Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Рух опору на Харківщині у роки Великої Вітчизняної війни

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ РУХ ОПОРУ НА ХАРКІВЩИНІ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ Харків – 2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. РАДЯНСЬКИЙ РУХ ОПОРУ РОЗДІЛ ІІ. СТИХІЙНИЙ РУХ ОПОРУ РОЗДІЛ ІІІ. НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ РУХ ОПОРУ ЗАКЛЮЧЕННЯ СПИСОК ВИкористаної літератури та джерел ВСТУП З кожним роком усе далі відходять від нас події Великої Вітчизняної війни. Давно розорані траншеї i засипані окопи, зарубцювалися рани учасників війни та людська пам’ять знову i знову звертається до минулого. Що звідане i пережито, не забудеться ніколи. Час – нещадний, але об'єктивний суддя історії. Історія Великої Вітчизняної війни належить до найбільш популярних періодів минулого століття. Її події постійно привертають до себе увагу. І сьогодні на початку нового тисячоліття реалії тієї війни викликають дискусії та сперечання. Однією із таких проблем у сучасній історичній науці є діяльність руху Опору в України та в її окремих областях. Актуальність цієї теми полягає, по-перше, у з’ясуванні дійсного розвитку подій і, по-друге, у патріотичному вихованні сучасної молоді. Адже патріотичні почуття у молоді виховуються саме на таких фактах безмежної відданості своїй Батьківщині кращими синами і доньками, які віддали свої житті у боротьбі за незалежність своєї держави. Скільки б не змінювалося поколінь на землі, вони повинні знати, що таке фашизм, яких мук страждань завдав він народам Європи, скільки жертв зазнав наш народ у битві із ним. Нащадки повинні пишатися подвигом воїнів, які розгромили найгрознішу на той час армію у світі. Це подвиг, якого не знала історія. Перемога дісталася дорогою ціною. У справу розгрому гітлерівських загарбників гідний внесок зробили i харків’яни, як на фронтах Великої Вітчизняної війни, так i в тилу ворога. Важливість цієї теми полягає ще й в тому, що зараз у засобах масової інформації можна прочитати багато суперечливих думок про війну і тому важливо, щоб сучасні кон’юнктурні вимоги не сфальсифікували проблему, як це було у часи тоталітаризму., але ми як історики повинні довести підростаючому поколінню, як це було дійсно. I нікому не дозволено принижувати значення ратного i трудового подвигу народу – переможцю, а тим паче вдаватися до блюзнірських спроб його перекручування й замовчування. Ми повинні пам’ятати про це завжди! Хронологічні рамки дипломної роботи обмежені червнем 1941 року (початком Великої Вітчизняної війни) – серпнем 1943 року, коли Харківщина була визволена від німецько-фашистських загарбників. Територіальні рамки охоплюють територію Харківської області. Дослідженню проблеми діяльності Руху Опору на Харківщині увага приділялась завжди як у загальних, так і спеціальних наукових роботах. Для написання дипломної роботи були використані документи, наукові праці та мемуарна література, видані як в Україні, так і за її межами. Важливими для вивчення умов утворення і діяльності руху Опору на Харківщині є документи ЦК ВКП(б) і командування вермахту. Слід відзначити, що підбір документів є тенденційним. Так, радянські публікації висвітлюють досягнення комуністичного і комсомольського підпілля у боротьбі з окупантами , тоді як дослідники за кордоном визначають негативне ставлення окупантів, пов’язане із боротьбою з націоналістами .

Окремо слід виділити постанову ЦК ВКП(б) від 18 липня 1941 р. &quo ;Про організацію боротьби у тилу німецьких військ&quo ; , з якої добре видно як радянський уряд поспіхом й непродумано організовував партизанські і підпільні загоні на окупованих ворогом територіях. За ідеологізованістю відзначається написана з даної теми література і наукова, і мемуарна, особливо надрукована до отримання Україною незалежності . радянські історики висвітлювали націоналістичний рух Опору лише як співробітництво з окупантами. Українські ж учені з діаспори, навпаки, критично ставились до комуністичного підпілля, намагаючись принизити його значення у боротьбі з ворогом, підкреслюючи негативні явища, які приходилося переживати партизанам і підпільникам. У роки незалежності вітчизняні вчені отримали можливість неупереджено дослідити дану проблему. Серед істориків, які присвятили свої роботи історії Великої Вітчизняної війни і окремо руху Опору, слід назвати М.В. Коваля і А.С. Чайковського . Їх роботи написані на підставі архівних документів, що раніше були недоступними, і з урахуванням сучасних методик досліджень. Радянські історики післявоєнного періоду зібрали значний фактичний матеріал з питань окупації регіону німецькими військами i визволення її від окупації. У кінці 60-х – на початку 70-х років було надруковано кілька з історії Харківської області, в яких згадувалося про воєнні часи в краї. Сюди відносяться такі роботи: &quo ; Історія міст i сіл. Харківська область&quo ; . У ній розповідається про партизанський рух, але це не грунтовна робота, а лише нариси про окремі райони області. Багато цінного матеріалу вміщено у дослідженнях, присвячених саме партизанському руху в Україні , в яких аналізуються умови боротьби і життя підпільників на окупованій території. В.І. Кучер , наприклад, у своїй монографії поділив Україну на певні регіони, за ефективністю партизанського руху і визначив, що розгортання значного руху Опору на Харківщині було неможливим із-за зосередження тут великої кількості елітних німецьких військових частин. Цікавою для розуміння умов боротьби саме партизан на Харківщині є стаття В. Семененка &quo ;Більшовицький партизанський рух&quo ; . Але слід відзначити тенденційність даної публікації, у якій аналізуються лише негативні сторони даної проблеми. Питання, пов’язані із боротьбою молоді, розглядається в книгах таких авторів, як В. Милюха, &quo ;Шаги в бессмертие&quo ; , І.Я. Мірошніков &quo ;Нескорені харків’яни&quo ; , Я.Е. Донської, В.П. Мисниченко &quo ;Племя отважных: очерки о работе подпольной комсомольской организации Харьковщины&quo ; . Автори розповідають про діяльність комсомольців області, визначаються внесок, який зробила саме молодь у боротьбі з гітлерівськими окупантами. У 1994 році матеріали щодо подій на Харківщині під час Великої Вітчизняної війни було вміщено у книзі &quo ; Книга пам’яті України. Харківська область&quo ; . У цій книзі розповідається про найважливіші воєнні поділ, що відбулися в перші два роки війни, зокрема на території районів області. Робота містить у собі статистичні та фактичні дані, які характеризують народне господарство цих районів напередодні війни, людські жертви на фронтах i в тилу, матеріальні збитки, заподіяні німцями.

У &quo ;Книзі Пам’яті – вірні сини Вітчизни&quo ; розповідається про героїв Близнюкiвщини, про події тих років, коли увесь наш народ відстоював свободу i незалежність своєї Батьківщини. Серед героїв книги згадується чимало партизанів з інших районів i областей колишнього Радянського Союзу, які воювали на окупованій Харківщині. Питання руху опору сучасних позицій розглянуті у монографії Скоробогатова А.В. &quo ;Харків у часи німецької окупації (1941-1943рр.)&quo ;. цінність роботи полягає в широкому залучені архівних матеріалів з Німеччини. Велику групу в історіографії представляє мемуарна література. Наприклад, у збірці спогадів &quo ;В боях за Харківщину&quo ; вміщені спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни, які брали участь у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками на окупованій території Про діяльність націоналістів у Харкові згадують його учасники, що емігрували за кордон. Важливими серед них є мемуари бургомістра О. Семененка &quo ;Харків, Харків &quo ; , у яких розповідається про намагання місцевої влади налагодити роботу підприємств, врятувати населення від голодної смерті тощо. У 1985 р. була надрукована збірка мемуарів націоналістів, що під час війни діяли в області . Менш дослідженим на сьогоднішній день в історіографії залишається стихійний рух Опору на Харківщині. Йому присвячені роботі Я. Донської, А. Шаповалова , де розповідається про безкорисну допомогу, яку надавали лікарі, прості люди пораненим червоноармійцям, що опинились на окупованій німцями харківській землі. Таким чином, аналіз документів та історичної літератури, присвяченої темі дипломної роботи показав, що окремі питання теми вимагають подальшого детального вивчення. Метою дипломної роботи є всебічне дослідження історії руху Опору у роки Великої Вітчизняної війни на Харківщині. Досягнення цієї мети пов’язано з вирішенням таких завдань : - зўясувати становище області під час окупації німецькими військами; - проаналізувати спроби утворення руху Опору; - охарактеризувати роль партизанських і підпільних організацій у визволенні області від німецьких загарбників. Практичне значення дипломної роботи полягає у тому, що її матеріали можна використовувати під час проведення уроку з історії України &quo ; Наш край у роки Великої Вітчизняної війни&quo ; в 11 класі загальноосвітньої школи. Можуть бути використані також у проведені позакласної роботи, організації святкових вечорів, присвячених визволенню рідного краю від німецьких окупантів. При написанні дипломної роботи використовувалися такі методичні принципи: - історизму; - об’єктивізму; - диалектичностi. Дипломна робота написана дотримуючись методів: - хронологiчно-проблемного; - методу послідовності викладу матеріалу; - iсторико-порiвняльного. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, методичної частини, списку використаних джерел i літератури. У вступі надається актуальність теми, мета дипломної роботи, хронологічні та географічні рамки, історіографічний огляд. У першому розділі розповідається про радянський рух Опору на Харківщині, особливості його діяльності у регіоні.

Найбільш змістовними з точки зору наявності конкретно-історичної інформації є узагальнюючі матеріали радянських органів держбезпеки. Так, у документі під назвою "Отчет Центральной Украинской Чрезвычайной Комиссии за 1920 г." [89] дається характеристика повстансько-підпільному руху в Україні, роботі спецслужб УНР по його організації, контрзаходів ВУНК проти антирадянського руху опору, діяльності в Україні спецслужб іноземних держав Антанти, Польщі, Греції, Норвегії. Велику інформативність мають і звіти радянських розвідників, що працювали у середовищі військових та політичних кіл діючих українських урядів. Автором, наприклад, використаний звіт співробітника особливого відділу 14-ї радянської армії О.Бірюкова про його роботу при урядових інституціях Директорії УНР [90]. Розвідник дає характеристику морально-політичного стану в державних інституціях УНР, розповідає про роботу спецслужб Української Народної Республіки (розвідки, контррозвідки), їх агентурну мережу, організацію повстанського руху, міжпартійні стосунки в урядових колах. О.Бірюков у звіті, звичайно, упереджено підходить до стану справ у силових структурах та урядових інституціях УНР, але документ має службово-інформаційний характер і тому близький до об'єктивності. Інша група документів в архівах радянських спецслужб пов'язана з політичними репресіями проти діячів української національної державності або співробітників їх силових структур

1. Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України

2. Українська повстанська армія

3. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

4. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

5. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

6. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)
7. Декабристський рух та його поширення на Україні
8. Лекції з української та зарубіжної культури

9. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

10. Стан української мови

11. Становище Української журналістики в 20-х роках

12. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

13. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

14. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

15. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

16. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

17. Форми української держави

18. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

19. Основи ділової української мови

20. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

21. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

22. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему
23. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси
24. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

25. Архаїчне значення слів у словнику української мови

26. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

27. Анархістський рух в Україні у 1917-1921 рр.

28. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

29. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

30. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

31. Запорізька Січ - зародок української державності

32. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки

33. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

34. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

35. Партизанський рух на Україні

36. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

37. Політична система Української козацької держави

38. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.
39. Процес перетворення української народності в націю
40. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

41. Становлення української державності 1648-1657рр.

42. Становлення української інтелігенції

43. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

44. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

45. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

46. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

47. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

48. Витоки української авіації

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

49. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

50. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

51. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

52. Етап першого відродження української нації

53. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

54. Розвиток усної руської і зокрема української літератури
55. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття
56. Українсько-бельгійські відносини

57. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

58. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

59. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

60. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

61. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

62. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

63. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

64. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы

65. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

66. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

67. Концепції української державності

68. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

69. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї

70. Особливості української демонології
71. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів
72. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

73. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

74. Атомна енергетика України і РПС

75. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

76. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

77. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

78. Громадянство України

79. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

80. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

81. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

82. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

83. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

84. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

85. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

86. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
87. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
88. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

89. Історія України

90. Історія соборності України

91. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

92. Голодомор в Україні 1932-33 годах

93. Господарство України періоду утвердження капіталізму

94. Исторія українського друкарства

95. Період гетьманщини України

96. Походження людини та її поява на території України

Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

98. Україна після смерті Богдана Хмельницького

99. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.