Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інститут журналістики і масової комунікації Кафедра Видавничої справи та редагування КУРСОВА РОБОТА Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури (тема) Виконала ст. групи ДЩ-104 Танцюра Юлія Олександрівна (шифр) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові студента) (дата) Спеціальність 6.030200 – Видавнича справа та редагування Керівник професор Партико З.В. (посада) (підпис) (прізвище, ініціали) (дата) Запоріжжя 2008 КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інститут журналістики і масової комунікації ЗАВДАННЯ на курсову роботу студенту (ці) ДЩ-104 (шифр групи) Танцюрі Юлії Олександрівні (Прізвище, ім’я, по батькові) із спеціальності 6.030200 – Видавнича справа та редагування Тема дипломної роботи «Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури» Термін здачі закінченої роботи 12.05.2008 2. Об’єкт дослідження – книжкові видання політичної, релігійної та езотеричної літератури; предмет – норми редагуванні політичної, релігійної та езотеричної літератури. 3. Завдання на курсову роботу 3.1. оглянути літературу за темою дослідження; 3.2. вибрати видання – об’єкти дослідження – за допомогою методу репрезентативної вибірки; 3.3. провести редакторський аналіз тих видів видань, які є об’єктом дослідження; 3.4. виявити й описати типові помилки, характерні для обраних видів літератури; 3.5. розробити норми редагування для політичного, релігійного та езотеричного видів літератури; 3.6. підготувати курсову роботу у текстовому редакторі Microsof Word відповідно до вимог галузевого стандарту на авторський оригінал. 4. Календарний план виконання роботи № з/п Назви частин та етапи роботи Термін виконання Ресурси за планом фактично 1 Складання бібліографії та вивчення літературних джерел 30.04. 2008 30.04. 2008 Бібліо-теки, інтернет 2 Виконання вступу 08.04. 2008 08.04. 2008 Л-ра, метод. з оформ. курс.робіт 3 Виконання розділу 1 15.04 15.04 Л-ра 4 Виконання розділу 2 23.04 25.04 Л-ра 5 Виконання розділу 3 30.04 09.05 Л-ра 6 Формулювання висновків 08.05 10.05 Курсова робота 7 Подання роботи на кафедру 12.05 12.05 Керівник курсової роботи (підпис, розшифровка підпису) Завдання прийняв (-ла)до виконання РЕФЕРАТ Танцюра Ю.О. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури: Курсова робота: 6.030200/Класичний приватний університет, Інститут журналістики і масової комунікації. – Запоріжжя, 2008. – 40 с., 3 табл., 4 дод. Об'єкт дослідження – книжкові видання політичної, релігійної та езотеричної літератури. Мета роботи – розробка норм редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури на основі системного підходу до норм редагування. Методи дослідження: порівняльний, описовий, аналітичний, метод синтезу, системний підхід. Редагування (від лат. redaс us) – приведений до ладу. Редагування завжди направлене на те, щоби зробити окремий текст або ціле видання найбільш адекватним для сприйняття, забезпечити їх відповідність певним нормам, а також на представлення тексту або видання цілісною закінченою системою. На сьогодні ще залишаються окремі види літератури, які не були досліджені науковцями у всіх аспектах.

Яскравим прикладом є політична, релігійна та, особливо, езотерична література. Ще досі в Україні немає розроблених працівниками наукових та освітніх установ чітко встановлених та закріплених у відповідних довідниках правил та норм редагування цих видів літератури. Результатом нашої дослідницької роботи стала розробка норм редагування політичної та релігійної літератури, критеріїв визначення виду езотеричної літератури та порад щодо її редагування. РЕДАГУВАННЯ, ПОЛІТИЧНА, РЕЛІГІЙНА, ЕЗОТЕРИЧНА ЛІТЕРАТУРА, НОРМИ РЕДАГУВАННЯ, АНАЛІЗ ВИДАНЬ, ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ДОСЛІДЖЕННЯ. ЗМІСТ Розділ 1. Сучасний стан видання політичної, релігійної та езотеричної літератури в Україні та 1.1. Книжкові видання: політична література . . .10 1.1.1. Законодавче регулювання видання політичної літератури .10 1.1.2. Ступінь дослідження видання та редагування політичної літератури.12 1.2. Книжкові видання релігійної літератури . .15 1.2.1. Законодавче та церковне регулювання видань релігійної літератури .15 1.2.2. Ступінь дослідження видання та редагування релігійної літератури.16 1.3. Езотеричні видання: виникнення, розвиток, сучасний стан . .17 1.3.1. Проблеми, пов’язані із недослідженістю езотеричної літератури .17 1.3.2. Ступінь дослідження видання та редагування езотеричної літератури 19 Розділ 2. Методологічні засади редагування політичної, релігійної та езотеричної 2.1. Особливості редагування політичної літератури 21 2.1.1. Редакторський аналіз книжкових видань політичної літератури .22 2.1.2. Типові помилки та недоліки редагування політичної літератури .23 2.2. Особливості редагування літератури релігійної тематики .24 2.2.1. Редакторський аналіз книжкових видань релігійної літератури .27 2.2.2. Типові помилки та недолітки редагування релігійної літератури .27 2.3. Особливості редагування езотеричної літератури . .28 2.3.1. Редакторський аналіз книжкових видань езотеричної літератури .29 2.3.2. Типові помилки та недоліки редагування езотеричної літератури 30 Розділ 3. Методи підвищення рівня редагування політичної, релігійної, езотеричної літератури в 3.1. Розробка норм редагування видань політичної літератури .31 3.2. Розробка норм редагування книжкових видань релігійної літератури .32 3.3. Розробка критеріїв визначення виду езотеричної літератури та норм редагування книжкових видань цієї літератури .34 Список використаних Додаток А: Список проаналізованих політичних, релігійних та езотеричних книжкових видань Додаток Б: Розроблені норми редагування політичної літератури Додаток В: Розроблені норми редагування релігійної літератури Додаток Г: Критерії визначення езотеричного виду літератури та поради щодо редагування езотеричної літератури ВСТУП Актуальність теми. На початку ХХІ ст. чітко простежується тенденція до збільшення кількості видавництв. Так само зростає і кількість назв, обсяги тиражів та діапазон книжкової продукції. Проте ефективність видавничої діяльності у сучасних умовах могла би бути набагато вищою, якби вдосконалення роботи видавців та редакторів спиралося на більш надійну наукову основу. На жаль, ще й досі залишаються окремі види літератури, які не були досліджені науковцями у всіх аспектах.

Яскравими прикладами цієї проблеми є політична, релігійна та, особливо, езотерична література. На сьогодні в Україні немає розроблених працівниками наукових та освітніх установ чітко встановлених та закріплених у відповідних виданнях правил та норм із редагування цих видів літератури. Особливо значуще це питання з огляду на те, що читацька аудиторія політичної, релігійної та езотеричної літератури охоплює майже всі вікові та соціально-культурні верстви суспільства. До цих видів літератури люди звертаються не за необхідністю, як, наприклад, до навчальної чи довідкової, а через велику зацікавленість питаннями з однієї з відповідних сфер життя. Це призводить до несвідомого підвищеного рівня сприйняття та засвоєння читачами отриманої інформації, незалежно від того, наскільки правильною та істинною вона є. У всьому світі через політичну нестабільність та проведення військових дій люди все більше цікавляться різноманітними питаннями політичної сфери, і, відповідно, зростає попит на видання політичної тематики. Оскільки основною метою діяльності редактора та видавця є забезпечення читача книжками, у яких він відчуває потребу, постає питання про належний рівень редакторського опрацювання таких видань. Для виконання цього завдання на професійному рівні редакторові необхідно послуговуватись конкретними, загальноприйнятими нормами та правилами редагування конкретного виду видань. До релігійної літератури люди постійно звертаються ще з часів рукописної книги. Саме цій літературі приділялася найбільша увага, і перші книги, здебільшого, були релігійної тематики. Із заснуванням книгодрукування попит на таку літературу збільшився, оскільки відтоді була змога видавати книжки у такій кількості, яка б задовольняла існуючий попит. Але із перенесенням цієї справи із рук ченців до друкарень було втрачено пильність до якості релігійних книг. Більшість сучасних релігійних видань навіть не мають вказівок на те, що було здійснено редакторське опрацювання. Езотерична література почала користуватися підвищеним попитом широкого кола читачів у США та країнах Західної Європи наприкінці 60-х – на початку 70-х років минулого століття. Увагу українських читачів ця література привернула досить недавно – у 80-90-х роках. На сьогодні навіть не існує однозначних критеріїв, за якими ті чи інші видання відносять до езотеричної літератури. Звичайно, не було створено і норм та правил редагування цього виду видань. Езотерична література, на жаль, доволі часто не проходить належної перевірки та редакторського опрацювання, через що до рук читачів потрапляють книжки низької якості. Ситуація складається таким чином, що ані політична, ані езотерична література не підлягає редагуванню на належному рівні. В результаті книжковий ринок сповнений видань політичної, релігійної та езотеричної літератури, які мають велику кількість помилок та недоліків і містять інформацію, яка не відповідає дійсності та може нанести шкоду читачам. Отже, необхідність дослідження проблеми відсутності норм та правил редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури є незаперечною, так само як і подальша розробка та вдосконалення цих норм редагування.

Яке ж тут може бути порівняння цього із питанням жидів в Україні? Чи Україна це жидівська земля, а українці захопили ту жидівську країну й поневолюють жидів на їхній землі? Здоровий жидівський націоналізм змагав завжди до відновлення жидівської держави в Палестині. Чи ж українські націоналісти, або хто небудь із українців колинебудь противився тому? Навпаки, всі жидівські об'єктивні історики признають, що всі жидівські політичні і релігійні рухи й ідеології найсвобідніше розвивалися в Україні. Чи, може, Воловик думає, що Україна це жидівська земля і жидівський "націоналізм малого народу" змагав усе до прогнання українців з України, а український "націоналізм великого народу" до того не допускав? У звязку з дуже міцними впливами жидівського нацизму на всіх жидів з отакою настановою до українців мимоволі насувається питання: То чи є глузд пробувати ладнати приязні звязки українців з жидами? Чи не є це зайва, "Сизифова" праця? Відповідь на це питання дає майже незмінна заввага Воловика в його листі: Велика більшість жидів і в Ізраїлю, і в діяспорі, не знає історії України

1. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

2. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

3. Політичне управління та його соціотехніка

4. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

5. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

6. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
7. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
8. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

9. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

10. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

11. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

12. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

13. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

14. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

18. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

19. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

20. Економічна та торгово-політична роль митного збору

21. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

22. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні
23. Політичні партії в Україні та їх основні типи
24. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

25. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

26. Суспільна думка та політична філософія

27. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

28. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

29. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

30. Виникнення та еволюція світової політичної думки

31. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

32. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

33. Біографія та політичні погляди Арістотеля

34. Політична економія - теорія та практика

35. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

36. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

37. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

38. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил
39. Cучасні політичні партії в Україні
40. Політичний режим

41. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

42. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

43. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

44. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

45. Суспільно-політична діяльність Костомарова

46. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

47. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

48. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

50. Політична система США

51. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

52. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

53. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

54. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
55. Історія України. Соціально-політичні аспекти
56. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

57. Політична діяльність Лазара Кагановича

58. Політична історія Галицько-Волинського князівства

59. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

60. Політична система Української козацької держави

61. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

62. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

63. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

64. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

66. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

67. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

68. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

69. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

70. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.
71. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
72. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

73. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

74. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

75. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

76. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

77. Історія світової політичної думки

78. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

79. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

80. Основні політичні течії

Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города

81. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

82. Політичні погляди і діяльність Платона

83. Політичні режими

84. Політичня система як механізм влади

85. Предмет політології, сутність та зміст

86. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)
87. Становлення української політичної думки
88. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

89. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

90. Формування етосфери в політичному житті суспільства

91. Центристські партії в політичній системі сучасної України

92. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

93. Політична влада

94. Політична влада

95. Політична діяльність і політичні відносини

96. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки
Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники

97. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

98. Політична культура

99. Політична опозиція в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.