Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Розвиток самооцінки в підлітковому віці

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ЗМІСТ Вступ Розділ &Io a;. Теоретичні аспекти дослідження розвитку самооцінки у підлітковому віці. 1.1. Поняття самооцінки. Фактори формування самооцінки 1.2. Розвиток самооцінки у підлітковому віці 1.3. Роль самооцінки у самовихованні підлітків та вплив на неї батьків і однолітків Розділ &Io a;&Io a;. Емпіричне дослідження. 2.1. Загальна характеристика методик визначення самооцінки особистості 2.2. Хід експерименту 2.3. Результати досліджень. 2.3.1. Результати тестування за методикою Будассі 2.3.2.Обробка даних за методикою Т. Дембо - С. Рубінштейн (визначення самооцінки якостей особистості 2.3.3. Порівняльний аналіз отриманих результатів Висновок Список використаних джерел Додатки ВСТУП Актуальність теми дослідження. нагальною проблемою нашого часу залишається формування творчої людської особистості, а для цього необхідно надати освітньо-виховному процесу чітко визначеного соціально-виправданого напрямку. Особливо болючі питання щодо цього виникають у підлітковому та юнацькому віці, який часто і, мабуть, небезпідставно, вважають кризовими, критичними, оскільки саме в цей період відбуваються досить істотні якісні зрушення у розвитку особистості. Ці якісні зрушення відбуваються дуже інтенсивно, супроводжуючись значними суб‘єктивними труднощами у житті юнаків. У цей віковий період найбільш імовірні конфлікти між більш-менш сформованими настановленнями «Я» та безпосереднім досвідом людини. Така невідповідність може виникнути в таких випадках, коли «Я-концепція» (уявлення про себе) переважно зумовлена цінностями та уявленнями інших людей. Особистості необхідна правильна самооцінка, яка формується найінтенсивніше у підлітковому та юнацькому віці. Процес формування свого «Я» породжує потребу в самовираженні, в апробації своїх життєвих сил та можливостей. Спочатку ця проблема має невиразні форми, неясні цілі, набуваючи пазом з життєвим досвідом рис більшої визначеності, сформованості «Я-концепції» особистості. психологи визнають «Я-концепція» як відносно стійку, неповторну систему уявлень індивіда про самого себе, на підставі якої він здійснює взаємодію з іншими людьми і ставиться до себе. «Я-концепція» - цілісний, хоч не позбавлений внутрішніх протиріч, образ власного «Я», що виступає як установка стосовно себе самого і включає компоненти: когнітивний – образ своїх якостей, здібностей, зовнішності, соціальної значущості та ін. (самосвідомість); емоційний – самоповага, себелюбство, самоприниження та ін., оцінно-вольовий – прагнення підвищити самооцінку, завоювати повагу та ін. «Я-концепція» - це сукупність усіх уявлень людини про себе, яка пов‘язана з їхньою оцінкою. Установки, спрямовані на самого себе, створюють «образ-Я» - уявлення про самого себе, самооцінку – емоційнозабарвлену оцінку цього уявлення, потенційноповедінкову реакцію, ті конкретні дії, які можуть спричинятися «образом-Я» і самооцінкою. «Я-концепція» виконує трояку роль: вона сприяє внутрішній узгодженості особистості, визначає інтерпретацію набутого досвіду і є основою очікувань стосовно самого себе. «Я-концепція» може мати як позитивне, так і негативне забарвлення.

Позитивна «Я-концепція» - це, по суті, позитивне ставлення людини до себе, синонімом негативної «Я-концепції» є негативне ставлення до себе. Негативне ставлення до себе за часом може перетворитися на комплекс неповноцінності, що порушує процес збалансованості між «Я-концепцією» та реальною поведінкою, і в такому разі досягнення узгодженості стає неможливим. Таким чином, сказане вище зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи. Об‘єктом дослідження курсової роботи є самооцінка особистості. Предметом дослідження – розвиток самооцінки в підлітковому віці. Метою курсової роботи є дослідження розвитку самооцінки у підлітковому віці. Мета роботи передбачає виконання таких завдань: висвітлити теоретичні аспекти дослідження розвитку самооцінки у підлітковому віці; провести емпіричне дослідження. Гіпотезу даного курсового дослідження можна сформулювати наступним чином: «Особливості розвитку самооцінки у сучасних підлітків проявляються у комплексі індивідуальних, особистісних та суб‘єктивних якостей конкретної людини, а також є фактором їх поведінки». Розділ &Io a;. Теоретичні аспекти дослідження розвитку самооцінки у підлітковому віці. 1.1. Поняття самооцінки.Фактор формування самооцінки. Самооцінка є складним особистісним утворенням і відноситься до фундаментальних властивостей особистості. У ній відбивається те, що людина дізнається про себе від інших, і її власна активність, спрямована на усвідомлення своїх дій і особистісних якостей. Відношення людини до самої себе є найбільш пізнім утворенням у системі її світосприйняття. Але, незважаючи на це (а може бути, саме завдяки цьому), у структурі особистості самооцінці належить особливо важливе місце. Самооцінка пов'язана з однієї із центральних потреб людини - потребою в самоствердженні, що визначається відношенням її дійсних досягнень до того, на що людина претендує, яку мету перед собою ставить - рівень домагань. У своїй практичній діяльності людина звичайно прагне до досягнення таких результатів, які узгоджуються з її самооцінкою, сприяють її зміцненню, нормалізації. Істотні зміни в самооцінці з'являються тоді, коли досягнення зв'язуються суб'єктом діяльності з наявністю або відсутністю в неї необхідних здібностей. Отже, функції самооцінки й самоповаги психічного життя особистості полягають у тому, що вони виступають внутрішніми умовами регуляції поведінки й діяльності людини. Завдяки включенню самооцінки в структуру мотивації діяльності, особистість постійно співвідносить свої можливості, психічні ресурси із цілями й засобами діяльності. Відповідно до звичного цілісного сприйняття людини, єдності почуттів, розуму й волі, прояви самооцінки можуть бути представлені емоційними, пізнавальними й вольовими формами. На соціально-психологічному рівні виділяється поведінкова форма самооцінки. При цьому самооцінка в складі самосвідомості дозволяє здійснювати не тільки функцію саморегуляції поведінки, але й дві інші: психологічного захисту й когнітивну (пізнавальну) функцію. Самооцінка не є щось стале, споконвічно властиве особистості. Саме формування самооцінки відбувається в процесі діяльності й міжособистісної взаємодії.

Соціум у значній мірі впливає на формування самооцінки особистості. Ставши стійкою, самооцінка міняється на превелику силу, але змінити її можна, змінивши відношення оточуючих. Тому формування оптимальної самооцінки дуже залежить від справедливої оцінки всіх цих людей. Адекватне оцінювання себе в ситуації взаємодії з іншими людьми є одним з основних показників соціально-психологічної адаптації. Якщо самооцінка деформована, то це вже достатня умова для соціальної дезадаптації. Розвивається самооцінка шляхом поступового занурення (інтеріоризації) зовнішніх оцінок, що виражають сімейні вимоги та вимоги людини до самої себе. У міру формування й зміцнення самооцінки зростає здатність до твердження й відстоювання своєї життєвої позиції. Процес, у результаті якого людина звикає діяти в певному соціальному середовищі й відповідно до норм даного суспільства, освоює мораль, має багато аспектів і триває все життя. Але найбільш сензитивними етапами у формуванні особистості і її соціалізації є підлітковий і юнацький вік. Підлітковий вік - завершальний етап первинної соціалізації. Як основні інститути соціалізації насамперед виступає родина й школа, відповідно, батьки, ровесники й учителі. Провідним мотивом у період формування самооцінки виступає бажання затвердитися в колективі однолітків, завоювати авторитет, повагу й увагу товаришів. При цьому ті, хто цінує себе високо, висувають високі вимоги й у спілкуванні, намагаючись їм відповідати, тому що вважають нижче свого достоїнства мати погану репутацію в колективі. Для парубка типове прагнення до збереження такого статусу в групі, що підтримує його підвищену самооцінку. Знання, накопичені людиною про саму себе, а також глобальна самооцінка, що формується на основі таких знань, дозволяють сформувати багатомірне утворення, що називається «Я-Концепцією» й становить ядро особистості. «Я-Концепція» -і це більш-менш усвідомлена, пережита як неповторна система знань людини про себе, на основі якої він будує взаємодію з іншими людьми, здійснює регуляцію своєї поведінки й діяльності. При цьому «Я-Концепція» представляє набір описових знань про себе, а самооцінка припускає оцінний компонент. Наприклад, усвідомлення людиною того, що за темпераментом вона є сангвініком становить частину її «Я-Концепції», але ця властивість в оцінному плані не розглядається. У людини існує декілька змінюючих один одного образів &quo ;Я&quo ;. Знання індивіда про себе в даний момент, у момент самого переживання позначається як &quo ; Я-реальне&quo ;. Крім цього в людини існує знання про те, якою вона повинна бути, щоб відповідати власним знанням про ідеал, так зване &quo ; Я-ідеальне&quo ;. Співвідношення між &quo ;Я - реальним&quo ; і &quo ;Я - ідеальним&quo ; і характеризує адекватність знань людини про себе, що знаходить своє вираження в самооцінці. Психологи розглядають самооцінку з різних точок зору. Розрізняють загальну й приватну самооцінку. Приватною самооцінкою буде, наприклад, оцінка якихось деталей своєї зовнішності, окремих рис характеру. У загальної, або глобальній самооцінці відбивається схвалення або несхвалення, що переживає людина стосовно самої себе.

Вживаться як сечогнне  легко проносне. Рзн насто з трави застосовують при водянц, жовтяниц, болях у шлунку, золотус, проти глиств, при головних болях. Рдкий екстракт з льонку (50Pг на 1 л води) приймають на нч по 23 чайних ложки. Збирають траву в перод цвтння (травень вересень), зрзуючи на 1015Pсм нижче вд квтки. Маренка запашна (Asperula cynanchica L.) Родина маренов (Rubiaceae) Це багаторчна трав'яниста рослина 1050Pсм заввишки. Стебло висхдне, пвденне, голе, чотиригранне, нерозгалужене. Рослина пахне кумарином. Листки тонк, темно-зелен, по краях злегка шорстк, гострокнцев, збран у вузлах у три , восьмичленн кльця. Суцвття у вигляд верхвкового щитка, малоквткове, складаться звичайно з трьох напвзонтикв. Квтки дрбн, звичайно бл. Цвте у травн червн. Росте в Карпатах, Розточч-Оплл, в тнистих лсах, заростях, на вогкуватому перегнйному грунт. Збирають усю траву пд кнець цвтння  пзнше (сушать швидко, бо чорн). Застосовують при кишкових кольках, при хворобах обмну речовин, особливо при хворобах печнки  жовчного мхура, як засб, який трохи проносить, збуджу видлення сеч  виганя псок та камен жовчного  сечового мхурв

1. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

2. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

3. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

4. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

5. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

6. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні
7. Право, джерела права та дія норм права ЄС
8. Правові засади митного права та страхової діяльності

9. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

10. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

11. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

12. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

13. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

14. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

15. Норми права та нормативні акти

16. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

17. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

18. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

19. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

20. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

21. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними

22. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків
23. Обов’язки та права державних службовців
24. Професійна етика аудитора, його права і обов’язки

25. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

26. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

27. Конституцiя США та реальнi права громадян

28. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

29. К вопросу об абсолютности вещных прав

30. Об исключительном праве на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

31. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

32. Понятие, структура и субъектный состав законодательства об охране прав потребителей

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки

33. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

34. Правовое регулирование договора об ипотеке в гражданском праве

35. Уголовное право и процесс о совершенствовании закона об ответственности за вновь совершенное убийство

36. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

37. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

38. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи
39. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах
40. Анализ постановления правления Национального банка от 24 августа 2007 г. №166 "Об утверждении правил организации наличного денежного обращения в Республике Беларусь"

41. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

42. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

43. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

44. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

45. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

46. Національне та міжнародне право

47. Об’єкти статистичного спостереження у правовій статистиці

48. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

49. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

50. Поняття права природокористування та його види

51. Поняття та система принципів трудового права

52. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

53. Право націй на самовизначення та створення власних держав

54. Правові відносини батьків та дітей
55. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу
56. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

57. Правомірна поведінка та історичні типи держав

58. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

59. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

60. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

61. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

62. Цінні папери як об’єкти цивільного права

63. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

64. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

65. Законодательство Российской Империи об отмене крепостного права (вторая половина XIX века)

66. Козацький обоз, символіка та зброя

67. Отклики за рубежом об отмене крепостного права

68. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

69. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

70. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів
71. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні
72. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

73. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

74. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

75. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

76. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

77. Економічні та правові основи управління організацією

78. Правила составления объявления об имеющейся вакансии

79. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

80. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки

81. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

82. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

83. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

84. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

85. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

86. Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності
87. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
88. Полная история танков мира

89. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

90. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

91. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

92. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

93. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

94. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

95. Административное право

96. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления

97. Административное право (шпаргалка)

98. Государственное и административное право (Контрольная)

99. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

100. Соотношение административного права со смежными отраслями права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.