Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Вплив маркетингу на комерційну діяльність

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

УКООПСПІЛКА Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж Курсова робота з дисципліни „Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг” НА ТЕМУ: ”Вплив маркетинга на комерційну діяльність торговельного підприємства” на матеріалах роботи ТОВ універмаг „Добробут” Виконав студент III-го курсу групи ТК-31 Мощенко Юрій Васильович Керівник – викладач Т.О. Дем’яненко Черкаси-2008 План Вступ - 4 1 Основна частина - 7 1.1 Вплив зовнішнього середовища маркетингу на формування комерційної діяльності суб’єкта ринку - 8 1.2 Конкурентноспроможність торговельних підприємств - 10 1.3 Шляхи маркетингових досліджень та прогнозування розвитку підприємства на ринку - 16 1.4 Стратегія маркетингової діяльності торговельних підприємств - 20 1.5 Коротка характеристика організаційноправової діяльності ТОВ універмагу „Добробут” - 23 1.6 Вплив маркетингу на комерційну діяльність ТОВ універмагу „Добробут” - 27 2 Висновки та пропозиції - 35 Література - 37 3 Додатки. - 39 Вступ Сьогодні торгівля є однією з основних галузей України. Зважаючи на це, темою для своєї курсової роботи я обрав: „Вплив маркетингу на комерційну діяльність торговельного підприємства”. Адже, на мою думку, торговельне підприємство не має шансів вийти на великий ринок споживачів та отримувати стабільний прибуток без успішної маркетингової програми та маркетингових досліджень. Основними питаннями, які б я хотів розглянути в своїй курсовій роботі є: Вплив зовнішнього середовища маркетингу на формування комерційної діяльності суб’єкта ринку. Конкурентоспроможність торговельних підприємств Маркетингові дослідження та прогнозування розвитку підприємства Стратегії маркетингової діяльності торговельних підприємств, їх характеристика Ці фактори мають дуже великий вплив на торговельне підприємство, і без роботи з ними жодне підприємство не зможе вийти на нормальний конкурентноспроможний рівень. В наш час більшість великих підприємств, що планують вийти на ринок споживача, виділяють великі суми коштів на товари та персонал, і, нажаль, заощаджують на маркетингових кампаніях, – які саме і є вирішальним процесом, що визначає спроможність фірми стабільно працювати, і мати великий конкурентноспроможній статус. Це пояснюється тим, що українські виробники більше покладаються на власні сили та все ще недостатньо орієнтовані на споживача. Позначається роками сформована психологія дефіцитного ринку, коли який би товар не виробили - усе куплять. Реальна ж картина прямо протилежна - товарів достатньо. Конкуренція зростає, ефективність просування знижується, а могутні зарубіжні виробники добре володіють всіма засобами і методами для завоювання симпатій споживача. Все це практично не залишає шансів на успіх тим, хто вкладає чималі засоби в розробку і виробництво нових товарів без серйозної маркетингової підтримки. На даний момент часу Україна ввійшла в С.О.Т. , на мою думку, це є великою перевагою для приватних підприємців, та вже існуючих великих державних підприємств. Перевагою є – відкриті шляхи для продажу товарів іноземним підприємствам, та закупки товарів від інших країн С.О

.Т. Недоліками є – зниження цін на товари, та велика сума податку для приватних підприємців. Основна частина 1.1 Вплив зовнішнього середовища маркетингу на формування комерційної діяльності суб’єкта ринку До широкого застосування маркетингу, досягнення основної мети ринкової діяльності - одержання максимального прибутку - забезпечувалося різними шляхами. Основними з них були: · екстенсивний розвиток виробництва, простого збільшення обсягу виробленої продукції (концепція удосконалювання виробництва); · поліпшення якісних характеристик виробленої продукції (концепція удосконалювання товару); · &quo ;проштовхування&quo ;, нав'язування товару покупцю (концепція інтенсифікації комерційних зусиль). Маркетинг же основний упор у всій ринковій діяльності переносить на ефективне задоволення потреб. Одним з основних елементів комплексу маркетингу є так називана система маркетингових комунікацій. Систему маркетингових комунікацій у загальному виді можна визначити, як єдиний комплекс, що поєднує учасників, канали іприйоми комунікацій. Необхідно при цьому підкреслити, що рольсистеми маркетингових комунікацій постійно зростає. Очевидно, що вумовах насичення ринку найрізноманітнішою продукцією вже малопросто створити відмінний товар. Наприклад, у середньому супермаркеті товарна номенклатура включає більш двадцяти тисяч асортиментних позицій. Практично всі товари мають високу якість, тому продавцю вже недостатньо визначити на товар прийнятну ціну, забезпечити його приступність і додаткові зручності покупцю. Успіху можна домогтися лише в тих випадках, коли продавець налагодить взаємозв'язок, взаєморозуміння з ним, створить атмосферу відкритості і взаємовигідного співробітництва. Він повинен сформувати враження безупинної турботи про нестатки споживачів і своїх партнерів. Маркетингові комунікації спрямовані на конкретних людей і на різні фірми, що своєю діяльністю впливають на просування товару до споживача. Будучи одним з найважливіших елементів комплексу маркетингу, система маркетингових комунікацій в остаточному підсумку сприяє досягненню загальних маркетингових цілей фірми. Підлеглими стосовно них виступають наступні цілі: · мотивація споживача; · генерування, формування й актуалізація потреб покупця; · підтримка доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією і громадськістю, партнерами по маркетинговій кампанії · формування сприятливого образа (іміджу) організації; · інформування громадськості про діяльність організації; · залучення уваги бажаних аудиторій до діяльності організації; · надання інформації про товари, вироблених фірмою; · формування в покупця прихильності до марки фірми; · умовляння; · формування в покупця переваги до марки і переконаності в необхідності зробити покупку; · стимулювання акта покупки; · нагадування про фірму, її товарах і тощо. У свою чергу, вибір цілей маркетингових комунікацій багато в чому визначає засоби, використовувані для їхнього досягнення. Основними засобами маркетингових комунікацій є реклама, комерційна пропаганда, стимулювання збуту, особистий продаж. 1.2 Конкурентоспроможність торговельних підприємств Одна з найважливіших задач розвитку підприємства і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забезпечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення конкурентоспроможності продукції на ринку.

Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за місце на ринку) поміж фірмами-виробниками та торговими організаціями змушує шукати їх нові засоби впливу на рішення покупців. Одним з таких шляхів є створення товарів покращенного рівня якості. Передовий закордонний досвід свідчить, що якість, безперечно, є найбільш вагомою складовою конкурентоспроможності, але разом з тим, можливості реалізації продукції, крім якості, визначаються значним числом параметрів і умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і на підприємство, фірму і навіть країну. Протягом багатьох десятків років у нашій країні, в умовах високої монополізації виробників та торгових представників, регулятором виробництва продукції був не реальний попит, а - виробництво й адміністративно-командний механізм розподілу, що регулювали споживання, формували потреби і випуск показників. У цих умовах проблема конкурентноздатності підприємства і продукції, у виробників практично не вставала, а якщо і виникала, то зважувалася лише у відношенні тієї продукції, що підлягала реалізації на зовнішньому рику. З розвитком ринкового механізму ця проблема в нашій країні, природно, різко загострилася, і її вирішення жадало від усіх суб'єктів ринку активного пошуку шляхів і методів підвищення конкурентноздатності вироблених і споживаних товарів. У зв'язку з цим у сучасній економіці головним напрямком фінансово-економічної і виробничо-збутової стратегії кожного торгового підприємства стає підвищення конкурентноздатності для закріплення його позицій на ринку з метою одержання максимального прибутку. Поняття конкурентоспроможності інтерпретується і аналізується в залежності від економічного об`єкту який розглядається. Безумовно, критерії, характеристики і фактори динаміки конкурентоспроможності на рівні товару, фірми, корпорації, галузі, національного господарства, або нації мають свою специфіку. Аналіз конкурентоспроможності може бути проведений для кожного з рівнів, в залежності від цілей дослідження. Конкурентоспроможність (взагалі), - як соціально-економічна категорія - це спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та соціальних переваг. З цього визначення виходить важливий практичний висновок про те, що конкурувати (досягати найвищих економічних та соціальних переваг) можливо: а) самому з собою (у часі: результати досягнуті в попередній період діяльності та результативність за аналогічний останній період суттєво відрізняються); б) один з одним (суперництво за досягнення будь-чого); в) колективу з колективом; г) продукції даного виду з аналогічною продукцією і таке інше. Зрозуміло, що конкурентоспроможність виступає не сама по собі, не як самоціль, а як засіб для створення визначеного товару (продукції), послуг різного виду. У цілому конкурентноздатність торгового підприємства - це відносна характеристика, що виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм за ступенем задоволення своїми товарами потреби людей і за ефективностю виробничої діяльності. Конкурентноздатність торговельного підприємства характеризує можливості і динаміку його пристосування до умов ринкової конкуренції.

Був членом укранського товариства студентв полтехнки «Основа» та членом управи Кружка студентв-рльникв. Деякий час працював у бюр товариства Сльський Господар, що займався пднесенням аAрикультури на Захднх Укранських Землях. В длянц культурно-освтньо прац з рамени товариства «Просвта» я вдбував у недл  свята поздки в довколишн села Льввщини з доповдями та на допомогу в органзуванн нших мпрез. У длянц молодечих  спортово-руханкових органзацй я був активним передусм у Пласт, як член 2-го куреня старших пластунв «Загн Червона Калина», в Укранському Студентському Спортовому Клюб (УССК), а деякий час теж у товариствах «Сокл-Батько»  «Луг» у Львов. До мох спортових зайнять належали бги, плавання, лещетарство, кошиквка  передусм мандрвництво. У вльний час я залюбки грав у шахи, крм того спвав у хор та грав на гтар  мандолн. Не курив  не пив алькоголю. Найбльше часу й енерг я вкладав у свому студентському перод в революцйну, нацонально-визвольну дяльнсть

1. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

2. Маркетингова діяльність комерційного банку

3. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

4. Комерційна діяльність

5. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

6. Товарна політика і комерційна діяльність
7. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
8. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

9. Інвестиційна діяльність страхових компаній

10. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

11. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

12. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

13. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

14. Діяльність уряду України в галузі екології

15. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

16. Суспільно-політична діяльність Костомарова

Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные

17. Діяльність страхової компанії "Оранта"

18. Інвестиційна діяльність страхових компаній

19. Життєдіяльність організму

20. Аудиторська діяльність

21. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

22. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
23. Правотлумачна діяльність
24. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

25. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

26. Діяльність Євгена Коновальця

27. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

28. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

29. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

30. Політична діяльність Лазара Кагановича

31. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

32. Акторська діяльність І. Тобілевича

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

33. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

34. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

35. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

36. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

37. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

38. Діяльність транснаціональних компаній в Україні
39. Діяльність ФАТФ
40. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

41. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

42. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

43. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

44. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

45. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

46. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

47. Операційна діяльність підприємства

48. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

50. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

51. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

52. Діяльність дошкільника

53. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

54. Політична діяльність і політичні відносини
55. Професійна діяльність шкільних психологів
56. Теорія й практична діяльність психолога

57. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

58. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

59. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

60. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

61. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

62. Діяльність державної податкової інспекції

63. Діяльність фінансових фондів

64. Інвестиційна діяльність підприємства

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья

65. Фінанси і фінансова діяльність

66. Фінансова діяльність підприємства

67. Фінансова діяльність та політика держави

68. Екологія і практична діяльність людини

69. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

70. Інноваційна діяльність
71. Інфляція та інвестиційна діяльність
72. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

73. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

74. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

75. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

76. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

77. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

78. Конкурентноздатність. Виняткове дилерство. Контролююча функція маркетингу

79. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

80. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука

81. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

82. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

83. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

84. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

85. Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу

86. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію
87. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
88. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

89. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

90. Вплив добрив на врожайність

91. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

92. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

93. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

94. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

95. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

96. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

97. Социальный маркетинг

98. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

99. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.