Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки УкраїниКиївський Національний торговельно-економічний університетДипломна роботаНа тему: Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємстваНа матеріалах: ВАТ “Універсам-23”Студентки 6 курсу 4-ї групи ОФФ спеціальності 7.05010601 “Облік і аудит в сфері товарного обігу” заочної форми навчання Музиченко Любові АндріївниНауковий керівник: Бенько Микола Миколайович Київ 2001 АНОТАЦІЯ Робота містить 137 сторінок, 16 таблиць, 19 рисунків, 34 додатків, а також список використаних літературних джерел - 55 найменувань. Об’єктом дослідження є методика і організація бухгалтерського обліку по витратах згідно з П(с)БО на матеріалах ВАТ &quo ;Універсам 23&quo ;. У першому розділі &quo ;Система управління витратами комерційної діяльності підприємства&quo ; розглядається економічна сутність витрат обігу як об'єкту обліку, контролю та аналізу, групування витрат обігу, економіко-правовий аналіз У другому розділі ”Організаційно - економічна характеристика базового підприємства” розглядається організаційна та економічна характеристика базового підприємства. У третьому розділі &quo ;Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства&quo ; представлені різноманітні проектування систем первинного обліку витрат обігу, фінансовий обілік витрат, податковий облік витрат, управлінський (внутрішньо- господарський) облік витрат комерційної діяльності. У четвертому розділі &quo ;Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат обігу&quo ; подано аналіз основної концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат обігу, системи економічних показників, факторний аналіз витрат, оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності. У п’ятому розділі &quo ;Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами обігу&quo ; розглянута і систематизовані автоматизована склад і постановка задач, алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат, вихідні документи комерційної діяльності підприємства. Одержані результати можуть бути використані для розробки удосконалення обліку у ВАТ &quo ;Універсам 23&quo ; та інших споріднених підприємствах. ЗМІСТ Вступ 6 Розділ 1. Система управління витратами комерційної діяльності підприємства 9 1.1. Економічна сутність витрат як об’єкту обліку, контролю та аналізу 9 1.2. Групування витрат для проектування системи обліку, контролю та аналізу 14 1.3. Економіко – правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 21 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 38 Розділ 3. Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства 45 3.1. Проектування системи первинного обліку витрат 45 3.2. Фінансовий облік витрат комерційної діяльності 54 3.3. Податковий облік витрат комерційної діяльності 76 3.4. Управлінський (внутрішньогосподарський) облік витрат комерційної діяльності 82 Розділ 4. Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат 90 4.1

. Основні концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат 90 4.2. Система економічних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу 95 4.3. Факторний аналіз витрат комерційної діяльності 101 4.4. Оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності 105 Розділ 5. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами 112 5.1. Склад і постановка задач 112 5.2. Алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат комерційної діяльності 119 5.3. Вихідні документи та їх використання в управлінні витратами 123 Висновки і пропозиції 128 Список використаних джерел 133 Додатки ВСТУП Економіка України в даний час знаходиться в історично неминучому перехідному періоді, суттю якого є перетворення господарського механізму і формування ринкової системи господарства. Такий перехід є надзвичайно важливим, він торкається колосальних змін в економіці. Ринок повинен поступово перетворюватися в універсальний засіб впливу на господарське життя країни, а це означає перехід до стану в якому процес прийняття рішень повинен стати децентралізованим. Корінне перетворення в економіці, перебудова системи її управління і господарсього механізму, удосконалення виробничо –господарської діяльності підприємства є проблемами які зачіпають і торгівлю. В умовах ринкових перетворень, коли мають місце такі негативні явища як нестабільність, невизначеність макропроцесів, непередбачені зміни основних показників фінансово-господарської діяльності, тому досить актуальним є питання обліку, аналізу та поточного контролю витрат торгівельного підприємства. Для забезпечення фінансової стабільності, зменшення ймовірності настання ризику банкрутства необхідно ретельно аналізувати показники внутрішньогосподарської діяльності на рівні підприємства, враховувати можливий вплив різних факторів для встановлення оптимальних пропорційних співвідношень обсягів результативних показників діяльності. Одним з таких важливих показників результатів фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства є витрати. Вони дозволяють визначити ефективність та якість роботи трудового колективу. Оптимізація витрат забезпечує дотримання режиму економії, зростання продуктивності праці, скорочення непродуктивних витрат, що дозволяє підвищити рентабельність. Прибуток торговельного підприємства безпосередньо залежить від величини витрат. Зменшення їх шляхом ефективного управління без зниження обсягів реалізації, валових доходів, якості торговельного обслуговування, обумовлює можливість збільшення прибутку. У зв’язку з цим правильний облік витрат, своєчасний контроль за їх формування, оперативний аналіз мають важливе значення для ефективного управління витратами торговельного підприємства. Отже, метою даної дипломної роботи є дослідження методології та організації бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, аналізу і поточного контролю витрат на конкретному торговельному підприємстві; розробка шляхів удосконалення обліку та оптимізації витрат на основі проведеного аналізу. Таким чином, для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: визначити економічну сутність витрат у системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства; здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури; дати організаціно-економічну характеристику базового підприємства; зпроектувати систему бухгалтерського, управлінського та податкового обліку витрат та розробити напрямки щодо удосконалення обліку; розробити систему аналітичних показників, визначити інформаційну базу та основні методи економічного аналізу; привести методику загального та факторного аналізу витрат; викласти основні концепції методики поточного контролю витрат; визначити склад та інформаційне забезпечення задач в умовах автоматизації бухгалтерського обліку; викласти організацію обліку та аналізу в інформаційних бухгалтерських системах; визначити вихідні документи та їх використання в управлінні витратами; розробити пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу та поточного контролю витрат торговельного підприємства.

Розробка рекомендацій, направлених на удосконалення обліку, контролю та аналізу витрат підприємства на новій методологічній та організаційній аснові. Практичне значення дослідження буде полягати в наданій пропозиції щодо удосоналення інформазаційного забезпечення управління, розробці методики фінансового і управлінського обліку операцій по витратах. Дипломна робота виконується на матеріалах колективного торгівельного підприємства ВАТ “ Універсам-23 ”. 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Економічна сутність витрат як об’єкту обліку, контролю та аналізу Для здійснення своєї діяльності торговельне підприємство використовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси. Ресурси, що застосовуються в торговельно-технологічних процесах, споживаються і трасформуються у витрати. Згідно законодавчо-нормативних актів і системи бухобліку, що діяла до 1.01.2000 року за економічною сутністю поточні витрати торговельного підприємства являють собою сукупність затрат живої та уречливої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом – спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Під собівартістю операцій, пов'язаних з просуванням товарів, розуміють витрати з продажу товарів. Це витрати на перевезення, зберігання, фасування, доробку товарів, заробітна платня працівників, відрахування у державні позабюджетні фонди соціального призначення, амортизація основних фондів та нематеріальних активів. По економічному змісту не всі витрати торговельного підприємства входять до складу витрат. Так, платежі по кредитам банків у межах ставки, встановленої законодавством, враховуються у складі витрат, а витрати по кредитам понад ставки сплачуються з чистого прибутку підприємства. До витрат не включаються витрати, що перерозподіляються в середині суспільства (податки, штрафи, пеня, неустойки, збитки, від безнадійних боргів), витрати від стихійного лиха, витрати на господарське утримання дитячих і культурно-освітніх установ. Витрати пов’язані з просуванням товарів від виробника до споживача. До них відносяться витрати, пов’язані з придбанням, зберіганням, доробленням, реалізацією товарів та ін., а також витрати на утримання будівель та інвентаря, оренду основних засобів, сплату відсотків за користування кредитом, страхування майна (комерційного ризику), на торгову рекламу та ін. У відповідності до Типового положення про склад витрат та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності, економічна сутність витрат трактується так: до складу витрат включаються витрати підприємств торгівлі, що виникають у процесі руху товарів до споживача, а також витрати підприємств громадського харчування, пов'язані з випуском і реалізацією продукції власного виробництва. Ці витрати формуються на трьох етапах діяльності: витрати на придбання товарів для реалізації; витрати на організацію торговельної діяльності; витрати на реалізацію товарів. Необхідно розрізняти витрати підприємства, пов'язані з придбанням товарів, капітальні вкладення у розширене відтворення основних фондів і поточні витрати, пов'язані з організацією торговельного процесу.

Сложившееся положение может быть выправлено путем принятия федерального закона о страховом надзоре, устанавливающего юридический статус контрольного органа, структуру, функции, источники финансирования, закрепляющего основные положения осуществления всех стадий контроля, систему санкций и мер, применяемых к страховым организациям. Такие законы специального действия, или соответствующие разделы в других общих законах, приняты практически во всех странах ЕС. В Российской Федерации современная система надзора за страховой деятельностью опирается на Департамент страхового надзора за страховой деятельностью Министерства финансов РФ. Департамент, помимо лицензирования страховой деятельности и последующего контроля за деятельностью страховщиков, готовит предложения по изменению и дополнению страхового законодательства, а также законов и законодательных актов, оказывающих влияние на целостность страхового рынка и его дальнейшее развитие. При этом надзор лишен самостоятельности в принятии решений и а может лишь готовить такие решения для их последующего принятия Минфином

1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

2. Системний аналіз складних систем управління

3. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

4. Організація управління персоналом підприємства

5. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

6. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат
7. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки
8. Рішення в системі управління

9. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

10. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

11. Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

12. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

13. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

14. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

15. Стратегічне планування і управління на підприємстві

16. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

17. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

18. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

19. Аналіз та удосконалення оперативного управління

20. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

21. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

22. Організація управлінського обліку
23. Роль обліку в управлінні підприємством
24. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

25. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

26. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

27. Валютні ризики: методи аналізу і управління

28. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

29. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

30. ІС фінансового аналізу

31. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

32. Організація обліку грошових коштів

Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

33. Основи побудови обліку праці та її оплати

34. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

35. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

36. Діюча практика обліку операцій з векселями

37. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

38. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
39. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
40. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

41. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

42. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

43. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

44. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

45. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

46. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

47. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

48. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

50. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

51. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

52. Організація обліку в магазині "Світанок"

53. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

54. Організація обліку доходів
55. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
56. Організація обліку на підприємстві

57. Організація обліку орендних операцій

58. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

59. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

60. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

61. Основи організації бухгалтерського обліку

62. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

63. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

64. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

65. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

66. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

67. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

68. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

69. Форми бухгалтерського обліку

70. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку
71. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
72. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

73. Основні аспекти аналізу демократії

74. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

75. Автоматизована система обліку праці та зарплати

76. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

77. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

78. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

79. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

80. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

82. Організація обліку на торгівельному підприємстві

83. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

84. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

85. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

86. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"
87. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"
88. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

89. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

90. Удосконалення управління персоналом організації

91. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

92. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

93. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

94. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

95. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

96. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)

97. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами

98. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

99. Основи фінансового аналізу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.