Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Таїнство Хрещення і його сутність

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Розділ І. Таїнствo Хрещення і йoгo сутність Розділ ІІ. Істoричний рoзвитoк чинoпoслідувань таїнства Хрещення. Пригoтування дo таїнства Хрещення ІІ.1 Прийняття імені при вступі дo християнськoгo суспільства ІІ.2 Огoлoшення і вoцеркoвлення ІІ.3 Заклинання ІІ.4 Відречення від диявoла і з’єднання з Христoм ІІ.5 Спoвідання віри Розділ ІІІ. Істoричний рoзвитoк чинoпoслідувань таїнства Хрещення. Таїнствo Хрещення ІІІ.1 Роль води в таїнстві Хрещення та її освячення ІIІ.2 Пoмазання єлеєм ІIІ.3 Фoрма омoвення вoдoю під час хрещення ІIІ.4 Фoрмула Хрещення II.5. 31 Псалом і облачення в білі одежі Розділ IV. Істoричний рoзвитoк чинoпoслідувань таїнства Хрещення. Таїнство Миропомазання IV.1 Таїнство Миропомазання у складі чину Хрещення IV.2 Молитви на обмивання та постриження волосся IV.3 Спільне закінчення таїнства Хрещення і Миропомазання Розділ V. Значення Хрещення в сучасному екуменізмі Висновки Список використаної літератури Вступ Значення таїнств як у Православній Церкві так і в усьому Християнстві є, безсумнівно, величезним. Без цих сакраментальних актів неможливе повноцінне церковне і духовне життя кожної людини, яка вирішила стати членом народу Божого. Через таїнства під виглядом певних видимих дій і слів посилається тому, хто його приймає, і невидима сила – Дари Святого Духа, освячення і Боже благословення. І тому значення таїнств у житті кожного християнина настільки велике, що кожен раз вони стають новими етапами у їхньому житті. Вони є дієвими Божими знаряддями, які неодмінно діють благодатно на тих, хто до них приступає . Кількісно церковних таїнств у Православній Церкві є сім. І найпершим таїнством, яке необхідне для вступу до християнського суспільства і без якого нереально увійти до благодатного Царства Божого, є таїнство святого Хрещення. Хрещення є дверима до спасіння і до Царства Божого. «Якщо хто не народиться водою і духом, - сказав нам Христос Спаситель, Який і встановив це таїнство, - не може увійти в Царство Боже» (Ів. З, 5). Хрещення «водою і духом» повністю змінює і очищує людину – вона вмирає для життя старого і народжується для нового святого життя в тілі Христовому (1 Кор. 12, 13). Христос заповів Своїм ученикам: «Йдіть, навчайте всі нарoди, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святoгo Духа» (Мф. 28, 19), і таким чином Хрещення стало одним із найголовніших елементів у житті Церкви і влилося у богослужбову християнську практику. На початку свого розвитку чин таїнства Хрещення був дуже простим, як і будь-яке інше богослужіння у часи апостолів. Але разом із зовнішнім розвитком Церкви, як живого організму, хрещення поступово змінювалося і розвивалося, перетворюючись із елементарного акту у складне богослужбове чинопослідування. Досліджуючи богослужбовий розвиток таїнства Хрещення, не важко помітити, що воно ніби завжди пристосовувалося до конкретного часу, і разом з цим незмінно несло у собі те духовне значення і внутрішній зміст, якими воно було наділене з часів апостолів. Будучи одним із таїнств Церкви, Хрещення за своєю важливістю є одним із найскладніших, за своїм змістом, богослужбових актів.

Воно містить у собі багато богослужбових елементів, які хоч і поєднані разом в одному чинопослідуванні, але, водночас, є настільки самостійними, що кожне може розглядатися в окремому літургічному дослідженні. Така структура таїнства робить його не легким для дослідження. А внаслідок відсутності протягом багатьох століть окремих письмових пам’яток, які б спеціально стосувалися до нашого предмету, і разом з цим при великій кількості коротких уривочних, а інколи і протилежних згадок у творіннях церковних письменників, дослідження історичного розвитку хрещення стає ще важчим. Так, за перше століття християнської ери, за часи апостолів, ми не маємо жодного твору, який би спеціально і конкретно викладав порядок, склад, форму і характер богослужіння і звершення хрещення у апостольський вік. Збереглися лише короткі і уривочні вказівки у Новозавітних писаннях, які часто не достатні для відтворення чинопослідування хрещення у першому столітті. Від другого і третього століття ми також не маємо жодного систематизованого викладу таїнства хрещення, як і будь-якого іншого богослужіння. Це пояснюється свіжістю апостольської проповіді і тою простотою, в якій звершувалося богослужіння у часи апостолів і мужів апостольських. Безперечно, не можна вважати, що за ці перші століття було мало свідчень про здійснення таїнства Хрещення. Їх було багато, але жодний із церковних письменників не ставив собі за мету викласти на папері чин Хрещення своєї сучасності, а обмежувався лише короткими згадками про це таїнство у тих випадках, коли було необхідно, здебільшого в апологетичних творах. Четверте і п’яте століття – час розвитку і торжества християнської науки. І хоча ми маємо дуже багато свідчень про здійснення богослужіння у ці часи, та, все ж таки, на першому плані творінь святих отців стоїть догматична сторона таїнств, а не практична, яка і є головною складовою християнського богослужіння. Лише один богослужбовий пам’ятник цього часу можна віднести до більш-менш систематизованого опису чину Хрещення – це твір «Про Церковну ієрархію», відомий нам під іменем св. Діонісія Ареопагіта. За наступні два століття - VI i VII, свідоцтва про здійснення Хрещення взагалі майже відсутні. Тому ці два століття розглядаються у даній роботі найменше. Але вже з VIII століття і до часу книгодрукування збереглося дуже багато рукописних молитвословів і требників. І тому, фактично з VIII століття, стає можливим дослідження здійснення Хрещення не за окремими скромними вказівками, а за цілими і спеціальними чинопослідуваннями. Особливо в цьому напрямку потрудився дослідник церковних обрядів і християнської старовини католицький священик Я. Гоар (ХVII ст.), який прославився виданням грецьких богослужбових книг VIII-XVII століть. Для дослідження розвитку чинопослідування Хрещення на теренах Київської Митрополії бралися до уваги рукописні слов’янські требники Соловецької бібліотеки XIV – XVII століть, які дослідив і видав А. Алмазов у праці «История чинопоследований крещения и миропомазания». . При написанні праці була використана велика кількість святоотецької спадщини, яка торкалася теми здійснення і значення таїнства Хрещення.

Як джерела, використовувалися древні друковані требники, як слов’янські так і українські. Важливе місце серед друкованих джерел посів требник святителя Петра Могили (1646 року) , який можна цілком справедливо вважати вершиною розвитку української та слов’янської літургіки. Найбільшим розвитком у дослідженні таїнства Хрещення було XІX століття. Серед дослідників цього часу слід виділити А. Димитрієвського , Н. Одинцова . Актуальність магістерського дослідження Актуальність теми полягає у тому, що дослідження чину таїнства Хрещення дає можливість краще це таїнство зрозуміти і вияснити його значення у житті кожного християнина. Особливо таке розуміння актуальне для нашого українського народу, який протягом майже всього минулого століття, з відомих причин, існував поза Церквою і у своїй більшості втратив не тільки церковність, але і духовність. Сьогодні, коли прихід до Церкви став масовим, і майже кожний новий громадянин України приймає християнське Хрещення, стає дуже важливим правильне розуміння сутності цього таїнства, яке мусить стати для людини не лише даниною моди і звичаю але і переміною власного життя. Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у тому, щоб дослідити історичний розвиток чину таїнства, показати, яким воно було з самого початку і як і на що перетворилося протягом двадцяти століть. Знання такого літургічного розвитку допоможе священнослужнику краще зрозуміти хрещення, символічне значення кожної дії, кожної молитви, а мирянам свідоміше сприймати це таїнство, а, значить, допоможе глибше зрозуміти сутність і важливість акту прийняття до церковної спільноти. Така переміна в ставленні до Хрещення має велике значення для утверження Української Православної Церкви і духовності українського народу. Свідоме прийняття Хрещення зробить нашу Церкву і державу духовнобагатшими і досконалішими. Правильне розуміння таїнства Хрещення допоможе і у справі екуменізму, головною засадою якого є поєднання християнських Церков, яке може відбутися тільки за умови визнання істинності Хрещення членів різних Церков. Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити такі завдання: виявити особливості становлення таїнства Хрещення, його походження; показати основні тенденції історичного та богословського розвитку Тайни хрещення; вивчити й оцінити суть, форми та наслідки таїнства Хрещення; з‘ясувати значення таїнства Хрещення в сучасному екуменізмі. Об’єктом магістерського дослідження є таїнство Хрещення, його суть, проводження та значення. Предмет магістерського дослідження – становлення, історичний та богословський розвиток таїнства хрещення, становище та процедура проведення на данному етапі. Теоретико-методологічна основа дослідження. В магістерському дослідженні були використані різноманітні наукові методи пізнання: загальнофілософські, спеціальні загальнонаукові й конкретнонаукові, теоретичні й емпіричні. Автор користувався методами систематизації й узагальнення, співставлення історичного матеріалу з логічним аналізом і синтезом, дотримувався принципів об‘єктивності та історизму. Дослідник, як неупереджений будь-якими апріорними конфесійними переконаннями, застосовував в своїй праці позаконфесійний підхід.

Дехто представляв саму Аратту, а верховний служитель храму ¶офор був зв'язаний з тибетською Агарт, хоча й належав до ефопсько раси. Та головне сам вождь, великий пророк, законовчитель врев Мойсей був «арзованою» особистстю, по матер нащадок царського роду ашкеназв. У духовнй (езотеричнй) стор так збги не можна вважати простою випадковстю. Вони мають доленосне значення, тут криться велика мета. Через 2000 рокв Хозарсиф Мойсей (його дух) з'явиться на земл Аратти його духовна сутнсть тут матиме велике втлення, про що скажемо пзнше. ґврейськ знедолен маси в ґгипт боролися за «свтле майбутн». Про це переконливо свдчить х улюблена псня: Долго в цепях нас держали, Долго нас голод томил, Черные дни миновали, Час искупленья пробил! PЩо ви кажете!P стрепенувся я вд подиву.P Це ж псня росйських революцйних мас! PВи мате рацю,P мовив Гуру,P проте ця псня прийшла в Росю з глибин тисячолть, принесли  члени Бунду[ «Загальний врейський робтничий союз у Литв, Польщ  Рос», заснований 1897 року]

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

2. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

3. Поняття та сутність менеджменту

4. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

5. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

6. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
7. Портфель цінних паперів - сутність та функції
8. Ґрунт та його родючість

9. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

10. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

11. Сутність та соціальне призначення держави

12. Поняття "культура" та її сутність

13. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

14. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

15. Економічна сутність та форми оплати праці

16. Сутність лідерства та управління

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

17. Сутність та зміст контролю

18. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

19. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

20. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

21. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

22. Виникнення та сутність екологічного маркетингу
23. Закон вартості: сутність та основні функції
24. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

25. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

26. Маркетингова сутність реклами

27. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

28. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

29. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

30. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

31. Економічна сутність виробничих запасів

32. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

33. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

34. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

35. Поняття, сутність і зміст права

36. Сутність держави

37. Сутність і форми експертної профілактики

38. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність
39. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність
40. Сутність маркетингу

41. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

42. Міжнародні контракти: сутність структура види

43. Поняття і сутність менеджменту

44. Сутність корпоративної культури

45. Сутність планування і етапи планування

46. Болонський процес - сутність, концепції, методика

47. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

48. Сутність педагогічного спілкування

Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее

49. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

50. Сутність лібералізму

51. Таїнство священства та проблема целібату католицького духовенства

52. Сутність соціального контролю у сфері праці

53. Сутність технологій в соціальній роботі

54. Вади деревини та їх вплив на її якість
55. Сутність протестантської філософії
56. Сутність і особливості фінансів

57. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

58. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

59. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

60. Інфляція та інвестиційна діяльність

61. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

62. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

63. Сутність керування ризиками

64. Сутність нагромадження капіталу

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

65. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

66. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

67. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

68. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

69. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

70. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
71. Декабристський рух та його поширення на Україні
72. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

73. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

74. Свідомість та творчість

75. Філософська культура особи та її суспільна значущість

76. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

77. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

78. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

79. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

80. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

82. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

83. Життя та діяльність І.П.Котляревського

84. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

85. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

86. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки
87. Освоєння космосу: історія та сучасність
88. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

89. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

90. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

91. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

92. Видовий склад та чисельність птахів лісу

93. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

94. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

95. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

96. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки

97. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

98. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

99. Харчова цінність та оцінка якості зерна


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.