Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Системне програмування та операційні системи

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІН ”Системне програмування”, ”Системне програмування та операційні системи&quo ; для студентів спеціальностей 6.091500, 6.080400 (Частина 1) Весь цифровий і фактичний матеріал та бібліографічні відомості перевірено. Зауваження рецензента враховано Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін ”Системне програмування&quo ;, &quo ;Системне програмне забезпечення”, ”Системне програмування та операційні системи&quo ; для студентів спеціальностей 6.091500, 6.080400 ЗмiстВступ 1. Завдання та порядок виконання курсовоі роботи 1.1 Завдання курсової роботи 2. Теоретичні відомості 2.1 Формати числових даних 2.2 Виконання арифметичних операцій 2.2.1 Арифметичні команди над двійковими цілими числами 2.2.2 Арифметичні команди над двійково-десятковими неупакованими числами 2.2.3 Арифметичні команди над двійково-десятковими упакованими числами 3. Порядок виконання курсової роботи 4. Змiст курсової роботи 4.1 Титульний лист 4.2 Список авторів 4.3 Зміст 4.4 Вступ 4.5 Суть звіту 4.6 Висновки 5. Вимоги до оформлення роботи 5.1 Загальні вимоги 5.2 Нумерація аркушів 5.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 5.4 Ілюстрації 6. Захист курсової роботи Додаток А - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА Додаток Б - Зміст Додаток В - Приклад оформлення та розміри елементів блок-схеми Додаток Г - Перелік посилань ВступВивчення курсу закінчується виконанням курсової роботи, яка є самостійною роботою студента. Метою курсової роботи є розробка системних програм мовою асемблера або мовою високого рівня з вставками мовою асемблера. Конкретне завдання визначається відповідно до варіанту. Допускається виконання курсової роботи групою не більш як з трьох студентів (варіант завдання та склад групи погоджується з керівником курсової роботи). До здачі та захисту курсової роботи допускаються студенти, що повністю виконали відповідний навчальний план. Для виконання курсової роботи рекомендується застосовувати учбово-довідкові посібники. 1. Завдання та порядок виконання курсовоі роботиВ разі виконання курсової роботи бригадою варіант завдання погоджується з керівником курсової роботи. 1.1 Завдання курсової роботиВ залежності від складності завдання алгоритму програми присвоюється один із трьох рівнів складності. Рівень виконання обирається студентом. Завдання Скласти програму моделювання операції додавання, віднімання і множення двійково-десяткових чисел з фіксованою точкою з заданою кількістю байтів. Введення операндів виконувати з клавіатури. Результати виводити на екран. Програма повинна задовольняти такі умови: 1 рівень - програма виконує операції підсумовування і віднімання цілих чисел. 2 рівень - програма виконує операції підсумовування і віднімання чисел з фіксованою крапкою і виконує перевірку правильності введення чисел. 3 рівень - програма виконує операції підсумовування, віднімання і множення чисел з фіксованою крапкою, виконує перевірку правильності введення чисел і має &quo ;дружній&quo ; інтерфейс.ВАРІАНТИ № варіанта Кільк. байтів в цілої і дробової частинах числа Спосіб зберігання числа в пам'яті 1 3 упакований 2 4 неупакований 3 5 упакований 4 6 неупакований 5 7 упакований 6 8 неупакований 7 8 упакований 8 3 неупакований 9 4 упакований 10 5 неупакований 11 6 упакований 12 7 неупакований 13 8 упакований 14 9 неупакований 15 10 упакований 2.

Теоретичні відомості 2.1 Формати числових данихЧисла, які вводяться з клавіатури, надходять у процесор в ASCІІ - кодах. ASCІІ - код кожної десяткової цифри числа дорівнює значенню цієї цифри, збільшеному на 30h. В свою чергу, процесор дозволяє виконувати арифметичні операції додавання, віднімання, множення і ділення над цілими числами, які можуть зберігатись у пам'яті в одному з трьох форматів: двійковий формат, двійково-десятковий упакований формат і двійково-десятковий неупакований формат. Число в двійковому форматі зберігається в пам'яті у вигляді одно - чи двобайтового числа в доповнювальному коді. Число в двійково-десятковому упакованому форматі зберігається в пам'яті у вигляді послідовності байтів. Послідовність цифр у байтах природна: в молодших байтах зберігаються старші цифри. В кожному байті зберігаються дві двійково-кодовані десяткові цифри в коді BCD (Bі ary-Coded Decіmal). Цифра Двійковий код Цифра Двійковий код 0 0000 5 0101 1 0001 6 0110 2 0010 7 0111 3 0011 8 1000 4 0100 9 0101 Приклад запису 6-розрядного десяткового числа 653201 в пам'яті в коді BCD: 1 байт 2 байт 3 байт 6 5 3 2 0 1 - десяткове представлення 0110 0101 0011 0010 0000 0001 - двійкове представлення Число в двійково-десятковому неупакованому форматі зберігається у вигляді послідовності байтів. У кожному байті зберігається одна двійково-кодована десяткова цифра. Її значення міститься в чотирьох молодших бітах байта. Перед виконанням операції множення таких чисел у старших чотирьох бітах повинні бути записані нулі. Для операції додавання і віднімання зміст цих бітів не є суттєвим. Приклад запису 3-розрядного десяткового числа 653 у пам`яті в двійково-десятковому неупакованому форматі: 1 байт 2 байт 3 байт 0 6 0 5 0 3 - десяткове представлення 0000 0110 0000 0101 0000 0011 - двійкове представлення 2.2 Виконання арифметичних операційПроцесори ІBM PC мають у системі команд такі команди, які дозволяють виконувати арифметичні операції додавання, віднімання, множення і ділення над цілими числами в двійковому форматі, а також у двійково-десятковому упакованому і неупакованому форматах. 2.2.1 Арифметичні команди над двійковими цілими числами Для виконання додавання цілих двійкових чисел можуть використовуватись команди: ADD a,b - Додавання без урахування перенесення. Команда додає значення двох операндів а та b і розміщує результат замість першого операнда. Операнд може знаходитися в пам'яті, в регістрі або бути безпосереднім параметром у команді. Не допускається додавання двох операндів, які знаходяться в пам'яті. Першим операндом не може бути безпосередній параметр. Установлюються прапорці AF, CF, OF, FF, SF, ZF. ADC a,b - Додавання з перенесенням. Команда додає значення двох операндів, а також значення прапорця перенесення CF (a b CF), і розміщує результат замість першого операнда. Обмеження на операнді такі ж, як і в команді ADD. Установлюються прапорці AF, CF, OF, FF, SF, ZF. Ця команда використовується для програмування арифметичних операцій над довгими цілими числами. І C a - Збільшення на 1. Команда додає 1 до значення операнда а. Операнд може знаходитися в пам'яті або в регістрі.

Установлюються прапорці AF, OF, PF, SF, ZF. Для виконання віднімання можуть використовуватись команди: SUB a,b - Віднімання. Команда віднімає вид значення першого операнда а значення другого операнда b і розміщує результат замість першого операнда. Операнд може знаходитися в пам'яті, в регістрі або бути безпосереднім параметром у команді. Не допускається віднімання, коли обидва операнди знаходяться в пам'яті. Першим операндом не може бути безпосередній параметр. Установлюються прапорці AF, CF, OF, PF, SF, ZF. SBB a,b - Віднімання з позикою. Команда віднімає із значення першого операнда а значення другого операнда b, зменшує результат на значення прапорця CF (a-b-CF) і розміщує результат замість першого операнда. Обмеження операндів такі ж, як і в команді SUB. Установлюються прапорці AF, CF, OF, PF, SF, ZF. DEC a - Зменшування на 1. Команда зменшує значення операнда а на 1. Операнд може знаходитися в пам'яті або в регістрі. Установлюються прапори AF, OF, PF, SF, ZF. Для виконання множення цілих двійкових чисел можуть використовуватись команди: MUL a - Множення. Команда виконує множення вмісту акумулятора (AL або AX) на значення операнда а. Результат розміщується відповідно в акумуляторі AX або в парі регістрів DX: AX. Множники розглядаються як числа без знаків. Установлюються прапорці CF і OF. Прапорці AF, PF, SF і ZF не визначені. ІMUL a - Множення із знаком. Команда виконує множення вмісту акумулятора (AL або AX) на значення операнда а. Результат розміщується відповідно в акумуляторі AX або в парі регістрів DX: AX. Множники розглядаються як числа із знаками. Прапорці CF і OF скидаються в 0, коли старша частина добутку (регістр AH або DX) є поширенням знака, який знаходиться в молодшій частині добутку (AL або AX), інакше ці прапорці установлюються в 1. Для виконання ділення цілих двійкових чисел можуть використовуватися команди: DІV a - Ділення. Команда виконує ділення вмісту акумулятора на операнд a. Коли операнд а - байт, тоді ділене розміщується в AX, ціла частина в AL, а залишок - в AH. Коли операнд a - слово, тоді ділене розміщується в парі DX: AX (подвійне слово), ціла частина розміщується в AX, а залишок в DX. Операнди розглядаються як цілі числа без знака. При діленні на 0 виконується переривання типу 0. ІDІV a - Ділення із знаком. Команда виконує ділення операндів так само, як у команді DІV. Операнди розглядаються як числа із знаками. Прапорці не визначені. При діленні на 0 виконується переривання типу 0. 2.2.2 Арифметичні команди над двійково-десятковими неупакованими числами Арифметичні операції над двійково-десятковими неупакованими числами виконуються порозрядно, починаючи з молодших розрядів операндів. Слід нагадати, що для зберігання однієї цифри такого числа треба один байт. Виконання операції над черговими розрядами операндів, тобто над черговими байтами, починається з того, що над цими байтами виконується відповідна двійкова команда додавання (ADD, ADC), віднімання (SUB, SBB), множення (MUL) або ділення (DІV). Після того виконується корекція отриманого результату, щоб отримати правильне значення неупакованої десяткової цифри результату: ААА - Команда коригує в AL результат операції ADD, ADC.

Как только Windows 2000 в первый раз монтирует устаревший раздел с NTFS (устаревший, т.е. созданный средствами более ранней версии Windows NT), файловая система подвергается незаметному для пользователя преобразованию. Преобразование выполняется весьма эффективно, и время преобразования не зависит от размера раздела. Операционная система Windows NT 4.0 SP4 и более поздние версии Windows NT поддерживают новую версию NTFS. Реализация этих возможностей потребовала изменения дисковой структуры NTFS. Для существующих томов дисковая структура меняется при первом монтировании в Windows 2000. Для системного тома эта операция выполняется при модернизации Windows NT 4.0 до Windows 2000. Компания Microsoft провела немало тестирований Windows 2000 и NTFS в вычислительной среде корпоративного уровня предприятия. Максимальный размер файла, который использовался при тестировании, составляет 2^4464 Кбайт, что составляет примерно 16 Тбайт. С другой стороны, максимальный теоретический размер файла составляет 2^641 байт, что примерно равно 17 Эбайт

1. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

2. Операційні системи та робота з ними

3. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

4. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

5. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

6. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
7. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
8. Системный анализ и управление логистическими системами

9. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

10. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

11. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

12. Безпека в мережевій операційній системі FreeBSD

13. Інформатика та інформаційні процеси

14. Інформаційні системи (20 питань)

15. Інформація та інформаційні процеси

16. Мережевий друк в операційній системі FreeBSD

Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Операційна система Windows

18. Основні принципи модульного програмування та стеки

19. Розсилання пошти в мережевій операційній системі FreeBSD

20. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

21. Інформаційні системи в маркетингу

22. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей
23. Норма та патологія системи виділення
24. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

25. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

26. Інформаційні системи в менеджменті

27. Операційна система підприємства

28. Проектування операційної системи

29. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

30. Партійні системи: сутність і типи

31. Нейролінгвістичне програмування та стратегії моделювання успіху

32. Вивчення операційної системи у готелі на прикладі готеля "Швейцарський Готель" м. Львів

Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Інформаційні системи в економіці

34. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

35. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

36. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

37. Валютная система, ее сущность и разновидности, форфейтная операция

38. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
39. Системные предпосылки формирования модели системы управления маркетинговой деятельностью предприятия сферы услуг
40. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

41. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

42. Понятие финансов и место кредитных операций в финансовой системе

43. Міжнародна економічна система та її головні елементи

44. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

45. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

46. Понятие организации как системы, системные свойства организации

47. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

48. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука

49. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

50. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

51. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

52. Формування та розвиток банківської системи України

53. Комерційні банки та їх види

54. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
55. Банківська система та пропозиція грошей
56. Валютні операції банку та валютні ризики

57. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

58. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

59. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

60. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

61. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

62. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

63. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

64. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

65. Засади судочинства та судова система

66. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

67. Поняття та система принципів трудового права

68. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

69. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

70. Судова система США та Франції
71. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності
72. Автоматизована система обліку праці та зарплати

73. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

74. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

75. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

76. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

77. Переваги та недоліки операційних систем Windows

78. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

79. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

80. Современные операционные системы и системное программирование в Delphi

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

81. Електронні словники та системи перекладу в Інтернеті

82. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

83. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

84. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

85. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

86. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції
87. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння
88. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

89. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

90. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

91. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму

92. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

93. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

94. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

95. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

96. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок

97. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

98. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

99. Системный подход в системах управления

100. Воспитание как система. Сущность системного подхода к воспитанию


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.