Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Контрольна робота з історії України ТЕМА. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту. План. 1. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. 1. Передумови Люблінської унії. 2. Люблінський сейм 1569 р. та прийняття унії. 3. Наслідки Люблінської унії для України. 2. Брестська унія та посилення національного гніту. 1. Передумови Брестської унії. 2. Боротьба навколо Брестської унії 1596 р. та її укладення. 3. Посилення національного гніту в Україні наприкінці XVI – в першій половині XVII cт. 1.Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. 1.1.Передумови Люблінської унії. Грунт для останньої унії між Польщею та Великим князівством Литовським визрівав від початку ХVI ст. “Польща не залишала своїх планів про приєднання українських земель і про прилучення Литви взагалі. З цією метою вона постійно наполягала на заключенні більш тісного союзу та створила партію, яка протистояла самостійницьким прагненням Литви” . Литовські магнати ладні були вступити в унію з Польщею за умови збереження державної самостійності своєї держави. За допомогою цього вони розраховували посунути від важелів політичного впливу численніших і могутніших українських та білоруських магнатів. Проте тодішню литовську еліту стримували страх повного злиття з Польщею та втрата зверхності політичного становища в суспільстві, позаяк провідною верствою польського суспільства були не магнати, а шляхта. Такі самі міркування стримували українських та білоруських магнатів, які до того ж найбідбше турбувалися загрозою окатоличення. Про його реальність свідчила доля Галичини, приєнаної Польщею ще в XIV ст. Звичайно, за умов середньовічного суспільства ніхто не враховував інтереси народних мас, які ще не виступали самостійним чинником політичних процесів. За цих обставин основною рушійною силою інтегративних процесів стала шляхта. “ Невдоволена пануванням магнатів середня та дрібна шляхта підтримала поляків, сподіваючися здобути собі широкі привілеї, якими користувалися польські феодали” . На той час Польща являла собою шляхетську республіку їіз сеймом і виборним королем. Провідною суспільною силою суспільства була шляхта – дрібна знать, подібна до західноєвропейських рицарів. В Литві ж шляхта лише формувалася, перебуваючи в боротьбі проти панування магнатів, які входили до великокнязівської ради та посідали різні адміністративні посади. Литовська шляхта прагнула домогтися тих прав, які мали польські шляхтичі. Магнати мусили поступатися, зважаючи на зростання опору селян процесам феодалізації і на необхідність згуртування панівних верств. Про зростання ролі шляхти в Литві свідчать урядові ухвали 1522 та 1557 рр. Перша з них була присвячена “виводу шляхетства”, тобто до складу шляхти зараховували всіх, хто мав шляхетські привілеї. У 1557 р. в Великому князівстві Литовському було здійснено “волочну поміру”, що також сприяло становому оформленню шляхетства. Нарешті, Перший Литовський статут 1529 р. законодавчим шляхом оформив права і вольності шляхетства, проте після нього литовська шляхта ще не досягла рівності з магнатами та з польською шляхтою.

Повна унія з Польщею обнадіювала їх щодо урівнянння у правах з польськими шляхтичами. Важливу роль в укладенні унії відіграло те, що її прибічником виявився тодішній великий князь литовський та король польський Сигізмунд- Август. Всередині XVI ст. навколо унії розгорнулася гостра боротьба між польськими панами і литовськими прибічниками унії з одного боку та противниками унії (здебільшого ними були українські та білоруські магнати) з іншого боку. Ситуацію в Литві ускладнила Лівонська війна (1558-1583) між Московією та Лівонським орденом. Литва взяла участь у бойових діях на боці ордену. Внаслідок цього московське військо здобуло 1563 року Полоцьк, що належав до того часу Литві. Литва опинилася у критичному становищі. Для продовження війни вона потребувала внеличезних коштів та війська. Тому шляхта в Литві (як литовського, так і українського та білоруського походження) вимагали унії з Польщею, щоразу стикаючись з опором магнатської олігархії. 1.2. Люблінський сейм 1569 р. та прийняття унії. “Коли після безплідних сеймів 1565-66 рр. Наприкінці 1568 р. з питання про унію в Любліні було призначено новий сейм за участю представників литовських станів, литовські магнати і тут зуміли утримати представників шляхти в повній слухняності та звели спільний сейм до конференцій двох окремих сеймів” . Це виявилося в тому, що, коли литовське бачення унії (зі збереженням широкої автономії) розбіглося з польським (зі злиттям Литви й Польщі в одну державу), то посли Литви – князі К.Острозький, Г.Ходкевич, Є.Волович, К.Радзивілл та ін. – вирішили зірвати сейм і таємно виїхали з Любліна, щоб зібрати шляхетське ополчення для боротьби проти унії. Проте Сигізмунд-Август за підтримки польських магнатів та шляхти обох країн оголосив універсал про відібрання в Литви та приєднання до Польщі Волині й Підляшшя. Не відчувши реального спротиву послабленої війною та суперечностями Литви, король видав ще один універсал про приєднання до Польщі Київщини й Брацлавщини. Таким чином, територія Великого князівства Литовського вдвічі зменшилася. Тепер литовські посли змушені були повернутися на сейм. Вони просили не відбирати в них маєтності й зберегти певну автономію залишкам їхньої держави. Поступилися і найбільші противники унії українські магнати О.Чарторийський, К.Острозький, Б.Корецький, К.Вишневецький, розраховуючи на те, що не будуть позбавлені своїх привілеїв. Отже, 1 липня 1569 р. було підписано Люблінську унію, у відповідності до якої Польське королівство та Велике князівство Литовське об`єдналися в єдину державу – Річ Посполиту з виборним королем, спільним сеймом, спільною казною й грошовою одиницею, єдиною зовнішньою політикою. Литва втратила свою державність, ставши частиною Речі Посполитої та зберігаючи автономію лише в місцевому управлінні, організації війська та судочинства. З усіх українських земель під владою Литви залишилися тільки Берестейщина та Пінщина, що межували з Білоруссю, а всі решта українські землі, тобто переважна більшість їх, відійшли під владу Польщі. Люблінський сейм закінчився в середині серпня 1569 р. За словами М.С.Грушевського, “ в декілька засідань на ньому було здійснено те, чого не могли досягнути тривалі війни і сторіччя дипломатичних переговорів і хитрощів”.

3. Наслідки Люблінської унії для України. Для України Люблінська унія мала вкрай негативні наслідки. Опинившися під владою кріпосницької й католицької Польщі, переважна більшість українських земель зіткнулися з загрозою для самого існування українців як окремої народності. Як зазначає І.П.Крип`якевич, “Люблінська унія, усуваючи з українських земель литовську владу, знищила також рештки українськиї державних традицій, що заховалися під формами автономії у Великому князівстві Литовському Весь розвиток життя ішов під важким наступом Польщі” . Внаслідок унії польські магнати і шляхта здобули великі можливості для привласнення українських земель, нещадного визиску селян і міщан та для духовного поневолення народу. Українському народові доводилося докладати величезних зусиль, щоби не дати себе знищити чужій силі. Ці зусилля вивилися в зародженні та діяльності українського козацтва, братств тощо. Люблінська унія спричинила зміни в адміністративному управлінні українських земель. Вища державна влада в Речі Посполитій належала королеві й вальному сеймові, до якого входили магнати, шляхта й вище католицьке духовенство. Територія держави поділялась на шість воєводств: Руське, Белзьке, Волинське, Подільське, Брацлавське та Київське. На чолі кожного з них був воєвода. Воєводства поділялися на повіти, які очолювали старости, призначені королем. Представниками адміністративної влади були також каштеляни (коменданти фортець). Під впливом унії змінилася й судова система. У кожному повіті впроваджувалися гродські та земські суди. Гродський суд очолював староста. Цей суд розглядав важливі кримінальні справи про наїзди, пограбування, побої, вбивства, крадіжки. Земський суд обирався місцевою шляхтою. Він розглядав цівільні справи, межові суперечки шляхти, розв`язував конфлікти щодо нерухомого майна. В судово-адміністративних установах Волинського, Брацлавського та Київського воєводств застосовувалися Литовський Статут 1529 р. Судочинство велося українською мовою. Вищою судовою інстанцією був Люблінський трибунал. Органами шляхетського самоврядування були сеймики у волостях і повітах. На сеймиках шляхта вирішувала місцеві справи й обирала судових урядовців та послів до вальних сеймів та трибуналів. Характеризуючи соціальні наслідки Люблінської унії, М.С.Грушевський зазначає: “Князі й магнати, що перед тим мали дуже велику вагу і держали в своїх руках всю управу, тепер були зрівняні в правах з рядовою шляхтою, - хоч на ділі, завдяки свому богацтву, вони й далі високо підіймали ся над нею, держачи в своїй службі не раз цілі юрби біднішої шляхти. Податки і військову службу з шляхти знято, вона тепер не знала майже ніяких обовязків, а дістала величезні права ; коронні землі роздавалися шляхтичам в доживотні держави і вони правили ними як поміщики; ніхто, крім шляхтичів не міг дістати ніякого уряду світського, а навіть і духовного” . Українські феодали, дотримуючись своїх станових та особистих інтересів, здебільшого, полонізувалися та окатоличувалися. Великими землевласниками в Україні були як польські (Жолкевські,Потоцькі, Конецпольські, Калиновські, Струсі), так і українські магнати (Вишневецькі, Острозькі, Заславські, Збаразькі, Немиричі).

Любка камчатская охраняется. ЛЮБКЕ Генрих (1894-1972) - президент ФРГ в 1959-69, член Христианско-демократического союза. В 1953-59 входил в правительство К. Аденауэра. ЛЮБЛИН (Lublin) - город на востоке Польши, на р. Быстшица, административный центр Люблинского воеводства. 350 тыс. жителей (1990). Транспортный узел. Машиностроение (в т. ч. автостроение), пищевкусовая, кожевенно-обувная, швейная промышленность. Университет. Люблинский музей. Известен с 10 в. Замок (ныне музей; 13-19 вв.), ратуша (14-18 вв.), многочисленные дома и костелы (14-18 вв.) в стилях готики, ренессанса, барокко. ЛЮБЛИНСКАЯ Александра Дмитриевна (1902-80) - российский историк, доктор исторических наук. Труды по истории Франции 16-17 вв., латинской палеографии. ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ 1569 - соглашение (28 июня) об объединении Польши и Великого княжества Литовского в одно государство - Речь Посполиту. Устанавливала единообразное государственное устройство, общий сейм, денежную систему. Остатки государственности Литвы (суды, казна, войско и др.) ликвидированы Третьего мая 1791 конституцией

1. Оксфордський університет - один з найстаріших і найбільших університетів Європи

2. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

3. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

4. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

5. Несколько рефератов по культурологии

6. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.
7. Флорентийская уния
8. Униатство. Брестская церковная уния 1596 года

9. Кревская уния и ее последствия

10. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

11. Несколько рефератов по Исламу

12. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

13. Реферат по информационным системам управления

14. Постмодернізм та українська історична наука

15. Четвертий Універсал

16. Культура початку ХХ ст Українська музика

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. реферат

18. Реферат по теме “Человек на войне”

19. "Люблю Отчизну я, но странною любовью"

20. Реферат по биографии Виктора Гюго

21. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

22. США и Канада в АТР: набор рефератов
23. За что я люблю Modern Talking
24. Как написать хороший реферат?

25. Сборник рефератов о конфликтах

26. Сборник рефератов о конфликтах

27. Реферат по экскурсоведению

28. Реферат по экологии

29. Столипінська реформа

30. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

31. Реферат для выпускных экзаменов

32. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Реферат о США

34. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

35. Українська та зарубіжна культура

36. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

37. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

38. Как звучит фраза "Я тебя люблю" на разных языках мира
39. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"
40. Столипінська реформа

41. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

42. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

43. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

44. Українська мова серед інших слов’янських мов

45. Українська спеціальна лексика

46. Програмування універсальних мікропроцесорів на мовах Асемблер

47. Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету

48. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

49. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

50. Історія Харківського університету

51. Проголошення УНР. IV Універсал Центральної Ради

52. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

53. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

54. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
55. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності
56. Українська повстанська армія

57. Українська революція (1917-1920 роки)

58. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

59. Флорентийская уния 1439г. и ее последствия для церквей и религий славянских народов

60. Берестейська унія: причини, хід, наслідки

61. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

62. Українська культура XIX-XX ст.

63. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

64. Українська культура: становлення та розвиток

Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

66. Українська література XI—XII століть

67. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

68. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

69. Українська модель менеджменту

70. Українська народна пісенність
71. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки
72. Підготовка до ЗНО - українська мова

73. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

74. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

75. Універститет КРОК

76. Українська національна ідея

77. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

78. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

79. Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи

80. Архангельський ліс – унікальний природний об’єкт Північного Причорномор’я

Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы

81. Люблю тебя, мой край родной, Астрахань

82. Биоэтические аспекты использования животных в биомедицине

83. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

84. Налоговая система России в новом правовом поле

85. Таможенные аспекты в логистике при транспортировке

86. Гражданское общество и правовая страна
87. Административно правовые отношения (Контрольная)
88. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

89. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

90. Административно-правовой статус военнослужащих

91. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

92. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

93. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

94. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

95. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

96. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото

97. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

98. Финансовые и правовые основы полного товарищества

99. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.