Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 1.1 Історичні пердумови реформ Аменхотепа IV 1.2 Релігія та культи Єгипту – як історичні передумови реформ Аменхотепа РОЗДІЛ 2. ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМИ, ЇЇ НОВАЦІЙНА СУТНІСТЬ 2.1 Новації Аменхетепа IV 2.2 Релігійна загальнодержавна реформа- культ Атона РОЗДІЛ 3. Вплив реформи на ідеологічне та духовне життя Єгиптян 3.1 Боротьба Ехнатона проти вищого фіванського жрецтва 3.2 Царювання Хоремхеба ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність дослідження. Культура Давнього Єгипту – одна з найдавніших і найбільш самобутніх. У ній дуже міцними були традиції, хоча вважати її застійною, як це затверджують деякі єгиптологи, не можна, адже в ній, за словами американського ученого О.Нейгебауєра, був так само мало природженого консерватизму, як і в будь-якій іншій стародавній культурі. У житті єгиптян реальне і уявне з'єдналося воєдино. Поєднання в єдиний ансамбль духовного і технічного надбання людства, створило унікальну цивілізацію, яка розділяється на такі періоди: Давнє царство – епоха споруди великих пірамід. Фараон втілює Сонце на Землі і є верховним жерцем. (Піраміди Хеопса, Хефрена, Мікеріна в Гізі). Середнє царство – розпад держави з освітою двох центрів – в Дельфах і Фівах. Популярними стають скульптурні зображення, які набирають портретних рис і помітні спроби передачі психології особи. Нове царство (XVIII династія – VI ст. до н.е.) – розцвів Єгипту. Культурні споруди стають сакральним центром культурного простору на землі. Найбільшої могутності Єгипет здобуває за час правління Аменхотепа IV (Ехнатон – син Сонця). Пізнє царство (останні роки розквіту держави). у 525 р. до н.е. – захоплений Єгипет персами. У 332 р. – греками, які адаптували культурну спадщину Єгипту і популяризували на території всієї Європи. Внесок стародавніх єгиптян в розвиток світової культури неможливо переоцінити. Вони створили одну з найдавніших систем листа, на основі, якою виникли семітські і африканські алфавітні писемності, розробили господарську – рахункову систему, яку запозичили стародавні перси і народи Європи. Видатні досягнення староєгипетської архітектури і мистецтва вплинули на художній розвиток сірійців, хеттов, ассірійців, эгейских народів, послужили основою для високого грецького мистецтва. Історіографія Єгипту досліджувалася Ед Мейером, Р. Кессом, Э. Дріатоном, Вандье, Море, Брестеда, П. Монте, В. Хелька, вони відзначали що Староєгипетська релігія і міфологія — надзвичайно складне явище. Вони сумістили у себе разные, часом полярні вірування і уявлення, які склалися в різні часи і в різних куточках країни, постійно розвиваючись і ускладнюючись. Спеціалізовані дослідження феномена муміфікації в роботах Ф. Дюнана . Дослідженню історії Єгипту присвячені роботи І. Кацнельсона; 6Б. Піотровський; І. Віноградова 12 і ін. Відвіку в Єгипті сформувалося декілька теологічних центрів: Геліополь, Мемфіс, Гермополь, Фіви і тому подібне. У кожному з них сформувалася своя космологічна версія, яка проголошувала творцем миру свого бога, других же богів трактувала як створених їм або таких, які походять з нього.

Тому єгиптологи не упевнені, що в Давньому Єгипті існувала цілісна релігійна доктрина. Культурі Єгипту присвячені монографічні праці, які, описуючи єгиптян, історію династій фараонів, релігійні вірування є актуальними і для нашого дослідження. Культурі і історії присвячені ряд робіт Піотовського . Життєпису єгиптян і особливостей їх культури, традицій присвячені наукові розробки А.Зубова, А Море. Взаємини природи і людини в Єгипті присвячені дослідження Д.Прусакова. 22232425Аналіз єгипетського мистецтва від пірамід до пластики простежується в роботах А.Карпічечи Вагомим фактом єгипетської історії є проведення Аменхотепом IV великої релігійної реформи, що мала своїй на меті замінити стародавню традиційну форму многобожжя новим культом єдиного сонячного бога. У основі цієї реформи лежали певні соціально-економічні причини. Завойовні війни фараонів XVIII династії привели до збагачення лише невеликої групи придворної знаті і важко відбилися на положенні трудового населення країни, Найбільш крупні багатства скупчилися в храмах і головним чином в руках фіванських жерців Амона. Релігійна реформа, направлена своїм вістрям проти панування непомірно розбагатілого вищого фіванського жрецтва, проводилася послідовно і систематично. Вступивши на престол, Аменхотеп IV проводив боротьбу проти вищих шарів фіванського жрецтва, які завдяки своєму багатству протягом попередніх царювань сильно впливали на всю політику єгипетського уряду. Оскільки в давньому Єгипті релігія була головною формою ідеології, а храми були найбільшими центрами культурного впливу, релігійна проповідь могла бути використана єгипетським урядом для зміцнення політичного і культурного впливу Єгипту в сусідніх країнах. З цією метою, очевидно, і були створені нові форми культу єдиного бога сонця, по своїй простоті і ясності зрозумілого і доступного різномовним і різноплемінним масам, що населяли сусідні з Єгиптом країни. На це значення релігійної реформи Ехнатона указують деякі фрази з великого гімну богові сонця Атону. У цьому гімні мовиться про те, що бог сонця Атон сходить над кожною країною, що він як єдиний творець миру створив всі країни - Єгипет, Сірію і Нубію, посилаючи життя кожній країні. Якщо колишні єгипетські боги зображалися як покровителі одного лише Єгипту і єгипетського царя, що забезпечували йому перемогу над його ворогами, то тепер новий бог Атон, культ якого був проголошений з висоти престолу, оголошений богом не тільки Єгипту, але також і сусідніх країн. Зважаючи на вищезазначене, проведення вказаних реформ було дуже важливим для Єгипту - це, в свою чергу сформувало актуальність вибраної автором тематики, яка буде розкрита у відповідних розділах даної роботи. Мета дослідження – розкрити основні тенденції і закономірності розвитку єгипетської культури, виявити феномен реформ Ехнатона. Завдання дослідження: Показати на історичному і міфологічному матеріалі виникнення релігійних вірувань в Єгипті, і їх вплив на мислення єгиптян; проаналізувати значення і роль реформ Ехнатона, та трансформацыю єгипетської системи мислення; Проаналізувати трансформацію релігійних уявлень єгиптян і особливості феномену переходу від політєїзму до однобожжя; розглянути значущість виникнення пірамід, значення заупокійних культів, муміфікації, призначення культу Атона, його значення в культурі Єгипту і Європи; Об'єкт дослідження – феномен єгипетської релігії в Європейській історії та культурі Предмет дослідження – значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона.

Методологічна база дослідження Методи дослідження застосовуються виходячи з гуманітарного характеру дослідження, використовуємо як загальнонаукові, так і культурологічні методи. Основним методом гуманітарних наук вважається діалектика Г.В.Гегеля, І.Канта. Використовуємо компаративістський підхід, привертаючи для кращого розуміння релігійних вірувань і процесу формування свідомості єгиптян, аналізуємо міфологію, «Книгу мертвих» та ін. духовні джерела. При розробці об'єкту дослідження аналізуємо міркування представників єгиптології, спираємося на історіографію, архітектуру, культуру Єгипту. РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 1.1 Історичні пердумови реформ Аменхотепа IV Історичними передумовами реформ Аменхотепа IV можна назвати наступні: 1. Спираючись на середні верстви населення, на так звану &quo ;немху&quo ;, Аменхотеп IV завдав удару фіванському жрецтву й старій аристократії, а потім проголосив новий державний культ бога Атона&quo ;, - так описано появу нової релігії у Радянській історичній енциклопедія. Таке тлумачення &quo ;реформи&quo ; як знаряддя ослаблення впливу жрецтва в країні суперечить фактам. І до і після Амен-хотпа IV фараони нерідко конфліктували з жрецями, але ніхто з них ніколи і не подумував про подібні заходи. Неугодних жерців просто усували. Розглядати переворот Зх-не-йота IV як направлений в основному проти впливу жрецтва - «вульгарне соціологізування історії», і в даний час ця теорія, як правило, не розглядається вченими. 2. Інша гіпотеза про причинами амен-хотповського перевороту - є конфлікт фараона з фіванським жречеством і перш за все з верховним жерцем Амуна. Деякі вказівки на такий хід подій можна знайти в працях одного з провідних фахівців за часом Ех-не-йота Ю.Я. Перепьолкіна . Є факти, що доводять існування зіткнень між верховним жерцем і правителем вже на 1-му році царювання, майже відразу після запанування, але тут же Перепьолкін відзначає і наявність пам'ятників, підтверджуючих, що в 3-ій місяць повені 4-го року царювання Амен-хотп IV був ще в досить стерпних відносинах з верховним жерцем Амуна. На прикордонних плитах нової столиці фараон згадує про щось «погане», що довелося йому чути на 4-му році царювання, але чітких вказівок на те, що «погане» виходило від верховного жерця, немає. Суперечність фактів, природно, не дозволила ученому чітко висловити свою думку про корінні причини солнцепоклонницького перевороту, і до цих пір в науці не знайти однозначної думки із цього приводу. Цікаву версію подій висловив А.Морозов в статті «Загадка культу Атона» . Дослідник виходить з припущення, що «революція», подібна до перевороту Амен-хотепа IV, «могла бути успішною за тієї умови, що вона йшла не стільки &quo ;зверху&quo ;, скільки &quo ;знизу&quo ;, виражаючи настрій широких верств населення». А що могло змусити традиційне єгипетське суспільство відсахнутися від своїх богів, та ще в такий короткий період, якщо не якась глобальна трагедія, з якою старі боги &quo ;не справилися&quo ;? Такою трагедією Морозів називає гігантський вибух вулкана на острові Санторін в морі Егейськом, що відбувся близько 1450-1400 років до наший ери (відзначимо, що роком вступу на престол Амен-хотпа IV Морозів називає 1419).

Могло ли быть иначе? Вряд ли. В так называемых президенциях (Бомбей, Калькутта, Мадрас) действовало правило, по которому в том случае, когда ответчиком был индус, применению подлежало индусское договорное право. Однако практическая роль данного правила была незначительна, ибо заинтересованные стороны предпочитали подчинить свои отношения английскому праву, что придавало им большую определенность. Да и толкование норм индусского права проводилось чуждыми местной цивилизации судьями, на английский манер. 463. Британское законодательство. Сами индусы обнаружили стремление к реформам права, которое не соответствовало более обычаям и часто казалось им устаревшим и препятствовавшим прогрессу'. Англичане. однако, очень сдержанно имешивались путем законодательства в сферы действия индусского права. Принимались законы не очень широкого значения, например для отмены некоторых норм, связанных с системой каст, или норм, устанавливающих недееспособность женщины, так как эти нормы казались несправедливыми уже не только европейцам, но и передовой части индусского населения

1. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

2. Роль реформ Петра 1 в истории

3. Втілення в обpазі Маpусі Чуpай моpальної кpаси й таланту укpаїнського наpоду

4. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

5. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

6. Экономическая роль товарной и фондовой бирж в рыночной системе
7. Роль колыбельных песен и поэзии пестования в системе детского фольклора
8. Роль Международного валютного фонда в мировой валютной системе

9. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

10. Значение физических упражнений для развития и укрепления дыхательной системы

11. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

12. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

13. Основные средства, их классификация, оценка, учет и выбытие основных средств. Документация ее роль и значение в бухучете (Контрольная)

14. Значение и роль туризма в физическом воспитании, виды простейших туристических соревнований

15. Аграрная реформа Столыпина и ее значение для России

16. Роль, место и значение исследовательской деятельности в работе менеджера

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Роль и значение PR

18. Роль и значение PR и социальной рекламы в практике социальной работы

19. О значении и роли философии

20. Налоги с населения: роль, значение и перспективы развития

21. Роль и значение финансовой системы Украины в становлении рыночных отношений

22. Судебная реформа. Роль прокуратуры в укреплении правопорядка
23. Значение и роль фотосинтеза
24. Роль и значение информационно-воспитательной работы для формирования морально-психологической устойчивости военнослужащих

25. Значение реформ Эхнатона

26. Запасы: роль, значение и управление на примере ТОО "ТрансКаргоКазахтан"

27. Номенклатура дел виды, роль и значение

28. Институт главных федеральных инспекторов в субъектах РФ: место, роль и значение в государственном аппарате управления

29. Роль и значение мировой юстиции в уголовном судопроизводстве

30. Значение реформ Петра I

31. Военные реформы Петра I, их историческое значение

32. Роль и значение вагантов в культуре Средних веков

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

33. PR-технологии в бизнесе: их роль и значение

34. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

35. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

36. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

37. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

38. Роль и значение сновидений в психической жизни индивида
39. Роль и значение массовой коммуникации в социальных изменениях
40. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму

41. Роль и значение Всемирной туристской организации (WTO)

42. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

43. Роль и значение единого социального налога в формировании социальных внебюджетных фондов

44. Значение и роль заповедников

45. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

46. Роль и значение малого предпринимательства в условиях регионального рынка

47. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

48. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Значение зеленых насаждений

50. Роль конкуренции в экосистемах

51. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

52. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

53. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

54. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления
55. Химическая промышленность, ее отраслевой состав и значение в народном хозяйстве страны (РФ)
56. Роль транспорта в организации экономического пространства России

57. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

58. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

59. Денежные реформы в постсоциалистических странах

60. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

61. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

62. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

63. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

64. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

66. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

67. Значение разделов Польского государства 1772, 1793, 1794 годов

68. Реформы государственного устройства, проводимые Петром I

69. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

70. Реформы в годы перестройки
71. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения
72. Судебник 1550 года, его историческое значение

73. Общее и особенности в реформах Петра Первого и Екатерины Второй

74. Судебная реформа 1864 года

75. Военные реформы Петра I

76. Россия на пути экономических реформ

77. Реформы Петра Первого

78. Реформы Н.С.Хрущева: предпосылки, сущность, противоречия

79. Реформы Ивана IV Грозного

80. Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России

Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее

81. Банки и их роль в экономике Украины

82. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

83. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

84. Реформа федеративных отношений в современной России

85. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

86. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ
87. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России
88. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике

89. Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции

90. Пенсионная реформа в РФ на современном этапе развития

91. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

92. Трудовой договор, его значение и особенности в современных экономических условиях

93. Понятие и значение государственного кредита

94. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

95. Роль заимствований в английском языке

96. Роль поэзии в обучении немецкому языку

Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

98. Роль Саскии в жизни Рембрандта

99. Смысл Петровских реформ в эпоху просвещения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.