Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Інститут післядипломної освіти Факультет міжнародного права і бізнесу Контрольна робота з дисципліни Міжнародне приватне право на тему: «Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав» Виконала ст. Групи МП с –31 Процик О.Ю Перевірила К.ю.н., доц. Фединяк Г.С. ЛЬВІВ-2010 План 1. Вступ 2. Загальна характеристика спадкового права різних держав 3. Спадкування за заповітом А) Поняття заповіту Б) Договори про спадкування В) Форми заповіту за законодавством різних держав 4. Зміст заповіту в різних державах 5. Порядок складання заповітів 6. Умови відкликання заповіту, втрата сили та визнання заповіту недійсним 7. Колізії законодавства у сфері спадкування за заповітом 8. Висновок 1. Вступ Актуальність дослідження правових питань спадкування за заповітом обумовлена зростаючим значенням права приватної власності громадян і порядку її спадкування в умовах ринкової економіки , необхідністю розробки правового механізму , який належним чином міг би захистити права і інтереси громадян. Спадкове право сьогодні – один із центральних інститутів цивільного права . Його місце у системі цивільного законодавства визначає співвідношення з іншими цивільно-правовими інститутами , в першу чергу , з інститутом права власності , який в останнє десятиріччя радикально змінився але ці зміни не знайшли відображення у спадковому праві України. Між тим , спадкове право забезпечує правонаступництво у цивільних правах і обов’язках на випадок смерті їх носія , визначає долю майна померлого. Дослідження проблем спадкового права в умовах ринку , а саме спадкування за заповітом , має важливе теоретичне і практичне значення. Об’єктом дослідження в роботі є різнобічна за своїм змістом й обсягом система правовідносин щодо спадкування за заповітом в різних державах , яка характеризує процес укладання , форми і зміст заповіту. Основна мета роботи полягає в комплексному вивчені як теоретичних , так і практичних організаційно-правових питань спадкування за заповітом в різних державах. 2. Загальна характеристика спадкового права різних держав Спадкове право, як інститут цивільного права, охоплює норми, що регулюють відносини, пов’язані з переходом прав і обов’язків від померлої особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців). У юридичній літературі справедливо проводиться поділ правовідносин у сфері спадкування на такі, що: 1) пов’язані з набуттям спадкових прав; 2) виникають в момент здійснення спадкових прав; 3)зумовлені процесом управління спадковим майном. Саме ці правовідносини стануть предметом розгляду з точки зору матеріально-правових та колізійних норм у цьому розділі. Спадкування є одним із важливих способів набуття права власності у всіх державах. У багатьох з них поєднуються два найважливіших принципи спадкового права: свобода заповіту та охорона інтересів сім ї. Перший випливає з принципу свободи договору. Проте він обмежується на користь спадкодавця, за якою резервуються частка спадкового майна. Будучи завжди консервативним,сьогодні спадкове праве характеризується новими тенденціями,а саме: розширенням прав пережившого подружжя,усиновлених і позашлюбних дітей,участь у держави у розподілі спадкового майна з допомогою системи оподаткування,обмеженням кола осіб,які спадкують за законом.

Остання тенденція розширює можливості держави у набутті виморочного (безхазяйного) майна. У зв’язку з тим,що вирішення колізій законодавства,які часто виникають у разі спадкування,може призвести до різних результатів (наприклад,внаслідок прийняття чи неприйняття зворотного відсилання або відсилання до закону третьої держави),доцільно мати хоч би найзагальніше уявлення про спадкове право у різних державах. Наприклад,поняття спадкування у країнах «континентального» та «загального» права тлумачиться по-різному. У державах континентальної Європи спадкуванням вважається універсальне правонаступництво,за яким права та обов’язки померлого переходять безпосередньо до спадкоємців. У країнах «загального права»,зокрема в Англії та США,майно спочатку переходить за правом довірчої власності до так званого «особистого представника» померлого,який передає спадкоємцям тільки ту частку майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами. Найпоширенішими правовими підставами спадкування в усіх правових системах вважаються заповіт і закон. Заповіт має переважаюче значення, а закон - субсидіарне, оскільки він застосовується у разі відсутності юридично дійсного заповіту, або коли заповітом охоплюється тільки частина спадкового майна чи якщо заповітом не охоплено інтереси осіб, які мають обов’язкову частку в спадковому майні. У деяких правових системах допускається укладання спадкового договору. В Україні спадкоємство здійснюється за законом, заповітом та спадковим договором. Заповіту в Україні надається переважаюче значення. Чинні в Україні норми спадкового права відображають зазначені тенденції спадкового права. Наприклад , ст.1261 Цивільного кодексу України передбачає, що при спадкоємстві за законом спадкоємцями першої черги є діти спадкодавця, у т.ч. зачаті за життя спадкоємця та народженні після його смерті,той з подружжя, який його пережив, та його батьки. Згідно зі ст.1260 Цивільного кодексу України у разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки, з одного боку, та усиновлювач та його родичі – з другого прирівнюються до родичів за походженням. Усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті батьків усиновленого, інших його родичів за походженням по висхідній лінії. 3. Спадкування за заповітом А) Поняття заповіту Заповіт ( es ame ,will) - це волевиявлення спадкодавця, спрямоване на визначення юридичної долі його майна після смерті, виражене у встановленій законом формі. Як правило,заповіт є одностороннім та відкличним. Таким він є за законодавством більшості держав,у тому числі й України. Право деяких держав допускає складення спільних заповітів,у яких відображена воля двох чи більше осіб (Україна,Німеччина,Англія,США). Англо-американському праву відомі взаємні заповіти,тобто заповіти кількох осіб,складених взаємно одна одній. Стаття 998 Цивільного кодексу Франції забороняє і спільні, і взаємні заповіти. Спільні заповіти заборонено також в Іспанії. Тому , якщо такий документ складено громадянином Іспанії за кордоном, навіть якщо спільний заповіт дозволено в іноземній державі, - в місці його вчинення, - в Іспанії він вважається не дійсним (ст.7

83 Цивільного кодексу Іспанії 1889 року). Швейцарське законодавство не має норм щодо зазначених заповітів, однак судова практика визнає їх недійсними. Негативне ставлення до таких актів пояснюється прагненням забезпечити принцип відкличності заповітів. Цивільний кодекс України регулює укладання заповітів подружжям,називаючи їх спільними заповітами. Відповідно до ст.1243 Цивільного кодексу України подружжя може скласти спільний заповіт щодо майна,яке належить йому на праві спільної сумісної власності. У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до пережившого подружжя. Якщо помре й переживше подружжя, право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті. Допускатиметься відмова від заповіту кожним з подружжя за його життя. Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню. У разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя. Б) Договори про спадкування Від заповітів слід відрізняти договори про спадкування. Вони укладаються між спадкодавцем та однією чи кількома особами, уповноваженими на утримання певного майна спадкодавця після його смерті. Якщо заповіт вступає в силу з моменту смерті спадкодавця, то договір про спадкування – з моменту його укладення. Заповіт може бути змінений заповідачем, а договір не можна розірвати в односторонньому порядку. Незважаючи на те, що в сучасних правових системах договір про спадкування не є поширений , все ж пов’язані з ним питання детально регулює законодавство Німеччини,Швейцарії та деяких інших держав. У Франції такі договори є винятком. Вони укладаються зрідка хіба що між подружжям. Донедавна цивільному законодавству України договори про спадкування не були відомі. Проте Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року передбачив главу 90 за назвою: «Спадковий договір». Спадковим пропонується вважати такий договір, відповідно до якого одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Передбачається, що відчужувачем за спадковим договором може бути подружжя,один з подружжя або інша особа. Набувачем – фізична чи юридична особа. Окремі норми пропонуються для врегулювання особливостей спадкового договору за участю подружжя (ст.1306 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р.). Допускається розірвання спадкового договору судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень, а також на вимогу набувача в разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача. В) Форми заповіту за законодавством різних держав Заповіт можна характеризувати, беручи до уваги його форму та зміст. Недотримання законодавчо встановленої форми заповіту зумовлює визнання його недійсним. Законодавство різних держав встановлює декілька основних форм заповіту: публічний акт, таємний (секретний) і власноручний заповіти. Заповіт у формі публічного акта вчиняється у встановленій законом процедурі за участю офіційної особи, як правило, нотаріуса.

В случаях, когда протромбин не меняется, повторно вводят в вену 20 мг или внутримышечно 40 мг викасола. Отсутствие нормализации протромбина свидетельствует о тяжелом поражении паренхимы печени. Проба производится только при низком исходном уровне протромбина (ниже 70%). КОМА характеризуется глубоким торможением коры головного мозга и подкорки, в результате чего развивается глубокий сон (сопор) при наличии прекомы, а при коме бессознательное состояние и полная арефлексия. Этиологические формы: диабетическая (гипергликемия, ацетонурия, запах ацетона изо рта); гипогликемическая (гипогликемия), печеночная (печеночный запах изо рта, желтуха, увеличена печень, гипербилирубинемия, билирубинурия, геморрагии); уремическая (азотемия, запах мочи изо рта, удельный вес мочи понижен, геморрагии, шум трения перикарда, фибриллярные подергивания); апоплексическая (гемиплегия и другие проявления очаговой мозговой патологии); малярийная (увеличена селезенка); эклампсическая; эпилептическая (после судорожного припадка); надпочечниковая (гипогликемия, бронзовая кожа); тиреотоксическая (зоб, пучеглазие); гипотиреоидная (плотные отеки кожи); анемическая (кровопотеря, гемоглобинурия, эритропения); хлоропеническая (после длительных рвоты, поноса); алкогольная (запах алкоголя изо рта); угарная (розовая окраска кожи, СО в крови). КОНИОТУБЕРКУЛЕЗ см. Силикотуберкулез. КОННА СИНДРОМ см. Альдостеронизм

1. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

2. Поняття, предмет та зміст господарського договору

3. Сутність та зміст контролю

4. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

5. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

6. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
7. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
8. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

9. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

10. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

11. Зміст та структура документознавства як науки

12. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

13. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

14. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

15. Зміст поточних планів та організація їх розробки

16. Сучасні форми та системи оплати праці

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные

17. Зміст і еволюція поняття мотивації

18. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

19. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

20. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

21. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

22. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання
23. Життєві форми організмів
24. Зміст трудового договору

25. Поняття, сутність і зміст права

26. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

27. Війна в Іраку та ЗМІ

28. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

29. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

30. Суть і зміст ризик-менеджменту

31. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

32. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры

33. Форми та методи державної підтримки експортерів

34. Сутність і зміст педагогічної етики

35. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

36. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

37. Психологічний зміст характеру людини

38. Раціональний зміст гегелівської діалектики
39. Зміст права власності на природні ресурси
40. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

41. Сучасні форми та системи оплати праці

42. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

43. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

44. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

45. Поняття та форми державного устрою2

46. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

47. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

48. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

49. Екологічна криза та форми її прояву

50. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

51. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

52. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

53. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

54. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла
55. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин
56. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

57. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

58. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

59. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

60. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

61. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

62. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

63. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

64. Поняття, види та форми договорів

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

66. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

67. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

68. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

69. Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

70. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст
71. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)
72. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

73. Німеччина та Італія у другій половині ХХ ст.

74. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

75. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

76. Становлення державності та законодавства у ранньофеодальній слов`янській державі

77. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

78. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

79. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

80. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

82. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

83. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

84. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

85. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

86. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин
87. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь
88. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

89. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

90. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

91. Механізм та біологічне значення запалення

92. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

93. Форми ЛФК та рухові режими

94. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

95. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

96. Взаєморозуміння в Європі через культуру, освіту та спорт

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

98. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

99. Економічна сутність та форми оплати праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.