Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” КУРСОВА РОБОТА з курсу ціноутворення на підприємстві на тему: Розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства Виконала: студент групи ЕКП-41 . Прийняв: Мельник В.М. Львів 2007 Зміст 1. Завдання та вихідні дані Вступ 1.Методи ціноутворення та їх застосування. 2.Визначення ціни на основі повних затрат. 3.Визначення цін з врахуванням еластичності попиту Висновок. Література. Завдання та вихідні дані для курсової роботи ( варіант 1) Зробити аналіз можливих методів ціноутворення на підприємстві і особливостей їх використання. На умовному прикладі за наведеними даними (Табл. 1) визначити: 2.1. собівартість виготовлення продукції, структуру собівартості 2.2. ціну продукції на основі повних затрат при рентабельності 25 % структуру ціни і її зміну при збільшенні матеріальних витрат на 20 % енергетичних витрат на 50 % зростанні заробітної плати на 15 % 2.4 За даними попиту на продукцію ( Табл. 2) в залежності від рівня цін (використовуючи метод найменших квадратів) визначити оптимальну ціну з точки зору максимального прибутку підприємства. Проілюструвати графічно. Таблиця 1 Варіанти завдань 7 витрати компонента А, ум.од/од прод 0.5 витрати компонента В, ум.од/од прод 1.5 ціна компонента А з ПДВ, грн 15 ціна компонента В з ПДВ, грн 25 енергетичні витрати грн/од прод 60 інші матеріальні витрати, грн/од пр 10 кількість основних робітників, чол 25 кількість допоміжного персоналу, чол 12 чисельність адмін персоналу, чол 8 сер зар плата осн робітників, грн в міс 1000 сер зар плата доп. персоналу, грн в міс 800 сер зар плата амін. персоналу, грн в міс 1200 основні фонди 1 гр, тис.грн 250 основні фонди 2гр, тис. грн 50 основні фонди 3гр, .тис. грн 300 основні фонди 4 гр, .тис. грн 15 інші заг.виробн витрати, тис. грн 20 Макс. обсяг виробництва, тис. шт. 10 Таблиця 2 1 Ціна од виробу з ПДВ, грн 500 400 350 300 250 Попит на продукцію, тис.шт 1 4 7 9 10 Вступ Ціль і основна задача будь якого підприємства є отримання максимального прибутку. Але це можливо ппри отриманні практичних навиків в розрахунку і обґрунтуванні цін на продукцію підприємств, розробці цінової стратегії підприємства, аналізі факторів, що впливають на прийняття рішення щодо цін, навиків в застосуванні різних методів ціноутворення і прийнятті оптимальних рішень по ціноутворенню. В умовах жорсткої конкурентної боротьби на ринку рівень і співвідношення цін на окремі види продукції, а особливо на конкуруючі вироби, певним чином визначають поведінку споживачІв у процесі вибору та придбання. Це впливає на обсяги реалізації продукції на ринку кожним підприємством. Як наслідок, у даному випадку ціна обумовлює характер маркетингової діяльності підприємства. Ціна є важливим фактором, оскільки через ціну визначають кінцеві комерцІйні результати діяльно­сті підприємства, ефективність його маркетингової організації та дієздатнІсть вІдповідних структурних підрозділів. Конкурентоспроможність продукції на ринку також значною мірою обумовлена рівнем ціни.

В умовах маркетингу діяльність підприємства спрямована на задоволення вимог споживачІв до продукції, що відповідним чи­ном впливає на процес ціноутворення на пІдприємстві. Згідно з теорією нетрудової вартості, яка зорієнтована на ринковий попит, у процесі формування ринкової ціни на пІдприємстві гранич­на корисність продукції для споживача враховується в більшій мірі, ніж рівень витрат на виробництво та реалізацію продукції. Збільшення попиту на да­ну продукцію є об'єктивною умовою додаткового її випуску. Визначення рівня корисності при формуванні ціни на практиці досить складний і трудомісткий процес Проте компенсувати цей недолік може маржинальна теорія ціни, яка є різновидом теорії нетрудової вартості. Вона передбачає формування ціни з урахуванням динаміки ринкового попиту, а сам процес ринкового ціноутворення характеризуется динамізмом як у поточному, так і в перспективному перІодах. Дании підхід до процесу ціноутворення дає змогу підприємству оптимізувати цінове рішення відповідно до характеру зміни величини витрат на виробництво продукції та рівня ринкового по­питу. Ця теорія ринкового ціноутворення найбільшою мірою відповідає вимогам процесу формування ціни на сучасному етапі розвитку національної економіки та в перспективі. Урахування даних особливостей при формуванні ціни на підприємстві ще більшою мірою ускладнює трудомісткий процес ціноутворення. Зумовлено це в основному труднощами, пов'язаними з прогнозуванням змін кон'юнктури ринку; ураху­ванням особливостей формування та реального стану маркетин­гового середовища, загального рівня цін та діапазону їх зміни; оцінкою потенційних можливостей конкурентів; визначенням поведінки споживачів і конкурентів при зміні ціни на продукцію; особливостями реклами; впливом ризикових ситуацій; використанням не досить достовірної інформації. Реалізовуючи продукцію на ринку ефективність маркетингової діяльності підприємства значною мірою визначається рівнем установленої ціни. Залежно від його значения підприємство може відповідно одержувати прибуток або мати збитки. Тому вивчення особливостей впливу маркетингового середовища на процес ціноутворения буде неповним без дослідження механізму його взаємодіі з ціною. При цьому окрім контрольованих та неконтрольованих чинників також ураховуються зворотний зв'язок і адаптація Визначаючи роль ціни в умовах маркетингу, треба нагадати, що вона виконує подвійну роль. 3 одного боку, ціна є головним чинником довгострокової рентабельності підприємства, з іншого, подібно до реклами, є інструментом стимулювання попиту при реалізації продукції. Тому зростання ефективності її використання вимагає, щоб виробництво повною мірою відповідало попиту на продукцію, а маркетингові зусилля були спрямовані на створення прихильності споживача до товарної марки продукції. Методи ціноутворення та їх застосування У практиці прямого ціноутворення, при визначенні рівня ціни на продукцію, підприємство застосовує різні методи ціноутворення. Всі існуючі методи формування ціни згруповані по трьох основних напрямах Першій групі методів характерним є визначення рівня ціни з урахуванням рівня витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Такий підхід дістав назву ціноутворення по витратах. Другий напрям ураховує можливості ринку при реалізації продукції, а точніше – купівельну спроможність споживача. Визначається він як ціноутворення на основі попиту. Третя група методів не часто використовується в ринковому ціноутворенні. В основі цих методів лежить урахування особливостей конкурентного середовища. При цьому рівень ціни визначається відповідно до конкурентоспроможності продукції. Позитивним моментом при використанні витратних методів ціноутворення є те, що вони дозволяють установити межу ціни, нижче якої вона може опускатися тільки за виняткових обставин і на обмежений період часу. В процесі формування ціни на підприємстві при використанні даного підходу відбувається традиційна орієнтація головним чином на виробництво і меншою мірою на ринковий попит, що в умовах маркетингової діяльності підприємства є суттєвим недоліком. Витратний механізм ціноутворення включає певну групу методів розрахунку цін, які розрізняються між собою залежно від цілей ціноутворення та виду базових витрат При використанні витратних методів ціноутворення необхідно надавати особливого значення питанню об’єктивності визначення та достовірності витрат. Так, калькуляція витрат може містити довільний розмір накладних витрат, що робить основу ціни недостатньо достовірною. При впровадженні нових товарів найчастіше виникають приховані витрати. Практикується використання повних витрат замість граничних, а також реальних витрат замість очікуваних. Слід зауважити, що очікувані витрати повинні використовуватись при встановленні ціни не тільки під час періодів інфляції, але також і при виході на ринок з новим товаром. При використанні методів ціноутворення на основі витрат ба­зою для визначення рівня ціни, про що вже йшлося, служать реальні витрати підприємства на одиницю продукції. Існує різна техніка визначення рівня ціни. Основна перевага даних методів полягає у простоті процесу ціноутворення. Так, підприємство ма­лого розміру може встановити рівень ціни на продукцію шляхом використання бажаної надбавки до рівня витрат без відповідних складних розрахунків. На підприємстві з великим масштабом виробництва продукції для цієї самої мети може використовуватися розроблена на комп'ютері цінова формула, в основі якої лежить складна система визначення витрат. Проте як у першому, так і у другому випадках приймається конкретне рішення відносно роз­міру надбавки до витрат, що враховує величину прибутку в ціні та непередбачені витрати у прогнозному періоді. За своею сутністю обидві операції мало чим відрізняються одна від одної. Витратний механізм ціноутворення включає певну групу ме­тодів розрахунку цін, які розрізняються між собою залежно від цілей ціноутворення та виду базових витрат. Зупинимося більш детально на особливостях кожного із методів. Найпростішим способом розрахунку ціни є метод ціноутворення «середні витрати плюс прибуток». У даному разі ціна складається з прогнозного рівня середньої повної собівартості продукції та пла­нового прибутку, що включається в ціну у розмірі заданого відсотка від цієї собівартості.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

2. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

3. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

4. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

5. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

6. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
7. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності
8. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

9. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

10. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

11. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

12. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

13. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

14. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

15. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

16. Підприємство та підприємництво

Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

17. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

18. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

19. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

20. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

21. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

22. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
23. Обмін речовин та енергії
24. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

25. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

26. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

27. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

28. Облік готової продукції та її реалізації

29. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

30. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

31. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

32. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

33. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

34. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

35. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

36. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

37. Свобода та межі підприємницької діяльності

38. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
39. Інформаційні системи в економіці та підприємництві
40. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

41. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

42. Окупація України військами Німеччини та її союзників

43. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

44. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

45. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

46. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

47. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

48. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

49. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

50. Визначення маркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

51. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

52. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

53. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

54. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки
55. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
56. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

57. Дослідження та розробки на підприємстві

58. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

59. Пошук та генерування нових ідей підприємцем

60. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

61. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

62. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

63. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

64. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее

65. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

66. Вимірювання лінійних та кутових розмірів

67. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

68. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

69. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

70. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання
71. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
72. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

73. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

74. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

75. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

76. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

77. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

78. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

79. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

80. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

81. Фінансова санація та банкрутство підприємств

82. Фінансова санація та банкрутство підприємства

83. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

84. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

85. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

86. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")
87. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні
88. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

89. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

90. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

91. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

92. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

93. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

94. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

95. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

96. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы

97. Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси

98. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

99. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

100. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.