Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Менеждмент у країнах Західної Європи

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Загальна характеристика країн Північної ЄвропиШироко відомими є поняття “ шведська модель ”, “ шведська модель соціалізму ”,“ шведський соціалізм ”, які пов’язують із досягненням високого рівня і якості життя у Швеції. Проте, як свідчать результати соціально-економічного розвитку й реалії життя, риси “ шведської моделі ” притаманні також іншим країнам Північної Європи. Існують кілька причин популярності успіхів Швеції. По-перше, Швеція є наймогутнішою державою серед країн Північної Європи за економічним потенціалом, майже третина населення Північної Європи мешкає саме у Швеції. По-друге, шведська економічна наука має значні досягнення і великий авторитет у світі. Імовірно, країни Північної Європи мають багато спільних рис і чинників, які зумовлюють високий рівень і якість життя. Розглянемо загальні для всіх цих країн ознаки. Регіон країн Північної Європи складається з Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Ці країни завжди були тісно пов’язані між собою як географічно (усі вони є морськими державами і межують кордонами), так і історично: Ісландія до набуття незалежності у 1944 р. входила до складу Датського королівства: Норвегія до 1814 р. була частиною Данії, а до 1905 р. - в унії зі Швецією; Фінляндія до 1809 р. була у складі Шведського королівства і до 1917 р. - Російської імперії; Швеція до 1523 р. входила до складу Датського королівства; тільки Данія завжди була незалежною державою. Тривале співіснування надало державному устрою, рівню економічного розвитку, способу життя, цінностям, переконанням, ментальності народам цих країн багато спільних рис. Три з п’яти країн - Данія, Норвегія, Швеція - є конституційними монархіями, а Ісландія і Фінляндія - президентсько-парламентськими республіками, що надає соціально-економічним відносинам у країнах відтінку патерналізму, а саме, наймані працівники мають з боку держави значні соціальні гарантії. Усім цим країнам притаманний високий, з незначними розбіжностями, рівень соціально-економічного розвитку: ВНП на душу населення коливається у межах від 24700 $ (Швеція) до 30800 (Норвегія). Економіки країн характеризуються високим рівнем конкурентоспроможності. Так, за матеріалами Давоського форуму Фінляндія посідає перше місце, Швеція - третє, Данія - четверте (Україна - 84-те), а за рейтингом Міжнародного інституту розвитку менеджменту (Лозанна) Ісландія зайняла четверте місце, Фінляндія - шосте, Данія - сьоме. Це, з одного боку, свідчить про високу ефективність менеджменту, а з іншого про сприятливі умови його розвитку. Країнам Північної Європи притаманний високий рівень розвитку бізнес-середовища. Так, за рейтингом щорічної доповіді Світового банку Норвегія й Данія ввійшли в першу десятку, а у Данії оформлення нового бізнесу відбувається безкоштовно. Така політика держави активізує і стимулює бізнес-менеджмент. Важливими рисами північноєвропейських країн, що впливають на формування загального менеджменту, є мононаціональний склад населення (від 90% у Швеції до 98% у Норвегії), його абсолютна грамотність і домінування лютеранства (від 86% у Швеції до 93% в Ісландії).

А в Данії й Норвегії лютеранство є навіть державною релігією. Наведені вище чинники стали передумовою створення у країнах Північної Європи особливої соціально-етичної атмосфери й ментальності населення. Основним їх змістом є турбота з боку суспільства й держави по всіх її членів, високий рівень легітимності, моральність глобальної мети бізнес-менеджменту, глибока повага до людини будь-якої праці й до чужої власності, відсутність приниження гідності людини, традиційна протестантська підприємливість. Цінностями суспільства, а тому й бізнесу, стали біблійні заповіді, які проповідує християнство лютеранського напряму. Отже, соціально-економічному стану північноєвропейських країн притаманні такі риси: рівноправне існування всіх форм власності, а також поєднання приватної форми власності на засоби виробництва із широкою соціалізацією сфер споживання й розподілу матеріальних і духовних благ; ефективна державна система зайнятості та соціальних гарантій населення; розвинені соціально-трудові відносини, що ґрунтуються на системі “трипартизму” і дотриманні принципу консенсусу; високий рівень розвитку суспільно-політичної та виробничої демократії; гуманізація суспільства як глибоке розуміння і результат реалізації права людини на особисту й соціальну свободу. На таких принципових положеннях ґрунтується менеджмент у підприємствах Північної Європи. Найважливішою рисою, що об’єднує ці країни, є ідея рівності всіх членів суспільства з домінуючими цілями повної зайнятості й вирівнювання реальних доходів, тобто рівня споживання.Соціальне партнерство як чинник менеджментуСоціальне партнерство порівняно з іншими країнами є найбільш розвиненим саме у Північній Європі. Воно виникло як закономірний результат розвитку і вдосконалення суспільства, його складових, як результат багаторічної практики і пошуку ефективних форм регулювання соціально-трудових відносин, що є одним із факторів формування сучасного ефективного менеджменту. Соціальне партнерство - це ідеологія сучасного цивілізованого суспільства, воно можливе лише у суспільстві певного рівня економічного, соціального і правового розвитку. Водночас “трипартизм&quo ; є необхідною основою та інструментом побудови й розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки. Отже, соціальне партнерство - це сучасний тип суспільних відносин, за якими встановлюється певний баланс реалізації основних інтересів головних соціальних груп суспільства, тобто забезпечується компроміс. Воно виражає суспільну необхідність соціального миру як основної умови соціально-політичної стабільності та економічного прогресу. З одного боку, соціальне партнерство реалізується шляхом досягнення консенсусу - максимально можливого зближення поглядів різних сторін і формулювання підходів до вирішення перспективних проблем, що відбувається на основі дії закону консенсусу, сутність якого полягає у визнанні чужих інтересів як умови здійснення власних. З іншого, воно ґрунтується на соціальній справедливості, створення якої можливе тільки за дотримання таких основних принципів соціальної справедливості: принцип однакових можливостей і особистої свободи; право власності із забезпеченням її недоторканості; кожна людина має перед суспільством обов’язки (соціальну відповідальність); домінуючим способом реалізації відповідальності є сплата податків; якщо громадянин не має власності, соціальна відповідальність визначається віком, станом здоров’я і статтю; громадянин, який володіє значною власністю, має додаткову соціальну відповідальність; громадянин є повноправним, якщо він чесно й повністю виконує свої соціальні обов’язки; безмежна економічна свобода відповідно до законів; справедливими є тільки два способи отримання права власності: створення об’єкта і добровільна угода із законним власником; людина, яка виконує свої соціальні обов’язки, володіє продуктом власної праці, якщо не була використана чужа власність; використання чужої власності для виробництва можливе тільки шляхом оплати з урахуванням інтересів власника; найбільш справедливою мірою праці та споживання є договір рівноправних партнерів.

Реалізація наведених принципів у північноєвропейських країнах створила неординарні передумови функціонування менеджменту: з одного боку, його значна соціальна спрямованість, з іншого - можливість залучити до ефективної участі в управлінні великого прошарку найманих працівників.Особливості менеджменту в країнах регіонуУ північноєвропейських країнах комерційна компанія є соціальним суб’єктом, соціальною компанією. Це певна спільнота, головними цілями якої є довговічність і розвиток потенціалу, а прибуток - лише засіб для досягнення мети. Для цього використовують такі основні методи створення спільноти: визначення загальних цінностей організації; толерантне наймання працівників; розвиток здібностей; оцінка потенціалу; дотримання контракту; налагодження й підтримання добрих відносин з іншими суб’єктами; політика достойного залишення компанії (виходу на пенсію). Керівництво компанії створює умови, за яких люди добровільно зроблять все, на що вони здатні. Тобто компанія - це жив істота, а рішення, які вона приймає, є результатом навчання всіх. Для порівняння зазначимо, що у ринковій економіці є поширеним також інший тип комерційних компаній - так звана економічна компанія, що існує для отримання прибутку, в яких люди розглядаються як актив або ресурс, що створює прибуток. Змістом функціонування компанія є максимізація прибутку за мінімізації витрат і строків. У суспільстві північноєвропейських країн домінує сприйняття бізнесу і трудової діяльності як засобу забезпечення гідного життя, а не мети існування. Так, у шведській мові бізнес визначається словом “ ari gslive &quo ; -“їжа для життя&quo ;. Тому бізнес розглядається з позиції не життєвого циклу підприємства, а його перспективи, тривалого життя. Наприклад, у філософії компанії Royal Du ch/ Shell відображено такі принципові положення: чутливість до оточення (зовнішнього середовища організації) - своєчасна реакція на зміни факторів зовнішнього середовища, вплив на фактори, тобто управління змінами; згуртованість та ідентичність (здатність створювати спільність і власну індивідуальність) - створення і підтримання в організації єдності і різноманітності; терпимість і природна децентралізація - знання компанії про оточення, здатність будувати конструктивні відносини з іншими і всередині організації; консервативне фінансування (найважливіша корпоративна властивість) - здатність ефективно управляти власним зростанням і еволюцією, не ризикувати без причин. У країнах Північної Європи достатньо розвинутими є соціально-економічні науки, які перетворилися на реальну продуктивну силу суспільства. Так, у Швеції, видатні економісти беруть участь у розробленні та прийнятті багатьох рішень на макрорівні. Добре відома у світі й широко використовується у менеджменті інших країн фінська система управління за результатами. Значної уваги у північноєвропейських країнах приділяють системі освіти, перекваліфікації та підвищенню кваліфікації персоналу. За допомогою закладів системи держава здійснює підготовку й перепідготовку персоналу, що допомагає підприємцям наймати працівників необхідної кваліфікації, і має можливість аналізувати та прогнозувати стан ринку праці, а підприємство організує підвищення кваліфікації персоналу.

Найбльшого розквту запорзька держава сягнула в час гетьманування Богдана Хмельницького, який перетворив Сч на центр визвольного руху всього укранського народу. Здобувши ряд перемог  уклавши угоди з основними противниками кримським ханством, Польщею та Молдавю, вн утвердив снування укрансько запорзько держави. Однак його останнй договр з Москвою, ратифкований у березн 1654 р., став початком  руйнування та остаточного знищення козацтва. Навть пдписавши псля того ряд угод з кранами Захдно ґвропи (в тому числ Швецю), Хмельницький не змг зберегти незалежност Украни. Московська держава почала проводити свою полтику русифкац, заколотв проти укранських гетьманв (¶вана Виговського, Юря Хмельницького та н.), знищення козацтва. Спроба вдновити державнсть Украни була здйснена ¶ваном Мазепою, але псля поразки ця надя була втрачена. У перод, вдомий в стор пд назвою Руни, козаки з Лвобережно Украни, де почастшали арешти козацько старшини  винищення рядових козакв, вткали на Правобережну Украну та Слобожанщину, але  ц земл у 40-х роках 18 ст. за Блгородським договором перейшли до Рос

1. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

2. Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

3. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

4. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

5. Країни південно-східної Європи

6. Країни центральної та східної Європи у 1918-1939 рр.
7. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
8. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

9. Місцеві податки в розвинених країнах

10. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

11. Використання трудових ресурсів Західної України

12. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

13. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

14. Аудит у зарубіжних країнах

15. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

16. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья

17. Історія західноєвропейського феодалізму

18. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

19. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

20. Архітектура Західноєвропейського класицизму

21. Західноєвропейський Ренесанс

22. Західноєвропейська філософія Нового часу
23. Особливості справляння ПДВ в деяких зарубіжних країнах
24. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

25. Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття

26. Вирішення глобальних енергетичних проблем на прикладі країн Європи

27. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

28. Приморский край

29. Ставропольский край

30. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

31. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

32. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы

33. Создание Татарской АССР и правительственная политика Казанского края в 16в.

34. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

35. Анализ стихотворения А.А. Блока "О! Весна без конца и без краю!"

36. Развитие образования в Пермяцком крае в конце XIX – первой трети XX веков

37. Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

38. Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной
39. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края
40. Статистистический анализ туризма и отдыха в Краснодарском крае

41. Анторопово- одно из старейших сел Назаровского Района Красноярского края

42. Донецкий край в древности

43. Народное образование Сибирского края

44. Соціальне становище Запорізького краю

45. Из истории благотворительности и меценатства в Ярославском крае

46. Образ Ивана Грозного в народной поэзии Арзамасского края

47. "Дно жизни" трагический образ пьесы А.М.Горького "На дне"

48. Интерпретация стихотворения С. Есенина «Край любимый! Сердцу снятся».

Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны

49. Налоговая политика Ставропольского края

50. Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края

51. Private label: золотое дно?

52. Финансовая система Ставропольского края

53. Влияние промышленности и сельского хозяйства на окружающую среду Краснодарского края

54. Заповедники Хабаровского края
55. Особо охраняемые территории Приморского края
56. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

57. Танго на краю пропасти

58. Иностранные инвестиции в России и Краснодарском крае

59. Особливості перехідної економіки України

60. Роль иностранных инвестиций в экономике России и Приморского края: проблемы и перспективы развития

61. Характеристика экономический районов России. Приморский край

62. Охрана и условия труда в Красноярском крае

63. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Руководителям служб и функциональных подсистем РСЧС Ставропольского края по организации деятельности функциональных подсистем РСЧС (служб), министерств, ведомств и организаци

64. Редкие и исчезающие птицы Ставропольского края

Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки

65. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Руководителям служб и подсистем РСЧС Ставропольского края по организации и проведению учения в системе МЧС России

66. Красноярский край

67. Рубки и экспорт древесины в Китай - региональный фокус. Хабаровский и Приморский края

68. Миграция населения Ставропольского края

69. Родной край - Украина

70. Хабаровский край
71. Приморский край во второй половине Х1Х - начале ХХ в.
72. Краснодарский край

73. Красноярский край

74. Растения и животные Краснодарского края занесенные в красную книгу

75. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

76. Західнополіські назви деяких весняних лікарських рослин

77. Людська доля та любов до pідної землі в твоpчості Андpія Малишка

78. Автоматизация учета исполнения бюджета Краснодарского края

79. Социальные процессы в послевоенном советском обществе (1945-1953 гг.): на примере Краснодарского края

80. Статистистический анализ туризма и отдыха в Краснодарском крае

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

81. Аграрне право зарубіжних країн

82. Формирование и развитие международного сотрудничества субъектов РФ в 1991-2005 гг. (На материалах Краснодарского края)

83. Состояние малого предпринимательства в Российской Федерации г. Арсеньев, Приморский край

84. Профессиональные участники рынка ценных бумаг Пермского края

85. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

86. Банковская система Алтайского Края
87. Биологические особенности кабанов, обитающих в Амурской области и в Приморском крае
88. Байгольский лесокомбинат Алтайского края

89. Животноводство Алтайского края

90. История ветеринарии Курского края

91. Особенности разведения сои в условиях Приморского края

92. Підбір чергування культур в сівозмінах

93. Сельское хозяйство Пермского края

94. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

95. Обоснование перспективных направлений развития сельскохозяйственного предприятия (на примере ОАО "За мир и труд" Павловского района Краснодарского края)

96. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы

97. Учет расчетов сельхозпредприятия с бюджетом по НДФЛ (на примере ООО "ДВВ-АГРО" Кущевского района Краснодарского края)

98. Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до передачі

99. Социально-экономическая характеристика Краснодарского края


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.