Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ПОСЛІДОВНОГО ПОРТА (дипломна робота) 2007 АНОТАЦІЯ Пояснююча записка складається з основних розділів, які пов’язані з аналізом й обґрунтуванням теми курсової роботи, призначенням і областю застосування, описом функціональних можливостей програми, вибором технічних і програмних засобів, організації вхідних та вихідних результатів, розглядом очікуваних техніко – економічних показників та списком використаних джерел літератури при розробці програмного продукту. Пояснювальна записка містить відомості про способи обміну даними через послідовні порти, протоколи передачі даних, характеристики каналів зв’язку. ЗМІСТ ВСТУП 1. Призначення та область застосування 2. Технічні характеристики 2.1 Постановка задачі на розробку програми 2.1.1 Протоколи послідовної передачі 2.1.2 Будова і принцип роботи послідовного порта 2.1.3 Способи керування портами у WI DOWS95 та WI DOWS XP 2.2 Опис алгоритму і функціонування програми 2.3 Опис організації вхідних та вихідних даних 2.4 Опис організації вибору технічних і програмних засобів 3. Очікувані техніко – економічні показники Список використаних джерел Вступ Взаємодія комп’ютера з зовнішніми пристроями досить часто відбувається через послідовний (СОМ) порт (Serial I erface RS-232C). Послідовна передача даних дозволяє значно спростити канал зв’язку між пристроями, але одночасно приводить до ускладнення формату передачі даних. Тому для ефективного використання послідовних портів потрібно чітко розуміти принципи та формати послідовної передачі даних. Метою пояснювальної записки є ознайомлення з принципами і форматами прийому та передачі даних через послідовний порт. Оскільки аналізувати стан бітів даних при реальній передачі через послідовний порт є досить складною задачею, тому доцільно використати програмне моделювання обміну даними. 1. Призначення та область застосування Розроблена програма призначена для вивчення принципів передачі інформації через послідовний порт. Програма може використовуватися при вивченні матеріалів з дисципліни „Пристрої зв’язку з об’єктом”. 2. Технічні характеристики 2.1 Постановка задачі на розробку програми При вивченні обміну даними через послідовний порт велика увага приділяється формату даних, але безпосередньо розглядати формат даних досить складно. Тому створена програма повинна забезпечувати зручне представлення даних при їх записі і зчитуванні. Враховуючи вищенаведені обставини, можна підвищити ефективність виконання лабораторної роботи з дисципліни „Пристрої зв’язку з об’єктом”, а цим самими покращити навчальний процес на кафедрі КСМ Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Розглянемо роботу послідовного порта більш детально. 2.1.1 Протоколи послідовної передачі Послідовний інтерфейс використовується для зв'язку двох пристроїв між собою. Дані в одну сторону передаються по одному проводу за допомогою послідовності бітів. Природно, при підключенні декількох пристроїв до комп'ютера обмін виробляється тільки з одним з цих пристроїв.

Для з’єднання з боку комп’ютера використовується інтерфейс, названий СОМ-порт (COMmu ica io por , комунікаційний порт). Цей порт забезпечує асинхронний обмін і реалізується на мікросхемах універсальних асинхронних прийомопередатчиків (UA R, U iversal Asy ch-ro ous Receiver ra smi er), сумісних з сімейством і8250. Хоча стандарт RS-232C передбачає й асинхронний, і синхронний режими обміну. СОМ-порт комп’ютера підтримує тільки асинхронний режим. Для реалізації синхрон-ного обміну застосовуються спеціальні адаптери, наприклад, SDLC чи V.35. Слово &quo ;протокол&quo ; вносить деяку плутанину. З одного боку, RS-232 і RS-485 називають протоколами, а з іншого, MODBUS, ZModem і CA - також протоколи. Який же з них справжній? Справа в тім, що послідовний зв'язок складається з двох складових - апаратної і програмної. Стандарти RS-232, RS-485 і інші описують апаратну частину: роз’єми, призначення сигналів, рівні напруг і т.п. Друга складова - програмна реалізація протоколів, домовленість про правила передачі. І ще одне зауваження. Усі стандарти мають подвійні, а то і потрійні назви. Подвійність назв зв'язана з тим, що Міжнародний союз електрозв'язку I U- використовує аналогічні стандарти з назвами V.xx. І, взагалі говорячи, дві назви це ще не межа. Так, стандарту RS-232 відповідає ISO 2110, Міністерство оборони США випустило практично ідентичний стандарт Mil-S d-188C. а в нашій країні подібний стандарт уведений ДСТ 18145-81. D E (Da a ermi al Equipme ) - кінцеве устаткування, що приймає чи передає дані. У якості D E може виступати комп’ютер, принтер, плоттер чи інше периферійне устаткування. DCE (Da a Commu ica io s Equipme ) - апаратура каналу даних. Функція DCE полягає в забезпеченні можливості передачі інформації між двома чи більшим числом D E. Для цього DCE повинно забезпечити з'єднання з D E, з одного боку, і з каналом передачі - з іншого. Роль DCE найчастіше виконує модем, наприклад, як показано на рис. 1.1.Рис. 1.1. Повна схема з’єднання по RS-232 Рис. 1.2. З’єднання по RS-232 нуль-модемним кабелем а) б) Рис. 1.3. Нуль-модемний кабель: а &mi us; мінімальний; б &mi us; повний Протокол RS-232 Через простоту і низькі апаратні вимоги (у порівнянні, наприклад, з паралельним інтерфейсом), послідовні інтерфейси активно використовуються в електронній промисловості. В даний час найбільш розповсюдженим є стандарт, розроблений асоціацією промислових засобів зв'язку (ТІA, elecommu ica io I dus ry Associa io , і асоціацією електронної промисловості (EIA Elec ro ic I dus ries Allia ce, &quo ;EIA/ IA-232-E&quo ;. Більш відомий за назвою &quo ;RS-232&quo ;. Стандарт RS-232 (його офіційна назва &quo ;I erface Be wee Da a ermi al Equipme a d Da a Circui - ermi a io Equipme Employi g Serial Bi ary Da a I ercha ge&quo ;) призначений для підключення апаратури, що передає чи приймає дані, до кінцевої апаратури каналів даних. Стандарт описує керуючі сигнали інтерфейсу, пересилання даних, електричний інтерфейс і типи роз’ємів. Інтерфейс RS-232 використовується й у багатьох пристроях звичайного персонального комп'ютера, починаючи з &quo ;миші&quo ; і модему до ключів апаратного захисту.

І хоча уже всі комп'ютери мають інтерфейс USB, інтерфейс RS-232 ще живий і активно застосовується. Відповідно до стандарту RS-232, сигнал (послідовності бітів) передається напругою. Передавач і приймач є несиметричними: сигнал перелається щодо загального проводу (на відміну від симетричної передачі протоколу RS-485 чи RS-422). У табл. 1.1 приведені границі напруг для сигналів приймача і передавача. Логічному нулю на вході приймача відповідає діапазон 3. 12В, а логічній одиниці - діапазон -12.-3 В. Діапазон -3. 3 В - зона нечутливості, що забезпечує гістерезис приймача (передавача). Рівні сигналу па виходах повинні бути в діапазоні -12.-5 В для представлення логічної одиниці і 5. 12 В для представлення логічного нуля. Взагалі говорячи, стандарт RS-232 складається з трьох частин. Перша частина, стандарт RS-232C, була прийнята 1969 року і містить опис електричних ланцюгів і сигналів несиметричного послідовного зв'язку. Друга частина, стандарт RS-232D, прийнята в 1987 році і визначає додаткові лінії тестування, а також формально описує роз’єм DB-25. Третя частина, RS-232E, прийнята в 1991 році. Таблиця 1.1. Межі напруг СОМ-порта (стандарт RS-232) Діапазон нап-руг входу приймача Діапазон нап-руг виходу пере-давача Стан керую-чого сигналу Стан лінії даних Логічний 0 Логічна 1 від –12 до -3 В від 3 до 12 В від –12 до -5 В від 5 до 12 В O OFF MARK SPACE Інтерфейс не забезпечує гальванічної розв'язки пристроїв. Підключення і відключення інтерфейсних кабелів пристроїв з незалежним живленням повинно здійснюватись при відключеному живленні. Один із самих неприємних недоліків стандарту RS-232 - погана перєшкодозахищеність і, відповідно, короткі лінії передачі. Природно, були створені стандарти, що вирішують ці проблеми. Протокол RS-422A Стандарт RS-422A (інша назва I U- V.II) визначає електричні характерис-тики симетричного цифрового інтерфейсу. Він передбачає роботу на більш високих швидкостях (до 10 Мбіт/с) і більших відстанях (до 1000 м) в інтерфейсі D E-DCE. Для його практичної реалізації, на відміну від RS-232, вимагаються два фізичних проводи на кожен сигнал. Реалізація симетричних ланцюгів забезпечує найкращі вихідні характеристики. Подібно V.28, даний стандарт є простим описом електричних характеристик інтерфейсу і не визначає параметри сигналів, типи роз’ємів і протоколи керування передачею даних. Для ліній інтерфейсів RS-422A та RS-423A можуть бути використані різні провідники (чи пари провідників) того самого кабелю. Стандарт RS-422A був розроблений разом з RS-423A і дозволяє розміщувати лінії цих інтерфейсів в одному кабелі. Він несумісний з RS-232, і взаємодія між RS-422A і RS-232 може бути забезпечена тільки за допомогою спеціального интерфейсного конвертера. Практично це повнодуплексний протокол RS-435. Прийом і передача йдуть по двох окремих парах проводів, причому на кожній парі може бути тільки по одному передавачу. Протокол RS-423A Стандарт RS-423A (інша назва V.6) визначає електричні характеристики несиметричного цифрового інтерфейсу. &quo ;Несиметричність&quo ; означає, що даний стандарт, подібно RS-232, для кожної лінії інтерфейсу використовує тільки один провід.

Опанування нацональною революцю укранського мста зсередини вимага уперто послдовно революцйно дяльности серед укранського мського населення в усх перодах революцйного процесу. Ця дяльнсть значно важчою, нж серед монолтного патротичного селянства. Поперше, через концентрацю ворожо большевицько сили активности у мст. Подруге, через велику кльксть чужого ворожого населення, яке вплива деморалзуючо депримуючо на укранське населення. ¶ потрете, тому, що в наслдок д двох попереднх факторв пересчний моральний патротичний рвень мського елементу значно нижчий, нж на сел. Та, не зважаючи на це, чи якраз через це саме треба з найбльшою наполегливстю над ним працювати, не зважаючи на жодн труднощ жертви. Особлив якост висок квалфкац приднаного мського революцйного елементу та його важлива роля в цлому розвитку революцйно боротьби, а зокрема в виршнй стад, варта поважних трудв жертв. ¶де про розгорнення в мст деологчно- полтично пропаAан-дивно роботи, про ведення революцйних акцй та про органзацйно-кадрову працю

1. Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи

2. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

3. Особливості українського комп`ютерного жаргону

4. Аудит в комп’ютерному середовищі

5. Автоматизоване проектування комп’ютерних систем

6. Будова та принципи комп’ютерних мереж
7. Комп’ютерна графіка
8. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

9. Комп’ютерні віруси. Класифікація

10. Комп’ютерні мережі та їх призначення

11. Комп’ютерні тренажерні системи

12. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

13. Основи комп’ютерної графіки

14. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

15. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

16. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек

17. Канал послідовної передачі даних

18. Пакетний фільтр. Ефективний захист комп’ютерних мереж

19. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

20. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

21. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

22. Планування малого бізнесу з використанням методу послідовного опису дій
23. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій
24. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

25. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

26. Програма контролю наявності зв’язку комп’ютера з пристроєм через паралельний порт протягом 15 секунд

27. Фізичні основи роботи комп’ютера

28. Великобритания после ВОВ

29. Перспективы развития петербургского порта

30. Итоги работы портов: Одесса, Ильичёвск, Николаев, Мариуполь и Херсон за 2003 год

31. Восстановление народного хозяйства в 1945 – 1964гг. после Великой Отечественной войны

32. Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

33. The US Economy after September 11th. Decline or Rapid Growth? (Экономика США после 11-ого сентября. Снижение или Быстрый Рост?)

34. Графика русского языка до и после Кирилла

35. Оборона Порт-Артура

36. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

37. Последовательные порты ПЭВМ. Интерфейс 232С

38. USB-порт. Flash-Память
39. Лингвометодические основы изучения написания буквы ерь после шипящих в окончаниях существительных с учетом вариантов орфограмм
40. Десятилетие после смерти Сталина

41. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

42. Шагающие роботы

43. Зарождение современных компьютерных роботов

44. Системы адаптивного управления роботами

45. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

46. Массаж и самомассаж – средство восстановления организма после физической нагрузки

47. Российская банковская система после Октябрьской революции 1917г. (Доклад)

48. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики

49. Возвышение Элама. Вавилония после падения касситской династии

50. Иерусалим после принятия резолюции ООН о разделе Палестины и во время войны за независимость

51. Ангола после независимости

52. Партия эсеров после Февральской революции

53. Германский нажим на Польшу после Мюнхена

54. Япония после 2-й мировой войны
55. Основные направления внутренней и внешней политики России после 1991 года
56. Чеченцы после Кавказской войны

57. Оборона Порт-Артура

58. Реформы после 1990г

59. Древнеримский порт Косса

60. Византия после смерти Феодосия II. Халкидонский собор

61. Германский нажим на Польшу после Мюнхена

62. Позиция Великобритании по вопросу о мирном урегулировании с Японией после II мировой войны

63. Династия Романовых после Петра I

64. Византия после смерти Юстиниана I

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Поздняя готика во Франции после Столетней войны

66. Виктор Астафьев после "деревенской" прозы

67. Иван Васильевич на балу и после бала (по рассказу «После бала»)

68. Повесть «После сказки»

69. Русская литература после Великой социалистической революции

70. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан
71. Применение препарата "Дюфастон" в период после переноса эмбрионов в программе экстракорпорального оплодотворения
72. Профилактика после случайных половых связей

73. Литература - Акушерство (перитонит и сепсис после кесарева сечения)

74. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов

75. Коммерческие операции в портах. Разработка тарифов на перевозку грузов

76. Наука после Сталина: реформа Академии 1954–1961 гг.

77. Роль военной силы в мировой политике после краха коммуни-стической системы в Европе

78. Подготовка судна к безопасному плаванию и промыслу (по маршруту перехода порт Керчь – промрайон ЮВА)

79. Школьное дело после Екатерины II

80. Из истории России. До и после Декрета о земле. Межевание городских земель.

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

81. Рассказ Л.Н.Толстого "После бала"

82. Состояния стресса, наступающие после аварий самолета

83. Психические расстройства во время и после чрезвычайных ситуаций

84. Как жить после психической травмы: как примириться с призраками прошлого

85. Pr-технология работы страховой компании с клиентом после наступления страхового события

86. Судьбы Русской церкви в годы войны: до и после встречи с генералиссимусом Сталиным
87. Почему мужчины часто выглядят отрешенными после секса
88. Диалектика после Гегеля

89. Расчет причала и акватории порта

90. Техническое зрение роботов

91. Классификация, характеристика и устройство портов

92. Отчет по учебно-ознакомительной практике в Одесском порту

93. Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения

94. Восстановление спортсменов после менискэктомии средствами физической культуры специальной направленности

95. Контрольная после физкультуры

96. Наши дети будут бессмертными, но, возможно, станут наполовину роботами

Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

98. Развитие философских идей после Декарта в сравнении с современным положением в квантовой теории

99. Деградационно-восстановительная динамика лесных фитоценозов после нефтяного загрязнения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.