Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ УДК 616.147.22-007.64-053.2-089 ШЕВЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЦЕЛЕ У ДІТЕЙ 14.01.09 – дитяча хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукКиїв-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Данилов Олександр Андрійович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Кривченя Данило Юліанович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії. доктор медичних наук, професор Сеймівський Данило Антонович, Державна установа &quo ;Інститут урології АМН України&quo ;, науковий керівник відділення дитячої урології. Захист відбудеться 16.10. 2008 р. о 13-30 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ-030, бульвар Т. Шевченка, 17. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за адресою: 03057, м. Київ-057, вул. Зоологічна, 3. Автореферат розіслано 12.09. 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, доцент Я.М. Вітовський ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. В умовах складної демографічної ситуації в Україні актуальним є питання вивчення причин безпліддя та шляхів його подолання. У 20-30% безплідність залежить від порушення запліднюючої здатності чоловіка, і у 30% випадків пов’язана з наявністю як чоловічого, так і жіночого фактора. Виходячи з цього, встановлено, що більше як у половині випадків інфертильності залучений чоловічий фактор (Бойко М.І., 2002). Однією з причин чоловічого безпліддя є варикоцеле, яке має місце у 7,1-39% безплідних чоловіків (Лопаткин Н.А., Пугачев А.Г., 1986; Буров В.Н. и др., 1997; Fo ai e E. e al., 2000; Cos abile R. A., Spevak M., 2001). Варикоцеле (варикозне розширення та подовження вен лозовидного сплетіння сім’яного канатика) має широке розповсюдження у дітей – від 0,46 до 48,5% (Akbay E. e al., 2000; al-Abbadi K., Smadi S. A., 2000; Camoglio F. S. e al., 2001; Gioffre L. e al., 2002; Zivkovich D. e al., 2004; Pfeifer D. e al., 2006). Доведено, що при варикоцеле відбувається ранній розвиток патологічного процесу у тестикулярній тканині (так звана „варикозна орхопатія”), що має прямий негативний вплив на гермінативну функцію яєчок (Кондаков В.Т. и др., 2000). Деякі автори вказують на зменшення об’єму яєчок у дітей з варикоцеле (Caya S. e al., 2002), однак не наводять даних відносно цих показників після оперативного втручання. Однак, до теперішнього часу недостатньо вивчено зміни гемодинаміки в судинному руслі сім’яного канатика та яєчка, а також їх вплив на розвиток варикоцеле дітей. Не визначено вплив гемодинамічних порушень при варикоцеле на розвиток яєчок, їх гормональну та гермінативну функцію (Лопаткин Н.А

., 1973; Лопаткин Н.А., Пугачев А.Г., 1986; Пытель Ю.А., Ким В., 1987; Акжигитов Г.Н. и др., 1990; Пугачев А.Г. и др., 1995; Першуков А.И., 2000, 2002; Костев Ф.И. и др., 2004; Braedel H. e al., 1994). Ряд авторів вважає, що при встановленні у дитини діагнозу варикоцеле, з метою профілактики розвитку інфертильності в подальшому, його необхідно оперувати відразу після встановлення факту його наявності (Кукуруза Ю.П., Погорілий В.В., Горбатюк О.М., 2003; Camoglio F. S. e al., 2001; Kass E. J., 2001; Di Bisceglie C. e al., 2003; Guari o . e al., 2003; Lord D. J., Burrows P. E., 2003; Pieri S. e al., 2003; Romeo C. e al., 2003; de la Pe a Zarauelo E. e al., 2004; Salzhauer E. w. e al., 2004; Zucchi A. e al., 2005). В той же час не виявлено чіткої позитивної динаміки покращення сперматогенезу після оперативного лікування варикоцеле, що дає можливість стверджувати не про захворювання, а про компенсаторний механізм, виникаючий під час росту яєчок (Першуков А.И., 2000, 2002). В останні роки для лікування варикоцеле запропоновано лапароскопічний метод. Однак застосування його у дітей не знайшло широкого розповсюдження. Не встановлені покази для його застосування. Відсутні дані по вибору способу операції при застосуванні лапароскопічного метода, рівень перев’язки внутрішньої яєчкової вени. Не вивчені причини рецидивів варикоцеле у дітей. Таким чином, невизначеність і суперечливість в оцінці патофізіологічних порушень при варикоцеле у розвитку та функціонуванні яєчок у дітей, відсутність уніфікованих показів до хірургічного лікування варикоцеле у дитячому віці, принципів вибору хірургічної тактики, обумовлює актуальність теми. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Київської медичної академії імені П.Л. Шупика „Хірургічні аспекти репаративної регенерації органів та тканин у дітей з хірургічною патологією” (державний реєстраційний номер 0102U000987). Дисертаційна робота пройшла біоетичну експертизу. Мета роботи: покращення результатів лікування дітей, хворих на варикоцеле шляхом оптимізації методів та способів хірургічного лікування. Завдання дослідження: Дослідити стан артеріального та венозного кровотоку в сім’яному канатику та яєчку у дітей із варикоцеле. Визначити вплив варикоцеле на розвиток та функціонування яєчка, а також роль імунної системи в пошкоджуючому впливі на його паренхіму. Встановити покази для застосування відкритого та лапароскопічного методів лікування варикоцеле у дітей і оптимальні способи їх виконання. Вивчити результати хірургічного лікування варикоцеле в залежності від застосованого методу та способу оперативного втручання. Визначити основні причини рецидиву варикоцеле, методи їх ранньої діагностики, попередження та хірургічного лікування. Об’єкт дослідження: варикоцеле у дітей. Предмет дослідження: ефективність різних методів оперативного лікування варикоцеле у дітей, безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування із застосуванням відкритого та лапароскопічного методів. Методи дослідження: для досягнення поставленої мети в роботі використано: загальноклінічні, інструментальні, лабораторні, морфологічні (цитологічні) та статистичні методи дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено, що одним із факторів, впливаючим на формування варикоцеле, є ретроградний кровотік в системі внутрішньої яєчкової вени (переважно із ниркової вени та в деякій мірі із внутрішньої клубової вени) та посилений артеріальний приток крові, в результаті чого відбувається скид крові по артеріовенозним шунтам і, як наслідок, гіпоксія паренхіми яєчка. Підтверджено, що при варикоцеле має місце аутоімунна агресія до тканин яєчка, що обумовлює порушення розвитку і функції обох яєчок. Доведена позитивна роль хірургічного лікування на кровотік в сім’яному канатику і яєчку, покращення його розвитку та функціонування в післяопераційному періоді. Вперше встановлено вплив рівня та проміжку перекриття яєчкової вени під час операції на формування колатерального сполучення в системі яєчкової вени та рецидив захворювання. Вперше визначена роль інтраопераційної травми елементів сім’яного канатика на кровопостачання яєчок та збереження лімфатичних шляхів сім’яного канатика в розвитку післяопераційних ускладнень, і цим самим, на розвиток та функціонування яєчок. Практичне значення отриманих результатів. Встановлено позитивну роль раннього оперативного лікування варикоцеле у дітей. Показано, що найбільш оптимальним способом хірургічного лікування варикоцеле є оклюзія судинного пучка у найбільш високій точці та із максимально можливою протяжністю виділення вени для її оклюзії та додатковою оклюзією вени, яка супроводжує сім’явиносну протоку. Кращі результати операції отримані із застосуванням лапароскопічного метода. Розроблено та впроваджено в клінічну практику діагностично-лікувальну схему дій хірурга при рецидиві варикоцеле. Особистий внесок здобувача. Автор провів патентно-ліцензійний пошук та аналіз літературних джерел, вибрав тему досліджень, довів доцільність та актуальність даної наукової праці, визначив мету та завдання, об’єм та методи дослідження. На основі аналізу 630 історій хвороб дітей, хворих на варикоцеле, клінічного спостереження та хірургічного лікування, проведено порівняння в групах. Частина хворих пролікована автором самостійно. Дисертантом проведено статистичну обробку отриманих даних, самостійно написані всі розділи роботи, сформульовано висновки та практичні рекомендації. Пошукач впровадив в практику дитячих хірургічних відділень отримані ним наукові положення та практичні рекомендації. Апробація роботи. Матеріали дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на засіданнях товариств хірургів та урологів Житомирської області (2004 - 2008 рр), науково-практичних конференціях, з’їздах та конгресах. Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових праць, з них 5 - у фахових журналах (рекомендованих ВАК України), 2 - у збірниках матеріалів і тез конференцій, з’їздів та конгресів, отримано деклараційний патент № 12881 U МПК А61Р 9/14 (2006.01) „Спосіб лікування ідіопатичного розширення вен сім’яного канатика у дітей та підлітків” (Бюл. № 3, 2006 р). В публікаціях результатів дослідження у наукових виданнях з участю співавторів дисертанту належить основна частина внеску.

Про Бланка тут якось  говорити лньки. 6 СКАЖ¶ТЬ МЕН¶, ЛЮДИ ДОБР¶ ¶ НЕДОБР¶ ТАКОЖ: чи багато важить для стор питання, скльки алкоголю поглинув генй за життя, склькох жнок перемацав чи склькох позашлюбних дтей залишив по свту?! На жаль, а, швидше, таки на щастя, генй на те  генй, що все у нього не так, як у середньостатистично людини. Бо генй - це прорив, заперечення, бунт, руйнаця канонв. ¶ не лише в царин творчост. Так, за багато рокв деологчного трактування творчост як служниц  специфчного доважку до тоталтарно системи, нас навчили так залаковувати, а точнше - паскудити багатьох великих якимись неправдоподбними, фантомними хнми життписами, що ншим разом видаться, нби ми мали намр вносити нацональних генв до сонму святих. Але навть частина святих - це колишн гршники з печаттю покаяння в серц. Звичайно, коли на так - залакован свого часу - образи духовних провдникв нашо (таки винятково нашо, укрансько, нац) останнми роками ллються поми, ба, навть каналзацйн фекал без належного тлумачення  коментарв, то середньостатистична людина, не посвячена в тонкощ психолог творчост й законв генетики великих, може отримати свордний шок через невдповднсть образу усталеного й образу, скинутого з п'десталу

1. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

2. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених

3. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба

4. Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона

5. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

6. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей
7. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
8. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

9. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин

10. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

11. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

12. Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози

13. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

14. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

15. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

16. Комплексне хірургічне лікування гострого калькульозного холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом

Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

18. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

19. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

20. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

21. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

22. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
23. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв
24. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

25. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

26. Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання

27. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

28. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

29. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

30. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

31. Інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та інфікованого панкреонекрозу

32. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов

33. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

34. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

35. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

36. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

37. Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла

38. Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади
39. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною
40. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

41. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

42. Організація стратегічного планування на підприємствах

43. Організація патопсихологічного дослідження

44. Поняття психічного захворювання. Методи діагностики

45. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

46. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

47. Причини десоціалізації дітей в Україні

48. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

49. Настилання підлоги плиткою в розбіг в цехах хімічного заводу

50. Модернізація колії з укладанням рейкових плітей довжиною з блок-дільницю

51. Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032

52. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

53. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

54. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів
55. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
56. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

57. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

58. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

59. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

60. Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства

61. Майнові правовідносини батьків та дітей

62. Правовідносини батьків та дітей

63. Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

64. Джанні Родарі та його книги для дітей

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

65. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

66. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

67. Апластичні анемії. Цукровий діабет у дітей

68. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

69. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

70. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч
71. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей
72. Кінезотерапія при сколіозах у дітей

73. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

74. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

75. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

76. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

77. Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

78. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

79. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

80. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы

81. Види та причини порушень розвитку дітей

82. Адаптація дітей до навчання

83. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

84. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

85. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

86. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
87. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі
88. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

89. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

90. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

91. Підготовка дітей до шкільного навчання

92. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

93. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

94. Розумове виховання обдарованих дітей

95. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

96. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

97. Страхи дітей молодшого шкільного віку

98. Формування комунікативної компетенції у дітей

99. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.