Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст. ПЛАН Англія та наприкінці XIX — на початку XX ст. Політичний та економічний розвиток. Занепад колоніальної могутності. 2. Франція наприкінці XIX — на початку XX ст. Еволюція державного устрою та економічної системи. Використана література. Англія та наприкінці XIX — на початку XX ст. Політичний та економічний розвиток. Занепад колоніальної могутності. Ірландська проблема. Наприкінці XIX ст. Англія пережила найбільш три­валу і тяжку кризу, що з 1873 р. охопила промисловість, сільське господарство, торгівлю, фінанси. Впродовж 1870—1914 рр. вона втратила світову промислову мо­нополію. Загальне промислове виробництво країни за цей час подвоїлося (але в світі воно зросло у чотири рази). Замість третини світової індустріальної продукції (як було раніше) на частку Англії припадала тепер лише сьома частина. На початку 80-х рр. її обігнали СІЛА, на початку XX ст. — Німеччина. Англійські товари втра­тили конкурентоспроможність у змаганні з німецьки­ми і американськими. Однак Англія ще займала перше місце у світі за обсягом вивезення капіталу. її торговель­ний флот залишався світовим перевізником (половина американських товарів перевозилася англійськими суд­нами), вона мала наймогутніший військово-морський флот. Англійський фунт стерлінгів залишався світовою розрахунковою валютою. При владі, змінюючи одна одну, перебували Лібе­ральна (віги) чи Консервативна (торі) партії. Ліберальна партія на чолі з Уїльямом Бенджаміном Гладстоном і Консервативна партія на чолі з Дізраелі обстоювали інте­реси великого капіталу, крім того, консерватори також представляли інтереси великих землевласників. Нама­гаючись залучити на свій бік масового виборця, ліберали були змушені здійснювати соціальні реформи. Консер­ватори основну увагу приділяли зовнішній політиці, хоч і вдавалися інколи до обмеженого соціального реформу­вання. За ліберальних урядів Гладстона було збільшено дер­жавне фінансування початкової освіти, запроваджено іспити при вступі на державну службу, а також парла­ментську реформу: парламентські вибори стали таємни­ми, а закон 1884 р. розширив коло виборців. Консерва­тори у відповідь скасували заборону на страйкові піке­ти, урівняли в правах робітників і підприємців перед су­дом, заборонили працювати дітям до 10 років тощо. Як консерватори, так і ліберали здійснювали активну колоніальну політику. Консервативний уряд Солсбері встановив контроль над Суецьким каналом, направив війська на о. Кіпр, вів війну проти бурських республік — Трансваалю і Оранжевої вільної держави, в 60-ті рр. проти Афганістану, завершив загарбання Бірми, Ма­лаккського півострова, Судану. За ліберального уряду Гладстона було окуповано Єгипет, розпочато війну в Су­дані, захоплено Уганду. Колоніальна експансія Англії стала причиною англо-бурської війни (1899—1902). Бури, нащадки голланд­ців, які переселилися у Південну Африку, підкорили місцеве населення і понад два десятиріччя чинили опір англійцям. Відкриття тут покладів золота підштовхнули Англію до підготовки агресії проти бурів. Бури, переко­навшись у безпосередній загрозі їхній незалежності, ого­лосили війну Англії, однак сили були нерівні і 1902 р.

бури були змушені підписати мирний договір, за яким Трансвааль і Оранжева вільна держава стали англій­ськими колоніями. Згодом вони були об'єднані з іншими англійськими колоніями в Південно-Африканський союз, що став англійським домініоном1. Серед внутрішніх проблем найгострішою була ірланд­ська. У 60—80-ті рр. в Ірландії посилився національно-визвольний рух. Ірландська буржуазія висунула про­граму самоврядування (гомрулю) для Ірландії в межах Британської імперії. В Ірландії розпочався рух непокори. Ірландська фракція в палаті громад проводила обструк­цію діяльності англійського парламенту. На початку 1886 р. ліберальний кабінет Гладстона розробив помірко­ваний план гомрулю: в Ірландії створювався місцевий парламент, але найважливіші питання внутрішньої полі­тики мав вирішувати Лондон. Проте й така поміркова­на поступка наштовхнулась в Англії на рішучий опір. Навіть серед лібералів відбувся розкол. Уряд Гладстона пішов у відставку. Монополізація виробництва в Англії призводила до посилення експлуатації робітників і загострення соці­альних проблем. Організатором руху робітників за поліп­шення їхнього економічного становища були тред-юніо­ни, що об'єднували висококваліфікованих робітників. Посилилася також боротьба неорганізованих робітників (мітинги та демонстрації безробітних, страйки робітни­ків сірникових фабрик, газових заводів Лондона, лондон­ських докерів). У країні формувався &quo ;новий юніонізм&quo ; — тред-юніони низькооплачуваних, некваліфікованих робітників. 1893 р. виникла незалежна від тред-юніонів Робітнича партія, що вела боротьбу за обрання в палату громад представників робітничого класу. Підприємці вирішили послабити вплив тред-юніонів. 1900 р. під час страйку на залізниці долини Тафф за­лізнична компанія подала в суд на залізничників, вима­гаючи виплати збитків, що їх компанія зазнала від страй­ку. Інші компанії почали наслідувати приклад залізнич­ної компанії. Тоді за рішенням Конгресу тред-юніонів на конференції було засновано Комітет робітничого пред-ставництва для проведення в парламент робітничих де- путатів, щоб вплинути на законодавство країни і спини-1 ти наступ підприємців. 1906 р. Комітет був переймено- І ваний у Лейбористську партію. 1 Домініон — держава у складі Британської імперії, що ви­знавала главою англійського монарха. З метою послаблення соціальної напруженості мі­ністр економіки Ллойд Джордж (уряд лібералів) вніс 1909 р. законопроект про максимальний вік виходу на пенсію — 70 років, запровадження матеріальної під­тримки бірж праці безробітних, соціальне забезпечен­ня у разі хвороби, інвалідності тощо. Законопроект було затверджено. Проте соціальне маневрування Ллойд Джорджа не дало помітних результатів. Конфлікти ро­бітників з підприємцями тривали: у 1911—1912 рр. страйкували шахтарі, докери, моряки, залізничники, які вимагали підвищення заробітної плати, визнання профспілок, 8-годинного робочого дня. Не прийшло заспокоєння і в бунтівну Ірландію. Лібе­ральний уряд, який залежав від голосів ірландських депутатів, у палаті громад прийняв законопроект про гомруль Ірландії, що передавав усі місцеві справи під контроль ірландського парламенту (за умови керівниц­тва Лондоном зовнішньою політикою, армією, поліцією, фінансами, податками).

Противники проекту вимагали, щоб до складу майбутньої ірландської держави не входив Ольстер — північна частина острова, де концен­трувалися найрозвинутіші промислові центри. їхні при­хильники створили в Ольстері збройні загони, які підтримала англійська реакція. Проте офіцери англійських військових частин, які отримали на початку 1914 р. наказ відправитися в Ольстер, щоб навести там порядок, відмовилися виконати наказ. Ліберальний уряд пішов на цоступки бунтівним офіцерам. Перша світова війна фактично стала приводом для відстрочки закону про гомруль. На початку XX ст. міжнародні позиції Англії по­гіршилися. В умовах загострення боротьби імперіалістів за ринки й колонії було поставлене питання про їхній переділ, що загрожувало насамперед Англії як найбіль шій колоніальній державі. Різко погіршилися англо-німецькі відносини, посилилося військово-морське су­перництво обох держав, торговельна конкуренція, бо­ротьба за колонії. До кінця XIX ст. Англія здійснювала політику &quo ;блис­кучої ізоляції&quo ;: керівництво країни вважало, що супе­речності між континентальними державами гостріші, ніж між Англією та її суперниками з континентальної Свропи. Через це у разі конфлікту з Росією чи Францією Англія могла розраховувати на підтримку Німеччини чи Австро-Угорщини, а тому вона не відчувала потре­би зв'язувати себе союзними зобов'язаннями, що можуть нтягнути її у війну за чужі інтереси. Розпалюючи суперечності між великими держава­ми, Англія забезпечувала собі свободу дій. Острівне по­ложення і могутній морський флот гарантували від на­паду на її територію з боку будь-кого. Необхідність бо­ротьби проти свого головного конкурента — Німеччи­ни — змусила Англію відмовитися від попередньої полі­тики і формувати блоки з іншими державами. 1904 р. Англія і Франція досягли угоди з основних колоніаль­них проблем: Франція припиняла протидію Англії в ко­лоніях, зокрема в Єгипті, а Англія визнавала за Фран­цією право на загарбання Марокко. 1907 р. було підпи­сано англо-французьку угоду, що дістала назву Антан­ти. Англія та Росія поділила сфери впливу в Ірані, Аф­ганістані та Тибеті. Це зробило можливим англо-російсь-ке співробітництво проти Німеччини. За наявності франко-англійської угоди, угод між Англією й Росією завершувалося створення англо-фран-ко-російського союзу — Антанти. Загалом Антанта як військовий союз сформувалася лише під час Першої світової війни. Франція наприкінці XIX — на початку XX ст. Еволюція державного устрою та економічної системи. Після франко-німецької війни 1870—1871 рр. еконо­мічне становище Франції було досить складним, оскіль­ки вона сплатила контрибуцію в розмірі 5 млрд франків. Ще складнішою була політична ситуація. Монархічні угруповання боролися за владу. Національні збори, зібрані 1871 р., складалися переважно з монархістів. Першим президентом республіки було обрано монар хіста Тьєра. Вимоги більш твердої політики з боку мс нархістів змусили його піти у відставку. 1875 р. Установчі збори прийняли нову Конституції Стаття про встановлення республіканського ладу була прийнята більшістю лише в один голос. Президент отри­мував широкі права, аж до розпуску Палати депутатів, він обирався на сім років на об'єднаних зборах членів обох палат.

Острое политическое чутье и прозорливость, редко изменявшие Г.Манну, сочетались у него с большим историческим оптимизмом, не покидавшим его в пору гитлеровского господства, в годину горьких бедствий эмиграции, особенно тяжких для престарелого писателя во время пребывания в США на исходе его жизненного пути. Литература в Германии после революции 1848 года в силу ряда общественно-политических причин - прежде всего из-за предательской роли немецкой буржуазии в этой революции, из-за слабости буржуазно-демократических слоев раздробленной нации - надолго утрачивает то мировое значение, которое она имела в эпоху Лессинга, Шиллера, Гёте, романтиков и Гейне. Г.Манну наряду с его братом Томасом принадлежит великая заслуга в развитии немецкой национальной культуры, именно они вновь вывели литературу Германии на широкую мировую магистраль. В то время как литература Англии и Франции в XIX веке дала величайшие образцы европейского романа и новеллы, воплощавшие принципы критического реализма, литература немецкая, хотя и выдвинувшая в 70-80-х годах ряд значительных явлений (как, например, творчество Теодора Фонтане), продолжала все же оставаться на периферии этого важнейшего общественно-политического процесса

1. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

2. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

3. Ринкова економіка в Україні

4. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

5. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

6. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття
7. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття
8. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

9. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

10. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

11. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

12. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

13. Наука і техніка ХХ століття

14. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

15. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

16. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки

17. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

18. Трагедії XX століття

19. Українська культура першої половини ХІХ століття

20. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

21. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття

22. Архітектура України кінця ХVII століття
23. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття
24. Європа XIX століття

25. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

26. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

27. Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття

28. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

29. Український театр другої половини ХІХ століття

30. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

31. Німецька література XVII століття

32. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

34. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

35. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

36. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

37. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

38. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття
39. Наукова психологія XIX століття
40. Творці опитувань другої половини ХХ століття

41. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

42. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

43. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

44. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

45. Міжнародна економіка

46. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

47. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

48. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных

49. Економіка водного господарства

50. Регіональна економіка сільського господарства України

51. Економіка Куби

52. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

53. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

54. Економічна характеристика країн Африки
55. Міжнародна економіка
56. Економіка праці та соціально-трудових відносин

57. Народонаселення і економіка

58. Екологічна економіка та управління природокористуванням

59. Економіка водогосподарської організації

60. Економіка галузі виробництва соків в Україні

61. Економіка морської справи

62. Економіка морської справи

63. Економіка підприємства

64. Економіка праці

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

65. Економіка праці й соціально-трудові відносини

66. Інтелектуальна економіка

67. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

68. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

69. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

70. Факторы промышленного отставания Англии в 19-20 веках
71. Образование и наука конца 19 начала 20 века
72. Развитие сельского хозяйства и промышленности России на рубеже 19-20 веков

73. Развитие железных дорог мира во второй половине 19-20 вв.

74. Русская философия 19 - начала 20 вв.

75. История России (80 годы 19 века - конец 20 века)

76. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

77. Капиталистическое развитие Японии в конце 19 - начале 20 вв.

78. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

79. Культура Белоруссии и России 19-20 века

80. О функционировании ориентальной лексики в русской художественной речи на рубеже 19— начала 20 в.

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Подготовка и повышение квалификации учителей в Ярославской губернии в конце 19 - начале 20 века

82. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

83. Экономический подъем США конца 19 начала 20 веков

84. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

85. Российское общество 19-20 веков

86. Взгляды русских юристов конца 19 – начала 20-х веков и их вклад в развитие права России
87. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті
88. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

89. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

90. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

91. Политическая мысль России второй половины 19 – начала 20 вв.

92. Безробіття як економічне явище

93. Депопуляция российского населения в конце 20 века

94. Гражданское законодательство России в 1 половине 19 века

95. Культура Казахстана 19 века

96. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

97. Англия во время правления Георга V

98. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIIIв.

99. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

100. Аграрный вопрос в программах политических партий начала 20 века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.