Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Реферат Дипломна робота на тему &quo ;Забезпечення конкурентоспроможності підприємства &quo ;Судмаш&quo ; в умовах кризи&quo ; написана на основі існуючого підприємства. Мета роботи - довести необхідність аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та розробка заходів щодо її підвищення конкурентоспроможності та виходу підприємств з глибокої економічної кризи. В роботі розглядаються такі питання: - конкурентоспроможність підприємств галузі машинобудування в сучасних умовах; аналіз ретроспективи та перспективи розвитку галузі, методика аналізу конкурентоспроможності та оцінка конкурентних стратегій М.Портера; - аналіз та оцінка конкурентоспроможності ДП &quo ;Судмаш&quo ;: загальна характеристика, аналіз впливу чинників зовнішнього середовища, управлінське обстеження сильних та слабких сторін заводу; - економічне обґрунтування розвитку заводу &quo ;Судмаш&quo ; на прикладі стратегії лідерства за рахунок економії на витратах; - пропозиції щодо покращення діяльності з охорони праці на заводі. Дипломна робота написана на 90 листах, має ЗО таблиць, З рисунки, 1 додаток, 30 джерел використаної літератури. ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗИ. 8 1.1. Характеристика галузі машинобудування в Україні. 8 1.2. Перспективи розвитку машинобудування. 10 1.3. Конкурентоспроможність продукції та оцінка існуючих конкурентних стратегій. 12 РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДП &quo ;СУДМАШ&quo ;. 30 2.1 Загальна характеристика підприємства. 30 2.2 Аналіз впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність заводу. 35 2.3 Управлінське обстеження сильних та слабких сторін заводу. SWO - аналіз діяльності ДП &quo ;Судмаш&quo ; 41 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА &quo ;СУДМАШ&quo ;. 57 3.1. Стратегічні напрямки у розвитку конкурентоспроможності підприємств. 57 3.2. Обґрунтування конкурентної стратегії розвитку. 62 3.2.1. Реалізація стратегії лідерства за рахунок економії на витратах. 63 3.3. Використання сучасних інформаційних технологій у розвитку з обґрунтування стратегії розвитку заводу. 69 РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ НА ДП &quo ;СУДМАШ&quo ;. 71 4.1. Правове забезпечення охорони праці в Україні. 71 4.2. Робота служби охорони праці на ДП &quo ;Судмаш&quo ;. 72 4.3. Особливості забезпечення безпеки життєдіяльності в даному виді виробництва. 75 4.4. Засоби індивідуального захисту працюючих на ДП &quo ;Судмаш&quo ;. 77 4.5. Охорона навколишнього середовища на підприємстві. 79 ВИСНОВОК 81 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 83 ВСТУП Для сучасної української економіки, так само й для умов господарювання в нашій державі, характерною рисою є не передбачувані зміни. На шляху досягнення певних результатів у своїй діяльності вітчизняні підприємства зустрічають багато перешкод, але в сучасних • умовах можливості розвитку також часто мають місце. Таким чином тема дипломної роботи &quo ;Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах кризи&quo ; є актуальною. Ринкова економіка орієнтує підприємства на задоволення попиту й потреб ринку, на запити конкретних споживачів та організацію виробництва тільки тієї продукції, що користується попитом і може принести необхідний для подальшого розвитку прибуток.

Умови й принципи функціонування підприємств, результати діяльності тепер залежать від конкурентоспроможності їх продукції на ринку. А.Кредисов і В.Дерев'янко наголошують на &quo ;необхідності формування такої економічної політики держави, що сприяла б забезпеченню конкурентного економічного порядку, бо лише за умов конкурентної боротьби існує необхідність постійного удосконалення і підвищення ефективності виробництва&quo ;. Конкуренція є звичайним атрибутом ринку, на якому сперечаються за право бути власником грошей споживача різні товаровиробники. Тому досягнення конкурентоспроможності своїх товарів та послуг, а згодом і усієї фірми, є найважливішою метою у сучасному ринковому світі. Єдине формування терміну &quo ;конкурентоспроможність поки, що відсутнє, однак, наявні визначення базуються на двох методичних підходах. Перший визначає конкурентоспроможність як комплекс властивостей товару, що відрізняють його від товару конкуренту. Другий свідчить, що конкурентоспроможність - це лише здатність реалізувати товар на даному ринку в певний момент часу. При розумному поєднані цих двох напрямків підприємець матиме змогу побудувати фундамент свого майбутнього успіху. Тому метою даної роботи є оцінка чинників, що впливають на конкурентоспроможність підприємств, та розробка стратегії нової конкурентної поведінки на сучасному ринку згідно із результатами такої оцінки. Запропонована стратегія в майбутньому зможе покращити фінансовий стан підприємства та підвищити його конкурентоспроможність. Підтверджуючи безліч можливостей для вітчизняного підприємця, в тому числі і для керівництва ДП &quo ;Судмаш&quo ;, про який і піде мова в роботі М.Хайровой, констатує: &quo ;Конкуренція, як комплексна категорія дозволяє ввести в дію величезний потенціал ринкових стимулів ділової активності, які поки, що недостатньо використовуються. Проводячи активну промислову політику, інструментом якої є добросовісна конкуренція, ми можемо досягти бажаної згоди інтересів держави та підприємств&quo ;. РОЗДІЛ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗИ 1.1. Характеристика галузі машинобудування в Україні Продукція машинобудування має неабияке значення в економіці країни. Машинобудування покликане розширити техніку, переозброїти й оснастити всі галузі народного господарства, промисловості й інші сфери людської діяльності високопродуктивними і більш ефективними видами технологічного і силового устаткування, і машинами. Успішне виконання цих задач зажадає створення нових галузей машинобудування. Продукція машинобудування формує активну частину основних виробничих фондів усіх галузей народного господарства. Без дії в даний час не може прогресивно розвиватися жодна сфера людської діяльності. Темпи зростання виробництва продукції в машинобудуванні вищі, ніж в інших галузях промисловості і народного господарства, що споживають машин . Сучасний стан машинобудування передбачає, до того ж, відставання від економічно розвинених країн у розвитку виробничо-технічної бази, техніко-економічних показників, розвитку інфраструктури. Багато недоліків спостерігається у спробах запровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва, необхідність заміни машин, фізично і морально зношених, новими, котрі повинні відповідати світовим стандартам.

Останнім часом Україна втрачає зовнішні ринки збуту товарів, а внутрішній заповнений зарубіжним товаром (нерідко низької якості) . На даному етапі розвитку маємо скорочення виробництва галузі машинобудування більш, як на 14,6% (за даними 1997р.), в наслідок цього, - зменшення споживання товару. Таким є стан машинобудування в сучасних умовах. Крім того, слід зауважити, що у виробництві галузі машинобудування завжди використовувались нові досягнення науки і техніки, що посилювало зростання виробництва (табл. 1.1.1.) . Таблиця 1.1.1 Модернізація виробничого обладнання на підприємствах машинобудування (одиниць) Показники 1975-1978 1979-1983 1984-всього 1988 в середньому за рік 1991 Модернізовано виробничого обладнання 101252 118124 112673 22535 13963 В тому числі: машинобудування 5814 8425 8306 1661 879 Таким чином, за радянські роки в історії розвитку нашої держави в цілому, галузь машинобудування перетворилася на багатогалузеву індустрію. Машинобудівна промисловість СРСР випускає щорічно машин і апаратів понад ЗО тис. найменувань і 130 тис. типорозмірів. У 19971-1980 p.p. освоєний випуск 26,2 тис. нових видів машин, устаткування і приладів, що майже в 4 рази більше, ніж у 1966-1970 p.p. Наведенні показники можна пояснити господарськими зв'язками, що охоплювали СРСР міцною мережею, великою кількістю державних, зокрема військових, замовлень, монополією державних підприємств на ринку, &quo ;залізною завісою&quo ;, що не допускало появи на ринку імпортних товарів. У сучасних умовах на скорочення виробництва суднобудівного та сільськогосподарського обладнання впливає звуження внутрішнього ринку через низьку купівельну спроможність населення, втрата зовнішнього ринку через недостатню конкурентноздатність. Імпорт продукції машинобудування знижено за останні роки завдяки протекціоністській політиці, щодо вітчизняного виробника, що дало змогу підвищити обсяги виробництва українських товарів на 21 %. Негативні явища в розвитку галузі машинобудування, можна пояснити скороченням поставок сировини, вузьким асортиментом продукції, відсутністю сучасних технологій, дефіцитом висококваліфікованих кадрів, складним фінансовим станом як підприємств, так зовнішнього економічного середовища та багатьма іншими чинниками. Таким чином, етап переходу України до ринку вимагає від підприємств самостійного пошуку ефективних засобів підвищення життєздатності та конкурентоспроможності свого виробництва, тому підприємець або керівник повинен бути зацікавленим у своїй справі, а також мати можливість реалізувати свої плани згідно з чинним законодавством, не ховаючи отримані прибутки &quo ;в тінь&quo ; . 1.2 Перспективи розвитку машинобудування. Згідно із свідченням українських науковців, кризовий стан в економіці є, перед усім, в машинобудуванні не вдається подолати тільки державним, колективним і приватним формам господарювання, оскільки для більшості з них діяльність є збитковою, тоді як підприємницька діяльність здійснюється за для одержання прибутку. Гальмом подальшого розвитку підприємництва в сучасних умовах стає не можливість реалізації підприємницького інтересу.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

2. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

3. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

4. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

5. Фінансування охорони праці

6. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
7. Державна політика в галузі охорони праці
8. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

9. Законодавча база України про охорону праці

10. Навчання з питань охорони праці

11. Навчання працівників з питань охорони праці

12. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

13. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

14. Основні законодавчі акти з охорони праці

15. Охорона праці

16. Охорона праці в будівництві

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Охорона праці в загальноосвітніх школах

18. Охорона праці в хімічній промисловості

19. Охорона праці користувачів комп’ютерів

20. Охорона праці на підприємстві

21. Охорона праці та техніка безпеки

22. Охорона праці у Швейцарії
23. Охорона праці на підприємствах громадського харчування
24. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

25. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

26. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

27. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

28. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

29. Системы адаптивного управления роботами

30. Надежность машин: станки, промышленные роботы

31. Использование роботов в промышленных предприятиях

32. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

33. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

34. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

35. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

36. Організація праці

37. Нано-роботы

38. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками
39. Матераільна відповідальність працівників
40. Наши дети будут бессмертными, но, возможно, станут наполовину роботами

41. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

42. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

43. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

44. Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

45. Облік робочого часу працівника

46. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

47. Порядок видачі наряду на роботу

48. Облік витрат на оплату праці

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

49. Основи побудови обліку праці та її оплати

50. Охорона грунтів

51. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

52. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

53. Організація кредитної роботи в комерційному банку

54. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації
55. Умови праці на виробництві
56. Форма розподілу праці в цеху

57. Безпека праці технологічних процесів РЕА

58. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

59. Карта умов праці лікаря-рентгенолога

60. Охорона птахів

61. Аналіз продуктивності праці в рослинництві

62. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

63. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

64. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы

65. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

66. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

67. Облік праці та її оплати

68. Організація праці бухгалтера

69. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

70. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах
71. Регіональний ринок праці
72. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

73. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

74. Дитяча праця і дитячий заробіток

75. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

76. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

77. Оплата праці

78. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

79. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

80. Охорона земель

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

81. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

82. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

83. Правовий режим використання і охорони надр України

84. Приватна детективна і охоронна діяльність

85. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна

86. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
87. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
88. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

89. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

90. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

91. Робота радіожурналіста

92. Теоретичні аспекти роботи над переказом

93. UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

94. Изучение роботы модуля "Складской учет" системы "Галактика"

95. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

96. Організація роботи користувача з АБД

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

98. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

99. Робота в захищеному режимі мікропроцесора

100. Робота з базами даних в Мicrosoft Еxcel


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.