Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Банки та їх функції

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ПЛАНВступ3 1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків5 2. Походження та розвиток комерційних банків9 3. Функції комерційних банків12 4. Операції комерційних банків15 Висновок34 Список використаної літератури36 Вступ В ринковій економіці банківська справа набуває надзвичайної ваги в суспільному житті. Банки різних рівнів своєю діяльністю глибоко проникають у всі сфери економіки, активно обслуговують і впливають на всі економічні та соціальні процеси в країні. Банківська система сьогодні – це одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Історично розвиток банків та товарного виробництва йшли поруч і тісно переплітались. Банки при цьому формувались як фінансові посередники, що залучають капітал, заощадження населення та інші грошові засоби, котрі вивільняються в ході господарської діяльності, і надають їх у тимчасове користування іншим агентам, що потребують додаткового ресурсного капіталу. Ставши інституцією фінансового перерозподілу вартості, у даний час комерційні банки можуть запропонувати клієнтам до 200 видів різноманітних банківських продуктів та послуг. Проте є наявний визначений базовий перелік, без якого банк не може існувати та нормально функціонувати. Аналіз багатовікової світової історії банківської справи та механізму функціонування грошового ринку дає підстави віднести до банківської діяльності комплекс з трьох основних посередницьких операцій: приймати грошові вклади від клієнтів; надавати клієнтам позички і створити нові платіжні засоби; здійснювати розрахунки між клієнтами. Виконання цього комплексу операцій можна вважати визначальною економічною ознакою комерційного банку. Вказані операції є базовими, вони створюють первинну сферу банківської діяльності. Це місце їх визначається самою природою грошового ринку. Дуже велика потреба в банківських послугах у підприємств. Їх господарська діяльність, зв'язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг, необхідних споживачу. Вона має регулярний характер. Від безперебійності та планомірності організації розрахунків за товарними операціями у вирішальній мірі залежить стан всіх розрахунків підприємства, його фінансовий стан. Так, безготівкові розрахунки дозволяють значно зменшити витрати обігу, пов’язані з грошовими розрахунками у господарстві, суттєво прискорювати розрахунки, в тому числі шляхом запровадження найновіших засобів електронного зв’язку, звести до мінімуму суму грошей, яка знаходиться в обігу, зосередити вільні кошти у кредитній системі, для цілей прямого банківського кредитування суб’єктів ринкових відносин. Кредити є основним джерелом додаткового фінансування підприємства для придбання основних і оборотних фондів підприємства, іншими словами, покриття потреби в капіталі. Не маловажними є консультаційні послуги банків. Більше десяти років минуло з тих пір, як в Україні з’явились перші акціонерні комерційні банки. За останні роки вони стають центром грошово-кредитної системи, акумулюючої вклади державних установ, ділових кіл і десятки тисяч приватних осіб. Шляхом позичкових і інвестиційних операцій комерційні банки представляють свої фонди всім позичальникам.

Банківські операції сприяють руху товарів і послуг від виробника до споживача. Проведення таких операцій свідчить про те, що національна система комерційних банків країни виконує важливу роль в функціонування економіки. Як ми бачимо, банки відіграють далеко не останню роль в розвитку народного господарства і актуальність дослідження ролі банків в сучасній економіці України на сьогодення важко перебільшити. Мета курсової роботи – дослідження особливості організації банківської справи та основних функцій комерційних банків. Робота складається із чотирьох розділів в яких послідовно аналізується зазначена проблема. 1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Комерційні банки - кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді внесків і депозитів . Комерційні банки здійснюють на договірних умовах кредитне, розрахунково-касове та інше банківське обслуговування юридичних і фізичних осіб. Приймають і розміщують грошові вклади своїх клієнтів, ведуть рахунки банків-кореспондентів, а також можуть виконувати всі або деякі з таких операцій: фінансування капітальних вкладень за дорученням власників, або розпорядників капіталів, що інвестуються; випуск платіжних документів та інших цінних паперів (чеків, акредитивів, векселів, акцій, сертифікатів, облігацій тощо); купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також цінних паперів інших емітентів; видача доручень, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; касове виконання державного бюджету; придбання права вимоги з постачання товарів і надання послуг, прийняття ризиків виконання таких вимог та їх інкасування (факторинг); купівля у підприємств і громадян та продаж їм іноземної валюти; купівля і продаж у держави і за кордоном дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів, а також виробів з них; довірчі операції (залучення і розміщення коштів; управління цінними паперами тощо) за дорученням клієнтів; надання консультативних та інших послуг, пов'язаних з банківською та іншою комерційною і господарською діяльністю . Комерційним банкам в Україні забороняється займатися діяльністю у сфері матеріального виробництва і торгівлі матеріальними цінностями, а також діяльністю з усіх видів страхування, їм забороняється використовувати свої союзи та інші об'єднання для досягнення згоди, спрямованої на монополізацію ринку банківських послуг, установлення монопольних ставок і комісійних винагород, обмеження конкуренції у банківській справі. Комерційні банки класифікуються за різними критеріями: формою власності, організаційною формою, розміром капіталу; філійною мережею; діапазоном операцій, що ними виконуються, та сектором ринку, де вони функціонують. За формою власності комерційні банки поділяються на унітарні і колективні. Унітарні банки мають одного власника в особі держави чи приватної особи. В Україні функціонують два унітарні комерційні банки з державною формою власності: Ощадбанк і Ексімбанк. Статутні фонди цих банків створені за рахунок бюджетних коштів і коштів бюджетних установ.

Інші вітчизняні комерційні банки - це банки з колективною формою власності, тому що частка капіталу кожного із засновників законодавче обмежена 35% статутного фонду банку, тобто кількість засновників банку не може бути меншою трьох юридичних чи фізичних осіб . Залежно від організаційної форми комерційні банки з колективною формою власності представлені на банківському ринку акціонерними товариствами відкритого і закритого типу (акціонерні банки) та товариствами з обмеженою відповідальністю (пайові банки). Акціонерні банки відкритого і закритого типу (вони становлять 84% загальної кількості банків України) формують свій капітал за рахунок об'єднання індивідуальних капіталів засновників і учасників за допомогою випуску і розміщення акцій банку. Власником капіталу виступає само акціонерне товариство, тобто банк. Акціонери, як правило, не мають права вимагати від банку повернення своїх внесків. Тому акціонерні банки вважаються більш стійкими і надійними. В Україні більшість комерційних банків - це акціонерні товариства відкритого типу (59% - за станом на 01.01.2003р.) . Пайові банки формують свій капітал за рахунок внесків грошових коштів (паїв) у статутний фонд. За кожним з учасників зберігається право власності на його частку капіталу, тобто банк не є власником капіталу. Пайові комерційні банки організовуються на принципах товариств з обмеженою відповідальністю. Тут відповідальність кожного учасника обмежена розміром його внеску у капітал банку. Комерційні банки у формі товариств з обмеженою відповідальністю в Україні становлять близько 16% від загальної їх кількості. Залежно від розміру активів комерційні банки поділяються на малі, середні та найбільші. На банківському ринку України більшість банків - середні. У сімку найбільших банків (активи понад 1 млрд. грн.) входять: Промінвестбанк, Укрсоцбанк, Приватбанк, банк &quo ;Аваль&quo ;, Ощадбанк. На ці банки припадає майже половина активів банківської системи України, що свідчить про високу концентрацію банківського капіталу. Залежно від наявності філій комерційні банки можна кваліфікувати на багатофілійні, малофілійні, безфілійні. Більш широку мережу філій нараховує Ощадбанк (близько 15 000 одиниць), який має відділення у всіх адміністративних районах країни. До багатофілійних банків відносять &quo ;Аваль&quo ; (понад 1200 одиниць), Укрсоцбанк (понад 200 одиниць). Більшість вітчизняних банків є мало- і безфілійними . Залежно від діапазону операцій, що виконують комерційні банки, і сектора ринку, де вони функціонують, розрізняють: універсальні банки; банки з клієнтською спеціалізацією; банки з галузевою спеціалізацією; банки з функціональною спеціалізацією. Універсальні банки виконують широкий спектр операцій та надають різноманітні послуги своїм клієнтам. В Україні більшість комерційних банків можна вважати універсальними, бо майже всі вони мають потенційні юридичні можливості для впровадження всіх банківських продуктів і залучення до обслуговування різних типів клієнтів. До банків із клієнтською спеціалізацією належать кооперативні банки, в яких основними засновниками і переважними клієнтами є кооперативи.

Центральный банк, как правило, представляет свою страну в международных и региональных валютно-кредитных организациях. Все функции центрального банка тесно взаимосвязаны. Кредитуя государство и банки, центральный банк одновременно создает кредитные орудия обращения, осуществляя выпуск и погашение правительственных обязательств, воздействует на уровень ссудного процента. Названные функции центрально банка создают объективные предпосылки для выполнения им функции регулирования всей денежно-кредитной системы страны и, следовательно, регулирования экономики. Функция денежно-кредитного регулирования и банковского надзора на современном этапе является важнейшей функцией центрального банка. Свои функции центральный банк осуществляет через банковские операции – пассивные и активные. Пассивными называются операции, с помощью которых образуются банковские ресурсы, активными – операции по размещению банковских ресурсов (Шевчук Д.А. Основы банковского дела. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006). Функции центрального банка России Федеральным законом от 12.04.95 г. установлены основные функции и операции ЦБ РФ: Функция проведения государственной денежно-кредитной политики по развитию рыночной экономики, обеспечению устойчивости денежного обращения и покупательной способности национальной денежной единицы

1. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

2. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

3. Поняття, форма та функції Конституції України

4. Роль та функції експресем у художньому тексті

5. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

6. Товарна біржа: структура та функції
7. Валютні операції банку та валютні ризики
8. Мета та функції контролінгу

9. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

10. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

11. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

12. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

13. Світова організація торгівлі: цілі та функції

14. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

15. Структура та функції умовиводу

16. Філософські методи та функції філософської науки.

Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники

17. Статус та функції рядових членів кооперативу

18. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

19. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

20. Центральные банки и их функции

21. Банки, их виды и функции

22. Функции Национального Банка и коммерческого банка
23. Роль и функции банков в рыночной экономике
24. Функции и роль коммерческих банков

25. Структура и функции центральных банков. Пример развитых стран

26. Значение и функции банков в современной экономике

27. Формы и функции центральных банков

28. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

29. Социально-экономические функции рекламы в деятельности коммерческих банков

30. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

31. Надзорные и регулирующие функции банка России

32. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

33. Основные функции Центрального Банка

34. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

35. Функции банков в переходный период экономики

36. Функции и операции Национального банка Республики Казахстан как Центрального банка страны

37. Функции Центрального банка

38. Функции, операции и услуги коммерческих банков, их баланс и прибыль
39. функції Європейського центрального банку
40. Доходи та витрати комерційного банку

41. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

42. Аналіз доходів та витрат банку

43. Банковская система в Республике Беларусь. Виды и функции банков

44. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

45. Виды и функции банков

46. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

47. Надзорные функции Банка России. Компетенция Счетной палаты РФ

48. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели

49. Функції та принципи державного управління

50. Чисельне інтегрування та наближення функцій поліномами вищого порядку

51. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

52. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

53. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

54. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
55. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту
56. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

57. Міжнародні валютні ринки та їх функції

58. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

59. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

60. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

61. Счета в сберегательном банке. Назначение и функции кредита

62. Закон вартості: сутність та основні функції

63. Экономический кризис. Функции коммерческих банков

64. Структура и функции клеточного ядра

Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

65. Эпифиз и его гормональные функции

66. Синапсы (строение, структура, функции)

67. Строение и функции клетки

68. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

69. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

70. Денежно-кредитная политика Банка Англии
71. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
72. Сущность, функции и классификация налогов

73. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

74. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

75. Правовой статус Центрального Банка РФ

76. Новый план счетов учета в банках за 2002 год

77. Шпаргалки по бухгалтерскому учёту и аудиту в банках

78. Цивільний та арбітражний процес

79. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

80. Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

81. Конституцiя США та реальнi права громадян

82. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

83. Референдум и его социальная функция

84. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

85. Функции государства

86. Функции государства: налогообложение и взимание налогов
87. Понятие налога, налогового права, его система, их функции
88. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

89. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

90. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

91. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

92. Функции государства

93. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

94. Структура и функции государственного аппарата

95. Деньги и их функции(MONEY)

96. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Культура как социальное явление. Ее основные функции

98. Функции культуры

99. Поэзия природы: средства изобразительности и функции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.