Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат з митної справи на тему: &quo ;Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання&quo ;Київ 2009 Одним із найпоширеніших економічних заходів регулювання міжнародних економічних відносин є митний тариф, який містить деталізований перелік товарів, що оподатковуються імпортним, експортним і транзитним митом з наведенням способу нарахування, ставки мита, а також коефіцієнтів надбавок і знижок та переліку товарів, заборонених до ввезення, вивезення і транзиту відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. Його можна розглядати також як конкретну ставку мита, яка застосовується при ввезенні певного товару чи вивезенні його за її межі на митну територію країни. У даному разі поняття митного тарифу повністю збігається з поняттям мита при переміщенні товарів через митний кордон країни і може визначатись як вид митного платежу, що стягується з товарів та предметів, які переміщуються через митний кордон держави. Водночас в економічній літературі поняття митного тарифу часто використовується у більш широкому розумінні - як особливий інструмент торговельної політики і державного регулювання внутрішнього ринку країни у його взаємодії зі світовим ринком, тобто це не конкретна ставка щодо визначеної групи товарів, а засіб регулювання зовнішньої торгівлі, який за термінологією визначається як &quo ;тарифне&quo ; регулювання. Тому інколи такі поняття, як &quo ;мито&quo ; та &quo ;митний тариф&quo ; розглядаються як еквівалентні. Разом з тим, слід зауважити, що митний тариф є - не єдиний економічний інструмент державного регулювання зовнішньої торгівлі, як це засвідчується в економічній літературі. Поряд з ним до системи економічного інструментарію можна віднести як податки, особливо це стосується непрямих податків, так і різні види митних чи прикордонних зборів. Незважаючи на те, що мито за характером дії - економічна категорія, його застосування може мати як економічний, так і політичний характер. Введення мита може бути засобом економічного тиску на відповідні держави або створення режиму найбільшого сприяння з політичних мотивів. Тому, на нашу думку, з точки зору мотивації, доцільно визначити економічну і торговельно-політичну роль митного тарифу. Економічна роль митного тарифу пов'язана, насамперед, з тим, що, впливаючи на ціну товару та відмежовуючи національний ринок від світового, підвищуючи рівень цін на товари, мито активно впливає на конкурентоспроможність товару, що, в свою чергу, позначається і на рівні накопичення капіталу, темпах розвитку, нормах прибутку в окремих галузях економіки, нівелюючи різницю, яка склалася в міжнародних і національних умовах виробництва. Тому роль мита в економічному контексті полягає у: • створенні вартісного бар'єра, який підвищує ціну товару, незалежно від застосованого експортного, імпортного чи транзитного мита; • збільшення внутрішньої зайнятості. Сукупні витрати у відкритій економіці складаються із витрат споживачів, капіталовкладень, державних витрат, чистого експорту. Збільшення сукупних витрат внаслідок скорочення імпорту стимулює внутрішньо-економічний розвиток, оскільки збільшуються доходи і зайнятість; • стимулюванні державою розвитку окремих галузей економіки чи підприємств.

В першу чергу мова йде про захист молодих галузей. Тимчасовий захист молодих національних фірм від жорсткої конкуренції іноземних корпорацій дозволяє галузям, які утворюються, зміцніти і стати ефективними виробниками; • надходженні коштів до Державного бюджету країни; • захисті від демпінгу. Митні тарифи необхідні для захисту вітчизняних фірм від іноземних конкурентів, які реалізують свою продукцію за цінами, нижчими за собівартість; Торговельно-політична роль мита: • захищати галузі від конкуренції іноземних товарів; • у необхідності забезпечення обороноздатності країни. Захисне мито потрібне для збереження і посилення ролі галузей, що спеціалізуються на виробництві стратегічних товарів і матеріалів необхідних для їх обробки; • диверсифікація заради стабільності. Доходи високоспеціалізованих економік знаходяться у прямій залежності від міжнародних ринків. Захист за допомогою митного тарифу потрібен для стимулювання промислової диверсифікації, що зменшує залежність країни від світових процесів; • бути інструментом тиску на конкурентів з метою отримання певних поступок. Отже, можна зробити висновок, що більшість країн світу, використовуючи митний тариф у своїй зовнішньоекономічній політиці, вирішують низку завдань, таких як: • захист економіки країни від негативного впливу іноземної конкуренції; • забезпечення умов для ефективної інтеграції країни до світового економічного простору; • підтримання раціонального співвідношення вивезення і ввезення товарів, валютних надходжень і витрат на території країни; • створення умов для прогресивних змін у структурі виробництва і споживання товарів; • раціоналізація товарної структури вивезення і ввезення товарів. Таким чином, за основними функціональними ознаками мито - це: • регулювання зовнішньоторговельного обігу з іноземними державамиСистематизація функції митного тарифу. • джерело поповнення Державного бюджету; • захист національного товаровиробника. Регулятивна функціональна ознака мита, насамперед, виявляється при регулюванні внутрішніх економічних відносин національної економіки. Основним об'єктом регулювання є зовнішньоторговельний оборот, тобто операції з експорту та імпорту товарів. Завдяки митному тарифу як інструменту зовнішньоторговельної політики відбувається раціоналізація товарної структури, підтримується оптимальне співвідношення валютних доходів і витрат держави. Крім цього, митний тариф - економічний інструмент впливу на зовнішні економічні відносини країни. За допомогою даного інструменту держава може здійснювати контроль над обсягами і характером товаропотоку, тобто стимулювати рух товарів або, навпаки, його блокувати. При цьому стимулювання може відбуватись не тільки відносно певної товарної групи, але й товаропотоку з конкретної країни чи групи країн. Мито завжди є тарифним бар'єром на шляху товаропотоку з однієї країни до іншої, навіть, якщо розмір ставки незначний, а торговельні перешкоди ніколи не сприяють переміщенню товарів. При транзиті, якщо ставки значні, вони змінюють напрям товаропотоку, при експорті знижують обсяги вивозу товарів, а при запровадженні імпортного мита спонукають інші країни до створення відповідних перешкод на шляху ввезення товарів з країни-ініціатора застосування митного тарифу.

Регулятивність митного тарифу виявляється також у тому, що він - інструмент державного регулювання цін. Як вже зазначалось, існують певні відмінності між внутрішніми і світовими цінами, що зумовлені наявністю різного рівня витрат на виробництво та різницею в системі оподаткування. При цьому простежуються певні закономірності, а саме: перевищення цін над світовими робить вигідним імпортування товарів іноземного виробництва, і навпаки, низький рівень внутрішніх цін стимулює експорт вітчизняних товарів. Поглиблення даних диспропорцій у цінах може завдати шкоди національним підприємствам, що призводить до спаду виробництва та зростання безробіття. Для запобігання таких ситуацій держава може застосовувати механізм тарифного регулювання: за допомогою застосування ввізного мита на імпортні товари підвищується їх ціна, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності національних товарів, а якщо виникає необхідність стримати експорт певних товарів з країни, держава через механізм застосування експортного мита підвищує ціну вітчизняних товарів до необхідного рівня, який зменшує обсяги експорту. Прикладом застосування тарифного механізму як регулятора імпорту є його використання Урядом США з метою збалансування національного ринку нафтопродуктів. При падінні цін на нафтопродукти на світовому ринку США вводять значне мито на імпорт, отримуючи при цьому додаткові надходження, а також створюючи суттєві перешкоди для імпортерів дешевої нафти. В даній ситуації країни-продавці починаючи нести значні збитки як від зниження цін, так і від падіння обсягів експорту, вибирають наступну модель поведінки, зниження обсягів видобутку, тобто скорочення пропозиції на американський ринок. Таким чином, реалізується регулятивна функція мита з метою стабілізації ринку. Регулятивність митного тарифу при захисті національного ринку може реалізуватись через систему ескалації мита, тобто збільшення митної ставки в залежності від ступеня обробки товару. При проведенні системної регулятивної політики імпортерам створюються умови, за яких економічно недоцільне ввезення готових виробів, а рентабельно налагодження відповідного виробництва в потенційній країні імпорту. Крім цього, функціональна регулятивність митного тарифу проявляється в тому, що він є інструментом раціонального використання іноземної валюти в країнах із незначними валютними резервами, а також у реалізації соціальних цілей. Так, високі митні тарифи на предмети розкоші і деякі готові вироби стримують їх імпорт, тоді як зниження ставок мита на товари широкого вжитку і сировину для промисловості стимулюють дані товаропотоки до країни. Дана модель тарифної політики країни сприяє раціональному використанню іноземної валюти, виходячи із загальноекономічних інтересів та суттєвих потреб країни. Безперечно, домінуючими функціями застосування митного тарифу є акумуляція доходів та захист національного ринку від іноземної конкуренції. Моделі використання митного тарифу з метою виконання фіскальної функції можуть бути найрізноманітнішими. Одна з них базується на обов'язковому впровадженні мита відносно товарів широкого вжитку, при цьому ставки мита утримуються на низькому рівні з метою максимізації митних надходжень до Державного бюджету.

Допомога збльшуться за рахунок контрактв на субпдряди, зокрема, в област авац (наприклад, фрма "¶зраль Еркрафт ¶ндастрз" одержала замовлення на виготовлення деталей для лтакв Ф-4  Ф-15). Нарешт, економчна допомога включа у себе можливсть зральського експорту до США за пльговими тарифами "кран, що розвиваються". До того ж, 96P% цього експорту (мльярд доларв) взагал не обкладаться в США някими податками. Досить одн цифри, щоб визначити характер сонстсько держави ¶зраль: загальна сума офцйно американсько допомоги, одержувано ним одним, вдповда бльш нж 1000 доларв на душу населення це чайов до його нацонального валового продукту, що перевищу бльш нж у три рази (у розрахунку на душу населення) валовий нацональний доход ґгипту  бльшост африканських кран. Професор ¶. Лейбовц з ¶русалимського жидвського унверситету, автор фундаментально прац "Вра Маймонда" (Вид. Серф, Париж, 1992), який 20 рокв керував укладанням "Жидвсько енциклопед", у свой книз "¶зраль  юдазм", видано на врит в ґрусалим в 1987 роц ( перекладено на французьку мову в 1993 роц незадовго до його смерт), так сформулював точку зору жида ураженого у свой вр релгйного сонста, що жив у Палестин з 1934 року на полтичний сонзм: "Наша система прогнила у свой основ" (с. 225)

1. Валютні ризики: економічна природа та управління

2. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

3. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

4. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

5. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

6. Виробництво зерна, його економічна ефективність
7. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова
8. Економічна та торгово-політична роль митного збору

9. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

10. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

11. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

12. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

13. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

14. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

15. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

16. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

18. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

19. Класифікація надзвичайних ситуацій

20. Класифікація нервової системи та її будова

21. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

22. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
23. Економічна ефективність виробництва соняшника
24. Економічна ефективність рослинництва

25. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

26. Економічна оцінка активу балансу підприємства

27. Класифікація основних засобів

28. Класифікація отруйних речовин

29. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

30. Критерії класифікації відпусток на види

31. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

32. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники
Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

33. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

34. Економічна думка Древнього Сходу

35. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

36. Бібліографічні класифікації

37. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

38. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування
39. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування
40. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

41. Економічна характеристика країн Африки

42. Зовнішня економічна діяльність

43. Міжнародна економічна інтеграція

44. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

45. Економічна сутність та форми оплати праці

46. Мета і напрямки класифікація витрат

47. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

48. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

49. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

50. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

51. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

52. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

53. Класифікація важковиховуваних дітей

54. Визначення фактичного та оптимального рівня митного тарифу
55. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів
56. Економічна ефективність туризму

57. Класифікація закладів ресторанного господарства

58. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

59. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

60. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

61. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

62. Економічна безпека підприємства

63. Економічна безпека України

64. Економічна діагностика

Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Економічна думка Давньої Греції

66. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

67. Економічна ефективність капіталовкладень

68. Економічна ефективність ринкових структур

69. Економічна історія

70. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання
71. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання
72. Економічна оцінка екологічних збитків

73. Економічна роль держави в ринковій економіці

74. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

75. Економічна сутність монополізму

76. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

77. Економічна характеристика суднобудування в Україні

78. Міжнародна економічна інтеграція

79. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

80. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые

81. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

82. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

83. Економічна статистика

84. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

85. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

86. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
87. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії
88. Система митних органів України та їх повноваження

89. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

90. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

91. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

92. Економічное районуванне, його суть та значення

93. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

94. Економіко-географічна характеристика Румунії

95. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

96. Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

98. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

99. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.