісфена, тиранія Пісістрата

52. Україна після смерті Богдана Хмельницького

53. Социально-психологические аспекты в формировании мировоззрения П. Н. Ткачева

54. Некоторые вопросы методологии истории средневекового города в работах Н.П. Оттокара.
55. П. А. Столыпин. Политический портрет
56. С.П. Королев - Главный конструктор первых ракетно-космических систем

57. Методи та способи підключення до мережі Internet

58. А.П.Чехов: "Вишневый сад"

59. Брюллов К.П.

60. Архитектура стран Пиренейского п-ова

61. К. П. Брюллов

62. Творчество художника П.П. Кончаловского

63. Творчий шлях П. Сосюри

64. Богданова-Бельская П.

Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки

65. Гребенка Е.П.

66. В чем волшебство сказов П.П.Бажова?

67. Праведники А.П.Чехова: Дон-Кихот или Гамлет?

68. Рассказ «Тапер» у А. И. Куприна и у А. П. Чехова

69. Проблематика повести А. П. Платонова «Котлован»

70. Сакральный текст в литературном произведении: «Студент» А.П.Чехова и «Гроза» В.В.Набокова
71. Анализ рассказа А.П. Чехова "Тоска"
72. Размышляя над рассказом А.П. Чехова "Дама с собачкой"

73. Тема футлярности в рассказе А. П. Чехова «Ионыч»

74. Осуждение житейской пошлости и раболепия на страницах рассказов А. П. Чехова «Хамелеон» и «Злоумышленник»

75. Изображение "пошлости пошлого человека" в рассказах А.П. Чехова

76. Дефицит человечности в рассказе А. П. Чехова "Тоска"

77. А. П. Чехов о любви и счастье человека в рассказе «Дама с собачкой»

78. Рецензия на повесть В.П. Астафьева "Пастух и пастушка"

79. Мои размышления над прозой А. П. Платонова

80. Пьеса А. П. Чехова «Три сестры»

Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее

81. Художественные функции пейзажа в пьесах А.Н.Островского "Гроза" и А.П.Чехова "Вишневый сад"

82. Изображение повседневной жизни в произведениях А.П. Чехова

83. Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад"

84. Рецензия на рассказ В. П. Астафьева "Жизнь прожить"

85. Прошлое, настоящее и будущее в пьесе А. П. Чехова "Вишневый сад"

86. Творчество А.П. Чехова
87. А.П. Чехов “Шуточка”
88. Тема трагической судьбы человека в произведениях А.П.Платонова, А.И.Солженицина, В.Т.Шаламова

89. Рецензия на рассказ А.П. Чехова "Студент"

90. А.П. Чехов

91. Прошлое, настоящее, и будущее в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад"

92. Дворянство в пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад»

93. Дворянство в пьесе А.П. Чехова Вишневый сад

94. П.П. Бажов

95. Проблема литературного характера в цикле А.П. Чехова «маленькая трилогия»

96. Вишнёвый сад А.П.Чехова

Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Анализ языка жестов в рассказе А.П. Чехова "Дама с собачкой"

98. Время как эстетическая характеристика пьесы (традиции А. П. Чехова)

99. Жанровое своеобразие пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.