Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Українська мова в засобах масової інформації

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Реферат На тему: Українська мова в засобах масової інформації Українська мова в засобах масової інформаціїМовне питання в Україні стоїть надзвичайно гостро. Українську мову проголошено державною, але за 13 років незалежності владні чинники не спромоглися забезпечити відповідне її статусові функціонування. У державних установах документація ведеться переважно українською, проте службовці далеко не завжди говорять нею, не кажучи вже про бізнесовців, військовиків, спортсменів, працівників багатьох інших сфер, де її використання й далі залишається обмеженим. Одним із елементів громадського життя, який активно реагує на суспільні процеси й віддзеркалює їх, є засоби масової інформації. Їх вплив дуже великий на громадську свідомість. Здатність швидко й майже тотально охоплювати найширші аудиторії дає їм змогу формувати суспільну думку, визначати духовні цінності. Ось чому мова засобів масової інформації, а зокрема неологізми та їх функціонування у ЗМІ, - важлива й актуальна проблема сучасних досліджень. Розвиток і вдосконалення мови як засобу спілкування відбувається насамперед у сфері одиниць лексико-семантичного рівня - слів, які становлять відкриту, динамічну систему. Функціонування словникового складу української мови постійно супроводжують такі процеси, як: 1) поява нових лексичних одиниць, покликаних до життя потребами називання тих або інших конкретних предметів у найширшому розумінні цього поняття, суспільних процесів і явищ, абстрактних понять різноманітних галузей науки, духовної та матеріальної культури тощо; 2) віддалення на периферію лексичного складу частини слів у зв’язку з втратою ними номінативної актуальності, спричиненої частковою або повною втратою суспільної ваги відповідними конкретними реаліями, соціально-політичними процесами, абстрактними поняттями. Тому в мові завжди наявна пасивна й активна лексика. Пасивну лексику словникового складу становлять лексичні одиниці, обмежене вживання яких зумовлюється особливостями позначуваних ними явищ. До цієї категорії належать архаїзми, історизми й неологізми. Вивченням цього питання займались видатні вчені, дослідники, зокрема: А. Грищенко, І. Ющук, О. Тараненко, В. Горпинич. Стилістичні функції неологізмів досліджували І. Білодід, А. Коваль, О. Пономарів, Л. Кравець. Неологізми української мови останніх десятиліть, зокрема суспільно-політична лексика, вивчалися здебільшого в плані загальних словотвірних, лексико-семантичних та стилістичних тенденцій розвитку (А. Москаленко, І. Шашкін, К. Ленець, О. Сербенська та інші). Об'єктом даного дослідження є неологізми в мові засобів масової інформації. Неологізми (гр. eos “новий” і logos “слово”) - слова, а також їх окремі значення, вислови, які з’явилися в мові на даному етапі її розвитку й новизна яких усвідомлюється мовцями (загальномовні) або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові певного автора (стилістичні, або індивідуально-авторські неологізми) . Неологізми називають лексичними інноваціями. На думку О. Сербенської, інновації - це “новотвори, запозичення, а також включення і входження в мову, зумовлені перерозподілом значень у видах і жанрах мовлення; це і відродження слів і висловів з минулих епох” .

Фактори, які спричиняють утворення неологізмів, можна поділити на такі групи: 1) позамовний - потреба дати назви новим предметам і явищам: дисплей, принтер, йогурт, гіпсокартон, клонування; 2) інтралінгвальний - для заміни попередніх найменувань новими, зумовленої різними чинниками - тенденцією до мовної економії, уніфікації номінативних моделей, виразнішого, точнішого найменування, експресивно-стилістичного оновлення, з причин соціально-політичного, пуристичного, евфемістичного характеру та інше, напр.: компакт замість компакт-диск, теракт замість терористичний акт, літак замість аероплан, мобільник замість мобільний телефон. Неологізми поділяються на лексичні й семантичні. Новизна лексичних новотворів виявляється у формі (євро, сайт, ксерокопії, дизайнер, дисплей, принтер). Семантичні неологізми - це нові значення, які розвиваються в словах, уже наявних у мові (меню, фанера, піратство). Загалом неологізми виникають декількома шляхами: вони творяться з наявного в мові матеріалу властивими для даної мови словотвірними способами, інколи штучно, часто запозичуються літературною мовою з діалектів і з інших мов. Іншомовні запозичення становлять найчисельнішу групу серед неологізмів. Авторські неологізми, які називають стилістичними, індивідуально-авторськими, оказіоналізмами, становлять окрему групу. Так, зокрема, у поезії І. Драча є такі його новотвори, як журбота, засмута, білогруддя, чорнобров’я, у Д. Павличка - ластівочість, у М. Вінграновського - зненавидь, у В. Стуса - паверх, паниз, нажиття, паскін. Деякі авторські неологізми ввійшли до літературної мови. Так, зокрема, створені М. Старицьким лексеми байдужість, мрія, майбутнє, незагойний, нестяма, страдниця, чарівливий, І. Верхратським звіт, І. Франком чинник , Т. Шевченком високочолий, І. Нечуєм-Левицьким світогляд, самосвідомість, Л. Українкою провесна, промінь міцно прижилися у нашій мові, навіть увійшли до активного словника . Лексична система мови засобів масової інформації - найдинамічніша система сучасної української літературної мови. Загальновідомо, що у сфері ЗМІ найрізноманітніше та найсильніше виявляються процеси, які характеризують саме життя мовного організму; тут найбільше зосереджені інновації. І це природно, адже однією з основних функцій засобів масової інформації є інформативність, новизна. Мова сучасних українських засобів масової інформації привертає до себе увагу багатьох лінгвістів. Це - багатюще джерело для дослідження новітніх тенденцій у розвитку сучасної літературної мови. Одним із найпомітніших процесів, що відбуваються у нашій мові сьогодні, є процес активного поповнення лексики української мови. Згідно з визначенням О. Сербенської, неологізми сучасної української мови можна поділити на такі групи: 1. Новотвори. Збурення політичного життя, яке настає в передвиборний період, позначається на мові ЗМІ. Із одного боку, творяться ситуативні лексеми-оказіоналізми на зразок кравчукізм, кучмізм, кучмісти, кучмономіка, ЗМІшники, ющенківці, а з другого - творяться оказіональні словосполучення у функції номенів: усе це збільшує протестний електорат; силовий тиск на виборчий загал через виконавчу вертикаль; ліві розтягнуть голоси свого електорату; визначити прохідного кандидата (“Вечірній Київ”); всенародна любов до чинного і безрезультативного; ніхто, крім Гаранта, не мав можливості (“День”).

Сюди ж можна віднести й неологізми, що їх створюють журналісти, піарівці, рекламісти: депутати тузляться (про події навколо острова Тузла) (“Урядовий кур’єр”). У сучасному суспільстві стрімко розвивається рекламна індустрія, а це, у свою чергу, формує мову реклами, яка має великий вплив на суспільство - рекламні гасла й заклики, репліки героїв рекламних роликів широко цитуються. Реклама сприяє ознайомленню широкого кола українців із новими реаліями, напр. адаптер, аудіокарта, вібромасажер, жалюзі, ролети, чіпсмейкер. Молодь часто спілкується рекламними слоганами: Не гальмуй - снікерсуй; Шейканемо, бейбі. Всі ці неологізми творяться за допомогою різних словотвірних афіксів і змінюються за граматичними законами української мови; порівняйте: дієслова наказового способу: малюй, працюй і снікерсуй; дієслова майбутнього часу: напишемо, скажемо і шейканемо; абстрактні іменники: героїзм, патріотизм і кучмізм. 2. Запозичення. На відкритість сучасного українського суспільства, розвиток економічних і культурних зв’язків України із західними країнами українські засоби інформації відреагували масовим запозиченням чужих слів: арт-салон, брифінг, ваучер, відеокліп, діджей, екстрадиція, імідж, імейлик, креативний, мас-медіа, піцца, попса, рімейк, топ-модель, фанта, хіт, шоу-бізнес. Наприклад: “Безробітна сумчанка на ярмарку вакансій сказала, що втрата роботи - це зміна іміджу&quo ;; “Журі, до складу якого увійшло кілька значних представників дорослого міс - та шоу-бізнесу, оцінювало маленьких конкурсантів” (“Урядовий кур’єр”). Англомовні інтелектуальні “збагачення&quo ; часто викликають огиду й несприйняття. Кількість англіцизмів в одній фразі часом сягає такого числа, що глядач (слухач) уже не здатен сприймати інформацію: “Генеральний директор холдингової, консалтингової чи трастової компанії організовує тренінгові курси, наділяє бізнес-планами, складає лістинг котирувань відповідно до маржі, встановленої Нацбанком, укладає ф’ючерсні контракти, які набувають сили при в’їзді до офшорних зон”. Чи не зрозуміліше й простіше було б сказати: “Генеральний директор розпорядчого, дорадчого чи довірчого товариства організовує навчання, складає список вартісності відповідно до допуску, встановленого Нацбанком, укладає майбутні угоди, які набувають чинності при виїзді до непідлеглих зон”? Іноді людям, які вже звикли до таких запозичень, здається, що неможливо дібрати українських відповідників. Та це далеко не так. Скажімо, популярне слово консалтинг має в українській мові сім відповідників (деякі з них - синоніми): порадництво, дорадець, порадник, радний, дорадчий, порадний, порадчий . Завдяки ЗМІ частина запозиченої лексики досить швидко освоюється, збагачується похідними утвореннями, граматикалізується: національний хіт-парад, хітова пісня, хітова програма, хітова дівчина, офшорна гра (телевізія), фостерна сім’я. 3. Перерозподіл значень у жанрах і видах мовлення. Оновлення й поповнення лексичного складу української мови відбувається і в результаті лексико-семантичної деривації слів.

Читайте цю книгу: вона навчить розумти укранську сторю Мабуть, кожен, хто взяв у руки цю книгу, прагне знати справжню сторю укранського народу. В кого такого бажання нема, той пройде свою увагою не тльки мимо ц прац, а й сотень нших. Знання стор не да миттвих дивдендв, не гаранту належност до нтелектуально елти. ¶сторична наука не стала ще в сучаснй Укран н засобом консолдац нац, н умовою  самоствердження у свтовому мждержавному устро. Дехто з флософв узагал почав говорити про вдсутнсть будьяко перспективи свтово стор, про «клоцид» (С. Кримський). Вдчуваючи непошановансть сторичного знання, багато хто з читачв поставить сакраментальне запитання: а чи потрбна вона, власне, ота сторична правда? Не одне поколння укранцв (радянського пероду) прожило без не. ¶ що з того? Полтики певного штибу кажуть, що ми перемогли у вйн, ндустралзувались, опанували космос ¶нш стверджують, що «з нами Бог  Рося», що укранська мова не може бути диною державною мовою в держав Украна Лише в нашй кран ( це на початку XXI ст.!) нема належного вшанування геров, що вддали життя за Украну: де могили ґ. Коновальця, С. Бандери, Я

1. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

2. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

3. Українська мова у професійному спілкуванні

4. Підготовка до ЗНО - українська мова

5. Інформація і дезінформація в просторі засобів масової інформації

6. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації
7. Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша
8. Українська національна революція 1649-1657рр

9. Українська держава П. Скоропадського

10. Стан української мови

11. Українська та зарубіжна культура

12. Розвиток української мови

13. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

14. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

15. Норми сучасної української мови у спілкуванні

16. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

17. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

18. Історія розвитку української мови

19. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

20. Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

21. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

22. Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот
23. Українська культура першої половини ХІХ століття
24. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

25. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

26. Українська республіка в часи Центральної Ради

27. Українська національна кухня

28. Українська культура XIX-XX ст.

29. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

30. Українська культура: становлення та розвиток

31. Українська література 19 століття

32. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

33. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

34. Українська народна пісенність

35. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

36. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

37. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

38. Моделювання уроків української мови в школах нового типу
39. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання
40. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

41. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

42. Українська література, як предмет вивчення у школі

43. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

44. Українська національна ідея

45. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

46. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

47. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

48. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

50. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

51. Запозичення зі східних мов в українському правописі

52. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

53. Інформаційні ресурси України

54. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
55. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
56. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

57. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

58. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

59. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

60. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

61. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

62. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

63. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

64. Імовірнісні методи ощадливого кодування інформації

Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

65. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

66. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

67. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

68. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

69. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

70. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов
71. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"
72. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

73. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

74. Атомна енергетика України і РПС

75. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

76. Засоби захисту права власностi

77. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

78. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

79. Політичні права і свободи громадян України

80. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

81. Львівський музей українського мистецтва

82. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

83. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

84. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

85. ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

86. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
87. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)
88. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

89. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

90. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

91. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

92. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

93. Історія України

94. Історія соборності України

95. Березневі статті Богдана Хмельницького

96. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Голодомор в Україні 1932-33 годах

98. Господарство України періоду утвердження капіталізму

99. Исторія українського друкарства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.