Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ВСТУПНА ЧАСТИНА 1.1 На заняттях декоративним малюванням з першокласниками, вчитель повинен мати на увазі успіхи, які досягли учні в дитячих садах. На уроках малювання необхідно активно залучати твори народного мистецтва, вивчати прийоми пензлевого розпису, розвивати естетичне сприйняття дітей. Зміст декоративної роботи в початкових класах значно ускладнюється. Вже в першому класі на уроках декоративного малювання учні повинні отримати певні естетичні знання : про народну глиняну іграшку, про виразні прийоми розпису. Відбувається подальша систематизація умінь та навичок у створенні власних композицій узора. В процесі пед.керевництва дитячим декоративним мистецтвом на уроках органічно вписуеться група методичних прийомів, які знаходять застосування в роботі з дітьми дитячого сада : питально- відповідна бесіда про твори народного мистецтва ; усне малювання, яке створює сюжет, котрій потрібне вирішувати декоративними засобами; прийоми пензлевого розпису; використовування аплікаціі, як елемента, який організує декоративну композицію і як засіб пізнання дійсності для декоративного узагальнення. В підсумку на заняття зображувальним мистецтвом в молодших класах вчитель повинен приймати до уваги сенсорний та естетичний досвід, придбаний дитиною в дитячому саду. Звідси активне залучання на уроки декоративної роботи природнього матеріала для поширення досвіда учнів за спостереженням дійсності. Вчитель повинен вміти з’єднати розвиток мислення та мовлення учнів молодших класів з естетичним пізнанням та художнім розвитком. Знайомство учнів навіть із звичайними художніми предметами повинно бути привідом для серйозної розмови про сутність естетичного у мистецтві та дійсності, про становлення сучасного стилю та моди, про специфіку системи зображувально- виразних засобів декоративно-прикладного мистецтва на рівні з іншими видами мистецтва. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1 Значення народного декоративно-прикладного мистецтва Значення декоративного малювання в загальному прцесі навчання дуже велике, в особливості в перших класах, в яких діти вперше починають систематично займатися малюванням під керівництвом вчителя. Вперших та в слідуючих класах учні, в процесі користуються олівцем та пензлем, отримують технічні навички, які поступово ускладнюються з кожним роком в міру того, як діти оволодівають певною сумою навичок. Декоративне малювання при умові правильно організованої планомірної роботи розвиває наряду з технічними навичками, які мають, безумовно, велике значення в малюванні, і творчі здібності. Таким чином , декоративне малювання покликане для здійснення задач, які мають велике значення в навчанні малюванню : 1) розвиток творчих здібностей учнів, почуття кольору, ритму і композиції - розміщення малюнку на площині. 2) розвиток технічних навичок. Зміст декоративного малювання - малювання узорів, які мають певне призначення : узор в смужці, узор в прямокутнику, узор в колі та інші. Малювання узорів починають з вправ, потім переходять до узору : запроваджується початок ритму і ставиться задача організації поверхні узора шляхом введення кольору. Малювання узорів потребує чергування однакових за формою та кольором елементів, які складають ритм.

Повторення однакових за формою та кольором елементів можливі за умовою уважної та точної роботи. Діти поступово звикають до того, що потрібне зрівнювати та встановлювати схожість та різницю між повторюючимися елементами узора, визначати правильність у формі елементів (наприклад:прямокутник, коло, риска визначеної довжини та інше). В силу цього декоративне малювання становиться добрим засобом тренування рук та очей; воно розвиває вміння координувати роботу руки та ока, які в подальшому набувають все більше та більше значення в малюванні. Крім того, малювання узору потребує вдумливого відношення та акуратності в праці. 2.2.Зміст занять з декоративно-прикладного мистецтва. Педагогічна цінність пізнання народного та декоративно- прикладного мистецтва пояснюються слідуючими важливими причинами: твори цих видів мистецтва дозволяють виховувати у школярах певну культуру сприйняття матеріального світу, сприяють формуванню естетичного відношення до дійсності , допомогають глибже пізнати художньо-виразні засоби інших видів зображувального мистецтва. Предметний світ, оточуючий людину, змінюється незви-чайно швидко: виробництво товарів у різних країнах подвоюється приблизно кожні 15 років. Необхідно практично спрямовувати художні нахили шко-ляра так, щоб це допомогло в організації житла, одягу, розкривати естетичне значення твору декоративно-прикладного мистецтва минулих епох і сучасного часу. Знайомство школярів з декоративною образністю, особливо у творчості народних майстрів, сприяє розвитку у них естетичного відношення до дійсності. Джерела декоративної виразності народного мистецтва в умінні майстрів естетично осмислювати природу. Значення творів декоративного - прикладного мистецтва для формування художнього смаку обумовлюється ще й тим, що в них специфічно переломлюються виразні засоби інших видів зображувального мистецтва - живопису, графіки, скульптури, архітектури. Так, в російских художніх лаках ( лакова мініатюра) переважає живописний початок. Тому і в техниці розпису цих виробів зберігаються такі живиписні прийоми, як подмальовок та лессіровки, які надають особливу звучність та виразність колористичній гамі розпису. В деяких видах декоративно- прикладного мистецтва - кераміці, художньої обробці дерева, каменю, кістки та рогу - переважають скульптурні якості ( наприклад, всесвітньо відома богородська дерев’яна іграшка). Ми повинні допомогти дітям зрозуміти художній задум твору, пояснити основні принципи декоративно- прикладного мистецтва, яке виявляеться поперше в необхідності взаємозв’язку форми предмету з його функциональним призначенням, по- друге в співвідношенні форми та матеріалу, і по- третє - форми та прикрас. Приклади орнаментальних композицій, які виконані майстрами в різних матеріалах із застосуванням різної техніки обробки форми предмета дозволяє вчителю просто та зрозуміло познайомити молодших школярів з єдністю естетичного та функціонального в створюванні художньої речі, виділити прийоми декоративного узагальнення, пояснити, що кожна річ створюється для людини і живе в тісному взаємозв’язку з іншими речами.

Людина з розвиненим художнім смаком здатна розуміти і цінити стильову єдність предмету, відчувати зв’язок декоративного мистецтва з естетичними вимогами свого часу, або минулих епох. Тому так важливо розвивати здатність учнів бачити річ у зв’язку з іншими речами та потребами людини.2.3 Різноманітні сюжети селянського та міського побуту майстри писали у вільній пензлевій манері. Сучасні майстри успадкували вибіркові традиційні мотиви : квіти, коні, птахи ( див. мал. 1). Вибір виробів був значно мінливим та розширеним. Розпис виконується масляними фарбами по дереву та кольоровому фону. Пружні вітки та букети, складені із яскравих декоративних кольорів, надають цим речам незабутній облік. Майстер наносить легкі, впевнені мазки, не удаваючись до докладного контуру. Вся композиція візерунка будується кистю. Прийоми декоративної розподілки кольорів - розанів та купавок - відпрацьовувались на протязі багатьох десятиліть. Цікаво розібрати прийоми, за допомогою яких народний майстер швидко та впевненно наносить квітковий узор. Розан і купавка виражають найголовніші ознаки, яки присущі багатьом квітковим рослинам, - віночок із пелюстків, яскраво виражений центр квітки та інші. Декількома невпевненими коловими рухами пензля майстер визначає силует квітки у формі кола. Яскраві та щільні за кольором, ці різнокольорові круги швидко наносяться на поверхню прикрашаємого предмета таким чином, що зараз же становиться зрозумілим композиційний задум квіткового розпису. Круги для розана робляться побільше, для купавки - поменше. Цей початковий етап роботи над композицією розпису майстра називають подмальовком, або замальовком. Слідуючий етап - визначення центра квітки. У розана центр малюють в середині квітки. У купавки він зміщується вліво, або вправо. Визначну привабність квітам надають пелюстки, виконані напівкруглими дужками. Щоб отримати дужку, її починають прописувати кінчиком пензля, а потім сильним нажимом. Завершальний етап розпису - оживка, або лінійна розділка плями. В городецькому розпису вона виконується частіше за все белілами. За допомогою елементарних засобів декоративного рішення : силуета, лінії та ритму - досягається естетична значимість виробу. Завдання для учнів будуються так, щоб навіть на першому ступеню знайомства учнів з прийомами народного розпису не було прямого наслідування. Декоративні мотиви різних прикрас нижегородських ізб виконувались особливими прийомами різьби. Це рельєфна, глуха різьба. Місцеві майстри називають її корабельною, або долбленою. Рослинний орнамент являвся головним мотивом глухої різьби. Серед віток, квітів розміщувались фантастичні особи : птах Сірін, русалка - берегиня, леви ( див. мал. 2,3,4). Якщо школа знаходиться у невеликому містечку, де ще збе - реглися дерев’яні будинки з різьбою, можна піти на екскурсію, щоб діти уважно роздивилися дерев’яне мереживо та оцінили майстерність різчиків. 2.4. При вивченні полхов-майданського розпису відчиняється своєрідний світ народного мистецтва. Дерев’яні точені гриби, матрьошки, свистульки, солонки покриває яскравий, буйний розпис із крупних квітів та листків вперемішку із гронами ягід смородини та винограда.

Для возрождения косторезного искусства много сделали И. Ф. Мамаев, Л. М. Никифоров и др. Традиции народной пластики нашли новое воплощение в жанровых группах К. Ф. Герасимова, С. П. Заболоцкого, Д. И. Ильина, В. П. Попова, анималистической миниатюрной скульптуре из кости С. Н. Петрова, С. Н. Пестерева, орнаментальной резьбе Т. В. Аммосова. Возрождаются также образы и приёмы народного декоративно-прикладного искусства (изготовляются деревянные чороны, меховая обувь, сумки с вышивкой бисером и т. д.).   Музыка. Народное песенное творчество якутов включает 2 типа песен: протяжные — дьиэрэтии ырыа и размеренно подвижные — дэгэрэн ырыа. К первому типу относятся основные эпизоды героического эпоса — олонхо, основанного на устойчивой системе лейтмотивов, а также развёрнутые эпические импровизации — тойуки. Дьиэрэтии ырыа свободны по форме, имеют переменный метр. Часто мелодия, начинаясь в узком диапазоне, постепенно расширяется; используются различные звукоряды, в том числе целотонный. Характерны гортанные призвуки-украшения (кылысахи)

1. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

2. Декоративно-прикладне мистецтво Галичини

3. Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво

4. Декоративно-прикладное искусство допетровской России

5. Методические приемы развития воображения и творческих способностей детей младшего школьного возраста на занятиях кружка декоративно - прикладного искусства по художественной обработке бересты

6. Декоративно-прикладное искусство Японии
7. Основные направления развития творческих способностей первоклассников на материале декоративно-прикладного искусства
8. Декоративно-прикладное и народное искусство

9. Мелкая пластика в декоративно-прикладном искусстве

10. Методика обучения декоративно-прикладному искусству в учреждении дополнительного образования

11. Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста средствами декоративно-прикладного искусства

12. Львівський музей українського мистецтва

13. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

14. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

15. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

16. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

17. Містами України. Історія. Природа. Мистецтво

18. Видавництво "Мистецтво"

19. Мистецтво доби бароко

20. Види народно-ужиткового мистецтва

21. Категорії естетики "комічне" і "трагічне". Функції мистецтва

22. Аналіз основних напрямків мистецтва модернізму
23. Культура та мистецтво Сирії
24. Мистецтво скоромохів

25. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

26. Обробка деревини – як вид мистецтва

27. Романтизм та його значення в мистецтві

28. Творчий доробок майстрів народного мистецтва в контексті відродження осередків народних промислів Богуславщини

29. Характеристика мистецтва та культури Іспанії

30. Історія керамічного мистецтва

31. Композиційні закономірності творів образотворчого мистецтва

32. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

34. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

35. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

36. Гурткова робота з образотворчого мистецтва у школі

37. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

38. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
39. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва
40. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

41. Театральна педагогіка і акторське мистецтво

42. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

43. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури

44. Мистецтво спілкування у політиці

45. Релігія та мистецтво

46. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

47. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

48. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили

49. Сочинение - рассуждение: "Хрущёв - кто вы?"

50. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

51. Громадянство України

52. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

53. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

54. Декоративное выжигание по дереву
55. Сборник сочинений русской литературы с XIX века до 80-х годов XX века
56. Сочинение-рецензия на рассказ Астафьева "Людочка"

57. Оружие любимейшего рода. Сочинение по творчеству Маяковского

58. Сочинение по Пушкину: Чувства добрые я лирой пробуждал

59. Шпоры-сочинения (Шпаргалка)

60. Материал для сочинения по литературе

61. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

62. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

63. По решению прикладных задач на языке FRED

64. Прикладная программа Excel

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

65. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

66. "Уравнения математической физики", читаемым авторов на факультете "Прикладная математика" в МАИ

67. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

68. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

69. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

70. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (2) (4))
71. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (4) (4))
72. Военно-психологические вопросы в сочинениях Джона Б. Уотсона - как основоположника бихевиоризма

73. Методичка для курсового проектирования по ПТЦА (прикладная теория цифровых автоматов)

74. Проблема корпуса сочинений прп. Макария, новые находки

75. Профессионально-прикладная физическая подготовка

76. Прикладное искусство "Батик"

77. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

78. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

79. Стратегическое управление (укр)

80. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

81. Історія України

82. Виникнення та формування українського етносу

83. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

84. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

85. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

86. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
87. Постмодернізм та українська історична наука
88. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

89. Створення залізниць в Україні

90. Центральна Рада і пролетаріат України

91. Декабристський рух та його поширення на Україні

92. Історія держави та права України

93. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

94. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

95. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

96. Українська національна революція 1649-1657рр

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

97. Історія розвитку криміналістики в Україні

98. Декоративное искусство

99. Культура початку ХХ ст Українська музика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.