Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ПЛАН Вступ 1. Глобалізація і конкурентоспроможність країни 2. Вплив ТНК на конкурентоспроможність країни 3. Актуальність теорій міжнародної торгівлі на сьогодення Висновок Список використаної літератури Вступ Глобалізація світогосподарських зв'язків – процес, що привертає величезну увагу, настільки ж стрімкий і всеосяжний, наскільки суперечливий і чреватий конфліктами. Очевидний той факт, що глобалізація зачіпає всі аспекти соціально-економічного життя практично всіх країн світу і що цей процес об'єктивний і необратимий. Все великої актуальності набуває вже не стільки з'ясування можливих наслідків глобалізації для світової спільноти в цілому, не стільки пошук відповіді на питання: &quo ;Хто опиняється у виграші від глобалізації&quo ;, скільки виробітку конструктивної економічної політики окремих країн і суб'єктів господарства у відношенні і в рамках активної глобальної економіки, що формується. По суті, дискусія економістів, політиків, топ-менеджерів по глобалізації 90-х років переходить в практичну плоскість пошуку адекватних ліній поведінки в умовах глобалізації. При всіх своїх витратах, глобалізація може принести світовій спільноті безперечну вигоду, але у виграші при цьому будуть тільки ті країни, які зможуть сформувати адекватну стратегію взаємодії з іншими суб'єктами глобалізації на основі власної національної господарської моделі. Як ні парадоксально, але саме глобалізація – процес, що долає територіальні і культурні кордони країн, – створює можливість для вироблення національно орієнтованих зовнішньоекономічних стратегій в рамках нових реальностей. Збереження конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації вимагає, виходячи з цього, не стільки формування зовнішнього іміджу країни (її образу в очах населення і підприємств інших країн), скільки збереження привабливості для власних громадян і підприємств, оскільки спроби відповідати зовнішнім стандартам неминуче ведуть до втрати унікальності країни і пов'язаних з нею конкурентних переваг. Формування національних стандартів господарською, у тому числі зовнішньоекономічній діяльності країни в глобальній економіці – ось завдання будь-якої країни, гідне вирішення якої дозволить увійти до ХХI століття з надією на розвиток. 1. Глобалізація і конкурентоспроможність країни Існує офіційна точка зору із цього приводу: «Конкурентоспроможність країни – це, перш за все, здатність національних виробників продавати свої товари. Здатність збільшувати або, принаймні, утримувати за собою долі ринків, достатніх для розширення і вдосконалення виробництва, для зростання рівня життя, для підтримки сильної і ефективної держави»1. По суті, це визначення небагато чим відрізняється від розуміння суті конкуренції країн вже згадуваним М. Інтрілігейтором: «.государства прагнуть приєднатися до клубу багатих країн і готові боротися з ними за свою частку в світовому виробництві»2. Трактувати країну не як фірму більше можливостей дає визначення Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР): «.способность компаній, галузей, регіонів і націй забезпечити порівняно високий рівень доходу і заробітної плати, залишаючись відкритими для міжнародної конкуренції»3.

Тут згадано поняття доходу, за яким можуть стояти, по-перше, нематеріальні блага, по-друге, суспільні блага. Тобто доходом може бути і соціальна рента, згадувана в попередньому параграфі. «Зростання рівня життя», що висувається як один з критеріїв конкурентоспроможності, – вужче поняття, ніж «рівень доходу», оскільки обов'язково передбачає, по-перше, якийсь набір матеріальних благ (саме із споживчими корзинами різного роду зазвичай асоціюється це поняття), а по-друге, тому що згадується слово «зростання». Чи всяке зростання рівня життя, що утилітарно розуміється, означає отримання повноцінної соціальної ренти? Звичайно, немає. Побічними ефектами зростання матеріального споживання можуть бути екологічні і соціальні проблеми – це загальновідомо, і на це теж зверталася увага в параграфі «Глобалізація світової економіки: суть і основні тенденції». Визначення, М.І, що дається. Гельвановським, - адекватніше розумінню країни як складної системи, для якої непридатні утилітарні приватні критерії ефективності: «.конкурентоспособность в найзагальнішому сенсі – володіння властивостями, що створюють переваги для суб'єкта економічного змагання»4. Виникає питання, яким чином країна може брати участь в економічному змаганні і що за властивості і переваги вона може для цього набувати? І найголовніше, – за що вона повинна боротися в цьому економічному змаганні? Ось один з поглядів на проблему: Коли я відправляюся за кордон, то я не випробовую ніяких комплексів. Я йду туди, щоб продати французькі товари.&quo ; (Жак Ширак. Президент Франції). &quo ;Продавати Францію - це означає встановлювати міжнародні контакти на всіх рівнях, приймати ділові кола в Парижі, знайомити французьких підприємців з членами іноземних урядів, діловими колами, орієнтувати послів, щедро нагороджувати ефективних посередників і друзів&quo ; (Газета &quo ;Фігаро&quo ;)»5. Чи має право на життя таке розуміння конкурентоспроможності країни? Безумовно. Але з однією обмовкою. В принципі, будь-якій країні потрібні гроші, але не будь-яка країна точно знає, навіщо їй гроші. Так, російська політика нарощування зовнішнього боргу (а вона теж супроводилася, та і зараз супроводиться економічною дипломатією, що приносить плоди) зводилася до цих пір тільки до латання дір в бюджеті і сумнівної по макроекономічних наслідках підтримки валютного курсу6. Тому за мистецтвом діставати і приваблювати гроші повинне стояти мистецтво точно визначити: навіщо (на які цілі) потрібні гроші країні; чи тільки і чи стільки гроша їй потрібно; чи тільки за кордоном країна може знайти те, що шукає; нарешті, що і в якій формі їй потрібно за кордоном. Крім того, країна – не фірма. І її цілі в принципі повинні відрізнятися від цілей будь-якої фірми тим, що країна – це місце життя і спосіб життя, все останнє – повторно. А фірма – це організоване людьми, а не співтовариство, що історично склалося. Втім, і багато фірм мають свою довгу історію, а в другій половині ХХ століття навіть фірми без історії перестали бути вузько орієнтованими на прибуток. Для країн грошовий критерій конкурентоспроможності виглядає тим більше сумнівно.

Інше питання, чи значущо взагалі поняття конкурентоспроможності країни, відмінне від поняття конкурентоспроможності фірм, що знаходяться на її економічній території. М. Портер відповідає на це питання негативно: «Країна добивається успіху тоді, коли условия.благоприятствуют проведенню якнайкращої стратегії фірмами якої-небудь галузі або її сегменту.Багато хто з особливостей країни полегшує або, навпаки, утрудняє проведення тієї або іншої стратегії»7. З погляду М.І. Гельвановського, «.связав . у своїй теорії конкурентних переваг країни мікро-, мезо- і макрорівень, він як би пішов від проблеми макроконкурентоспроможності, по суті переклавши її на мезорівень. Це дозволило уникнути важких проблем, що не відносяться безпосередньо до економіки, і сконцентрувати увагу на прагматичних питаннях рівня окремих фірм або їх галузевих об'єднань»8. Ось питання питань: чи дійсне поняття макроконкурентоспроможності значущо для аналізу позиції країни в мирохозяйственных зв'язках? Спробуємо відповісти на нього, проаналізувавши зміни в чинниках, що визначають місце країни в світовому господарстві, події на етапі глобалізації. Значну частку конкурентних переваг країни як і раніше складає наявність в ній тих або інших ресурсів (біля Портеру ці переваги названі рухом чинників). Якщо є щось в надрах, то треба продавати, якщо є не дуже вимоглива робоча сила, то вона може працювати на іноземних підприємствах як усередині країни, так і за кордоном. Дешевизна і доступність ресурсів — як і раніше один з чинників конкретних переваг. Розподіл країн в світовій торгівлі багато в чому до цих пір описується теорією порівняльних і абсолютних переваг. Не даремно США виставляють торгівельні бар'єри для входу на свій внутрішній ринок – до них рвуться і росіяни з дешевою сталлю, і китайці з дешевими ширвжитком, нарешті, японці з дешевими автомобілями (хоча в цьому випадку має місце не рух чинників, а швидше рух інвестицій). Для яких країн і галузей характерні факторні переваги? «.конкурентоспособность країни може бути досягнута і на базі нетехнологічних переваг, – перш за все завдяки низькій вартості чинників виробництва і девальвації національної валюти, тобто завдяки відносно низькому рівню життя населення. Це конкурентоспроможність бідних країн. Нетехнологічні конкурентні переваги грають важливу роль в галузях з високою взаємозамінюваністю продукції і переважанням в експорті низкотехнологичных продуктів»9. Через технологічний прогрес роль ресурсних переваг останнім часом різко знижується; володіння ресурсами – це недостатня умова, щоб країна вигравала в конкуренції з іншими країнами; з'являється маса відхилень від умов теорії вільної торгівлі. Це чітко просліджується на прикладі Японії, що має в своєму розпорядженні малі ресурси, проте, що демонструє високе економічне зростання і збільшення рівня життя. Це, хоча і у меншій мірі, відноситься і до нових індустріальних країн. Росія і Латинська Америка, і частка Африки – мають великі природні ресурси, але знаходяться в кінці списку світових рейтингів. Країни, які раніше зберігали можливість отримувати доходи на ресурсні монополії (з ними дуже тісно пов'язана неінформованість про стан інших ринків, тобто локальність), поступово втрачають цю можливість.

У цьому вдбився результат фашистсько расово деолог, суть яко поляга в тому, що «арйська», «пвнчнонмецька» раса  «расою панв», а вс нш раси  нац «нижч породи». Захисник Розенберга говорив: «Трибунал повинен розглядати злочини, а не свтогляд». Цей аргумент вдносно Розенберга явно непереконливий, оскльки Розенберг не лише сповдав, але свдомо поширював  впроваджував у свдомсть нмецького народу фашистську расову теорю, яка стала прямою загрозою снуванню демократичних держав ґвропи. Нося бацил слд золювати, а того, хто свдомо розповсюджу бацили судити. Злочинна дяльнсть Розенберга не обмежувалася деологчною пдготовкою агрес  проповдями людиноненависництва. Вона дуже багатогранна. На процес вже були достатньо висвтлен напрямки дяльност зовншньополтичного вддлу нацистсько парт, який вдав мережею напвлегально нацистсько агентури за кордоном  який багато рокв очолював пдсудний Розенберг. Вплив ц органзац на зовншньополтичн заходи гтлервсько Нмеччини  на розв'язання агресивних вон дуже великий

1. Місце України в глобалізаційних процесах

2. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

3. Глобалізаційні процеси в Україні

4. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

5. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

6. Економіка України в умовах глобалізації
7. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
8. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

9. Країни Закавказзя

10. Хімічна промисловість України

11. Легка промисловість України укр

12. Хімічна промисловість України

13. Країни Азії

14. Країни південно-східної Європи

15. Нафтова промисловість України

16. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

17. Реалізація Конституції України

18. Технологічні основи глобалізації

19. Країни Азії в 20-30-ті роки

20. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

21. Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст.

22. Реакція владних кіл Японії на відкриття країни
23. Країни Тропічної і Південної Африки (1900–2002 рр.)
24. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

25. Конкурентоспроможність національної економіки

26. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

27. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

28. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

29. Глобалізація, научно-технічний прогрес і приватна сфера

30. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

31. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

32. Вплив процесів деформування на поверхневий шар металів

Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського "ренесансу"

34. Методи регулювання грошової маси країни

35. Роль фінансів в економічному розвитку країни

36. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

37. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

38. Достатність доказів у кримінальному процесі України
39. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України
40. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

41. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

42. Сбалансованість бюджета України

43. Організаційна система управління природокористуванням України

44. Вплив російської кризи на економіку України

45. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

46. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

47. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

48. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов

49. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

50. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

51. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

52. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

53. Організація облікового процесу на підприємстві

54. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
55. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
56. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

57. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

58. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

59. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

60. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

61. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

62. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

63. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

64. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

65. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

66. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

67. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

68. Процеси державотворення на України

69. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

70. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації
71. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг
72. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

73. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

74. Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій сітківці

75. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

76. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

77. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

78. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

79. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

80. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

81. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

82. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

83. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

84. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

85. Типологія країн як чинник конкурентоспроможності

86. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
87. Зайнятість і рівень життя населення України
88. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

89. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

90. Сутність організаційних змін

91. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

92. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

93. Болонський процес - сутність, концепції, методика

94. Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам’яті

95. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

96. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески

97. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

98. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

99. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.