Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ Розділ І. Формування мовленнєвої комунікації 1.1 Комунікація як основна функція мовлення 1.2 Види мовлення Розділ ІІ. Обгрунтування дидактичних умов формування комунікативно-мовленнєвих умінь 2.1 Мотивація спілкування 2.2 Мовний матеріал як засіб формування комунікативно-мовленнєвих умінь 2.3 Організація та проведення інформативних бесід як основна форма формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів Висновки Список використаних джерел Додаток ПланВступ Розділ І. Формування мовленнєвої комунікації 1.1 Комунікація як основна функція мовлення 1.2 Види мовлення Розділ ІІ. Обгрунтування дидактичних умов формування комунікативно-мовленнєвих умінь 2.1 Мотивація спілкування 2.2 Мовний матеріал як засіб формування комунікативно-мовленнєвих умінь 2.3 Організація та проведення інформативних бесід як основна форма формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів Висновки Список використаних джерел Додаток ВступОднією з дидактичних проблем сучасної початкової школи є підготовка грамотних учнів, формування в них умінь та навичок навчальної діяльності, формування і розвиток умінь спілкуватися, висловлювати свою думку. Правильна організація навчально-виховного процесу в молодшій школі допомагає підготувати учня до навчання у старших класах, виховати в нього культуру праці, у тому числі й навчальної, привити любов до науки, до знань. Вчитель на цьому етапі навчання повинен бути особою, яка власним прикладом, авторитетом допоможе дитині звикнути до школи як до закладу, де її готують до дорослого життя. “Табула раса” душі молодшого школяра повинна оберігати вчителя від скоєння помилок у своїй діяльності. Інакше всю його роботу можна буде вважати марною, а у подальшому ми будемо мати ще одну “педагогічно занедбану&quo ; дитину. Особливість навчання у початковій школі полягає у тому, що основний обсяг навчального матеріалу потрібно повідомляти учням за допомогою вербальних засобів, оскільки в них ще неповністю сформований апарат писемного мовлення, образного мислення. Вчитель постійно використовує слово для пояснення нового, для перевірки вивченого, для розвитку позитивної мотивації навчання, для розливальної діяльності та виховної роботи. Спілкування ж є одним з аспектів комунікації, а саме мовленнєвою комунікацією. Навчити дітей правильно спілкуватися, тобто сформувати в них комунікативно-мовленнєві вміння та навички є найголовнішим завданням вчителя, передумовою майбутнього взаєморозуміння та правильного навчання. Проблемі формування комунікативних вмінь та навичок присвячено багато досліджень у галузі педагогіки. Ці роботи охоплюють весь спектр педагогічної діяльності: від дошкільної освіти до вищої та післядипломної освіти. Серед тих, хто досліджував аспекти комунікативної культури чи мовленнєвої комунікації, ми можемо назвати таких: Дж. Аллєн, А.Р. Балаян, К. Беркіта, Г.І. Богін, А.А. Вербицький, М.В. Вітт, Л.Г. Виготський, Н.В. Володін, Л.Ш. Гегечкорі, М.І. Гез, Я.В. Гольдштейн, П.Б. Гурвіч, Д.Б. Ельконін, М.І. Жинкін, Є.В. Залюбовська, І.А. Зимня, В.А. Кан-Калик, Л.А. Кисельова, Г.А

. Китайгородська, С.В. Козак, Г.В. Колшанський, О.О. Крашенінніков, О.А. Леонтьєв, Є.А. Маслико, Є.І. Пассов, О.В. Петровський, В.Л. Скалкін, В.М. Філатов, Д. Хаймз, та багато інших. Проте, мало хто х них досліджував саме формування мовленнєвої комунікації під час вивчення лексики в молодшій школі. Така невизначеність питання та недостатнє його дослідження й обумовили актуальність вибору теми курсової роботи “Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики”. Об’єктом дослідження виступили комунікативно-мовленнєві вміння учнів молодших класів. Предмет дослідження - процес формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики. Мета дослідження - проаналізувати існуючі підходи та обґрунтувати доцільність обраних дидактичних методів для ефективного формування комунікативного мовлення. Гіпотеза дослідження. Процес формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики буде ефективним, якщо навчально-виховний процес буде організовано із врахуванням індивідуальних особливостей дітей та доцільним застосуванням вербальних, практичних та наочних методів навчання. Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили постановку таких завдань: проаналізувати існуючі наукові підходи до вирішення проблеми формування комунікативних умінь та навичок; визначити умови ефективного формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики. Методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація теоретичних і дослідних даних, застосованих для виявлення стану розробки досліджуваної проблеми, вивчення основних понять дослідження. Практичне значення дослідження полягає у тому, що проаналізовано стан формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики з використанням практичних, вербальних та наочних методів навчання, визначено ефективність поєднання методики формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики із вказаними педагогічними методами. Обґрунтовані та експериментально підтверджені висновки і практичні рекомендації можуть використовуватися для подальших досліджень проблеми формування комунікативних умінь та навичок у практиці діяльності початкової школи. Розділ І. Формування мовленнєвої комунікації 1.1 Комунікація як основна функція мовленняЗ давніх часів умінню говорити приділяли значну увагу. Багато прикладів цьому ми знайдемо у Стародавніх Греції та Римі. Класичний підхід до формування комунікаційно-мовленнєвих вмінь враховував питання теорії ораторського мистецтва. Мислителі давнини одностайно стверджували, що слово - це могутній інструмент, використання якого треба покласти в ім’я істини, добра й краси. Слово виступає основним засобом комунікації, тобто передачі інформації у вигляді вербального чи образного повідомлення.Ж. Лабрюйєр колись казав: “Якою великою є перевага живого слова над написаним! Люди зачаровуються жестом, голосом, усією навколишньою обстановкою. ” . Мовлення, слово - не умовний знак, його значення є поза ним; слово, мовлення мають семантичний, смисловий зміст - значення, яке є узагальненим визначенням свого предмету.

Відношення слова до предмету, що воно позначає, є пізнавальним відношенням. Відображення предмету в значенні слова є процесом пізнання та усвідомлення дійсності шляхом впливу на останню; ми пізнаємо предметне значення, що оформлене у слові, впливаючи на предмет і виявляючи його функцію в системі суспільної діяльності. Слово виникає під час спілкування (комунікації) і служить для спілкування. У комунікації виявляється потреба людини у самовираженні, коли почуття відбиваються вербальними та невербальними прийомами. Взаємодія людей характеризується таким виміром, як почуття справедливості від обмінів діями партнерів комунікації: від первісного егоїзму людина піднімається до альтруїзму, від поняття “чуже&quo ; - до “своє&quo ;, від “брати” - до “віддавати&quo ;. Крім того, людина прагне до лідерства, підвладності, до самоствердження як особистості. Німецькі дослідники В. Зігерт і Л. Ланг розвивають ідеї сприйняття людиною інформації. Вони відзначають, що тотальна інформація “звалюється&quo ; на кожну людину, викликаючи емоційну реакцію. Діє все: фрази, почуте, прочитане, тон, інтонація, настрій, колір, пахощі, риси обличчя, обстановка, спогади, асоціації. Емоційність стає основним чинником, що впливає на формування культури мовлення. Людина з підвищеною емоційністю може не втримати свої почуття і продемонструвати низьку культуру мовлення. Людина з врівноваженою емоційністю завжди буде прикладом у культурі мовлення. Культура мовлення людини відіграє важливу роль у процесі мовленнєвої комунікації. Однією з задач останньої є бажання призвести хороше враження на співбесідника. По тому, як людина розмовляє можна судити про рівень її духовного та інтелектуального розвитку, про її внутрішню культуру. А.Ф. Мерзляков, російський ритор, доводив, що оратор мусить послаблювати негативні емоції аудиторії, індукувати потрібні. Саме людське гарне, ясне, чітке, образне мовлення несе в собі заряд позитивної емоції, прихильності, симпатії, любові, що залежить від рівня таланту мовця. Культура мовлення у нашому випадку - це “володіння нормами усної та писемної літературної мови (правилами вимови, наголосу, слововжитку, граматики, стилістики), а також уміннями використовувати образні засоби мови в різних умовах спілкування у відповідності до цілей і змісту мовлення” . Іншими словами, культура мовлення - це вміння правильно говорити та писати, а також вживати слова у відповідності до ситуації та цілей спілкування. Основною соціальною функцією мовлення є комунікація. Вибір мовленнєвих засобів та їх організація визначається перед усім комунікативними задачами, цілеспрямованістю мовлення, особливостями мислення та психіки людини, його загальноосвітнім та культурно-естетичним рівнем, соціальним середовищем. У контексті прояву названих вище факторів формуються конкретні вимоги до мовлення (точність, логічна стрункість, виразність тощо). С.Л. Рубінштейн визначав, що комунікативна функція мовлення поєднує в собі експресивну і спонукальну функції . Мовленнєва майстерність - це система засобів мовленнєвого впливу, яка свідомо використовується мовцем у конкретних умовах для досягнення поставленої мети.

Що повинен з'ясувати судовий ритор, виступаючи з промовою в адмнстративнй справ? 14. Що входить до предмета судово промови в суд друго нстанц? 15. Як з всмнадцяти видв судових промов ви можете назвати? 16. Яка структура та змст судово промови прокурора при вдмов вд обвинувачення? 17. Як ви можете назвати засади та функц судово промови? 18. В чому поляга психологчна засада судово промови? 19 В чому полягають етична  логчна засади судово промови? 20. Що таке комункативна функця судово промови  в чому вона поляга? 21. Що таке нформативна функця судово промови  в чому вона поляга? 22. Розкажть про труднощ, як виникають у процес сплкування риторв з судовою аудиторю? 23. Як прийоми можуть використовувати судов ритори для встановлення контакту з учасниками судового процесу, публкою у зал судового засдання? 24. Яке значення ма пауза при виголошенн судово промови? 25. Що да змна темпу промови, модуляця голосу? 26. Якими словами можна звернутися до учасникв судового засдання, щоб привернути хню увагу? 27

1. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

2. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

3. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

4. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

5. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

6. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
7. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів
8. Особливості формування попиту на фактори виробництва

9. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

10. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

11. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

12. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

13. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

14. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

15. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

16. Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

17. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

18. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

19. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

20. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів

21. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

22. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях
23. Формування системи соціального захисту в Україні
24. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

25. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

26. Формування комунікативних вмінь менеджера

27. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

28. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

29. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

30. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

31. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

32. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски

33. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

34. Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання

35. Комунікативні здібності

36. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

37. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

38. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)
39. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв
40. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

41. Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии

42. Несколько рефератов по культурологии

43. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

44. Защита компьютера от атак через интернет

45. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

46. Мотивация учебной деятельности

47. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

48. Мотивация деятельности

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

49. Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы

50. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

51. Физическое Я и мотивация аффилиации

52. Проблема мотивации в различных психологических теориях

53. Мотивация преступного поведения (Контрольная)

54. Условия труда и мотивация
55. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)
56. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

57. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

58. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

59. Реферат по информационным системам управления

60. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям: планирование, организация, мотивация и контроль для фирмы "Оптика"

61. Мотивация труда

62. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"

63. Мотивация персонала

64. Мотивация деятельности в менеджменте (мотивационное управление). Механизм и методы управления

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

66. Мотивация труда в мире и в России

67. Принципы мотивации

68. Мотивация персонала организации

69. Применение теории мотивации для повышения эффективности управления персоналом

70. Способы организации и мотивации труда
71. Мотивация и её влияние на производительность труда
72. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

73. Мотивация и стратегия прямого инвестирования в конкурентной среде

74. Особливості економічного розвитку Київської Русі

75. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

76. Особливості функціонування глобальної мережі

77. Мотивация преступного поведения. Криминальная субкультура

78. Формування рок- культури

79. реферат

80. Реферат по теме “Человек на войне”

Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

81. Реферат по биографии Виктора Гюго

82. Мотивации и поведение потребителей

83. Прямое и непрямое нейропротекторное действие некоторых гипотензивных препаратов

84. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

85. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

86. Эффективный топ-менеджер: талант или удачная мотивация?
87. Зміст і еволюція поняття мотивації
88. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

89. Мотивація робітників в сучасних умовах

90. Мотивация

91. Мотивация и ее роль в системе менеджмента

92. Мотивация и стимулирование работников на примере ТОО Фудмастер

93. Мотивация труда работников как фактор эффективности управления

94. Реферат по менеджменту

95. Современные теории мотивации

96. В погоне за мотивацией

Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Психосемантическая диагностика трудовой мотивации в управлении персоналом

98. Об украинских непрямых методах определения налогового обязательства

99. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.