Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Кафедра економіки та організації виробництва КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Маркетинг” на тему: „РОЗРОБКА ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА” Перевірив: Парсяк В.Н. доктор екон. наук, проф. Виконав: Подвальна А.В. студент гр. 3431 Миколаїв – 2007р. Зміст Вступ 3 Розділ І. Планування як функція управління 5 1.1. Управління як одна з головних засад маркетингу 5 1.2. Маркетингове планування: сутність, принципи, задачі 7 1.3. Стратегічне і тактичне планування 13 Розділ ІІ. Зміст плану маркетингу 16 2.1. Розділи плану маркетингу 16 2.2. Розробка бюджету маркетингу 23 Розділ ІІІ. Розробка плану маркетингу для салону краси „Штрих” 29 Висновки 39 Список використаної літератури 40 ВСТУП Набуття Україною державності збіглося у часі з фундаментальною перебудовою її соціально-економічного устрою, зміною домінуючої форми власності – з загальнодержавної до приватновласницької. Сформувався новий прошарок у структурі працездатного населення – підприємці, які розглядаються нині як цементуюча сила нового суспільства, гарант незворотності перетворень, що відбулися у суспільстві. Особлива роль покладається на мале та середнє підприємництво. Наслідки такого різкого переходу від одного стану суспільства до іншого дещо відрізняються від очікуваних. Нараз маємо вкрай недосконале використання власниками та менеджерами малих підприємств методів управління підприємствами і, насамперед, планування. З одного боку це наслідок залучення до активної господарської діяльності широких верств населення, що в минулому навіть і думки не мали про управління тією чи іншою справою. З іншого, мале підприємництво в усіх його організаційних формах є доволі специфічним і до нього без відповідної адаптації не можливо застосувати інструменти, за допомогою яких керують великими організаційними системами. Використання всеохоплюючого планування в діяльності малих та середніх підприємств дозволяє значно пом’якшити вплив фактору ризику та невизначеності, які притаманні ринковій системі господарювання. Адже в процесі планування обґрунтовуються та формуються цілі підприємства, аналізуються сильні та слабкі сторони його діяльності, виробляється програма вирішення актуальних оперативних та стратегічних завдань, а також оцінюються наявні для цього ресурси і визначаються шляхи одержання потрібних кадрових, товарних, виробничих, фінансових та інших ресурсів. Мелвилл Бранч перераховує вигоди, які приносить підприємству планування: Планування заохочує керівників постійно мислити перспективно; Веде до більш чіткої координації прийнятих підприємством зусиль; Веде до встановлення показників діяльності для наступного контролю; Воно змушує підприємство чіткіше визначати свої завдання; 5. Робить підприємство більш підготовленим до змін; 6. Більш наочно демонструє взаємозв'язок обов'язків всіх посадових осіб. РОЗДІЛ І. ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ Управління як одна з головних засад маркетингу. При переході України до ринкової економіки розвиток та підтримка малого та середнього підприємництво стає одним з головних завдань країни.

МСП займає особливе місце в економічному просторі будь-якої держави. Саме це робить його об’єктом постійної уваги з боку політичних сил, установ, законодавчої та виконавчої влади. МСП має одну важливу рису – домінуючу в ньому фігуру менеджера над фігурою власника. Це ознака саме останнього часу. Тому природнім є з’ясування можливостей використання внутрішніх джерел живлення великого потенціалу малого підприємництва. Одним з яких є використання технологій сучасного управління підприємством. Західні вчені „майже завжди висувають на перший план труднощі в управлінні та організаційну некомпетентність господарів малих підприємств, вважаючи, що саме ці причини тягнуть за собою банкрутства малих та середніх фірм” . Існує думка вчених, що дев’ять з десяти фірм зазнають невдачі з-за нестачі належного управління. В Україні за даними опитування власників малих та середніх підприємств за Проектом ACIS ACE, Київ 1997р.: „26% власників малих підприємств не мали до цього досвіду організаційно-управлінської роботи; 37% опитаних фірм не мають серед керівного персоналу жодного спеціаліста з бізнес або менеджерською підготовкою; 20% компаній не мають серед менеджерів фахівців з попереднім досвідом управління, ще 60% фірм мають у своєму складі тільки одного або двох досвідчених керівників” . Головна особливість менеджменту МСП – застосування підприємницького стилю управління – зумовлена самою природою і специфікою малого та середнього бізнесу та рушійними мотивами, цілями і функціями центральної його фігури – підприємця. МСП має такі особливості, як порівняно невеликий розмір, часто спрощена організаційна структура та можливість ризикувати власнику-підприємцю відображаються на змісті роботи керівника, який виконує широкий спектр функціональних обов’язків в залежності від ситуації. Розмір його доходу часто невідомий наперед, тому що прямо залежить від зусиль, що докладає власник. Кожне підприємство незалежно від масштабів потребує як найменш ефективної системи управління, від якої у великій мірі залежить успіх компанії. Управління – це „свідомий вплив людини на об’єкти та процеси, а також участь в них людей, що здійснюється з метою надати певну спрямованість господарській діяльності та одержати результати” . Управління реалізується через виконання взаємопов’язаних функцій, кожна з яких орієнтована на реалізацію специфічних, різноманітних заходів взаємодії різних структур фірми. Дослідники виділяють такі функції управління: планування, організацію, контроль та мотивацію; додатково деякі називають ще облік, аналіз, координацію та регулювання, керівництво та лідерство. Так чи інакше всі функції пов’язані між собою та впливають одна на другу в процесі управління підприємством. Про це свідчить схема внутрішньо фірмового менеджменту, що наведена на рис. 1. Error: Refere ce source o fou d Рис. 1. Загальна схема менеджменту на малих та середніх підприємствах Планування діяльності малих та середніх підприємств за умов переходу до ринку є найважливішим аспектом корпоративного менеджменту, яке, на жаль, в недостатній мірі використовується керівниками малих та середніх підприємств.

Природа планування лежить в його орієнтації на майбутнє. Суть його у припущенні про перспективні умови протікання певних процесів та прийняття необхідних заходів, для використання шансів або відхилення від небезпеки. Даний процес описує послідовність окремих завдань, починаючи з формулювання мети й закінчуючи перевіркою досягнутих результатів. Ціль планування на підприємстві – забезпечення впевненості у досягненні цілей та підвищення ринкової вартості компанії. . 1.2. Маркетингове планування: сутність, принципи, задачі Слово планування походить від латинського „pla um” – горизонтальний розріз або вид згори споруди чи предмета . Тому планувати означає буквально -проектувати горизонтальну проекцію будівлі або схему дій чи виконання. Необхідність планування було усвідомлено людьми ще за часів ранніх цивілізацій. Наприклад, китайський полководець Сан Цу, який жив понад двох тисячоліть тому, вважав: &quo ;Хто ретельно веде розрахунок, то й може перемогти, а хто рахує мало — програє, так що ж казати про перемоги шанси, того, хто зовсім не рахує&quo ; . Принципові основи внутрішньогосподарського планування були закладені представниками школи наукового менеджменту. Необхідність створення системи планування на підприємстві відмічав в своїх працях Г.Емерсон. Серед визначених ним дванадцяти принципів продуктивності, три є складовими частинами планування: перший - точно поставлені ідеали, або цілі, сьомий - диспетчерування, яке полягає у попередньому плануванні та точному повсякденному виконанні складених планів, восьмий - норми та розклад. Чималу увагу приділяє плануванню сучасна управлінська наука, створюються нові теорії та підходи до планування. Провідну роль планування в управлінні підприємством підкреслюють Г. Кунц і С. О'Доннел. На їх думку, важливими цілями планування є усунення негативного ефекту невизначеності та змін, зосередження уваги на головних задачах, мінімізація витрат внаслідок ефективного функціонування та узгодженості, полегшення контролю . З точки зору системного підходу, планування служить для пристосовування підприємства як системи до мінливої обстановки. &quo ;Планування в підприємництві - це інтегруюча діяльність, спрямована на досягнення максимальної загальної ефективності компанії як системи відповідно до її цілей&quo ; . Згідно розробленої Р.Акоффом концепції внутрішньо-фірмового планування, існують три принципових підходи до планування. Перший - це задоволення (sa isfyi g), тобто таке планування, що спрямоване на досягнення певного задовільного рівня виконання завдань. Другий - оптимізаторство (op imizi g) – планування, націлене на як можна краще виконання програми. Третій - адаптивізація (аdap ivizi g) – таке планування, яке зводиться до впровадження в організації гнучкості та здатності реагувати на непередбачене . Одна з останніх фаз в еволюції планування, що представлена теорією управління по результатам, використовує саме останній підхід. Для планування по результатах характерні такі особливості: гнучкість роботи організації, відповідність витрат на планування існуючим можливостям та очікуваним результатам, активне залучення персоналу в процес планування, швидка реакція на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі організації.

Стаття 42-1 Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу Працвник, з яким розрвано трудовий договр з пдстав, передбачених пунктом 1 статт 40 цього Кодексу (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), протягом одного року ма право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працвникв аналогчно квалфкац. Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу надаться особам, зазначеним у статт 42 цього Кодексу, та в нших випадках, передбачених колективним договором. Умови вдновлення соцально-побутових пльг, як працвники мали до вивльнення, визначаються колективним договором. Стаття 43 Розрвання трудового договору з нцативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) Розрвання трудового договору з пдстав, передбачених пунктами 1 (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), 2-5, 7 статт 40  пунктами 2  3 статт 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профсплкового представника), первинно профсплково органзац, членом яко  працвник

1. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

2. Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

3. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

4. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

5. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

6. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм
7. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
8. Бізнес-план підприємства

9. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

10. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

11. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

12. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

13. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

14. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

15. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

16. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

18. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

19. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

20. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

21. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

22. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів
23. Ціноутворення та цінова політика підприємства
24. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

25. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

26. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

27. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

28. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

29. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

30. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

31. Бізнес-план фото-підприємства

32. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

34. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

35. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

36. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

37. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

38. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення
39. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"
40. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

41. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

42. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

43. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

44. План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

45. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

46. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

47. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

48. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. План маркетинга лекарственного препарата

50. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

51. План маркетинга

52. Планування діяльності підприємства

53. Разработка плана маркетинга группы авиастроительных компаний «Каскол»

54. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
55. Фінанси підприємства
56. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

57. План маркетинга

58. Інноваційна діяльність підприємства

59. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

60. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

61. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

62. Рентабельність підприємства

63. Підприємство та підприємництво

64. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

65. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

66. Автомазація виробничих процесів підприємства

67. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

68. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

69. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

70. Облік активної частини балансу підприємства
71. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства
72. Організація і методика аудиту доходів підприємства

73. Організація обліку власного капіталу підприємства України

74. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

75. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

76. Формування облікової політики підприємства

77. Аудит підприємства

78. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

79. Реєстрація приватного підприємства

80. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

82. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

83. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

84. Розробка плану покриття комірковим зв’язком

85. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

86. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
87. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
88. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

89. Непрямі податки підприємства

90. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

91. Організація роботи підприємства

92. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

93. План маркетинга мебельной фабрики ООО "Мебелин"

94. План маркетинга промышленного предприятия

95. Разработка плана маркетинга для ООО "Лесной Торговый Дом"

96. Разработка плана маркетинга на предприятии

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

97. Разработка плана маркетинга фирмы

98. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

99. Управління ціновою політикою підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.