Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Керування процесами і роботами в Linux

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

РЕФЕРАТ натему: ”Керування процесами і роботами в Li ux” Процеси і роботи в Li uxЗміст теми: Керування процесами і роботами в Li ux: створення, зупинка, відновлення, завершення. Пріоритети процесів. Активні, фонові та відкладені процеси. Демони. Теоретичні відомості 1. Основні поняття про процеси і роботи Процесом у Li ux і U ix називається програма або команда, що виконується. Li ux – багатозадачна ОС і в ній одночасно може виконуватись кілька процесів. Для того, щоб їх розрізняти, кожному з них присвоюється персональний ідентифікатор (PID – Process IDe ifica or). Для виведення на екран списку всіх процесів, що існують в даний момент в системі, використовується команда ps. В результаті виконання цієї команди на екран дисплея може бути, наприклад, видана така інформація: PID Y IME CMD 701 p s/0 1: 16: 00 bash 2403 p s/0 0: 18: 00 bs Y – термінал з якого був запущений процес. ТІМЕ – час, протягом якого він виконується. CMD – назва програми, яка буде працювати у запущеному процесі. Найперший процес, запущений системою, називається – i i . Його PID=1. Він є головним батьківським процесом всіх інших процесів. Кожен новий процес повинний обов'язково мати свій батьківський процес. Наприклад, процес текстової оболонки bash, який був породжений безпосередньо від процесу i i , у свою чергу, буде батьківським процесом для всіх інших процесів, створюваних користувачем під час сеансу. Особливістю U ix та Li ux є те, що для кожного нового процесу створюється дублікат батьківського процесу. Такий механізм процесів називається клонуванням. Кожний новостворений процес отримує три уже відкритих файли: - s di – для вхідних даних, - s dou – для вихідних даних, - s derr – для повідомлень про помилки. Процеси можуть функціонувати в двох режимах: системному і користувача. Робота в системному режимі означає виконання процесом системних викликів. Він найбільш важливий, тому що виконується обробка переривань, викликаних зовнішніми сигналами і системними викликами, а також керуванням доступом до диска, розподіл додаткової динамічної пам'яті й інших ресурсів системи. Процес функціонує в режимі користувача, коли виконується програма користувача. Окрім поняття “процес” використовується також і поняття “робота”. Хоча їх практичний смисл досить близький, проте є деякі відмінності. По-перше, якщо процес характеризується ідентифікатором PID, то робота – номером, що позначається символом %. По-друге, для керування роботами існують спеціальні команди, про які детальніше буде сказано далі. По-третє, до робіт відноситься лише частина наявних в системі процесів, зокрема процеси користувачів. Варто також зазначити, керування роботами здійснюється власними засобами текстових оболонок Li ux. Наприклад, оболонка bash має команду jobs для керування роботами. Для перегляду наявних в системі робіт вказана команда має такий формат: jobs –&l ;опції&g ;, де &l ;опції&g ; вказують на ідентифікатори типу процесів (робіт). Отримати інформацію про відповідність між номером роботи і ідентифікатором процесу можна за допомогою команди jobs –l 2.

Активні, фонові та відкладені процеси (роботи) Процеси (роботи) бувають активними (привілейованими), фоновими та відкладеними. В кожний момент часу може бути лише один активний процес. Активним є такий процес, з яким безпосередньо взаємодіє користувач, тобто тільки цей процес отримує інформацію з клавіатури і посилає результати на ваш екран (як кажуть, виконується на передньому плані). З іншого боку, фонові процеси не одержують інформації з термінала, у загальному випадку вони спокійно виконуються, не вимагаючи потреби в спілкуванні з користувачем. Деякі фонові процеси виконуються протягом великого проміжку часу і не здійснюють нічого зовні цікавого. Компіляція програм або ущільнення файлів - приклади таких процесів. Немає потреби чекати, коли ці процеси закінчаться. Їх можна просто запустити у фоні. Поки вони там виконуються, ви можете займатися іншими програмами. Але потрібно знати основні особливості фонової обробки: фоновий процес не допускає введення з клавіатури; будь-яке виведення від фонового процесу на екран руйнує все, що ви в цей момент ввели з клавіатури; при запуску великої кількості фонових процесів можна перевантажити систему. Процеси можуть бути також відкладені. Відкладений процес - це процес, що у даний момент не виконується і тимчасово зупинений. Після того, як ви призупинили виконання процесу, надалі ви можете його продовжити як на передньому плані, так і в фоні. Поновлення призупиненого процесу не змінить його стану - при поновленні він почнеться з того місця, на якому сталась зупинка. Майте на увазі, що призупинення процесу - це не переривання процесу. Коли ви перериваєте процес, який виконується, натискаючи клавіші переривання (зазвичай, це &l ;C RL&g ;&l ;C&g ;), то процес знищується назавжди. А якщо процес знищено, то немає іншого способу відновити його, як знову запустити спочатку, використовуючи колишню команду. Зауважимо також, що деякі програми можуть перехоплювати переривання, тоді натискання клавіш &l ;C RL&g ;&l ;C&g ; не приведе до негайного припинення процесу. Це дозволить програмі виконати необхідні операції акуратного завершення. Деякі програми взагалі не дозволять вам їх перервати. 3. Створення процесуПроцес породжується за допомогою системного виклику fork(). При цьому виклику відбувається перевірка на наявність вільної пам'яті, доступної для розміщення нового процесу. Якщо необхідна пам'ять доступна, то створюється процес-нащадок поточного процесу, що представляє собою точну копію процесу, що викликається При цьому в таблиці процесів для нового процесу будується відповідна структура. Нова структура створюється також у таблиці користувача. При цьому всі змінні ініціалізуються нулями. Цьому процесу присвоюється новий унікальний ідентифікатор, а ідентифікатор батьківського процесу запам'ятовується в блоці керування процесом. Процеси, що виконують різні програми, утворюються завдяки застосуванню наявних у стандартній бібліотеці Li ux функцій “сімейства ехес”: ехесl, ехесlр, ехесlе, ехесv, ехесvе, ехесvр. Ці функції відрізняються форматом виклику, але в остаточному підсумку виконують одну задачу: заміщають всередині поточного процесу код, що виконується, на код, що міститься в зазначеному файлі.

Цей файл може бути не тільки двійковим файлом Li ux, що виконується (аналог файла . exe в системі Wi dows), але і сценарієм командного інтерпретатора, і двійковим файлом іншого формату (наприклад, класом java, що виконується файлом DOS). Таким чином, якщо операція запуску програми у DOS і Wi dows виконується як єдине ціле, то у Li ux (і в U ix взагалі) розділена на два етапи: спочатку здійснюється запуск, а потім визначається, яка програма буде працювати. Чи є в цьому сенс і чи не занадто великі додаткові витрати? Адже створення копії процесу передбачає копіювання дуже значного обсягу інформації. Сенс у даному підході є суттєвий. Дуже часто програма повинна зробити деякі дії ще до того, як почнеться власне її виконання. Наприклад, створити непоіменований канал для спілкування з іншими процесами. Реалізується це дуже просто: спочатку “відмежовуються” процеси, потім виконується системний виклик рiре() для створення каналу - і тільки після цього запускається програма із функції еxес(). Стосовно додаткових витрат, то вони найчастіше виявляються надто малими: при створенні копії процесу його індивідуальні дані фізично нікуди не копіюються. Замість цього використовується техніка, відома за назвою сору-о -wri e (копіювання при записі): сторінки даних обох процесів особливим чином позначаються, і тільки тоді, коли один процес намагається змінити вміст будь-якої своєї сторінки, він дублюється. Щоб створити новий активний процес рядовому користувачеві зовсім не обов’язково знати про всі ці системні виклики. Йому достатньо лише ініціювати виконання команди або програми, набравши в командному рядку відповідне ім’я файла, або натиснувши на відповідну піктограму на робочому столі. Приклад запуску годинника: xclock Для запуску процесу у фоновому режимі необхідно після імені команди чи імені файла ввести символ & і лише потім натиснути на клавішу &l ;E er&g ;. Приклад запуску годинника в фоновому режимі: xclock & Щоб призупинити активний процес необхідно одночасно натиснути клавіші &l ;C rl&g ;&l ;Z&g ;. Поки процес зупинено на нього не витрачається час процесора. Але ви завжди можете відновити процес, причому як на передньому плані, так і в фоні. Для поновлення процесу в активному режимі використовується команда fg (“foregrou d” - передній план), а в фоновому режимі – команда bg (“backgrou d” - задній план). Ще одне зауваження. Команди fg і bg звичайно переводять на передній план чи у фоновий режим процеси, що були зупинені останніми (що визначається символом “ ” після номера роботи при використанні команди jobs). Якщо ви виконуєте багато процесів (робіт) одночасно, ви можете перевести на передній план чи, навпаки, у фоновий режим конкретну роботу із заданням її номера як аргумента команд fg або bg: fg%2 (переведення на передній план роботи номер 2), bg%3 (переведення у фон роботи номер 3). Для цих команд не можна використовувати ідентифікатори процесів. Крім того, використання тільки номерів робіт, наприклад %2 еквівалентно команді fg%2 Тип процесу (роботи) можна легко визначити за допомогою команди jobs.

Подобрішав до нормувальника й директор заводоуправління Білоконь. Полковник теж нажив у фронтових бліндажах туберкульоз, й Ольга його підліковувала. Хоч майор Шахов і грівся Осиповим вугіллям, але стежити за Томенчуком не переставав. Як розвідник Осип скрізь відчував за собою невидиме око, тому й далі залишався пильним конспіратором. Згодом директором заводоуправління став Петро Кирилович Лунюшкін. Хоча високої освіти артилерист-політпрацівник, який одружився в Києві, коли під містом ішли бої, не мав, але читав багато. Ласий був до чарки, любив гроші. Начальником першого цегельного заводу працював колишній прокурор Коршівського району Некряч, який теж водив дружбу зі зеленим змієм. Роботою не переймався. Зранку приймав «дозу» і вмощувався спати. Заводом, де працювали близько трьох сотень робітників, керував фактично Осип Томенчук, який уже добре знав технологічний процес. По якімсь часі Лунюшкін призначив Осипа Томенчука начальником другого цегельного заводу замість Федора Муравцева, секретаря партійної організації, колишнього капітана-артилериста

1. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

3. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

4. Латинский язык (Контрольна робота)

5. Организация Linux - сервера для Windows клиентов

6. Linux. История возникновения и инсталляция
7. Операционная система LINUX
8. OS Linux
OS Linux

9. Системы адаптивного управления роботами

10. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

11. Шагающие роботы

12. Зарождение современных компьютерных роботов

13. Системы адаптивного управления роботами

14. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

15. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

16. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

18. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

19. Формування духовності учнів у навчальному процесі

20. Техническое зрение роботов

21. Постанови з кримінального процесу

22. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.
23. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS
24. Місце України в глобалізаційних процесах

25. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

26. Вказівки до оформлення дипломних робот

27. Адвокат у кримінальному процесі

28. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

29. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

30. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

31. ОС Linux. Руководство системного администратора

32. Сказка о том, как Windows и Linux дружили в одной сети

Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета

33. Реализация сети в операционной системе Linux

34. Безопасность Linux. Удаленные атаки

35. Linux

36. Руководство Системного администратора Linux

37. Організація кредитної роботи в комерційному банку

38. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
39. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації
40. Безпека праці технологічних процесів РЕА

41. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

42. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

43. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

44. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

45. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

46. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

47. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

48. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

50. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

51. Організація облікового процесу на підприємстві

52. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

53. Система та процес бухгалтерського обліку

54. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах
55. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу
56. Гідрологічні процеси

57. Адміністративний процес

58. Апеляційний процес

59. Докази та доказування в кримінальному процесі

60. Докази у кримінальному процесі

61. Достатність доказів у кримінальному процесі України

62. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

63. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

64. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Захист прав і свобод людини та карний процес

66. Нотаріальний процес в Україні

67. Організація роботи Верховної Ради України

68. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

69. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

70. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
71. Представництво в цивільному процесі
72. Принцип змагальності в цивільному процесі

73. Принципи кримінального процесу

74. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

75. Процес спадкування

76. Процесуальні строки в цивільному процесі

77. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

78. Стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи

79. Суд і процес за законами Хамураппі

80. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

81. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

82. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

83. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

84. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

85. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

86. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі
87. Робота радіожурналіста
88. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

89. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

90. Складні випадки керування в ділових паперах

91. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

92. UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

93. Автоматизація процесу регулювання адсорберів з нерухомим шаром адсорбенту

94. Изучение роботы модуля "Складской учет" системы "Галактика"

95. Інформатика та інформаційні процеси

96. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие

97. Моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень

98. Моделювання процесу обробки сигналів датчика у вихровому потоковимірювачі

99. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.