Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогіка як наука про виховання людини

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Педагогіка – наука про виховання людини Педагогічні знання характеризуються певною розбіжністю їхнього життєвого і наукового змісту. У побуті люди широко використовують терміни і поняття педагогіки, не окреслюючи чітко їхньої межі. Різні люди в ті самі терміни і поняття вкладають часом різний зміст. Наукові поняття, на відміну від побутових, строго відповідають певному змісту і єдині за своїм значенням. При недостатньо глибокому володінні науковими знаннями хоча і відбувається перебудова життєвих уявлень, але це в кращому випадку лише самі загальні, як правило, несистематизовані, уривчасті зведення про окремі сторони тих чи інших педагогічних явищ. Майже кожний з нас слово «педагогіка» пов’язує зі школою і процесом навчання, з чим у якійсь мірі можна погодитися. Перше згадування про школу виявлене в давньоєгипетських джерелах за 2,5 тисячі років до н.е. У них говорилося про те, що жреці навчали дітей царських сановників початків арифметики і геометрії. Навчання і виховання народилися разом з людським суспільством. Вони були необхідні для того, щоб накопичений досвід – соціальний, виробничий, духовний – не був загублений новими поколіннями людей. Навчання і виховання, таким чином, були споконвічно однією з ведучих функцій соціуму. Без цієї діяльності людське суспільство перестало б існувати і розвиватися. Здійснювали виховання і навчання, як правило, люди похилого віку чи найбільш досвідчені дорослі. Але спочатку ця діяльність не була самостійним процесом, а проводилася паралельно з іншими заняттями. З ускладненням накопичених людьми знань і придбанням корисного досвіду, який необхідно було зберігати з метою подальшого збільшення, дана діяльність поступово стала виділятися в самостійну. Свою назву вона одержала від функції, яку в Древній Греції виконували раби, спеціально приставлені до молодих людей з аристократичних родин. Цим рабам батьки доручали догляд за своїми дітьми, коли ті йшли в школу чи з неї, а також на прогулянках. Цих рабів називали дітоводіями (з грецької «пейда» - дитина, «гогес» - вести). Пізніше даний термін закріпився за всіма, хто був пов'язаний з навчанням і вихованням підростаючого покоління, а потім став позначити і власне науку. Таким чином, «педагогіка» у буквальному перекладі з грецької – дітоводіння. Кожне покоління людей вирішує три найважливіші завдання: освоїти досвід попередніх поколінь; збагатити і збільшити цей досвід; передати його наступному поколінню. Наука, що вивчає закономірності передачі старшим поколінням і активним засвоєнням молодшими поколіннями соціального досвіду, необхідного для життя і праці, називається педагогікою. Існують й інші визначення педагогіки як науки. Педагогіка – наука, що вивчає закономірності виховання, освіти і навчання. Педагогіка – наука про закони освіти і виховання дітей та дорослих. Педагогіка – наука про виховання людини. Педагогіка – сукупність знань про спільну діяльність вчителя-вихователя й учнів у процесі засвоєння змісту освіти для досягнення особистісних і суспільних цілей. Видатні вчені-педагоги Вважається, що вперше педагогіка виділилася в самостійну галузь знань на початку XVII ст.,

коли англійський філософ і натураліст Ф. Бекон опублікував свій трактат «Про достоїнство і збільшення наук». У ньому він почав спробу класифікувати всі науки і виділити педагогіку, яку розумів як «керівництво читанням». Однак відчленовування від філософії не означало створення нової науки. Такою вона стала вважатися тільки після виходу праць видатного чеського мислителя-гуманіста, педагога і письменника Я.А. Коменського (1592-1670) і насамперед його основної роботи, що дотепер має неминуще значення, - «Великої дидактики» (1662р.). У цьому здобутку був покладений початок науці про процес навчання. Я.А. Коменський вперше обґрунтував ідею загального навчання, створив систему пов’язаних ступенів навчання. Ця система містила в собі материнську школу (до 6-літнього віку); елементарну школу (від 6 до 12 років); гімназію (від 12 до 18 років) і академію (від 18 до 14 років). У своїй практиці він запровадив класно-урочну систему і теоретично обґрунтував її. Ним розроблені основні принципи дидактики: свідомість, наочність, послідовність, міцність і посильність. Я.А. Коменський обґрунтував головні вимоги до підручника, а також сформулював основні вимоги до вчителя. Високо оцінюючи роль виховання Я.А. Коменського виділяв три завдання виховання: пізнання себе і навколишнього світу (розумове виховання), керування собою (моральне виховання) і прагнення до Бога (релігійне виховання). Дуже важливим він вважав розв’язання першого завдання. 1998 рік був оголошений роком української педагогіки, тому що виявився багатим на ювілейні дати видатних українських педагогів і діячів освіти. 110 років із дня народження А.С. Макаренка (1888-1939) – педагога, письменника, який у важких соціально-економічних умовах створив систему захисту і підтримки бездомних і знедолених важковиховуваних дітей. Праці А.С. Макаренка, присвячені проблемам виховання дитячих і юнацьких колективів, одержали світове визнання. 195 років із дня народження А.В. Духновича (1803-1865) – педагога, письменника, публіциста, просвітителя, суспільного діяча, автора ряду підручників для народних шкіл. 120 років із дня народження Г. Ващенка (1878-1967) – педагога, з ім’ям якого пов’язують ідеї про школу як основу національного відродження України, про ідеал української молоді як ідеал православ’я і незалежності; він на основі аналізу іноземних і вітчизняних робіт обґрунтував загальні методи навчання. 125 років із дня народження І.М. Стешенка (1873-1918) – першого міністра освіти України, педагога, письменника, літературознавця, що стоїть біля джерел державної національної системи освіти. 80 років із дня народження В.А. Сухомлинського (1918-1970) – педагога-гуманіста, творця педагогічної системи, у центрі якої знаходиться дитина як унікальна індивідуальність, автора ряду праць, у яких українська народна педагогіка розглядається як основа формування особистості. 135 років із дня народження Б.Д. Грінченка (1863-1910) – педагога, письменника, суспільного діяча, автора букваря, книг для читання, «Словника української мови». Яскравим представником педагогічної думки другої половини XVIII ст.

був видатний український філософ, демократ і просвітитель Г.В. Сковорода (1722-1794). Він заперечував вроджені ідеї, вважав джерелом знань навколишній світ. Одним з найважливіших положень, яке він відстоював, є твердження про здатність простого народу до самостійної педагогічної творчості, про школу механічного запозичення чужоземних теорій. Велике значення в справі морального удосконалювання людини Сковорода надавав трудовому вихованню. Він висунув передові дидактичні вимоги, наполягав на тому, щоб учні розуміли досліджуваний матеріал, самостійно його продумували. Г.В. Сковорода вважав за необхідне дати освіту всім дітям і був прихильником рівної освіти для чоловіків і жінок. Серед прогресивних педагогів, які зробили великий внесок у розвиток педагогічної думки в Україні, варто назвати М.Ф. Левицького (1819-1885) – методиста початкового навчання; М.П. Драгоманова (1841-1895) – публіциста, вченого, який значну частину своїх робіт присвятив питанням школи і народної освіти, ролі рідної мови в навчанні. Значним явищем в історії народної освіти була творча діяльність Х.Д. Алчевської (1841-1920), яка присвятила себе справі освіти народу, розробці найбільш ефективних методів навчання дорослих. Особливо хотілося б відзначити освітню діяльність М.А. Корфа (1834-1883) – організатора земської народної школи, учителя, автора дидактичних методичних посібників, книг із самоосвіти, чиї праці актуальні і сьогодні. В даний час багато педагогів-новаторів розробляють нові підходи до виховання і навчання. Так, в останні роки одержала поширення педагогіка співробітництва в практиці і книгах Ш.А. Амонашвілі, В.Ф. Шаталова, Є.Н. Ільїна й ін. більш різноманітною стає система освітніх установ. Деякі школи перетворені в гімназії, відкриті приватні школи, ліцеї, багато учителів викладають за своїми авторськими навчальними програмами. Багато змін відбувається й у вузах: впроваджуються нові інтелектуаломісткі педагогічні технології (зокрема, комп’ютерні), кейс-методики, інтенсивне «занурення» в теми. 3. Основні положення, проблеми, завдання, структура педагогіки Базовими поняттями-категоріями педагогіки є: розвиток, виховання, освіта, навчання. Розвиток людини – це процес становлення її особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих соціальних і природних факторів. Виховання в широкому значенні являє собою цілеспрямований процес формування інтелекту, фізичних і духовних сил особистості, підготовки її до життя, активної участі в трудовій діяльності. Виховання у вузькому значенні слова – систематичний і цілеспрямований вплив вихователя на вихованців з метою формування в них бажаного відношення до людей і явищ навколишнього світу. Освіта – процес і результат засвоєння певної системи знань і забезпечення на цій основі відповідного рівня розвитку особистості. Освіту одержують, в основному, у процесі навчання і виховання в навчальних закладах під керівництвом педагогів. Однак всезростаючу роль відіграє самоосвіта, тобто знаходження система знань самостійно. Навчання – це цілеспрямований процес двосторонньої діяльності педагога й учнів із передачі і засвоєння знань, тобто це викладання і навчання, взяті в єдності.

Попри вс антропологчн ознаки цього опису, сам Фортс не вживав термна «антропологя», який у кнц XVIII столття тльки-но входив у вжиток. У свому початковому богословському значенн це поняття стосувалося приписування Богов людських якостей,  лише в 1788 роц Александр-Сезар Шаванн у свой прац «Антропологя, або Загальна наука про людину» надав цьому слову новочасного значенняP84. З огляду на зрослий нтерес епохи до диких народв  «мапи людства» ця назва виявилася дуже доречною для науки, яка починала формуватися. Мркуючи про «моральн й домашн» чесноти морлахв, Фортс визна, що вони «рзняться вд наших», а потм робить суто руссостський поворот, стверджуючи, що за свою «щирстю, доврливстю й чеснстю» вони перевершують нас, чим нахабно користуються талйськ торговц. Морлахи були «вд природи гостинн та щедр», у чому Фортс (449) пересвдчився на власному досвд, живучи серед них чужинцем. Покидаючи одного з свох господарв, Фортс накидав його портрет як згадку  як антропологчний документ, котрий ма увйти до його книжки

1. Макроекономіка як наука

2. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

3. Історія розвитку анатомії як науки

4. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

5. Санітарна мікробіологія як наука

6. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка
7. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят
8. Гра як метод виховання молодших школярів

9. Роман Ч.П. Сноу "Пора сподівань" як роман виховання

10. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

11. Політологія як наука і політика як суспільне явище

12. Психологія як наука

13. Психологія як наука про поводження. Видатні вчені

14. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

15. Соціологія як наука про суспільство

16. Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку

Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Агроекологія як наука

18. Прикладна екологія як наука

19. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

20. Виховання як педагогічна категорія

21. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

22. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості
23. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)
24. Наука і техніка ХХ століття

25. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

26. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

27. Ангіоархітектоніка плаценти людини і структура плацентарного бар’єра в нормі

28. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

29. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

30. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

31. Педагогічне спілкування як діалог

32. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

34. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

35. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

36. Становлення педагогічної науки в Римській імперії

37. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

38. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку
39. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці
40. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

41. Релігієзнавство як галузь науки

42. Педагогічний експеримент як метод дослідження

43. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

44. Достижения Советской науки

45. Этика науки

46. А.В. Суворов. Наука побеждать

47. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки

48. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов

49. История международного права и его науки классического периода

50. Теория Государства и Права как юридическая наука

51. Бионика - наука изучающая строение живых существ для целей техники

52. Первые европейские университеты и наука

53. Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру

54. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
55. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)
56. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

57. Ломоносов и его вклад в развитие химической науки

58. Развитие науки и техники в России в первой половине XVIII века

59. Наука в истории культуры

60. Наука, 340-493 гг. Греция

61. О кризисе современной исторической науки

62. Развитие исторической науки в России

63. Наука в Башкортостане

64. Просвещение и наука эпохи Петра 1

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

65. Развитие Российской науки в 18-19 вв.

66. Методология науки криминалистики (Контрольная)

67. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

68. Высшая школа и продвижение в науке

69. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

70. Содержание и формы работы социального педагога в школе
71. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию
72. Технология работы социального педагога с семьёй

73. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

74. Влияние личностных качеств педагога на успешность профессиональной деятельности

75. Политика, наука и утопия

76. История развития науки о резании древесины

77. Человек в психологической науке

78. Дианетика: современная наука душевного здоровья

79. Роль воображения в науке

80. Предмет и задачи психологии как науки

Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Парапсихология: наука, или псевдонаука?

82. Наука и миф. От мифа к логосу

83. Наука и религия

84. Религия и наука

85. Наука и рациональность. Типы рациональности

86. Теория науки Макса Вебера
87. Наука - Физика
88. Дианетика современная наука душевного здоровья (Доклад)

89. Наука

90. В.И. Вернадский как историк науки

91. Философия, религия и наука и их соотношения в философском знании (Доклад)

92. Вера, наука и нравственность в философии Канта

93. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

94. Наука и власть. Наука в условиях тоталитаризма и доктринальной идеалогии

95. О соотношении философии и науки в мировоззрении русских философов

96. Философия как наука и тип мировоззрения

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Идея развития в философии и науке

98. Наука и философия. Проблема соотношения. Варианты решения

99. Наука в системе образования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.