Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

1. Практичне завдання Засобами табличного процесора EXCEL розробити автоматизовану інформаційну систему, що дозволяє визначити найкращу стратегію покупки (х ) розглянутими в роботі методами при відомих і невідомих можливостях ринкової кон'юнктури для розглянутого приклада. Макет таблиці 1 „Анкета експертного опитування”, що розроблена в EXCEL наведена нижче: Анкета експертного опитування Таблиця 1 Базова таблиця Експерт Оцінки значимості критеріїв експертами Сума f1 (якість) f2 (ціна) f3 (прибуток) 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 3 1 1 1 3 4 1 1 1 3 коеф. ваги αi 1,00 1,00 1,00 станд. відхил. 0,00 0,00 0,00 дисперсія 0,00 0,00 0,00 коеф. варіації 0,00 0,00 0,00 Так як діапазон, що виділений у сірий колір являє собою відношення оцінки відповідного експерту до суми всіх 3-х оцінок відповідного ж експерту, то доповнимо (розширимо) таблицю 1, як це зображено на рис.1 на деякому прикладі. Рис.1 Тобто, саме оцінки експертів за 10-ти бальною шкалою проставлюються у діапазоні F8:H11. Макет таблиці 1 „Анкета експертного опитування”, що розроблена в EXCEL в режимі формул наведена нижче (рис.2): Рис.2. Макет таблиці 2 „Техніко-економічні показники проектів”, що розроблена в EXCEL наведена нижче: Таблиця 2 Техніко-економічні показники проектів Номера проектів та його характеристики Критерії оцінки проектів f1 (якість) f2 (ціна) f3 (прибуток) Проект №1 Проект №2 Відносний коефіцієнт значимості критеріїв (αi) – з таблиці 1 0,00 0,00 0,00 Мінімально припустиме значення критерію 0 0 0 Максимально припустиме значення критерію 0 0 0 Макет таблиці 2 „Техніко-економічні показники проектів”, що розроблена в EXCEL в режимі формул наведена нижче: Таблиця 2 Техніко-економічні показники проектів Номера проектів та його характеристики Критерії оцінки проектів f1 (якість) f2 (ціна) f3 (прибуток) Проект №1 Проект №2 Відносний коефіцієнт значимості критеріїв (αi) – з таблиці 1 =B12 =C12 =D12 Мінімально припустиме значення критерію =МИН(B21:B22) =МИН(C21:C22) =МИН(D21:D22) Максимально припустиме значення критерію =МАКС(B21:B22) =МАКС(C21:C22) =МАКС(D21:D22) Але також доповнюємо макет таблиці 2, для більш детального розрахунку загальних ваг проектів за усіма крітеріями (рис.3). Рис.3. Макет таблиці 3 „Техніко-економічні показники проектів”, що розроблена в EXCEL наведена нижче: Таблиця 3 Матриця прибутків Перелік проектів та їх характеристика Варіанти ринкової кон’юнктури Низький рівень попиту Середній рівень попиту Високий рівень попиту Проект 1 Значення прибутку по 1 проекту в умовах низької кон’юнктури ринку Значення прибутку по 1 проекту в умовах середньої кон’юнктури ринку Значення прибутку по 1 проекту в умовах високій кон’юнктури ринку Проект 2 Значення прибутку по 2 проекту в умовах низької кон’юнктури ринку Значення прибутку по 2 проекту в умовах середньої кон’юнктури ринку Значення прибутку по 2 проекту в умовах високій кон’юнктури ринку Вірогідністьь настання i-ого варіанту кон’юнктури ринку 0,6 0,8 0,4 α 0,28 згідно варіанту № 19.

Але також доповнюємо макет таблиці 3, для більш детального розрахунку загальних ваг проектів за усіма крітеріями прибутків (рис.4). Рис.4. 2. Індивідуальне завдання на контрольну роботу з дисципліни “Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті” Мета: Провести контрольні розрахунки для рішення задач добору кращого варіанта інвестиційного проекту (ІП). Склад задач: 1. Проведемо розрахунки для отримання значень відносного коефіцієнту значимості критеріїв оцінки проектів (αi) за допомогою методу Дельфи. Приклад анкети експертного опитування наведений у таблиці 1. Таблиця 1 – Анкета експертного опитування. № експерта Оцінки значимості критеріїв експертами f1 f2 fi 1 2 αi – показник, який необхідно розрахувати Кількість експертів - 3. Оцінювати проекти будемо за десятибальною шкалою. Вихідні дані таблиці 1 отримаємо за результатами власного експертного опитування за крітеріями: якість, ціна, прибуток (діапазон F8:H11) реалізації деякого товару, наприклад, монтажного інструменту (рис.5). Безпосередній розрахунок коефіціентів ваги αi Таблиця 1 Базова таблиця Експерт Оцінки значимості критеріїв експертами Сума Оцінки значимості критеріїв експертами Сума f1 (якість) f2 (ціна) f3 (прибуток) f1 (якість) f2 (ціна) f3 (прибуток) 1 0,32 0,41 0,27 1 7 9 6 22 2 0,32 0,42 0,26 1 6 8 5 19 3 0,33 0,38 0,29 1 8 9 7 24 4 0,31 0,44 0,25 1 5 7 4 16 коеф. ваги αi 0,32 0,41 0,27 х х х х х станд. відхил. 0,01 0,03 0,02 х х х х х дисперсія 0,00009 0,00070 0,00031 х х х х х коеф. варіації 0,03 0,06 0,07 х х х х х Як бачимо з розрахунків таблиці 1, найбільше вагомий крітерій – ціна αi = 0,41, найменше вагомий крітерій – прибуток αi = 0,27. Отримані значення αi далі використовуємо при рішенні другої задачі завдання, та занесемо їх у відповідний рядок B23:D23 таблиці 2. 2. Проведемо розрахунки оцінки техніко-економічних показників (ТЕП) проектів за декількома критеріями. Для оцінки проектів будемо використовувати методи багатокритеріального аналізу. Значення критеріїв оцінки ТЕП проектів було визначино у таблиці 1. Розрахунки оцінки техніко-економічних показників (ТЕП) проектів за декількома критеріями приведено на наступному фрагменті: Таблиця 2 Техніко-економічні показники проектів Номера проектів та його характеристики Критерії оцінки проектів Складальні критеріїв Загальний крітерій f1 (якість) f2 (ціна) f3 (прибуток) f1 (якість) f2 (ціна) f3 (прибуток) Проект №1 60 8 50 0,23996 0,410660885 0,19241997 0,458204282 Проект №2 80 9 70 0,31995 0,461993496 0,269387959 0,512556694 Відносний коефіцієнт значимості критеріїв (αi) 0,32 0,41 0,27 х х х х Мінімально припустиме значення критерію 60 8 50 х х х х Максимально припустиме значення критерію 80 9 70 х х х х З таблиці 2 бачимо, що найбільше значимим крітеріїм експерти визнали Проект 2 (коефіцієнт загального крітерію 0,513), найменше значимим крітеріїм експерти визнали Проект 2 (коефіцієнт загального крітерію 0,458). Значення кількості проектів (2) і кількості показників (3) взято згідно нашого варіанту 19. 3. Проведемо розрахунки, що необхідні для добору кращого варіанту проекту за допомогою матриці прибутків в залежності від обсягів реалізації продукції з використанням методів прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності.

Приклад оформлення матриці прибутків наведений у таблиці 3. Таблиця 3 – Матриця прибутків (витрат) Перелік проектів та їх характеристика Варіанти ринкової кон’юнктури Низький рівень попиту Середній рівень попиту Високий рівень попиту Проект 1 Значення прибутку (витрат) по 1 проекту в умовах низької кон’юнктури ринку Проект 2 . Проект Вірогідність настання i-ого варіанту кон’юнктури ринку α Значення α залежить від варіанта 19, тобто 0,28. В таблиці 3 середній рівень попиту за проектами відповідає значенням прибутків за проектами з таблиці 2, низький рівень попиту за проектами відповідає значенням прибутків за проектами, зменшеними на 15%, високий рівень попиту за проектами відповідає значенням прибутків за проектами збільшеними на 15%. Вірогідність настання i-ого варіанту кон’юнктури ринку визначена емпірічним шляхом в результаті маркетингових досліджень (0,6; 0,8; 0,4 відповідно). Таблиця 3 Матриця прибутків Перелік проектів та їх характеристика Варіанти ринкової кон’юнктури Низький рівень попиту Середній рівень попиту Високий рівень попиту Проект 1 42,5 50 57,5 Проект 2 59,5 70 80,5 Вірогідність настання i-ого варіанту кон’юнктури ринку 0,6 0,8 0,4 α 0,28 Загальний крітерій 1 7,14 11,2 6,44 Загальний крітерій 2 9,996 15,68 9,016 Як бачимо з розрахунків таблиці 3 найбілше вірогідний середній рівень попиту за проектами, на другому місті низький рівень попиту, на третьому - високий рівень попиту за прибутковістю. Але кращим все одне є проект 2 - більше вагома сума загальних крітеріїв. 4. Отримаємо узагальнену оцінку проектів за допомогою даних, отриманих за результатами проведених розрахунків. Таким чином, як бачимо з розрахунків таблиці 1, найбільше вагомий крітерій – ціна виробу αi = 0,41, найменше вагомий крітерій – прибуток від виробу αi = 0,27. З таблиці 2 бачимо, що найбільше значимим крітеріїм експерти визнали Проект 2 (коефіцієнт загального крітерію 0,513), найменше значимим крітеріїм експерти визнали Проект 2 (коефіцієнт загального крітерію 0,458). Та, як бачимо з розрахунків таблиці 3 найбілше вірогідний середній рівень попиту за проектами, на другому місті низький рівень попиту, на третьому - високий рівень попиту за прибутковістю. Але кращим все одне є проект 2 - більше вагома сума загальних крітеріїв. Висновки Таким чином, з розрахунків таблиці 1 можна визначити, що найбільше вагомий крітерій – ціна виробу αi = 0,41, найменше вагомий крітерій – прибуток від виробу αi = 0,27. З розрахунків таблиці 2 можна визначити, що найбільше значимим крітеріїм експерти визнали Проект 2 (коефіцієнт загального крітерію 0,513), найменше значимим крітеріїм експерти визнали Проект 2 (коефіцієнт загального крітерію 0,458). Та, з розрахунків таблиці 3 можна визначити, що найбільше вірогідний середній рівень попиту за проектами, на другому місті низький рівень попиту, на третьому - високий рівень попиту за прибутковістю. Але кращим все одне є проект 2 - більше вагома сума загальних крітеріїв. Література 1. Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений.

Сводный отчет о трудозатратах ресурсов Чтобы вывести данный отчет на печать, выполните команду меню Кнопка «Office» Печать либо нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P. Подобным образом вы можете настраивать и выводить на печать самые разные отчеты, в зависимости от своих потребностей. Заключение С помощью данной книги и интерактивной обучающей системы вы научились работать с наиболее распространенными программами популярного пакета приложений Microsoft Office 2007. Теперь вы знаете, как создавать и редактировать текстовые документы в Word 2007; формировать и выводить на печать документы, представленные в табличном виде, выполнять расчеты на основании исходных данных в табличном редакторе Excel 2007; создавать электронную презентацию в PowerPoint 2007. Кроме того, вы в состоянии оценить преимущества Microsoft Outlook 2007 как программы, которая может выполнять функции персонального органайзера. Вам не составит труда сформировать базы данных в Microsoft Access 2007 и создать рекламные материалы в Microsoft Publisher 2007

1. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

2. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

3. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

4. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

5. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

6. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи
7. Використання табличного процесора Excel для розрахунків
8. Розробка операційної системи реального часу для цифрового сигнального процесора MicroDSP-RTOS

9. Інформаційно-довідкова система

10. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

11. Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі

12. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

13. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

14. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

15. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

16. Компютерні інформаційні системи

Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

18. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

19. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

20. Інформаційні системи

21. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

22. Корпоративна інформаційна система "Галактика"
23. Корпоративні інформаційні системи
24. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

25. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

26. Захист інформації в інформаційних системах

27. Організація науково-інформаційної діяльності

28. Інформаційні системи в маркетингу

29. Інформаційно-консультаційні послуги

30. Інформаційні системи в управлінні підприємством

31. Особливості проектування операційної системи у сфері послуг

32. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

34. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

35. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

36. Вивчення операційної системи у готелі на прикладі готеля "Швейцарський Готель" м. Львів

37. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

38. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво
39. Табличный процессор Excel
40. Табличный процессор Excel 97

41. Мастер функций и мастер диаграмм в табличном процессоре Excel

42. Применение встроенных функций табличного редактора excel для решения прикладных статистических задач

43. Текстовый редактор Microsoft Word и табличный процессор Excel

44. Автоматизована система обробки економічної інформації

45. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

46. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

47. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

48. Розробка многоконтурной системи автоматичного керування шахтними котельними установками

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

49. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

50. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

51. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

52. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

53. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

54. Українська мова в засобах масової інформації
55. Автоматизована обробка економічної інформації
56. Автоматизована система обліку праці та зарплати

57. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

58. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

59. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

60. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

61. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

62. Розробка цифрових засобів ПЛІС в інтегрованому середовищі проектування MAX+PLUS II

63. Системи оброблення економічної інформації

64. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

65. Засоби виводу інформації на принтер в об’єктно-орієнтованому середовищі програмування Delphi

66. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

67. Методи і засоби захисту інформації

68. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

69. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

70. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи
71. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів
72. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

73. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

74. Автоматизована система вимірювання удою молока

75. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

76. Інформаційне суспільство: стан розробки і проблеми

77. Автоматизована система керування потоками потужності у складнозамкнених електроенергетичних системах

78. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

79. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

80. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. В поисках системы мира

82. Малые тела Солнечной системы

83. Происхождение Солнечной системы

84. Строение солнечной системы

85. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

86. Солнечная система
87. Происхождение солнечной системы
88. Спутниковые системы местоопределения

89. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

90. Двигательные системы организма

91. Нервная система

92. Нервная система

93. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

94. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

95. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

96. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Транспортная система Украины

98. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

99. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.