Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Види і системи освітлення

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Бердичівський політехнічний коледжКонтрольна робота з дисципліни “Основи охорони праці” (шифр 8211)Виконав: студент групи Пзс-604 ГОРПИНИЧ Олександр Олександрович Перевірив: викладач ТАРАСЮК Валерій Васильовичм. Бердичів 2008 р. Зміст1. Надати характеристику технічному опосвідченню вантажо-під'ємних машин 2. Вплив робочого освітлення на безпечність і продуктивність праці 3. Види і системи освітлення Список використаної літератури 1. Надати характеристику технічному посвідченню вантажо-під'ємних машинУсі підіймально-транспортні машини в залежності від свого призначення можна поділити на дві групи транспортувальні; вантажопідіймальні машини. До транспортувальних машин можна віднести елеватори, конвеєри та інше. Вантажопідіймальні машини можна класифікувати як підіймачі та крани. Серед підіймачів найбільш поширені - ліфти, електро та автонавантажувачі. Серед вантажопідіймальних кранів широко використовуються: баштові крани; козлові крани; мостові крани; кран-балки електроталі. Аналіз травматизму при експлуатації підіймально-транспортних машин в різних галузях промисловості показує, що більшість нещасних випадків, а серед них - з важким наслідком, - припадає на роботи при виконанні котрих використовуються вантажопідіймальні машини. Робоча зона вантажопідіймальних машин є небезпечною зоною. Вона є джерелом виробничої небезпеки для обслуговуючого персоналу та сторонніх осіб, котрі можуть опинитися тут. Робота біля вантажопідіймальних та транспортних машин є джерелом підвищеної небезпеки, тому що виконувати роботи за допомогою цих машин можна лише знаходячись в середині зони їхньої дії. Небезпеки, з котрими стикаються люди, пов’язані переважно з ненавмисним контактом з рухомими частинами обладнання та можливими ударами від предметів, що подають, а також при висипанні частини вантажу і з падінням самого обладнання. Це стосується і самохідного обладнання, котре нерідко переміщується з великою швидкістю. В цьому випадку додається наїзд та удар при зіткненні. Особливістю підіймально-транспортних машин є переміщення цих машин та вантажів, котрі ними переміщуються. Конструкція підіймально-транспортних машин містить велику кількість рухомих частин. Це зумовлює їх потенційну травмонебезпечність. Під час роботи вантажопідіймальних кранів велика імовірність динамічного впливу на елементи будівельних конструкцій. Внаслідок обриву канатів та ланцюгів, за котрі підіймається вантаж, можливі важкі наслідки: руйнування крана при перевантажені або втраті стійкості, &quo ;набігання&quo ; вантажу на елементи конструкції крана або його зісковзування з вантажо-захоплювального пристрою. До вантажопідіймальних кранів ставляться підвищені вимоги щодо міцності та надійності їх кінематичних ланок, а також їх стійкості. Оскільки керування більшістю кранів здійснюється з кабін, розташованих на них, та необхідно дотримуватись вимог щодо профілактики травматизму і загорань під час їх експлуатації. Актуальною є проблема забезпечення відповідних умов праці, зокрема оптимальних або допустимих або допустимих значень параметрів мікроклімату, чистоти повітря робочої зони, освітлення, зниження вібрацій та шуму.

Вантажопідіймальні крани повинні бути обладнані наступними запобіжними пристроями: сигналізацією; кінцевими вимикачами для автоматичної зупинки механізмів пересування крану; обмежувачем вантажопідйомності; обмежувачем та вказівником висоти підіймання стріли; обмежувачем висоти підіймання гака; обмежувачем повороту башти; обмежувачем пересування крана; протиугінними пристроями; показником нахилу (нахиломір); анемометрами; звуковим сигналізатором небезпеки наближення до ЛЕП. 2. Вплив робочого освітлення на безпечність і продуктивність праціРобоче освітлення призначене для забезпечення виробничого процесу, переміщення людей, руху транспорту і є обов‘язковим для всіх виробничих приміщень. Найменша освітленість робочих поверхонь у виробничих приміщеннях регламентується СНиП П-4-79 і визначається, в основному, характеристикою зорової роботи. Норми носять міжгалузевий характер. На їх основі, як правило, розробляють норми для окремих галузей промисловості. В СНиП Н-4-79 вісім розрядів зорової роботи, із яких перших шість характеризуються розмірами об'єкту розпізнавання. Для І-V розрядів, які окрім того мають ще і по чотири підрозряди (а, б, в, г), нормовані значення залежать - не тільки від найменшого розміру об'єкта розпізнавання, але і від контрасту об'єкта з фоном та характеристики фону. Найбільша нормована освітленість складає 5000 лк (розряд Іа), а найменша - ЗО лк (розряд УІІІв). Серед факторів зовнішнього середовища, що впливають на організм людини в процесі праці, світло займає одне з перших місць. Адже відомо, що майже 90%. всієї інформації про довкілля людина одержує через органи зору. Під час здійснення будь-якої трудової діяльності втомлюваність очей, в основному, залежить від напруженості процесів, що супроводжують зорове сприйняття. До таких процесів відносяться адаптація, акомодація та конвергенція. Адаптація - пристосування ока до зміни умов освітлення (рівня освітленості). Акомодація - пристосування ока до зрозумілого бачення предметів, що знаходяться від нього на неоднаковій відстані за рахунок зміни кривизни кришталика. Конвергенція-здатність ока при розгляданні близьких предметів займати положення, при якому зорові осі обох очей перетинаються на предметі. Освітлення відіграє важливу роль у житті людини. Біля 90% інформації сприймається через зоровий канал, тому правильно виконане раціональне освітлення має важливе значення для виконання всіх видів робіт. Світло є не тільки важливою умовою роботи зорового аналізатора, але й біологічним фактором розвитку організму людини в цілому Для людини день і ніч, світло і темрява визначають біологічний ритм - бадьорість та сон. Отже, недостатня освітленість або її надмірна кількість знижують рівень збудженості центральної нервової системи і, природньо, активність усіх життєвих процесів. Раціональне освітлення є важливим фактором загальної культури виробництва. Неможливо забезпечити чистоту та порядок у приміщені, в якому напівтемрява, світильники брудні або в занедбаному стані. Стан освітлення виробничих приміщень відіграє важливу роль і для попередження виробничого травматизму.

Багато невгасних випадків на виробницві стається через погане освітлення. Втрати від цього становлять досить значні суми, а, головне, людина може загинути або стати інвалідом. Раціональне освітлення повинно відповідати таким умовам: бути достатнім (відповідним нормі); рівномірним; не утворювати тіней на робочій поверхні; не засліплювати працюючого; напрямок світлового потоку повинен відповідати зручному виконанню роботи. Це сприяє підтримці високого рівня працездатності, зберігає здоров'я людини та зменшує травматизм. За своєю природою світло - це видиме випромінювання електромагнітних хвиль довжиною від 380 до 780 нм (1 нм дорівнює 10~9 м). Видиме світло (біле) є складовою цілого ряду кольорів, які залежать від довжини електромагнітних хвиль: фіолетовий 380.450 нм; синій 450.510 нм; зелений 510.575 нм; жовтий 575.620 нм; червоний 620.750 нм. Випромінювання вище 780 нм називають інфрачервоним, нижче 380 нм - ультрафіолетовим. Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути трьох видів: 1. Природне - це пряме або відбите світло сонця (небосхилу), що освітлює приміщення через світлові прорізи в зовнішніх огороджувальних конструкціях. 2. Штучне - здійснюється штучними джерелами світла (лампами розжарювання або газорозрядними) і призначене для освітлення приміщень у темні години доби, або таких приміщень, які не мають природного освітлення. 3. Сполучене (суміщене) - одночасне поєднання природного і штучного освітлення. 3. Види і системи освітленняОсвітлення виробничих приміщень може бути природним, штучним і суміщеним. Освітлення називається суміщеним, коли в світлий час доби недостатнє за нормами природне освітлення доповнюють штучним. Природне освітлення має велике гігієнічне значення, яке полягає в сильній тонізуючій дії на організм людини. Тривала відсутність природного (сонячного) світла гнітючого діє на психіку людини, сприяє розвитку почуття тривоги, знижує інтенсивність обміну речовин в організмі, послаблює реактивність організму, сприяє розвиткові короткозорості та втомлюваності. Тому санітарні норми передбачають обов’язкове природне освітлення усіх виробничих, адміністративних, підсобних і побутових приміщень, без якого можна обійтись тільки у виняткових випадках. Наприклад, у приміщеннях, де обслуговуючий персонал виробничим процесом (на складах, які розміщуються в підвалах тощо). У цих випадках влаштовують електричне освітлення. Природне освітлення може бути боковим - крізь світлові прорізи в зовнішніх стінах; верхнім - крізь світлові ліхтарі в покрівлях, а також прорізи в місцях перепадів висот суміжних прильотів будівлі; комбінованим - крізь прорізи для бокового і верхнього освітлення. Для створення раціонального освітлення необхідно нормувати рівень освітленості на робочих поверхнях. Однак таке нормування природного світла викликало б великі труднощі, тому що освітленість коливається в дуже широких межах і залежить від пори року, дня, хмарності, відбиваючих властивостей поверхні землі (сніг, трав’яний покрив, асфальт тощо). Штучне освітлення виробничих ділянок і будівель може бути загальним, місцевим і комбінованим.

Государственная премия России (за театральные работы). РОМАШКА (настоящая ромашка) - род однолетних трав семейства сложноцветных. Ок. 50 видов, в Евразии и Африке. Ромашка аптечная - лекарственное растение (потогонное, антисептическое и вяжущее средство). Ромашкой называют также виды пиретрума, пупавки, нивяника и другие растения, внешне сходные с ромашкой. РОМАШКИН Петр Семенович (1915-75) - российский юрист, член-корреспондент АН СССР (1958). Труды по уголовному и международному уголовному праву. РОМАШКИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ нефтяное - на юге Республики Татарстан (Волго-Уральский нефтегазоносный бассейн). Открыто в 1948. Залежи на глубине 0,6-1,8 км. Начальный дебит скважин - до 200 т/сут. Плотность 0,80-0,82 г/см3, содержание S 1,5-2,1%. РОМАШОВ Борис Сергеевич (1895-1958) - русский драматург. Сатирические комедии "Воздушный пирог" (1925), "Конец Криворыльска" (1926), драма "Огненный мост" (1929). Государственная премия СССР (1948). РОМБ (греч. rhombos) - параллелограмм с равными сторонами. РОМБИЧЕСКАЯ АНТЕННА - выполняется в виде системы проводов, расположенных по сторонам ромба (обычно в горизонтальной плоскости)

1. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

2. Виробниче освітлення

3. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

4. Система освіти у Великобританії

5. Сучасні системи освіти

6. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології
7. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою
8. Система вищої освіти Болгарії

9. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

10. Система вищої освіти в Італії та Іспанії

11. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

12. В поисках системы мира

13. Малые тела Солнечной системы

14. Происхождение Солнечной системы

15. Строение солнечной системы

16. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Солнечная система

18. Происхождение солнечной системы

19. Спутниковые системы местоопределения

20. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

21. Двигательные системы организма

22. Нервная система
23. Нервная система
24. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

25. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

26. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

27. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

28. Транспортная система Украины

29. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

30. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

31. Банковская система Франции

32. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Налоговая система

34. Налоговая система России

35. Налоговая система РФ

36. Налоговая система РФ на современном этапе

37. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

38. Проблемы и перспективы развития денежной системы России
39. Система неналоговых платежей и сборов в Украине
40. Планирование в системе государственного управления

41. Система таможенных органов РФ

42. Расходы бюджетной системы на социальные цели

43. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

44. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

45. Задачи, основные функции и система ОВД

46. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

47. Природа и система административного права

48. Место обязательственного права в системе гражданского права

Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

50. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

51. Правовые системы современности. Мусульманское право

52. Возникновение и система развития права Канады

53. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

54. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.
55. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.
56. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

57. Государственная служба Приказной системы управления

58. Характеристика налоговой системы Великобритании

59. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

60. Система законодательства в области СМИ Германии

61. Финансовая система Республики Узбекистан

62. Судебная власть и судебная система РК

63. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

64. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

66. Разделение властей в системе государственных органов

67. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

68. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

69. Судебная система РФ и пути ее реформирования

70. Местное самоуправление в системе публичной власти
71. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности
72. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

73. Налоговая система (шпаргалка)

74. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

75. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

76. Налоговые системы зарубежных стран

77. Современная налоговая система РФ

78. Налоговая система Кыргызстана

79. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

80. Избирательная система в Алтайском крае

Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

82. Изменения в таможенно-тарифной системе России

83. Избирательные системы

84. Особенности системы законодательства федеративного государства

85. Правовые системы мира

86. Основные правовые системы современного мира
87. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России
88. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

89. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

90. Бюджетная система РФ

91. Политическая система государства /на англ. языке/

92. Вольво, система охлаждения

93. Система образования (Республики Казахстан)

94. Культура как система

95. Новое в словообразовательной системе современного французского языка

96. Загальна структура мовної системи

Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Интервью в системе жанров

98. Система образов в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

99. Зарождение системы революционных трибуналов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.