Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Гражданское право Гражданское право

Правові відносини

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ П Р А В О В І В І Д Н О С И Н И: поняття, склад, елементи, види. (курсова робота) Студента ІI курсу очної форми навчання Сатоніна В.І. Ч Е Р Н І В Ц І - 1999 ПЛАН ВСТУП. І. Правові відносини: а) загальна характеристика правових відносин; б) ознаки. ІІ. Складові елементи правових відносин: а) суб’єкти правових відносин, юридичні властивості суб’єктів, види суб’єктів; б) об’єкти правових відносин, види об’єктів; в) суб’кти права і юридичні обов’язки. ІІІ. Види. ВИСНОВОК Список літератури. І. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: а) загальна характеристика правових відносин. В суспільстві існує багато різних відносин: економічні, моральні, політичні, юридичні, культурні, духовні та інші. Отже суспільство є сукупністю відносин наслідок взаємодії людей. При цьому всі види і форми відносин, виникаючих в суспільстві, являються суспільним або соціальними. Право являється офиційним державним регулятором суспільних відносин. В цьому його головне завдання. Регулюючи ті або інші відносини. вогно тим самим надає їм правову форму, в наслідок чого ці відносини набувають повне значенння і особливий вид - стають правовими, одягаються в правову оболонку. Саме за допомогою такої нормативної дії державна влада переносить визначені відносини під свій юридичний захист, надаючи їм стабільність, упорядкованість, стійкість напрямок. Хз учасники наділяються правосуб’єктністю, юридичними правами і обов’язками. Ці відносини стають підконтрольними і управляючими. Заборонити одні дії, дозволяють другі, заохочуючи інші, встановлюючи відповідальність за порушення своїх принципів, право аким шляхом вказує необхідні суспільні корисні варіанти поведінки суб’єктів, сужаючи чи розширяючи сферу їх суспільних бажань і цілей. Любі відносини набувають характерних правових відносин лише в тому випадку, якщо вони виникають на основі і у відповідності з нормативними правами і не протерічять волі держави. Отже правові відносини можна визначити, як суспільні відносини, врегульовані правом. При цьому регулюючі відносини не втрачають свого фактичного змісту, а лише змінюються, набуваючи нові додаткові якості. Держава не може при допомозі правових засобів свавільно змінювати початковий характер тих або інших відносин, а також творити нові. Державашляхом видачі законів може лише усокрити розвиток відомих відносин. Право - не творець, а лише регулятор суспільних відносин. «Право само по собі нічого не творить, а лише санкціонує суспільні відносини. Законодавство лише фіксує, виражає економічні споживання». Правові відносини в юридичній науці виділяються ще в якості однієї з найважливіших категорій. Вони служать юридичним формам взаємодії учасників різнобічних суспільних відносин. Одночасно правові відносини є необхідною умовою і неопосередкованим завданням ціленаправлення правової дії на суспільні відносини. Вони надають найбільш значний, стійкий мта стабільний, незалежний від випадковостей суспільний зв’зок. По мірі закінчення правових відносин в процесі правового регулювання суспільних відносин виникають необхідні умови для досягнення вищих цілей соціального розвитку особистості, найбільш повного задоволення її матеріальних та духовних потреб в нерозривному зв’язку з конкретними інтересами суспільства.

Ще правові відносини можна визначити як врегульовані нормативно-правові суспільні відносини, учасники яких являються носіями суб’єктів права і юридичних обов’язків, які гарантуються державою. б) ознаки Найбільш характерні ознаки правових відносин як особливого вида суспільних відносин містяться в слідуючому: Вони виникають, зникають або змінюються тільки на основі правових норм, які неопосередквано породжують правові відносини і реалізуються через них. Між цими явищами існує причино-наслідковий зв’язок. Нема норми - нема і правових відносин. Вони представляють собою деяке єдинстов, цілісність. В них ще встановлюються спроби забезпечення і охорони правових відносин порушення. Зв’язок правових відносин з правовими нормами, які знаходяться на законодавчих актах держави виражаються в тому, що дані відносини в цілому і їх структура являється необхідною частиною в суспільній системі правового регулювання суспільних відносин. Саме в правових відносинах викладається ціль правових норм. Суб’єкти правових відносин взаємно пов’язані між собою юридичними правами та обовєязками, які в правовій науці прийнято називати суб’єктивними, цей зв’язок і є правовідношення, в рамках якого права однієї сторони відповідає обов’язок іншої, і навпаки. Їх можна назвати зустрічними. Учасники правових відносин виступають по відношенню один до іншого, як управомочені і правозобов’язані особи. Правовідносини - це завжди двох сторонній зв’язок. Тому, що сама норма права носить представницько-зобов’язуючий характер, вона завжди когось на щось управомочує і когось на щось зобов’язує. Крім того, в більшості правових відносин кожен з учасників одночасно має право і несе обов’язок. 3. Правовідносини - це завжди двох сторонній зв’язок. Тому, що сама норма права носить представницько-зобов’язуючий характер, вона завжди когось на щось управомочує і когось на щось зобов’язує. Крім того, в більшості правових відносин кожен з учасників одночасно має право і несе обов’язок. Правовідносини - це завжди двох сторонній зв’язок. Тому, що сама норма права носить представницько-зобов’язуючий характер, вона завжди когось на щось управомочує і когось на щось зобов’язує. Крім того, в більшості правових відносин кожен з учасників одночасно має право і несе обов’язок. Правовідносини - це завжди двох сторонній зв’язок. Тому, що сама норма права носить представницько-зобов’язуючий характер, вона завжди когось на щось управомочує і когось на щось зобов’язує. Крім того, в більшості правових відносин кожен з учасників одночасно має право і несе обов’язок. Правовідносини - це завжди двох сторонній зв’язок. Тому, що сама норма права носить представницько-зобов’язуючий характер, вона завжди когось на щось управомочує і когось на щось зобов’язує. Крім того, в більшості правових відносин кожен з учасників одночасно має право і несе обов’язок. 3.Правові відносини мають вольовий характер. По-перше тому, що через норми права в них відображається державна воля.

По-друге, в силу того, що навіть при наявності юридичної норми правові відносини не можуть автоматично з’явитися, а потім функціонувати волі його учасників, в крайньому випадку, одного з них. Необхідний вольовий акт, який дає початок явищу. 4.Правовідносини, як правило, на базі якого вони виникають, охороняються державою. Інші відносини такого захисту не мають. Хоча, далеко не у всіх правових відносинах держава зацікавлена і здавалося, не повинна їх захищати, але інтерес держави стоїть в тому, щоб ці соціальні явища правильно рішалися, винні несли покараня,тому вона вона держе в полі свого бачення, забезпечуючи увагу виникаючих по цьому поводу юридичних форм і процедур, право громадян. Охорона злочинності і правопорядку визначає і охорону правових відносин і робить правовий порядок як наслідок законності. 5. Правові відносини явяються особою різновидністю суспільних відносин. Це означає, що вони являють собою різнобічні зв’язки, які виникають між людьми і організаційними формами взаємодії соціальних груп, класів в процесі їх економічного, соціального, політичного, духовного життя і діяльності. Їх основу складає закономірність розвитку суспільства. «.Правові відносини так само як і форми держави не можуть бути ні з самих себе, ні з так званого суспільного розвитку людського духа. навпаки вони кореняться в матеріальних життєвих відносинах» В деяких випадах важливе значення має і примусова сила державного апарату. Правові відносини тримають в собі можливість застосування державного примусу в цілях реального забезпечення суб’єктивних прав і виконує юридичні обов’язки. Крім того держава може першкоджати виникненню різних негативних з точки зору приписів соціального розвитку життєвих зв’зків або відносин. Воно формулює відповідні правові заперечення, намагаючись з їх допомогою зруйнувати подібні відносини, встановити конкретну міру відповідальності осбі за участь в цих відносинах. Правові відносини як форма існувуання права займає важливе місце в правовому регулюванні суспільних відносин. Подібно тому, як не можливо в практичній діяльності вважати думку об’єктів самим об’єктом, неможливо і юридичні формули поведінки суб’єктів права, вирощених на мові законодавчих актів, вважати дійсним правом. Цінність і значення правових відносин, як форми права заключається в їх реальності. Саме з правовими відносинами пов’язана дійсність права. Відповідної реальної поведінки людей-суб’єктів права - в процесі реалізації ними своїх юридичних прав і обов’язків юридичному змісту законів являється окремим завданням правового врегулювання. Тільки реальні правові відносини можуть розглядатися в якості крітерія істини при оцінці відповідальностф юридичних законів об’єктивним закономірностям життя суспільства і відповідальності сформульованих законодавцем правових норм і втілених в дійсність. Правові відносини являються правовою діяльністю практики, практичної діяльності наділених розумом і волею людей, соціальних груп, класів і т.п. По реалізації ними своїх індивідуальних і суспільних цілейі задач.

Податкова систама буде сперта на засад единого, рвномрного поступового й безпосереднього податку при залишенн обмежено клькости посореднх податкв. Держава дбатиме про розвиток банквництва в усх галузях господарського життя. Емесйний банк буде установою найбльш незалежною вд сутополтичних чинникв та пдлягатиме контрол з боку виконавчо влади та громадянства. Справа регуляц державних боргв, що припадуть на укранску державу, як частина боргв окупацйних держав, буде упорядкована за засадами справедливости й в рамках господорсько спроможности. 6.PСоцяльна полтика. Регулювання взамовдносин помж суспльними групами, зокрима право остаточного арбтражу в справах суспльних конфлктв, буде належати держав, яка дбатиме про спвпрацю виробничих верств Укранско Нац. Члени всх суспльних груп будуть мати право коалц, на основ якого вони будуть обднуватись у професйн огранзац з правом синдикалзування за територяльним принципом  за галузями виробництва та матимуть сво представництво в огранах державно влади

1. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

2. Кредитні правовідносини

3. Обєкти екологічних правовідносин

4. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

5. Правовідносини батьків та дітей

6. Сімейні правовідносини
7. Цивільні правовідносини
8. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

9. Правові відносини між батьками та дітьми

10. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

11. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

12. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

13. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

15. Административное право

16. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

17. Административное право (шпаргалка)

18. Государственное и административное право (Контрольная)

19. Проблемы избирательного права современной России

20. Административное право

21. Предмет, метод, источники Административного права

22. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
23. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права
24. Административно-процессуальное право РФ

25. Природа и система административного права

26. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

27. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

28. Банковское право

29. Учебник по банковскому праву

30. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

31. Авторское право

32. Субъекты гражданского права

Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки

33. Защита авторских прав

34. Авторское право

35. Брачно-семейное право мусульман

36. Вещно-правовые способы защиты права собственности

37. Гражданское и семейное право

38. Гражданское право
39. Гражданское право (Контрольная)
40. Гражданское право (Шпаргалка)

41. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

42. Гражданское право РФ (шпаргалка)

43. Договорное право

44. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

45. Гражданское право

46. Засоби захисту права власностi

47. Значение срока в Гражданском праве

48. Наследственное право: завещание

Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

49. Объекты Гражданского права

50. Ответственность в гражданском праве

51. Понятие гражданского права как отрасли права

52. Права ребенка

53. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

54. Право собственности на природные ресурсы
55. Право: сделки
56. Предмет и метод гражданского права

57. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

58. Способы защиты гражданских прав

59. Ценные бумаги как объект гражданского права

60. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

61. Шпаргалка по гражданскому праву

62. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

63. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

64. Представительство по гражданскому праву

Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики

65. Осуществление гражданских прав

66. Шпаргалки по гражданскому праву

67. Шпора по гражданскому праву

68. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

69. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

70. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)
71. Граждане как субъекты гражданского права
72. Субъекты патентного права

73. Развитие наследственного права в России

74. Шпаргалки по гражданскому праву

75. Имущественные права и обязанности супругов

76. Вещные права на землю

77. Гражданское право РФ

78. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

79. Защита авторских прав в интернете

80. Актуальные проблемы гражданского права

Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел

81. Толкование норм гражданского права

82. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

83. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

84. Защита прав потребителей при продаже товаров

85. Ответственность в российском гражданском праве

86. Принципы гражданского процессуального права
87. Предмет гражданско-процессуального права
88. Контрольная по жилищному праву

89. Жилищное Право РФ (Шпаргалка)

90. Аграрное право (Контрольная)

91. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

92. Право собственности на землю

93. Земельное право (шпаргалка)

94. Шпаргалка по земельному праву (2005г.)

95. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

96. Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Государство и право Древнего Рима

98. История государства и права зарубежных стран

99. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.