Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Радіаційна безпека

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Вступ 1. Види радіоактивних частинок 2. Природні джерела радіоактивного випромінювання 3. Норми радіаційної безпеки 4. Біологічна дія випромінювання 4.1 Гостра і хронічна променева хвороба 4.2 Опромінення і репродуктивна функція людини 4.3 Онкогенні наслідки опромінення людини 4.4 Опромінення і тривалість життя людини 5. Режим радіаційного захисту 5.1 Евакуаційні заходи 5.2 Застосування засобів індивідуального захисту 5.3 Колективний захист населення при радіоактивному забрудненні Висновок Список літератури Вступ Найнебезпечнішими за наслідками є аварії на АЕС з викидом в атмосферу радіоактивних речовин, внаслідок яких має місце довгострокове радіоактивне забруднення місцевості на величезних площах. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства, при створенні та використанні новітніх технологій людина створює реальні небезпечні ситуації, що спричинені аваріями. Використання радіоактивного палива та недбале ставлення до техніки безпеки роботи з радіоактивними речовинами створює передумови виникнення аварій на АЕС. Досить глобальних масштабів ураження зазнали територія України та сусідніх держав внаслідок аварії на ЧАЕС. Найбільшою за масштабами забруднення навколишнього середовища є аварія, яка сталася 1986 р. на Чорнобильській АЕС. Внаслідок грубих порушень правил експлуатації та помилкових дій 1986 рік став для людства роком вступу в епоху ядерної біди. Ядерна катастрофа на ЧАЕС, що супроводжувалася глобальними викидами радіонуклідів у біосферу, відбулася в густонаселеному регіоні Європейського континенту. Унаслідок її негативному впливу піддалося і в даний час піддається надзвичайно велика кількість населення; через радіоактивне забруднення місця існування, природного середовища, а потім - продуктів харчування і питної води. В Україні, наприклад, 74 району 12 областей забруднені цезієм-137 на рівні понад 1 кюрі на 1 км 2. У квітні 1986 року внаслідок аварії був практично повністю зруйнований 4 блок Чорнобильської АЕС. У навколишнє середовище було викинуто більше 300 МКі радіонуклідів з активної зони реактора, що призвело до забруднення 50,5 тис. км території України, де проживає більше 2,4 млн, осіб в 2218 населених пунктах. За масштабами забруднення навколишнього середовища радіонуклідами і наслідками для населення і економіки України аварію можна класифікувати як .екологічну і соціально-економічну катастрофу. Загальна площа земель 18 областей України, забруднених радіоцезієм понад 1 Кі/км2, складає близько 42 тис. км2, площа угідь, де вміст стронцію-90 перевищує 0,15 Кі/км2 - близько 27, 5 тис. км2. Досить гостро проблема радіаційного захисту населення постала ще 19 років тому, коли сталася аварія на ЧАЕС. Отже питання відносно забезпеченості радіаційного захисту на об`єктах досить актуальне і відношення до нього керівництва організоване на досить високому рівні. Проведемо аналіз радіаційної безпеки на прикладі міської поліклініки № 2 м. Чернігова. Завдання: - подати коротку характеристику радіоактивних частинок; - проаналізувати природні джерела випромінювання; - розглянути норми радіаційної безпеки; - охарактеризувати вплив радіації на організм людини; - проаналізувати режим радіаційної безпеки на об`єкті, використання індивідуальних та колективних засобів захисту.

1. Види радіоактивних частинок Радіоактивні матеріали небезпечні своїм іонізуючим випромінюванням. Іонізуюче випромінювання буває кількох видів: альфа-випромінювання є потоком ядер гелію, бета-випромінювання - це потік швидких електронів, гамма-випромінювання - короткохвильове випромінювання, близьке до рентгенівських променів. Завдяки високій енергії радіоактивне випромінювання здатне відривати електрони з їх орбіталей та створювати позитивно та негативно заряджені іони. Існує чотири форми іонізуючого радіоактивного випромінювання. Альфа-частинки складаються з двох протонів і двох нейтронів і являють собою ядра гелію. У повітрі вони переміщуються на кілька міліметрів, у тілі людини не проникають далі шкіри, але вдихувані з повітрям можуть ушкоджувати тканини легень. Бета-частинки — це електрони чи позитрони. У повітрі вони розповсюджуються на кілька метрів, у тканинах людини - на кілька міліметрів. Гамма-промені являють собою електромагнітне випромінювання, яке має здатність до іонізації. Нижня частина енергетичного спектру цих променів називається рентгенівськими променями. Проникаюча здатність гамма-променів дуже велика . Нейтрони — нейтральні частинки, здатні викликати іонізацію побічно. Енергетичною одиницею виміру випромінювання є кулон (Кл), що відповідає випромінюванню, яке приводить до утворення в сухому атмосферному повітрі іонів із зарядом у 1 Кл. Для цієї ж мети іноді використовують рентген (Р). При цьому 1 Р дорівнює 2,58 • 10&quo ;4 Кл/кг. Одиницею для виміру власне поглиненої дози випромінювання служать грей (Гр) чи рад, який дорівнює 10&quo ;2 Гр. В екологи особливо зручний рад. Один рад - це доза випромінювання, при якій 1 м живої тканини поглинає 100 ергів енергії. Як одиниця активності нуклідів виступає бекерель (Бк), що відповідає такій активності радіонукліда, при якій за 1 секунду відбувається один розпад. 2. Природні джерела радіоактивного випромінювання У природі є багато джерел природного іонізуючого випромінювання. Радіацію породжують радіоактивні ізотопи багатьох елементів, що знаходяться в складі гірських порід та мінералів. Головними з них є калій-40 та вуглець-14. Несприятливість біологічної дії радіоактивних речовин пов'язана не тільки з їхньою разовою дією. Велика кількість радіонуклідів можуть акумулюватися в організмах на тривалий час. Так, стронцій-90 накопичується в кістках, йод-131 — у щитовидній залозі, цезій-137 включається в активний метаболізм, витісняючи азот. Чутливість різних організмів до радіоактивного випромінювання не однакова. За правилом Бергоньє і Трибондо, відкритим ще в 1906 році, у межах одного організму найбільш чутливими є недиференційовані клітини та тканини, які характеризуються підвищеною ферментативною активністю. У тварин та людини це кровотворні тканини та залози внутрішньої секреції, у рослин - меристема. Біологічна дія випромінювання залежить від розміру дози, що діє за одиницю часу. Помічено, що високі дози опромінення, що діють одноразово, менш шкідливі, ніж низькі дози, що діють тривалий час . Середня доза іонізуючого випромінювання в сучасних індустріальних країнах у середньому дорівнює 2,4 мЗв/рік.

Загальний фон радіоактивного випромінювання на території України складає 70-200 мбер/рік. На поверхні землі до 50% загального природного фону радіоактивного випромінювання дає радон-222, що утворюється при розпаді урану-238. Він є в ряді гірських порід, їхнє використання для отримання будівельних матеріалів привело до зростання концентрації радону в жилих приміщеннях. Звичайна концентрація радону в повітрі коливається від 1 до 20 Бк/м3, але в міських помешканнях при використанні будівельних матеріалів, що містять радон, вона підвищується до 20-69 Бк/м3. Припустимий рівень радонового опромінення складає 200 Бк/м3. Перебування в зоні цього випромінювання викликає руйнацію тканин легень і створює умови для розвитку ракових захворювань. Зниження дози випромінювання радоном досягається досить легко — частим та активним провітрюванням жилих та виробничих приміщень. Проблема радіоактивного забруднення природного середовища загострилася після винаходу ядерної зброї та розвитку атомної енергетики. Антропогенне радіоактивне забруднення довкілля починається з урановидобувних та переробних підприємств, які спричинюють забруднення ураном-238 та торієм-232. При виробництві ядерної зброї та роботі АЕС накопичуються відходи. За підрахунками Г. Жорпетте та Г. Стікса (1990), до 1995 року обсяги низькорадіоактивних відходів АЕС світу складатимуть 370 тис. м3, а високорадіоактивних — 3,8 тис. м3. 99,9% радіоактивних відходів АЕС утримується у твелах реакторів. До захоронення їх зберігають 15-50 років у спеціальних сховищах. Полігони з відходами АЕС фактично втрачені для людства на термін у 100 тисяч років. Не вирішує проблему й захоронення радіоактивних речовин в океанах. Яскравим прикладом небезпеки, створюваної атомною енергетикою та атомним озброєнням, є аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році. В її результаті в навколишнє середовище були викинуті радіоактивні ізотопи свинцю-239, цезію-137, стронцію-90, плутонію-240. Усього в атмосферу надійшло 77 кг радіоактивних речовин, що відповідає випроміненню в 1019 Бк або 50 млн. Кі (Національна доповідь Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Київ, 1992). Причина аварії мала комплексний характер: грубі помилки персоналу в поєднанні з поганим державним наглядом за експлуатацією АЕС і недоліками конструкції. Аварія сталася внаслідок проведення на діючому реакторі експерименту, метою якого було визначити, чи вистачить накопиченої енергії турбогенератора, що продовжує обертатися після зупинки реактора, для того щоб за 1 хвилину запустити аварійний дизельний генератор, який дає енергію для роботи насосів водного охолодження реактора. Але при проведенні експерименту реактор був переведений у важкокерований режим, відключені тривожна сигналізація й упущений момент зупинки реактора. Він вийшов з-під контролю і вибухнув . Маса радіоактивних речовин була викинута на висоту близько 10 тисяч метрів і внаслідок переміщення повітряних мас охопила радіоактивним забрудненням площу, більшу за 10 тис. км2. Радіоактивні речовини, що були викинуті під час аварії, потрапили у всі шари атмосфери і вітром були рознесені по всьому світу.

Рада заявила, що юдазм справа релг, а не нацональност. Джерело: "Ле Монд", 21 червня 1960Pр. 8 червня 1982 року професор Бенджамн Коган з тель-аввського унверситету, псля кривавого вторгнення зральських вйськ до Лвану, написав П. Вдалю-Наке: "Я пишу Вам, слухаючи транзистор, по якому тльки що оголосили, що "ми" на шляху до "досягнення нашо мети" у Лван: забезпечити "мир" жителям Галле. Ця гдна Геббельса неправда доводить мене до сказу. Зрозумло, що ця дика вйна, бльш варварська, чим вс попередн, не ма нчого загального н з замахом у Лондон, н з безпекою Галле. Жиди, сини Авраама, як сам були жертвами стлькох жорстокоств, як можуть вони бути такими жорстокими? Найбльший успх сонств деюдизаця жидв. Зробть, дорог друз, усе, що у ваших силах, щоб бегни та шарони не досягли сво подвйно мети: остаточно лквдац (це вислв в мод тут зараз) палестинцв як народу та зральтян як людських стот". Джерело: лист, опублкований в "Ле Монд" 19 червня 1982 р. "Професор Лейбовц вважа зральську полтику в Лван юдонацистською"

1. Варіаційні принципи механіки

2. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

3. Авіаційні традиції України

4. Основи інформаційної безпеки

5. Біологічна дія радіації

6. Радіаційна медицина
7. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки
8. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

9. Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко ? ("Старуха Изергиль" А.М.Горького)

10. Избранная Рада и ее реформы

11. Изобретение радио Поповым

12. Контент-анализ "Городские новости радио "Европа плюс Шахты"

13. Центральна Рада і пролетаріат України

14. Избранная рада и опричнина Ивана Грозного. Их влияние на развитие русской государственности в работах советских историков

15. Кто "изобрел" радио?

16. Жизнь ради смерти

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая

17. Повноваження Верховної Ради

18. Не разводиться - ради детей

19. Жизнь без целей или жизнь ради целей?

20. Радио- и телереклама

21. Радуйтесь оргазму вместе с партнером

22. Особенности общения с аудиторией радио- и телевещания
23. Авіаційний транспорт України
24. Радий - "В грамм добыча, в год труды"

25. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

26. Украинская Центральная Рада /Укр./

27. Кто изобрёл радио?

28. Реклама на радио: ее особенности и характеристики

29. Ведення земельного кадастру на території Лідіївської сільської ради Доманівського району Миколаївської області

30. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

31. Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області

32. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Захист продуктів від радіоактивних і отруйних речовин

34. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

35. Організація роботи Верховної Ради України

36. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

37. Значение местного радио

38. Автоматизированная система отдела рекламы на радио
39. Образование Украинской Центральной Рады и сущность ее политической программы
40. Переяславська рада. Входження України до складу Росії

41. Проголошення УНР. IV Універсал Центральної Ради

42. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

43. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

44. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

45. Витоки української авіації

46. Антени військових радіостанцій

47. Підсилювач підмодулятора радіомовного передавача

48. Правила роботи на радіостанції Р-173

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

50. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

51. Інформаційно-консультаційні послуги

52. Средства рекламы, их классификация, особенности выбора: печатная реклама, теле- и радио реклама, прямая почтовая рассылка, наружная реклама, кино- и видео-реклама

53. Конвенції з авіаційних перевезень

54. Загальна характеристика АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії)
55. Стуктура апарату Кіровської районної ради
56. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

57. Верховна Рада України в системі органів влади

58. Робота Луганської міської ради

59. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

60. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси

61. Радіоактивність

62. Методы обнаружения и измерения радиоактивного излучения радия и тория

63. Вплив радіоактивного забруднення на флору

64. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее

65. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

66. Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня життя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімальна зарплата

67. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

68. Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений

69. Толкование норм гражданского права

70. Применение норм права
71. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов
72. Толкование норм права

73. МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ В НОРМАХ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

74. Соотношение норм права и морали

75. Нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности

76. Норма права

77. Нормы права

78. Правовые нормы: определение, признаки, виды

79. Структура нормы права

80. Норма права

Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки

81. Действие норм права во времени

82. Виды языковых норм

83. Спам и нормы пользования сетью

84. Норма и патология в медицинской психике

85. Психическая норма. Акцентуации характера. Психопатии

86. Методика установления норм времени и определения норм выработки. Нормативы численности
87. Революційні події 1905-1907 р.р
88. Периферійні пристрої

89. Отношение норм поведения и мышления к языку

90. Публицистический стиль и нормы речевой культуры

91. Евгеника и этические нормы

92. Нормы современного русского литературного языка

93. Кнабе Г.С. "Цицерон. Эстетика идеала и высокой нормы"

94. Языковая и речевая нормы

95. Особенности отображения частотной структуры сигналов в периферическом отделе слухового анализатора в норме и патологии

96. Миграционная активность лейкоцитов в условиях нормы и при диффузных заболеваниях соединительной ткани

Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы

97. Понятие формы и содержание реализации норм международного права

98. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

99. Социальная природа правовых норм

100. Имплементация норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и судебной практики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.