Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Шпоры по международной экономике

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике"1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст. до інтенсифікації міжнар. ек. спілкування, яке стало поступово виходити за межі міждерж. обміну товарами. Розвиток виробничих сил і зростання фін. к-лу призвели до виникнення світ. госп-ва. Найбільш поширене визначення: Світ. госп-во (world eco omy)- сук-сть нац. господарств, взаємопов’язаних с-мою МПП, ек-них і політ. відносин. Більш повне трактування світ. госп-ва (СГ) визначає його як ек. с-му, що самовідтворюється на рівні ПС, виробничих відносин і певних аспектів надбудівних відносин тією мірою, в якій нац. госп-ва, що входять до неї, мають певну схожість на кожному з 3-х названих рівнів. Отже, СГ являє собою певну с-му. Основою виникнення і існ-ня цієї с-ми є її цілісність, яка передбачає ек. взаємодію всіх складових частин с-ми на достатньо стійкому рівні. СГ відноситься до числа досить складних с-м, які характериз-ся множинністю (численністю елементів с-ми), ієрархічністю і структурністю. Відносини між окремими елементами СГ формують певні рівні. Виділяють: - м/н-ний рівень (його формують відносини між державами і він регул-ся м/н- ними правилами і нормами); - транснац-ний рівень (його утворюють відносини між ек. потоками, які виходять за межі нац. кордрнів). Структуризація СГ. Найрухомішою частиною СГ є світ. ринок, що являє собою сферу обмінних відносин між країнами та між іншими суб’єктами СГ, які пов’язані між собою участю у МПП. На основі різноманітних критеріїв у СГ виділяється певна кількість підсистем. Мегасистемами (найбільш великими) є 3 групи нац. економік: (пром. розвинуті країни, (країни з перехідною ек-кою; (країни, що розвиваються. Функціональними елементами суч. с-ми СГ є: науково-технічна сфера, виробничо-інвестиц. д-сть, сфера м/нного обігу (світ. торгівля); валютно- фін. і кредитні відносини. Особливостями розвитку сучасного світ. госп-ва є: розвиток міжн. переміщення факторів вир-ва, передусім у формах вивезення- ввезення к-лу, роб. сили і технології; зростання на цій основі міжн. форм вир-ва на п/п-вах, розташованих в декількох країнах, в першу чергу в рамках ТНК; ек. політика країн, що передбачає підтримку міжн. руху товарів і факторів вир-ва на двох- і багатосторонній основі; виникнення ек-ки відкритого типу в рамках багатьох держав і міждерж. об’єднань; зростання інтенсивності регіон. інтеграц. процесів, що призводить до виникнення великих ек. просторів та вилучення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів вир-ва, але, з інш. боку, призводить до поділу СГ на окремі сектори внаслідок створення відносно замкнутих торг.-ек. блоків та інтеграц. угруповань; поступова зміна ек. основи суч. цивілізації; індустр. модель розвитку витісняється постіндустр-ною, ноосферно-космічною, суть якої визнач-ся формуванням “ек-ки розуму”, “ек-ки думки”. 2. Форми ті рівні МЕВ. МЕВ мають яскраво виражений системний х-р. МЕВ-це с-ма ек. зв’язків з приводу вир-ва, розподілу, обміну і спож-ня, що вийшли за межі нац. кордонів.

Отже, сучасні МЕВ є с-мою ек. звязків, які характеризуються: 1. виходом за межі нац-них госп-в; 1. взаємодією фіз. і юр. осіб, держав і міжнар. орг-цій; 2. визначеністю форм; 3. різними рівнями глибини існ-ня, функц-ня, здійснення. Рівні МЕВ можна традиційно розбити на макро-, мета- й мікрорівні, макрорівень-це рівень державних і міждержавних міжнар. процесів, метарівень- це міжнар. звязки галузевого й регіон. значення, мікрорівень-це, відповідно, рівень звязків між фірмами різних країн. Рівні МЕВ також розглядають і за ступенем розвитку стосунків між субєктами МЕВ, за ступенем тривалості дії угод і переплетеності економік. При цьому виділяють такі 4 рівні: 1) Міжнар. ек. контакти. Це-найпростіші, одиничні, випадкові ек. зв’язки, що мають епізодичний х-р і регулюються переважно разовими угодами. Зв’язки даного рівня більше притаманні юр. і фіз. особам. 2) Міжнар. ек. взаємодія. Це-добре відпрацьовані стійкі ек. звязки між суб’єктами МЕВ, які базуються на міжнар. ек. угодах і договорах, заключених на доволі тривалий період часу. 3) Міжнар. ек. співробітництво. Це-міцні й тривалі звязки кооперативного типу, які в своїй основі мають спільні, наперед вироблені й узгоджені наміри, закріплені в довгострокових ек. договорах і угодах. Даному рівневі притаманне партнерство суб’єктів МЕВ. 4) Міжн. ек. інтеграція. Це-вищий рівень розвитку МЕВ, який характериз-ся взаємним сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої держ. політики як у взаємних ек. відносинах, так і у відносинах з треріми країнами. Кожен вищий рівень не являє собою щось протилежне до нижчого, а є його усталеним і розвиненим продовженням, тобто вищий рівень містить в собі більшість ознак нижчого. Розглядаючи стр-ру МЕВ, можна виділити також форми МЕВ: (міжн. валютні відносини; (міжн. фін.-кредитні відносини; (міжн. виробниче співробітництво; (міжн. науково-техн. співробітництво; (міжн. трудові відносини (світ. ринок труд. ресурсів); (міжн. торгівля товарами; (міжн. торгівля послугами (світ. ринок послуг); (міжн. транспортні відносини. При цьому, слід зазначити що осн. формами МЕВ є : (міжн. торгівля, (міжн. рух капіталу, (міжн. міграція роб. сили. Міжн. торгівля є провідною формою МЕВ. Міжн. торгівля являє собою обмін товарами і послугами між державно оформленими нац-ними госп-вами. Міжн. рух капіталу-це його переміщення між країнами світу в пошуках більш вигідної сфери прикладення. Міжн. міграція роб. сили-це процес її стихійного чи організованого переміщення в межах нац-ного або міжн-ного ринків праці, зумовлений х-ром розвитку ПС і виробничих відносин, дією ек. законів. Міжн. валютні відносини є специф. формою МЕВ: вони, з одного боку, забезпечують норм. реалізацію інших форм МЕВ, а з іншого боку, мають власні мех-зми саморозвитку.3. Характеристика суб’єктів МЕВ. Суб’єкти МЕВ-це учасники міжн. ек. явищ і процесів, котрі здатні самостійно й активно діяти з метою реалізації своїх ек. інтересів. Класифікувати суб’єктів МЕВ можна по-різному. Напр., можна їх поділяти за критерієм рівнів. Суб’єкти мікрорівня -це п/п-ва, фірми, фермерські госп- ва, окремі особи.

На метарівні діють регіони, галузі ек-ки, котрі займаються ЗЕД. Для макрорівня характерні зв’язки між д-вами, між групами держав, між д-вами та міжн. орг-ціями. Ділять суб’єктів на фіз. і юр. особи. Фіз. особи-це право- і дієспроможні особи, які у міжн. відносинах виступають як окремі індивідуали, тобто діють від власного імені й не представляють ніяких фірм. Юр. особи-це орг-ції, фірми, корпорації, які займаються ЗЕД й відповідають наступним ознакам, що установлюються законод-вом відповідної країни: - постійність існування, незалежно від окремих елементів, осіб, які входять до їхнього складу та можуть мінятися; - наявність власного майна, відособленого від його учасників; - право купувати, володіти, користуватися й розпоряджатися обєктами власності; - право від свого імені бути позивачем у суді й арбітражі; - самостійна майнова відповідальність. Юр. особи поділяються на юр. особи публ. права та юр. особи приватн. права. Суб’єктами публ. права вважаються такі особи: (держава як скарбниця, як верховна влада; (підрозділи держ. апарату й держ.-територіальних обєднань; (сусп.-політ. угрупування й орг-ції держ. значення. Суб’єктів визначають ще за критеріями способів привласнення й відповідальності. Виділяють юр. осіб приватн. права: (тов-ва з необмеж. відп-стю; (тов-ва з обмеж. відп-стю; (АО; (командитні тов-ва; (одноосібні п/п-ва. Суб’єктами МЕВ виступають різні об’єднання: фіз. осіб; юр. осіб; фіз. і юр. осіб. Особливою є участь у МЕВ такого їх суб’єкта як держава. Держава-це суверенне утворення, яке володіє верховною владою на своїй тер-рії та незалежністю по відношенню до інших держав. Як суб’єкт МЕВ держава виконує подвійну функцію: 1) вона через уповноважені органи може бути безпосереднім учасником міжнар. операцій; 2) через нормативно-законодавче регул-ня, розвиток інфрастр-ри держава може сприяти (або заважати) міжнар. д-сті інш. субєктів. Міжнар. орг-ції беруть участь в МЕВ в залежності від їх цілей, завдань тощо. МО поділяються: за юр. природою: міжурядові, позаурядові; за складом учасників: універсальні, регіональні; за масштабом д-сті: заг. х-ру, спец. компетенції; за х-ром д-сті: оперативно діючі, координуючі, консультативні; за терміном д-сті: постійно діючі, періодично діючі, тимчасові. Гол. суб’єктами МЕВ на сьогодні є міжнар. п/п-ва або корпорації, серед яких виділяють багатонац-ні та ТН корпорації.4. Принципи МЕВ і політ серед-ще їх реалізації. Розглядаючи усю сук-сть принципів розвитку МЕВ, доцільно розділяти їх на 2 групи: загальні і специфічні. Заг. принципи розвитку МЕВ: 1. Еволюційність міжнар. ек. процесів, без силового навязування співробітництва, без підштовхування до цього. 2. Системність розвитку МЕВ, тобто комплексний розвиток с-ми МЕВ, рівномірний розвиток усіх її взаємодіючих елементів і звязків. 3. Еквівалентність обміну, тобто взаємовигідність ек. звязків для 2-х і більше партнерів. Деякі автори ще виділяють такі гол. принципи МЕВ як: - неконфронтаційність МЕВ, тобто розвиток МЕВ на основі компромісних кроків назустріч один одному; - розвиток МЕВ на наук. грунті, у відп-сті з обєкт. з-нами, на базі наук.

Даже находись министерство финансов в умелых руках, эти руки были бы связаны политикой, радикально отличающейся от той, которая проводилась в 1990-х годах. При отсутствии бурно растущего фондового рынка и беспрецедентных бюджетных излишков Конгресс изъявил бы куда меньшую готовность вкладывать средства в поддержку песо или в стабилизацию бата. И в самом деле, Соединенные Штаты первоначально отказывались вмешиваться в азиатский кризис 1997 года из-за наличия в стране внутренней оппозиции. Американская политика изменилась только после того, как Азия продемонстрировала первые признаки выздоровления. Если такая «прижимистость» присуща внешнеэкономической политике США во времена процветания, нетрудно представить, как Вашингтон мог бы действовать при менее благоприятных условиях. Как неоднократно случалось в периоды предыдущих экономических кризисов, Соединенные Штаты могли бы обратиться к протекционистской торговой политике и к односторонней монетарной политике, дабы отгородиться от волатильной международной экономики

1. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

2. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

3. Світові ринки зброї та військового спорядження

4. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

5. Інтеграція України у світове господарство

6. Поняття та структура світового ринку
7. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945
8. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

9. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

10. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

11. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

12. Державний лад України в роки Другої світової війни

13. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

14. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

15. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

16. Буковина в роки другої світової війни

Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Військові події на території України у роки Першої світової війни

18. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

19. Друга Світова війна

20. Друга світова війна на Украіні

21. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

22. Перша Світова війна у світовій історії
23. Причини Першої світової війни
24. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

25. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

26. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

27. Україна в роки Другої світової війни

28. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

29. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

30. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

31. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

32. Українське бароко як явище світової культури

Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели

33. Гамлет як герой світової літератури

34. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

35. Public Relations: світовий та український досвід

36. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

37. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

38. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки
39. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку
40. Міжнародний кредит у світовій економіці

41. Місце Великобританії у світовій економіці

42. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

43. Світова організація торгівлі

44. Світова організація торгівлі: цілі та функції

45. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

46. Світовий ринок нафти

47. Світовий ринок чаю

48. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

50. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

51. Кон’юнктура світового ринку золота

52. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

53. Історія світової політичної думки

54. Основні етапи становлення світової політичної думки
55. Тенденції розвитку світової демократії
56. Виникнення та еволюція світової політичної думки

57. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

58. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

59. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

60. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

61. Екологічні проблеми Світового океану

62. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

63. Інтеграція у світове господарство

64. Особливості світового господарства материка Північна Америка

Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Світова організація торгівлі

66. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

67. Сім чудес світу

68. Многозначность и богатство русской лексики

69. Расчёт супергетеродинного приёмника ДВ, СВ волн

70. "Восемь помыслов" и борьба с ними /по творениям св. Аввы Евагрия/
71. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника (Apokatastasis and «Honorable silence» in the eschatology of st. Maximus the confessor)
72. История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности

73. Адам Смит Исследования о природе и причинах богатства народов (краткая биография, философия + некоторые главы из одноименной книги)

74. Национальное богатство

75. Александр Невский, Св.

76. Два подвига св. Александра Невского

77. Проектирование и строительство собора св. Петра в Риме

78. Мекка - серце ісламського світу

79. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

80. Изображение глубокого, бескорыстного чувства любви, богатства духовного мира героев

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры

81. Роман В.Пикуля "Богатство"

82. Рецензия на рассказ Леонида Андреева Бен Товит

83. Триада власти: сила, богатство и знание

84. История становления научной психологической мысли в императорском университете Св. Владимира

85. Боги и демоны богатства

86. Монастырь св.Тихона Задонского
87. Церковь св. Полиевкта в Константинополе и ее декоративная программа
88. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника

89. Понятие и состав национального богатства в зарубежных странах

90. Суспільна свідомість та її структура

91. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

92. Навыки накопления богатства

93. Доходы и богатство в современной России

94. Св. Амвросий

95. От богатства к упадку и вновь к процветанию, или История залива Зуин и портов Брюгге

96. Дозволь мені, мій вечоpовий світе, Упасти зеpном в pідній стоpоні...

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники

97. Художня культура стародавнього світу

98. Французские министры XVII века и их богатства

99. Художній світ П. Лебединця

100. "Стройка века". От перспективного взгляда на освоение богатств Сибири и Дальнего Востока до экономической отсталости


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.