Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст1. Теоретична проблема формування стратегії розвитку підприємства 2. Аналіз техніко-економічної характеристики підприємства 3. Дослідження стану феросплавного ринку 4. Стратегія розвитку підприємства Список літератури 1. Теоретична проблема формування стратегії розвитку підприємства Під стратегією &quo ;зростання&quo ; розуміємо розширення масштабів діяльності - обсягів збуту та прибутку даного підприємства. Якщо наше підприємство займає стійкі ринкові позиції, стабільний розвиток і обирає за мету зростання обсягів збуту, ринкової частки чи прибутку та розширення масштабів своєї діяльності, то можна запропонувати такий стратегічні напрям досягнення цієї мети, як інтенсифікація існуючих можливостей. В даній роботі ми вирішили обрати маркетингову стратегію зростання. Оскільки маркетингові стратегії зростання розробляються для підприємств, які діють на перспективних ринках збуту, мають певні конкурентні переваги і в змозі ефективно використати необхідні фактори успіху, а саме до цього і відноситься підприємство ВАТ &quo ;Нікопольський завод феросплавів&quo ;. Існує три основні види маркетингових стратегій зростання: стратегія інтенсивного зростання; стратегія інтегративного зростання; стратегія диверсифікаційного зростання. Для нашого підприємства, я так думаю найкраще б було обрати стратегію інтенсивного зростання. Оскільки дана стратегія передбачає такі стратегії, як стратегія глибокого проникнення на ринок, стратегія розвитку ринку, стратегія розвитку товару. Стратегія глибокого проникнення на ринок збільшення обсягів збуту та ринкової частки даного підприємства без зміни його товарного-ринкових відносин. Дану стратегію можна реалізувати за допомогою такого напряму, як залучення до товарів нашої організації нових споживачів на існуючому ринку збуту. Цей напрям передбачає залучення споживачів, які використовують товару конкурентів, до товару нашого підприємства. Стратегія розвитку ринку означає адаптацію існуючих товарів чи послуг даної фірми до нових ринків збуту. Ця стратегія може бути реалізована через залучення нових сегментів ринку до існуючого товару чи послуги ( щоб послуги і товари даної фірми стали доступнішими більшій кількості споживачів ), а також шляхом виходу на нові територіальні ринки збуту з існуючим товаром чи послугою ( заснувати філію ВАТ &quo ;Нікопольський завод феросплавів&quo ; в місті Дніпропетровськ ). Стратегія розвитку товару означає модифікацію товару нашого підприємства або його якісних параметрів, а саме розширення асортиментної лінії, створення хорошого іміджу, надання більшої кількості сервісних послуг для існуючого кола споживачів даної фірми. Щодо класифікації маркетингових конкурентних стратегій, то з А. Літла про конкурентні позиції фірми та її можливості щодо їх поліпшення для нашої компанії можна обрати стратегію фірм із сильною позицією. Це означає, що ВАТ &quo ;Нікопольський завод феросплавів&quo ; здійснює незалежну ринкову діяльність, не ставлячи під загрозу довгострокові перспективи. За М. Портером про конкурентні переваги фірми на ринку для нашого підприємства підходить стратегія диференціації, яка передбачає досягнення нашою фірмою певних конкурентних переваг у задоволенні певних аспектів потреб споживачів.

Основна ідея диференціації полягає у тому, що товар чи послуга нашої організації має відрізнятися від товарів чи послуг конкурентів і бути дещо неповторними з погляду споживача. Щоб реалізувати цю стратегію необхідно провести дослідження, використовувати матеріально-технічні ресурси вищої якості, інтенсивна робота зі споживачами. 2. Аналіз техніко-економічної характеристики підприємства Основним показником економічної діяльності є визначення обсягу виробництва продукції. Обсяг виробництва продукції у натуральних вимірниках встановлюється на основі обсягу поставок. Розрахунок показника діяльності ВАТ &quo ;Нікопольський завод феросплавів&quo ; складає 100 од. Таблиця 1 Розрахунок ефективності чинного та удосконаленого економічного стану підприємства № з/п Показник Чинний стан Удосконаленний стан Відхилення абсолютне Відносне, % 1 Виробнича программа, тонн 2000 2200 200 0.90 2 Товарна продукція, грн. 35396.71 38936.38 -3539.67 0.94 3 Собівартість товарної продукції, грн. 506.74 547.28 40.53 0.92 4 Собівартість І тонни продукції, грн. 272.28 294.06 21.78 0.92 5 Витрати на 1 грн. Товарної продукції, грн. / грн. 45.25 41.90 3.35 0.92 6 Чисельність основних виробничих працівників, осіб 35396.71 38936.38 -3539.67 0.91 7 Чисельність виробничо-промислового персоналу, осіб 150.00 155.00 -5.00 0.97 8 Продуктивність праці основних виробничих працівників, грн. / люд. 450.00 455.00 -5.00 0.99 9 Продуктивність праці виробничо-промислового персоналу, грн./ люд. 416.40 445.55 -29.15 0.93 10 Фондовіддача, грн. / грн. 386.40 415.06 -28.66 0.93 11 Фондоємність, грн. / грн. 0.21 0.18 0.03 1.17 12 Фондоозброєність, грн. / люд. 63.09 66.03 -2.94 0.96 13 Матеріалоємність, грн. / грн. 0.27 0.29 -0.02 0.93 14 Зарплатоємність, грн. / грн. 0.90 0.85 0.05 1.06 15 Рентабельність продукції, % 28.28 30.17 -1.89 0.94 Термін постачання визначається на основі укладених договорів із підприємствами і організаціями, споживачами. Для цього в договорах повинні бути визначені конкретні мови постачання: повний асортимент, кількість та термін постачання по бажаній ціні, спеціальні вимоги до якості продукції; обсяги партій і періодичність їх постачання та способу транспортування продукції. Для узагальнюючої характеристики виробничої діяльності підприємства, окремих галузей та промисловості в цілому визначається обсяг продукції у вартісному вигляді. Основними вихідними даними при цьому є випуск продукції в натуральному вигляді та ціни. Вартісними показниками виробничої програми є обсяги валової и реалізованої. До валової продукції (ВП) належить уся продукція у вартісному виразі, незалежно від ступеня її готовності. Розрахунок показника діяльності ВАТ &quo ;Нікопольський завод феросплавів&quo ; складає 100 грн. Реалізована продукція (РП) - це продукція, яка відвантажується споживачеві, і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства-постачальника або мають надійти у зазначений термін. Розрахунок показника діяльності ВАТ &quo ;Нікопольський завод феросплавів&quo ; складає 50 од. Розрахунок обсягу реалізованої продукції ВАТ &quo ;Нікопольський завод феросплавів&quo ; складає 1674 грн.

Таблиця 2. План продажу (реалізації) продукції та виробнича програма (у вартісному виразі) Найменування продукції План продажу продукції, тисгрн. Ціна без ПДВ, Тис грн. ПДВ, Тис грн. Виручка з ПДВ, тис. грн. ст2х х (стЗ ст4) Запаси готової продукції, тис.грн. Виробнича Програма на початок періоду на кінець періоду Тис.грн. ст2-ст6 ст7 тис. грн. стЗ х хст8. Феромарганець 1000 50 10 60,0 10 28 1018 50,9 Феросилікомарганець 1500 20 4 36,0 60 62 1502 30,0 Всього - - - 96,0 - - 80,9 Відповідно до Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; продаж товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно договорів купівлі-продажу, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію, незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем операції з надання товарів у межах договорів комісії, схову (відповідального зберігання), доручення, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу прав власності на такі товари. Виробнича програма - це саме та кількість продукції, яку потрібно виробити в плановому році, щоб забезпечити план продажу (план реалізації). Обсяг чистої продукції підприємства (ЧП) складає 1282 тис. грн. Чиста продукція - вартість однієї одиниці продукції створеної на підприємстві. Чиста продукція може бути обчислена як сума основної та додаткової заробітної плати працівників підприємства з відрахуваннями на соціальні заходи і прибутку. Величина незавершеного виробництва у вартісному вигляді (НЗВ), складає 44,61 тис. грн. До складу незавершеного виробництва входять заготовки, деталі, комплекти, які знаходяться на різних стадіях виробничого процесу та підлягають наступній обробці або складанню, а також вироби у складанні та на випробуваннях. Зміна залишків незавершеного виробництва в складі валової продукції планується при значному збільшенні обсягу виробництва в плановому періоді порівняно зі звітним, при знятті з виробництва окремих видів продукції, створенні запасу при переході на випуск нових виробів зі значною тривалістю виробничого циклу. Забезпечення безперебійної та ритмічної роботи підприємства вимагає створення нормативної величини незавершеного виробництва, що обумовлена необхідністю наявності визначеної кількості напівфабрикатів на кожному робочому місці, в процесі їх переміщення. Обсяг незавершеного виробництва впливає на результати роботи підприємства, оскільки він потребує обігових коштів, а це негативно позначається на економічному стані підприємства. В той же час, забезпечує нормальний хід виробничого процесу, його безперервність і ритмічність. Тому величина незавершеного виробництва повинна підтримуватись на оптимальному рівні. Величина незавершеного виробництва на початок планового періоду визначається на основі даних про його наявність на кінець звітного періоду. В масовому виробництві на величину незавершеного виробництва продукції впливають наступні фактори: число робочих місць; кількість виробів, що одночасно знаходяться на одному робочому місці; спосіб передачі деталей з однієї дільниці на іншу; план виробництва та собівартість одиниці продукції.

Конфлкт на Нкопольському феросплавному Под у Секретарат Президента Украни у час збглися з гострим конфлктом на Нкопольському феросплавному завод. Конфлкт виник не лише через непрофесйн  безвдповдальн д уряду, а й внаслдок явно зацкавленост вищих урядовцв у розвязанн ц проблеми на користь фнансово-промислово групи Приват. Але для початку коротко про суть проблеми. Нкопольський феросплавний завод  найбльшим у свт виробником феросплавв, його чистий рчний прибуток склада сотн мльйонв доларв. Цей ласий для великого бзнесу шматок у часи Л.Кучми став обктом мрй багатьох олгархв. Як засвдчив у Генеральнй прокуратур Украни колишнй голова Фонду державного майна Михайло Чечетов, заради приватизац НФЗ фнансово-промисловою групою В.Пнчука була розроблена цла схема, що полягала у придбанн контрольованим ним консорцумом Приднпровя 25% акцй цього пдпримства з передачею йому в управлння ще 25% плюс 1 акця та правом х першочергового викупу. У такий спосб за сприяння тодшнього Президента Украни його зять заволодв контрольним пакетом 50% плюс 1 акця

1. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

2. Збутові стратегії підприємства

3. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

4. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

5. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

6. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
7. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
8. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

9. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

10. Напрями стратегічного зростання підприємства

11. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

12. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

13. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

14. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

15. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

16. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее

17. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

18. Інформаційні системи і технології підприємства

19. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

20. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

21. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

22. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
23. Розробка підприємства LOMAPAK
24. Фінанси підприємства контрольна

25. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

26. Інноваційна діяльність підприємства

27. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

28. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

29. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

30. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

31. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

32. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили

33. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

34. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

35. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

36. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

37. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

38. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства
39. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
40. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

41. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

42. Облік основних засобів підприємства

43. Облік створення підприємства

44. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

45. Організація обліку власного капіталу підприємства України

46. Попередній фінансовий аналіз підприємства

47. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

48. Формування облікової політики підприємства

Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Аудит доходів підприємства

50. Аудит установчих документів підприємства

51. Правовий статус приватного підприємства

52. Реєстрація приватного підприємства

53. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

54. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства
55. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства
56. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

57. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

58. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

59. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

60. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

61. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

62. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

63. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

64. Непрямі податки підприємства

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

65. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

66. Організація роботи підприємства

67. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

68. Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва

69. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

70. Управління ціновою політикою підприємства
71. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
72. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

73. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

74. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

75. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

76. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

77. IАЕМ-контролiнг, як основа стратегiчного планування облiку i аналiзу розвитку пiдприємства

78. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

79. Безпека діяльності підприємства

80. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

82. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

83. Операційна діяльність підприємства

84. Операційний менеджмент підприємства

85. Організаційна структура управління персоналу підприємства

86. Організація управління персоналом підприємства
87. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства
88. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

89. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

90. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

91. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

92. Управління корпоративною власністю підприємства

93. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

94. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

95. Бізнес-план фото-підприємства

96. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты

97. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

98. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

99. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

100. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.