Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ВСТУП В умовах ринкової економіки метою господарської діяльності підприємства є отримання прибутку та забезпечення резервів його зростання. Стримуючим фактором зростання прибутку підприємства є система оподаткування підприємства, що нараховує низку податків, зборів та обов’язкових платежів, які в сукупності справляють значний податковий тиск на підприємство та відповідно відбирають значну частину його прибутку. Як наслідок, підприємство може припинити свою діяльність через низьку дохідність, спричинену сплатою обов’язкових зборів і платежів. Таким чином, підприємство повинне вміти визначати вплив системи оподаткування на його фінансові результати з метою зниження рівня оподаткування задля підвищення чистого прибутку та економічного розвитку підприємства. Саме тому, дослідження впливу системи оподаткування підприємства на фінансові результати його діяльності є досить актуальними, оскільки дають змогу визначити податкову стратегію підприємства з метою його успішної діяльності та збільшення чистого прибутку, за рахунок способів мінімізації податкових платежів. Метою дослідження є виявлення резервів зростання фінансових результатів підприємства при їх оподаткуванні. Для досягнення заданої мети дослідження потрібно вирішити ряд таких завдань: визначити сутність фінансових результатів підприємства; дослідити різницю між обліковим та податковим прибутками; порівняти формування фінансового результату підприємства та визначення об’єкта оподаткування; з’ясувати склад валових доходів і валових витрат при визначенні об’єкта оподаткування за податковим законодавством; вивчити склад чинної системи оподаткування підприємства в Україні; визначити вплив податків системи оподаткування підприємства на його фінансово-господарську діяльність; виміряти сукупний вплив податкових платежів та вплив окремого податку на фінансові результати підприємства; віднайти способи зниження податкового тиску на підприємство з метою підвищення його чистого прибутку. Об’єктом дослідження є виробниче підприємство, що займається виробництвом молочної продукції ВАТ «Острозький молокозавод», а предметом – особливості системи оподаткування ВАТ «Острозький молокозавод» та її вплив на фінансові результати підприємства. При дослідженні роботи використовувалися такі методи: аналітичний; статистичний; графічний; пошуковий; аналіз; метод аналогії. ВСТУП В умовах ринкової економіки метою господарської діяльності підприємства є отримання прибутку та забезпечення резервів його зростання. Стримуючим фактором зростання прибутку підприємства є система оподаткування підприємства, що нараховує низку податків, зборів та обов’язкових платежів, які в сукупності справляють значний податковий тиск на підприємство та відповідно відбирають значну частину його прибутку. Як наслідок, підприємство може припинити свою діяльність через низьку дохідність, спричинену сплатою обов’язкових зборів і платежів. Таким чином, підприємство повинне вміти визначати вплив системи оподаткування на його фінансові результати з метою зниження рівня оподаткування задля підвищення чистого прибутку та економічного розвитку підприємства.

Саме тому, дослідження впливу системи оподаткування підприємства на фінансові результати його діяльності є досить актуальними, оскільки дають змогу визначити податкову стратегію підприємства з метою його успішної діяльності та збільшення чистого прибутку, за рахунок способів мінімізації податкових платежів. Метою дослідження є виявлення резервів зростання фінансових результатів підприємства при їх оподаткуванні. Для досягнення заданої мети дослідження потрібно вирішити ряд таких завдань: визначити сутність фінансових результатів підприємства; дослідити різницю між обліковим та податковим прибутками; порівняти формування фінансового результату підприємства та визначення об’єкта оподаткування; з’ясувати склад валових доходів і валових витрат при визначенні об’єкта оподаткування за податковим законодавством; вивчити склад чинної системи оподаткування підприємства в Україні; визначити вплив податків системи оподаткування підприємства на його фінансово-господарську діяльність; виміряти сукупний вплив податкових платежів та вплив окремого податку на фінансові результати підприємства; віднайти способи зниження податкового тиску на підприємство з метою підвищення його чистого прибутку. Об’єктом дослідження є виробниче підприємство, що займається виробництвом молочної продукції ВАТ «Острозький молокозавод», а предметом – особливості системи оподаткування ВАТ «Острозький молокозавод» та її вплив на фінансові результати підприємства. При дослідженні роботи використовувалися такі методи: аналітичний; статистичний; графічний; пошуковий; аналіз; метод аналогії. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 1.1 Сутність фінансових результатів підприємства та порядок їх визначення за податковим і бухгалтерським обліком Фінансові результати – це результати господарської діяльності підприємств (установ, організацій) усіх форм власності в цілому або окремих ланок їх роботи, виражені в грошовій формі. Визначають їх порівнянням суми витрат з одержаними доходами. Залежно від співвідношення витрат і доходів фінансові результати можуть бути у вигляді прибутків або збитків . Згідно з бухгалтерським обліком на підприємстві використовуються такі показники фінансових результатів: 1) валовий прибуток (збиток) - різниця між чистим доходом і собівартістю продукції; 2) прибуток (збиток) від операційної діяльності - алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; 3) прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування - алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, доходів (збитків) від участі в капіталі, фінансових та інших доходів (витрат); 4) прибуток від звичайної діяльності - різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою нарахованих податків з прибутку; 5) збиток від звичайної діяльності - сума збитку до оподаткування та суми податку на прибуток; 6) чистий прибуток (збиток) - алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності, надзвичайних доходів, надзвичайних витрат та податків з надзвичайного прибутку.

Вищеназвані показники є складовими формування фінансових результатів, що в кінцевому підсумку утворюють чистий прибуток або збиток підприємства (див. додаток А), формування якого розпочинається з отримання доходів від звичайної та надзвичайної діяльностей та вирахуванням витрат, а також податків з них. Найбільшу частку у величині чистого прибутку підприємства, як правило, складає його валовий прибуток (прибуток від реалізації), що формується з виручки від реалізації продукції ( Прибуток підприємства від реалізації продукції (валовий прибуток) є певною надбавкою виробника до собівартості продукції і буде отриманий після реалізації цієї продукції та вирахуванням з неї собівартості і непрямих податків. За класичним підходом, прибуток підприємства визначається як грошовий вираз частини чистого доходу, який створюється на підприємствах, головним чином, за рахунок додаткового продукту, створеного працівниками, зайнятими у сфері матеріального виробництва і використовується державою та підприємствами для розвитку виробництва і забезпечення соціальних потреб суспільства . Слід зазначити, що прибуток виконує ряд важливих функцій: - оцінювальна функція - прибуток найбільш повно відображає ефективність виробництва та надає можливість оцінити господарську діяльність підприємства; - стимулююча функція - прибуток справляє стимулюючий вплив на підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства; - фіскальна функція - прибуток є джерелом формування бюджетних ресурсів і позабюджетних фондів. За своєю природою прибуток займає одне з центральних місць у системі вартісних показників, пов'язаних з грошовими потоками, цінами, собівартістю, кредитами, оподаткуванням та іншими економічними важелями. Прибуток підприємства в Україні визначається за бухгалтерським обліком, що має на меті надання достовірної інформації про фінансовий стан підприємства для потенційного інвестора, та за податковим обліком, що обчислюється із чисто фіскальних і регуляторних цілей держави. Тому слід розрізняти поняття облікового і податкового (оподаткованого) прибутку підприємства. Обліковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у звіті про фінансові результати за звітний період . Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати підприємства» прибуток визначається як: Обліковий Прибуток = Доходи – Витрати пов’язані з цими доходами (1.1.) Податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період . Згідно із законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» прибуток обчислюється як: Податковий прибуток = Скориговані валові доходи – валові витрати – амортизація (1.2.) Податок на прибуток підприємства нараховується на податковий прибуток. У декларації з податку на прибуток підприємства чітко зазначаються валові доходи, валові витрати та амортизаційні відрахування, що в кінцевому підсумку визначають об’єкт оподаткування та суму податку на прибуток, сума цього податку надалі вираховуватиметься з облікового прибутку підприємства.

Чисельність цього війська була відносно невеликою — десь близько 2–3 тис. чоловік, а то й менше. Аналогічно суспільствам, що не мали ще державної організації, управлінням князівством у цілому займалися також особисті слуги князя, такі, зокрема, як дворецький, управляючий маєтком та інші, оскільки не існувало чіткої різниці між державною й приватною управлінськими функціями. У віддалені міста і землі князі призначали посадників, що, як правило, обиралися з членів власної родини. На периферійних землях волю князя виконував тисяцький місцевого ополчення зі своїми підлеглими. Правосуддя вершив сам князь чи призначені ним судді згідно з «Руською правдою» Ярослава Мудрого. Зрозуміло, що княжа влада мала першочергове значення в управлінні Київської Русі, але разом із тим поєднання в ній військової, судової та адміністративної функцій свідчить, наскільки ця система була відносно нерозвиненою й примітивною. У фінансуванні своєї діяльності князі насамперед залежали від данини. Згодом розвинулася складніша система оподаткування, що включала кожне господарство (яке називалося «дим» або «соха»)

1. Організаційна структура управління персоналу підприємства

2. Організаційна структура управління підприємством

3. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

4. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

5. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

6. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
7. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства
8. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

9. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

10. Організація управління персоналом підприємства

11. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

12. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

13. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

14. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

15. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

16. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

17. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

18. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

19. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

20. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

21. Інформаційні системи і технології підприємства

22. Бізнес-план підприємства
23. Планування діяльності підприємства
24. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

25. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

26. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

27. Розробка підприємства LOMAPAK

28. Фінанси підприємства контрольна

29. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

30. Інноваційна діяльність підприємства

31. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

32. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

33. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

34. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

35. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

36. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

37. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

38. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
39. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
40. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

41. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

42. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

43. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

44. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

45. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

46. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

47. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

48. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Облік основних засобів підприємства

50. Облік створення підприємства

51. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

52. Організація обліку власного капіталу підприємства України

53. Попередній фінансовий аналіз підприємства

54. Фінансова звітність підприємства
55. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
56. Аудит підприємства

57. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

58. Правовий статус приватного підприємства

59. Реєстрація приватного підприємства

60. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

61. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

62. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

63. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

64. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

65. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

66. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

67. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

68. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

69. Асортиментна політика підприємства

70. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
71. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
72. Непрямі податки підприємства

73. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

74. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

75. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

76. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

77. Розробка маркетингової стратегії підприємства

78. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

79. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

80. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный

81. Ціноутворення та цінова політика підприємства

82. Збутові стратегії підприємства

83. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

84. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

85. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

86. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
87. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
88. SWOТ-аналіз підприємства

89. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

90. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

91. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

92. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

93. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

94. Мотивація робітників промислового підприємства

95. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

96. Операційна система підприємства

Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Організація діяльності підприємства

98. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

99. Основи управління персоналом підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.