Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Культурология Культурология

Образи і символи смерті в культурі

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ПланВступ. І. Образи і символи смерті в культурі с. 8-23 §1. Культуротворчість смерті за концепцією Є.Морена с. 8-14 §2. Образи смерті в західній культурі с. 14-18 §3. Східна культура і смерть с. 18-21 ІІ. Історична варіативність підходів до смерті за Ф.Ар‘єсом .с. 22-42 §1. “Смерть приручена” .с. 23-27 §2. “Смерть своя” .с. 28-31 §3. “Смерть далека і близька” .с. 31-35 §4. “Смерть твоя” с. 36-38 §5. “Смерть перевернута” .с. 38-42 ІІІ. Некрофільність сучасної культури .с. 43-48 Висновки. Використана література. Кошмар смерті завжди переслідував людей. Він породжував різноманітні уявлення про трагізм життя. “Смерть не має образу, - говорить байронівський Люцифер, - та все, що носить вигляд земних істот, поглине”(2;396). У деяких це слово викликає жах, тривогу, а у деяких радість, насолоду. Істота, що живе, знає тільки життя. І дві його таємниці – початок і кінець, народження і смерть – є головними для формування людського світобачення, цілісних фієнтирів , розуміння себе і собі подібних. На противагу народженню смерть – таємниця, оповита сумом і мороком. Саме вона, незбагненна і необхідна, змушувала людину замислюватися так глибоко, як жодна проблема чи турбота повсякденного життя. Смерть спонукає до питання “Що таке життя?”. В багатьох аспектах життя визначається смертю. Мета моєї роботи - дослідження проблеми смерті та її культурологічного значення, а також вирішення таких життєво важливих питань: ”Що таке смерть для людини?”, “Як в різні епохи смерть сприймалася людьми?”. Немає більш важкої для дослідження і більш важливої для роздумів проблеми, ніж проблема смерті не в будь-якому з її власних або спеціальних аспектів, а в її загальнолюдському, світовому смислі. Для вирішення цієї прблеми я поставила перед собою наступні завдання : - як сприймалася смерть в різних типах культури; - визначити, в чому полягає креативність смерті, застосувавши концепцію А.Морена; - розглянути історичну еволюцію поглядів на смерть; - що таке некрофільство і, зокрема, некрофільність сучасної культури; Рано чи пізно кожен з нас починає роздумувати про смерть, щоб вирішити для себе не що є смерть взагалі, яку він так чи інакше спостерігає, про яку читав і чув, смерть інших, а його особиста смерть. Це зовсім не одне й теж: чужа смерть, за якою можна спостерігати, яка має відношення до фізичного світу, і смерть особиста, яку спостерігати не можна, і про яку можливо тільки роздумувати, в яку можна не вірити, яку можна боятися, від якої можна до певного часу відмахнутися. Проблема смерті, взята в своєму етичному ключі, є багатоплановою. Одне з визначень смерті може полягати в тому, що вона є кінець життя, є заперечення його як вищої цінності. А оскільки смерть – є цінність того ж рангу, тому що, як і життя, вона несе в собі деякий фундаментальний смисл, який задає масштаб, істинних цінностей. Життя як найвища цінність є свого роду еквівалент інших вищих цінностей – свободи, любові, честі, і тому воно володіє здібністю заповнювати їх існування, їх дійсне соціальне буття, обмінюючи себе на них. А смерті є формою такого обміну. Мова йде про смерть конкретної особистості, яка здійснює свій вибір, надаючи перевагу смерті над життям.

Слід сказати, що за одною і тою ж символікою можуть приховуватися різні смисли. Одне діло – смисл смерті у християнина і всіх тих, хто допускає безсмертя душі, можливість життя в потойбічному світі; інше – смисл смерті для тих, хто у все це не вірить. В першому випадку легко можна обгрунтувати істинний смисл життя, зняти страх людини перед смертю. Хочу навести приклад із слів Цицерона : “якщо я тут помиляюсь, вірячи в безсмертя людської душі, то помиляюсь я охоче і не хочу, щоб у мене відібрали цю помилку, якою я насолоджуюсь, доки живий. О, який прекрасний буде день, коли я приєднаюсь до світу душ і піду від цього натовпу, від цих мерзотників!”(26;30) Вміння жорстко контролювати нашу здібність видавати бажане за дійсне – важлива умова серйозного аналізу етичних проблем смерті і безсмертя.Пушкін: Нет, весь я не умру – душа в заветном мире Мой прах переживёт и тленья убежит. Але тут – тільки жах зникнення, кінця і пристрасне бажання життя, кохання, краси, як антиподію смерті: Как ничего! Ни мысль, ни первая любов! Мне страшно И на жизнь гляжу печален вновь, И долго жить хочу, чтоб долго образ милый таился и пылал в душе моей унылой. (20;86-87) Але загальним для всіх, в тому числі і для віруючих, є таїнство смерті, почуття страху перед нею: “Йду в жахливий світ всезагального розладу”(8;322). “Але страшне рокове новосілля”(8;643). Федоров, наприклад, будучи релігійним мислителем, вважав смерть “головним злом” і намагався мобілізувати людство і науку на те, щоб подолати це зло. Слідуючи Р.Ліфтову можна виділити 5 категорій або способів імморталізації і біологічне безсмертя (надія на продовження життя у нащадках), творче безсмертя (надія на продовження життя в результаті своєї діяльності), теологічне безсмертя (різноманітні релігійні форми трансцендування смерті шляхом встановлення зв‘язку з вічними духовними цінностями), натуралістичне безсмертя (надія на безсмертя шляхом злиття з природою, спосіб іммортизації, розвинутий в японській та інших східних культурах). У нашій культурі тема смерті до недавнього часу була забороненою. В тоталітарному суспільстві, де в підвалах для допитів і вогняних печах зникало мільйони людей, не замовкало перемежне вшанування життя. Згідно авторитарним канонам, смерть повинна була відступити під тиском життєдайних сил. Саме розуміння смерті в суспільній свідомості в умовах тоталітаризму набувало скоріше язичницького, ніж християнського, смислу. Вона вступала в свої права лише тоді, коли Вождь вмирав. Погребальні дії отримали майже міфологічне звучання. Зараз тема смерті перестала бути забороненою. Саме кінцевість земного існування примушує роздумувати про смисл життя, про ієрархію цінностей, про значення та роль людини у суспільстві. Ми спробуємо дослідити як відносилися до смерті від архаїчних часів до нашого часу. У здійснені дослідження я застосовувала такі методи: - метод культурологічної проблематизації ; - метод співставлення типу культури з іншими; - метод аналізу; Багато сучасних філософів досліджують тему смерті. Цій темі присвячено багато книжок та статей. Зокрема, темі смерті присвячували свої твори Е.М

орен, Е.Фран, Ф.Ар‘єс, Серафим Роуз, Гуревич П.С. та багато інших. У своїй кваліфікаційній роботі, досліджуючи тему смерті, я спиралася, зокрема, на твір Гуревича П.С. “Філософська антропологія”. У цій книзі автор доступно викладає свій матеріал, з якого можна почерпнути багато цікавих думок. Гуревич порівнює дві культури, тобто в його книзі відбувається порівняння ставлення до смерті східної та західної культур. Гуревич розглядає тему смерті як таємницю людського буття. Автор порівнюючи західну та східну культури показує, що кожна з них виробляє певну систему цінностей, а також певний комплекс образів і символів, за допомогою яких забезпечується психологічна рівновага індивідів. Також він порівнює світові релігії і робить висновки, що межу між життям і смертю люди сприймають по- різному. Цікавою і доступною є також книга Е.Морена, в якій він намагається довести, що смерть, як така, тривожила ще й найархаїчнішу людину. Морен описує розвиток певних елементів культур, і яке місце у них займала смерть. Також він описує похорони людини та всі ритуали, які з ними пов‘язані. І саме у цих ритуалах, на думку Морена, Можна прослідкувати відношення первісної людини до смерті. Цієї думки дотримувався і Ф.Ар‘єс, який присвятив темі смерті багато своїх статей та книг. Я спиралася на його книгу “Людина перед лицем смерті”. З однієї назви книги можна багато чого зрозуміти. Ар‘єс описує як в кожному періоді, які він назвав по-своєму, людина відносилася до смерті. Тут можна провести паралель, тому що саме певний період він і називав за відношенням людини до смерті – “Смерть приручена”, ”Смерть своя”, ”Смерть далека і близька”, “Смерть твоя”, “Смерть перевернута”. Ця книга є дещо важкою для сприйняття, але в той же час, вона є досить цікавою, тому що Ар‘єс використовує, як приклади, епізоди з відомих творів митців певної епохи. І саме за цими епізодами він відтворює ставлення до смерті, а також аналізує це ставлення з психологічної точки зору. Погляд Фрола направлений на некрофільність сучасної культури, яку він вважає злоякісною формою психології людини. Аналізуючи книгу Фрола можна зробити висновки, що кожен другий в сучасній культурі – некрофіл. Але причиною цього Фром вважає як і саму людину, так і її оточення. З ним, в деякій мірі, можна погодитися, Аналізуючи події, які відбуваються в наш час. Але це потім, а зараз розпочнемо з самих початків існування людини. І прослідкуємо , яке місце займала смерть в ту епоху. Розділ І. §1. Проблема смерті постає як фундаментальна ще на зорі людського існування. На це звертає особливу увагу сучасний французький антрополог, філософ Едгар Морен. На його думку, людина майже від початку свого існування починає створювати елементи культури. Ціль яких у пристосуванні до жахливого психологічного страху, пов‘язаного зі смертю. Звернемося до думки Е.Морена детальніше. Епоху великого мозку відкриває неандерталець – вже sapie s, - який пізніше поступився місцем сучасній людині, останньому і єдиному представникові роду людського на землі. Найдавніші відомі нам гробниці належать неандертальцям. Вони свідчать про щось значно більше і зовсім інше, ніж просте закопування в землю, аби захистити живих від дії розкладу (з цією метою можна було б залишити труп десь подалік або кинути у воду).

Сталин в выступлении по радио 3 июля 1941 года,неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства" (И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1950, с. 18). Второй особенностью Отечественной войны являлось то, что в ней воевали не солдат против солдата, не армия против армии, а фашистская Германия против социалистического Советского Союза. Это была не обычная война, а, по определению И. В. Сталина, великая война всего советского народа против немецко-фашистских войск (там же, с. 28). Дело, таким образом, шло о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение, сохранить свой образ жизни и культуру или быть уничтоженными. В этой войне вопрос стоял только о полном разгроме гитлеровской Германии

1. Образы-символы в поэзии Сергея Есенина

2. Мариинский театр - символ русской культуры

3. Слово и образ – основа отечественной культуры

4. Пирамида, как символ египетской культуры. Религия Древнего Египта

5. Символ и имидж в массовой культуре

6. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи
7. Основы здорового образа жизни студента, физическая культура в обеспечении здоровья
8. Зона освоения и ее образ в американской и русской культурах

9. Понятие культуры по работе К. Юнга Архетип и символ

10. Чеховский текст как интертекст мировой культуры (к 100-летию со дня смерти А.П. Чехова)

11. Физическая культура в здоровом образе жизни школьника

12. Формы физической культуры, используемые в организации культурного досуга и здорового образа жизни

13. Детермінанти художнього образу в контексті театральної культури

14. Культура и коммуникация: логика взаимосвязи символов

15. Образ человека в древнегреческой и римской культуре

16. Осмысление смерти в египетской культуре

Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее

17. Метафоризация характеристик образа женщины в русской культуре

18. Воспитание культуры здорового образа жизни

19. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни студента

20. Формирование здорового образа жизни школьников девятого класса на уроках физической культуры

21. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья

22. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
23. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией
24. История и культура народов Огненной Земли

25. Формирование советской культуры: основные направления

26. Смерть царевича Дмитрия Ивановича

27. Смерть Сталина и борьба в руководстве страны за власть

28. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

29. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

30. Формирование правовой культуры общества

31. Правосознание и правовая культура

32. Искусство в жизни общества. Искусство и "массовая культура"

Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Глобализация и культура

34. Образ Мадонны в мировом искусстве

35. Искусство и культура в древности

36. Расцвет критического реализма в театральной культуре и литературе России

37. Культура Древней Индии

38. Взаимосвязь культуры и цивилизации в философской концепции Освальда Шпенглера
39. Культура Древнего Египта
40. Культура Древней Руси

41. Национальные символы России: герб, гимн, флаг

42. Культура Древнего Рима

43. Структура культуры. Классификация ее видов

44. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

45. Массовая и Элитарная культура

46. Наука и культура Китая

47. Сад и дом в Китайской культуре

48. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи

49. Монастыри - как центры русской культуры

50. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

51. Сравнительный анализ культуры Средневековья и Возрождения

52. Влияние исторических, политических, культурных событий на изменение образа человека в живописи Испании XVII и XVIII веков

53. Культура поведения, культура общения и туризм

54. культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)
55. Готическая культура Франции
56. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ

57. Европейские фонды, поддерживающие культуру

58. Зарождение Европейской культуры. Миф и ритуал

59. История отечественной культуры (лекции)

60. Культура

61. Культура

62. Культура XIV-XV веков

63. Культура Византии (IV-XIV вв.)

64. Культура Древнего Востока

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Культура Древней Греции

66. Культура Древней Индии

67. Культура Западной Европы от Возрождения до Реформации

68. Культура как социальная реальность

69. Культура Китая

70. Культура поведения за столом. История и современность
71. Культура России в 18 веке
72. Культура Руси

73. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)

74. Культура средних веков

75. Культура эпохи возрождения

76. Культура эрохи просвещения

77. Место античности в мировой культуре

78. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

79. Особенности художественного восприятия произведений изобразительного искусства в курсе "Мировая художественная культура"

80. Православие и культура. Особенности вероучения и культа.

Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Пространство и время как факторы специфики культуры

82. Русская культура

83. Русская культура в начале XX века

84. Русская культура и общественная мысль в России /18 век/

85. Сексуальная символика в культуре

86. Французская культура XVII
87. Человек, творчество, культура в философии Н.А.Бердяева
88. Учение Освальда Шпенглера о локальных культурах и их перерастании в цивилизации

89. Культура Японии

90. Культура Возрождения в Западной Европе

91. Преемственность языческой и христианской культур у восточных славян

92. Культура поведения курсанта в кинотеатре

93. Рыцарство и монашество как образ жизни

94. Культура в современном её понимании

95. Обзор книги К. Куманецкого "История культуры Древней Греции и Рима"

96. Культура как предмет исследования

Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Культура Рима

98. Микенская культура как начало европейской цивилизации

99. Культура Индии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.