Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Київська Русь - теорії походження та розвиток

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Реферат з історії України Київська Русь – теорії походження та розвиток Зараз у науці нема єдиної думки щодо походження Давньоруської держави — Київської Русі. Існує декілька теорій. 1. Норманська теорія, її започаткували німецькі вчені Г. Баєр та Г.Міллер, які працювали в другій половині XVIII ст. в Російській Академії наук. &quo ;Норманісти&quo ; наголошують, що східні слов'яни були нездатні без зовнішньої допомоги створити свою державу, а варяги (нормани) відіграли вирішальну роль у створенні Київської держави. Слово &quo ;Русь&quo ; походить від фінської назви шведів &quo ;Ruo si&quo ;. 2. За хозарською теорію поляни є не слов'янами, а різновидом хазарів. Модель влади, яка існувала в Хозарії. Там водночас правили два царі — цар по крові (хакан каган), та його &quo ;заступник&quo ; (хакан-бек). Тогочасні візантійські та арабські джерела згадують Аскольда з титулом хакана. 3. Панюркська теорія, за якою слово &quo ;Русь&quo ; походить від іранського і означає — світлий та належить іраномовним мешканцям одного з регіонів Середнього Подніпров'я. 4. Теорія природно-історичного (автохтонного розвитку). Прибічниками цієї теорії були і видатні українські історики В. Антонович, М. Грушевський та інші. Прихильниками цієї теорії стверджують, що у східних слов'ян існували політичні та соціально-економічні передумови для створення своєї держави: високий рівень розвитку виробничих відносин, існувала майнова диференціація, відбувалося захоплення старійшинами общинних земель, багаточисельні військові походи, результатом яких була велика кількість здобичі. Основними джерелами є літопис &quo ;Повість врем'яних літ&quo ;, який розповідає про правління князя-слов'янина Кия (кін V — поч.УІ ст.) та хроніка &quo ;Бертинські аннали&quo ;. Перші три концепції, хоч і мають під собою певну фактичну основу (варязьке походження багатьох руських князів, правління двох князів одночасно, різні варіанти походження слова &quo ;Русь&quo ; тощо), але ігнорують повністю ту обставину, що державність — це результат тривалого соціально-економічного і політичного розвитку, її не можна принести ззовні. Тому чимало вчених схиляється до думки, що Київська Русь утворилася на власній основі внаслідок тривалого процесу первіснообщинного ладу та формування класового суспільства у східних слов'ян. Розвиток феодальних відносин, а також переростання органів племінного управління в державні органи сприяли перетворенню союзів племен у &quo ;княжіння&quo ; державного типу. Київська Русь об'єднувала фактично всіх східних слов'ян і була найбільшим державним утворенням у тогочасній Європі, її кордони простягалися від Ладоги й Білого моря до Чорного та від Карпат до верхів'їв Волги. Територія становила 1,1 млн. км2, населення — приблизно 5 млн. Найбільше місто — Київ, 50 тис. мешканців. Київська Русь була державним об'єднанням більш ніж 20 різних племен і народностей. Вона утворилася як велика середньовічна держава. Поряд з новими формами суспільного життя у слов'ян зберігалося чимало пережитків: повинності селян обмежувалися сплатою данини, скликалися народні збори — віче, для захисту держави збиралося народне ополчення.

Існував звичай кровної помсти за вбитих родичів. Проте зі зміцненням слов'янської держави прискорювався процес відмирання залишків первісних форм суспільного життя, розвиток соціальних відносин. Спираючись на постійні озброєні загони-дружини, князь у вирішенні питань державного життя не зважав на віче, а скликав раду бояр. Суд став князівським. Князь та бояри захоплювали общинні землі, силоміць примушували селян-смердів не лише платити данину, а й відробляти певні дні в їх. господарствах. Крім цього, селяни мусили за наказом князя брати участь у військових походах для завоювання нових земель і відсічі нашестям кочівників зі сходу. Київська Русь — ранньофеодальна монархічна держава. Київський великий князь зосереджував всю владу в своїх руках (судову, адміністративну, воєнну), вважався верховним власником усіх земель і уособлював державну владу. У залежності від нього перебували місцеві князі й бояри, які володіли князівствами і удільними вотчинами. Дрібніші феодали, що, в свою чергу, перебували у залежності, були власниками менших міст чи окремих сіл. Нижчий щабель цієї ієрархії займали виробники-селяни, об'єднані у сільські територіальні общини. Основною категорією населення були феодально залежні смерди. Смерди, котрі сплачували данину, належали до общини, на яку поширювалася влада феодала. Існували різні форми залежності — закупи (селяни, які потрапили у залежність через позику, коли віддавали або відробляли, то ставали вільними); рядовичі (селяни, які уклали договір і таким чином потрапили у залежність). Крім залежних смердів, існувала дворова челядь, яка працювала на феодала і мешкала у його дворі. До челяді належали раби, або холопи. Землеробство було провідною галуззю господарювання, застосовувалася 2-3-пільна система. На той час існувала вирубна (лісові місцевості) і перелогова (степ і лісостеп) системи землеробства. Основними знаряддями праці були: плуг, борони, заступи, серпи, коси. Вирощувалися пшениця, жито, просо, ячмінь, овес. Крім зернових, вирощували також бобові та технічні культури. Значного розвитку досягло скотарство, особливо у степовій смузі. Розводили велику і малу рогату худобу, свиней, коней тощо. Важливе місце у господарстві Київської Русі займало ремесло. Існувало понад 60 видів ремісничих спеціальностей. Найважливішою галуззю була чорна металургія. Значного рівня досягли також інші ремесла — ювелірне, гончарство, ткацтво та деревообробне виробництво. Не втратили свого значення промисли, особливо мисливство, рибальство і бортництво. Значного розвитку набула торгівля. Вироби ремісників обмінювали на сіль, господарську продукцію. Була певна спеціалізація деяких районів: з Прикарпаття везли сіль, з півдня — хліб, худобу, з півночі — хутро. Поступово внутрішня торгівля концентрувалася у містах. Значного розвитку досягла зовнішня торгівля. Експортували хліб, худобу, сіль, хутра, вироби ремісників, Імпортували: тканину, вино, прянощі тощо. Через територію Київської Русі проходило три найважливіші торгівельні шляхи: &quo ;із варяг у греки&quo ;, &quo ;соляний&quo ;, &quo ;залозний&quo ;. В історії Київської держави можна виділити такі основні періоди: 1) 882-972рр.

(від початку правління князя Олега до смерті князя Святослава) — період швидкого зростання Київської Русі, За цей час було створено величезне господарське й політичне об'єднання. Князь Олег підкорив древлян, сіверян, радимичів. Успішно воював з Візантією, хозарами. Ігор продовжив політику свого попередника, підкоряючи своїй владі східнослов'янські племена (підкорив племена уличів та древлян). Воював з перемінним успіхом з Візантією, печенігами, здійснив успішних похід у Закавказзя. Загинув під час збору полюддя (вбито повсталими) у Древлянській землі. Дружина Ігоря княгиня Ольга придушила древлянське повстання, провела перші державні реформи, які впорядкували систему збору і розміри данини тощо. На відміну від князя Олега й Ігоря, надавала перевагу мирним відносинам з іншими країнами, її син Святослав Ігорович, прозваний Завойовником, за своїм покликанням був більше полководцем, ніж державним діячем та політиком. Він провів ряд успішних походів проти в'ятичів, Хозарського каганату, Волзької Болгарії, ясів і касогів. Воював він і на Балканах, проте невдало. Загинув у битві з печенігами. 2) 980-1054рр. (охоплює князювання Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого) — доба закріплення Києвом своїх завоювань, досягнення вершини політичної могутності, стабільності, економічного та культурного розвитку. На противагу територіальному зростанню попереднього періоду, в цей час переважає внутрішній розвиток. Видатною подією цього періоду було прийняття християнства. Князь Володимир ліквідував владу племінних князів, замінив її практикою посадження у землях Київської держави своїх синів і довірених осіб. Успішно воював проти в'ятичів, радимичів, поляків, Візантії, печенегів. Запровадив державну релігію — християнство. За часів його сина Ярослава Мудрого Київська Русь досягла апогею свого розвитку, її територія простягалась від Чорного моря на півдні до Фінської затоки на півночі, від Карпат на заході до Волги на сході. Ярослав Мудрий запровадив систему ротації для успадкування великокняжого престолу. За його княжіння видано збірник законів &quo ;Руська правда&quo ; — правовий кодекс держави. У зовнішніх стосунках надавав перевагу дипломатичним стосункам та династичним шлюбам. 3) 1054-1240рр. (охоплює період від смерті Я. Мудрого до зруйнування Києва монголо-татарами) — період безупинних князівських чвар, зростаючої загрози нападів кочівників та економічного застою. Він пов'язаний з періодом феодальної роздробленості Київської Русі. Проте роздробленість не призвела до занепаду економічного та культурного життя в країні. За період 1146-1246 рр. київські князі мінялися 4 разів, повертаючись час від часу на престол. Лише Володимиру Мономаху та його сину Мстиславу вдалося на певний час припинити князівські усобиці, об'єднати значну частину Русі під своєю владою, зупинити натиск половців на руські землі. Причини феодальної роздробленості: 1) панування натурального господарства; 2) великі географічні розміри Київської держави сприяли зростанню місцевого сепаратизму, загостренню міжкнязівських відносин; 3) ріст великого землеволодіння; зростання кількості міст; зміна торгівельних шляхів; 6) міжусобиці та вторгнення кочівників; 7) система ротації, яку запровадив Я.

З 16 дисертацй флологчного факультету лише одна була на тему сучасно радянсько лтератури»[744]. «Автори «¶стор Украни» (видання АН УРСР) писали за М. Грушевським. Вони не показали войовничого духу, виршально рол комунстично парт. Вони цлковито не згадали про класову боротьбу в Укран, висунувши на перше мсце боротьбу нацональну. Вони заперечили, що Кивська Русь  спльною власнстю росян, укранцв  блорусв, приписуючи  лише Укран. Вони не показали, що укранський народ боровся за сво визволення завжди спльно з народом росйським. Не показали, що росйський народ багато допомг укранському визволитися з нацонально  соцально невол. ¶нститут суспльних наук АН УРСР припустився злочину, дозволивши видати таку явно ворожу працю. Цей ¶нститут взагал не виходить за рамки нацонально обмеженост, занедбавши цлковито працю над сторю росйського народу. ¶ добре зробив ЦК КПУ, що наказав Aрунтовно очистити ¶нститут вд нацоналстичних запроданцв»[745]. «Укранськ письменники та композитори надто захоплюються старою сторичною тематикою, а не творять на сучасн радянськ теми

1. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

2. Київська Русь

3. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

4. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

5. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

6. Теорії походження держави
7. Теория химического строения органических соединений. Электронная природа химических связей. Предпосылки теории строения. Теория химического строения. Изомерия
8. Культура Київської Русі.

9. Культура Київської Русі

10. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

11. Архітектура і мистецтво Київської Русі

12. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

13. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

14. Пережитки язичництва в культурі Київської Русі Х-ХІІІ ст.

15. Політична і судова система Київської Русі

16. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты

17. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

18. Утворення і розвиток Київської Русі

19. Культура Київської Русі

20. Культурний розвиток Київської Русі

21. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

22. Полемічна проза Київської Русі XV—XVI ст.
23. Політична думка від Київської Русі до сьогодення
24. Філософська думка часів Київської Русі

25. Київська область

26. Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду

27. Характеристика й особливості розвитку Київської області

28. Київський князь Ярослав Мудрий і піднесення Русі

29. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

30. Походження й розвиток психіки у філогенезі

31. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

32. Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

33. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

34. Основні теорії макроекономіки

35. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

36. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

37. Река Днепр и город Киев

38. Теория С. М. Соловьева о “родовой власти” в Древней Руси
39. Москва-Киев. Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива
40. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

41. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

42. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

43. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

44. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

45. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

46. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

47. Кио Игорь Эмильевич

48. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

50. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

51. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

52. Бесіди з техніки безпеки

53. Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

54. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни
55. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання
56. Определение производительности вакуум-насоса доильной установки при помощи приборов КИ-4840 и КИ-1413

57. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

58. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

59. Договір купівлі-продажу за законодавством Федеративної республіки Німеччина

60. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

61. Президентські республіки США і Білорусь

62. Теорія суспільного договору походження держави

63. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

64. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Основи комп’ютерної графіки

66. Переваги та недоліки операційних систем Windows

67. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

68. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

69. Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"

70. Великий київський князь Володимир Мономах
71. Державний устрій Афінської рабовласницької республіки
72. Історія економіки Німеччини

73. Києво-Могилянська академія

74. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

75. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

76. Калібрування засобів вимірювальної техніки

77. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

78. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

79. Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом

80. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек

81. Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

82. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

83. Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва

84. Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень в великих торгівельно–розважальних центрах м. Києва на основі франшизи "BEANERS - канадської мережі дитячих перукарень"

85. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

86. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції
87. Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу
88. Оксифільноклітинний рак щитоподібної залози: клініки, діагностика, лікування, прогноз

89. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

90. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

91. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

92. Стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричного струму

93. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

94. Економічний потенціал національної економіки

95. Особливості національної економіки Тунісу

96. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Розвиток макроекономіки

98. Конкурентоспроможність національної економіки

99. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.