Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Финансы и кредит

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство зовнішніх економічних зв(язків і торгівлі України УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ Контрольна робота з дисципліни «Гроші та Кредит» Тема: “Інфляція, види та шляхи її подолання” Слухач: Годована О.Г. група М3 2-4 Київ 2000 План І. ВступII. Сутність та форми інфляції: II. 1. Причини інфляції 11.2. Типи інфляції 11.2.1. Інфляція попиту 11.2.2. Інфляція пропозиції 11.3. Види інфляції 11.4. Економічні і соціальні наслідки інфляціїIII. Антиінфляційна політика та основні засоби боротьби з інфляцією: Ш.1. Прямі засоби Ш.2. Непрямі засоби III. З. Першочергові антиінфляційні засобиIV. ВисновокСписок літератури І. Вступ Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на жваве обговорення зазначених питань на сторінках економічної преси, актуальність їх не зменшується. Висока вартість аналізу інфляційних процесів, велике число діючих чинників ускладнюють вироблення правильної грошової політики. Як показує досвід нашої, а також інших країн, перехід на ринкові відносини супроводжується швидким зростанням цін, підсиленням дії інфляційних чинників. Дуже важливо правильно оцінити, чи є самий перехід на ринкові відносини причиною заглиблення інфляції чи при цих відносинах накопичений раніше інфляційний потенціал одержує свій реальний вихід. Очевидно, що в умовах ринкових відносин можливості штучного стримування інфляції різко скорочуються. Разом з тим непослідовність в прийнятті рішень по переходу до ринку, непродуманість деяких кроків усугубляють існуючі труднощі, підсилюють інфляційні процеси. Досвід багатьох країн показав, що тривале функціонування централізованого планування, як правило, призводить до порушення збалансованості матеріальних і грошових потоків. Раніше інфляція виникала, як правило, в надзвичайних обставинах. Так, під час війн держави часто випускали велику кількість незабезпечених паперових грошей для покриття військових видатків. В останні двадцять - тридцять років інфляція стала хронічним захворюванням економік багатьох країн світу. П. Сутність та форми інфляції Інфляція - це переповнення фінансових каналів паперовими грошима, що призводить до їх знецінювання. Інфляція - це грошове явище, але вона не обмежується знецінюванням грошей. Вона проникає у всі сфери економічного життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає держава, виробництво, фінансовий ринок, але більше за все страждають люди. Під час інфляції має місце: 1. Знецінювання грошей по відношенню до золота. 2. Знецінювання грошей по відношенню до товару. 3. Знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти. Ще одне визначення інфляції ми можемо прочитати в сучасних американських підручниках: «Інфляція - це підвищення загального рівня цін. Це, зрозуміло, не означає, що підвищуються обов'язково всі ціни. Навіть в періоди досить швидкого зростання інфляції деякі ціни можуть залишатися відносно стабільними, а інші падати. Одне із головних хворих місць - це те, що ціни мають тенденцію підійматися дуже нерівномірно.

Перші підстрибують, другі підіймаються понад помірними темпами, а треті зовсім не підіймаються.» Інфляція вимірюється за допомогою індексу цін. Згадаємо, що індекс цін визначає їх загальний рівень по відношенню до базового періоду. Темп інфляції для наданого року можна обчислити таким чином: відняти індекс цін минулого року із індексу цін цього року, поділити цю різницю на індекс минулого року, а після цього помножити на 100. Індекс цін Індекс цін цього року - минулого року Темп інфляції = ————————————— х 100% Індекс цін минулого року Для того, щоб економіка не переживала інфляційних криз: 1. Має бути постійна рівновага державного бюджету. 2. Центральний банк повинен вести ідеальну політику. 3. Державі не слід втручатися в розподіл прибутку. 4. Країну повинні населяти громадяни зі здоровою ринковою психологією, люди, позбавлені інфляційних очікувань. II. 1 .Причини інфляції Зростання цін може бути пов'язане з перевищенням попиту над пропозицією товарів, проте така диспропорція між попитом і пропозицією в багатьох випадках не є інфляцією. Приклад: енергетична криза 70х в США, коли нафтовидобуваючі країни підняли ціни на нафту в десятки разів, а на інші товари й послуги ціни зросли в одночас на 7-9%. Незалежно від стану грошової сфери, товарні ціни можуть змінюватися внаслідок зростання продуктивності праці, циклічних і сезонних коливань, структурних зрушень в системі відтворення, монополізації ринку, державного регулювання економіки, введення нових ставок податків, девальвації і ревальвації грошової одиниці, зміни кон'юнктури ринку, впливу зовнішньоекономічних зв'язків, стихійних лих і т. і. Очевидно, що не всяке зростання цін - є інфляцією і тому особливо важливо виділити насправді інфляційне. Таким чином, зростання цін, пов'язане із циклічними коливаннями кон'юнктури, не можна вважати інфляційним. По мірі проходження фаз циклу - особливо при іноді маючій місце їх "нестандартної" розтягнутості помітно буде змінюватися і динаміка цін. Ціни будуть підвищуватися в фазах "бума" і падати в фазах кризи, а після цього знову зростати в наступних фазах виходу із кризи. Підвищення продуктивності праці при інших рівних умовах призводить до зниження цін. Проте можливі випадки, коли підвищення продуктивності праці призводить до підвищення заробітної плати. В цьому випадку - т. з. інфляція витрат підвищення заробітної плати в будь-якій галузі насправді супроводжується підвищенням загального рівня цін. Стихійні лиха не можна вважати причиною інфляції. Наприклад, внаслідок стихійного лиха на якийсь території зруйновані будинки. Очевидно, що зростає попит на будматеріали, послуги будівників, транспорт і т. і. Великий попит на послуги і промислову продукцію буде стимулювати виробників до збільшення обсягу виробництва і по мірі насичення ринку ціни будуть опускатися. Таким чином, до найважливіших інфляційних причин зростання цін можна віднести наступні: 1. Диспропорційність - незбалансованість державних видатків і прибутку - т. з. дефіцит державного бюджету. Часто цей дефіцит покривається за рахунок використання "друкарського верстату", що призводить до збільшення грошової маси і як наслідок -інфляція.

2. Інфляційна небезпечні інвестиції - здебільшого мілітаризація економіки. Військові асигнування ведуть до утворення додаткового платіжездатного попиту, а як наслідок -збільшення грошової маси. Надмірні військові асигнування звичайно є головною причиною хронічного дефіциту державного бюджету, а також збільшення державного боргу, для покриття якого випускаються додаткові паперові гроші. 3. Відсутність чистого вільного ринку і досконалої конкуренції як його частини. Сучасний ринок в чималій мірі огополістичний. Оскільки огополіст зацікавлений в скорочуванні виробництва і пропозиції товарів створюється дефіцит, який використовується ним для підтримки чи підняття ціни на товар. 4. Імпортована інфляція, роль якої зростає зі зростанням відкритості економіки і утягнення її в світогосподарські зв'язки тієї чи іншої країни. Можливості для боротьби удержави досить-такі обмежені. Засіб ревальвації власної валюти, що інколи застосовується в таких випадках, робить імпорт більш вигідним, одночасно ускладнюючи експорт. 5. Інфляційні очікування - виникнення в інфляції самопідтримуючого характеру. Населення і господарські суб'єкти звикають до постійного підвищення рівня цін. Населення вимагає підвищення заробітної плати і запасається товарами наперед, очікуючи на їх швидке подорожчання. Виробники ж побоюються підвищення цін з боку своїх постачальників, які водночас закладають в ціну своїх товарів прогнозоване ними зростання цін на комплектуючі і розгойдують тим самим маховик інфляції. Живий приклад таких інфляційних очікувань ми можемо спостерігати у своєму повсякденному житті. Причину інфляції треба також шукати в трьох видах монополій: 1. Державна монополія на емісію грошей. 2. Профспілкова монополія. 3. Монополія великих фірм на визначення ціни і власних витрат. Ці три види монополій пов'язані між собою і кожна з них може порушувати баланспопиту і пропозиції. Причини інфляції можуть знаходитись і поза держави, тоді їх требашукати в світовій торгівлі. II.2.Типи інфляції. В теоріях, що опрацьовуються західними економістами, виділяються у вигляді альтернативних концепцій інфляції попиту і інфляції витрат. Ці концепції розглядають різноманітні причини інфляції. 11.2.1 .Інфляція попиту Інфляція попиту - це порушення рівноваги між попитом і пропозицією з боку попиту. Основними причинами тут можуть бути збільшення державних замовлень (наприклад, військових), збільшення попиту на засоби виробництва в умовах повної зайнятості і майже повної завантаженості виробничих потужностей, а також зростання покупної спроможності трудящих (зростання заробітної плати) внаслідок, наприклад, узгоджених дій профспілок. Внаслідок цього виникає надлишок грошей по відношенню до кількості товарів, підвищуються ціни. Таким чином надлишок платіжних засобів в обігу створює дефіцит пропозиції, коли виробники не можуть реагувати на зростання попиту. Традиційно зміни в рівні цін пояснюються зайвим сукупним попитом. Економіка може спробувати витрачати більше, ніж вона здатна виробляти. Виробничий сектор не в змозі відповісти на цей зайвий попит збільшенням реального обсягу продукції, бо всііснуючі ресурси уже повністю використані.

Назначенный членом ученого комитета министерства финансов, Блиох напечатал: "О взимании русскими железными дорогами провозных плат в металлической валюте" (1877) и обширный труд: "Финансы России XIX столетия" (4 тома, 1882). Этот труд переведен на французский, немецкий и польский языки и пополнен томом, заключающим в себе историю финансов Царства Польского до слияния их с общим государственным бюджетом. В 1890 г. вышла книга Блиоха: "О сельскохозяйственном мелиорационном кредите в России и иностранных государствах", в 1898 г. - его исследование: "Будущая война и ее экономические последствия" (6 томов и 1 том картограмм; издано также на польском, немецком, французском и английском языках). В 1901 г. напечатан его труд: "Сравнение материального и нравственного благосостояния губерний западных, великороссийских и привислинских" (5 томов, с атласом графиков и картограмм, за исключением 25 экземпляров уничтожен пожаром типографии, теперь библиографическая редкость). Поводом для составления этого труда послужила записка: "О приобретении и арендовании евреями земли" с сравнительными статистическими таблицами, представленная Блиохом в 1885 г. по поручению председателя высшей комиссии по пересмотру законов о евреях, гр. Палена

1. Лекции по курсу «Финансы, кредит, денежное обращение» (2004г.)

2. Денежное обращение, финансы и кредит

3. ГЭК -Финансы и кредит (шпора)

4. Финансы и кредит

5. Финансы, денежное обращение и кредит

6. Шпаргалки к госэкзамену по теме "Экономическая теория, финансы и кредит"
7. Финансы и кредит
8. Экзаменационные билеты по предмету Финансы, денежное обращение, кредит за осенний семестр 2000 года

9. Финансы и кредит

10. Программа, методические указания, задания для выполнения контрольной работы и контрольные вопросы для студентов з/о специальностей: 060500 «Бухучет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит»

11. Механизм обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ООО "ХКФ Банк")

12. Разработка автоматизированной информационной системы дистанционного обучения по дисциплине "Финансы и кредит"

13. Финансы и кредит

14. Финансы и кредит

15. Финансы и кредит

16. Финансы и кредит

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

17. Финансы и кредит

18. Финансы и кредит Центросоюз Вариант 15

19. Финансы, денежное обращение и кредит

20. Финансы

21. Финансы Украины

22. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"
23. Крестьянский бюджет и кредит в России в конце XIX- начале XX вв.
24. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

25. Финансы коммерческих предприятий

26. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

27. Финансы и торговля в Древнем Египте

28. Шпоры по финансам

29. Финансы домашнего хозяйства

30. Коммерческий кредит

31. Кредит, функции кредита, сущность кредита

32. Кредит под залог квартиры. Почему нет?

Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее

33. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

34. Задачи по финансам

35. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

36. Международные финансы (лекции)

37. Международный кредит

38. Состояние и пути совершенствования организации финансов в аграрных формированиях на примере ОАО «Бахус» Елецкого района Липецкой области
39. Финансы предприятий: планирование, управление и анализ
40. Управление финансами

41. Финансы (Шпаргалка)

42. Финансы (Шпаргалка)

43. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

44. Государственный кредит

45. Тесты по предмету "Финансы предприятий" ч.1

46. Финансы предприятий

47. Современные методы статистики финансов

48. Глобализация, современные международные финансы, включая последствия введения евро

Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики

49. Финансы

50. Финансы Украины (Шпаргалка)

51. Кредит как экономическая категория

52. Вехи истории российских финансов XI-XIX вв.

53. Формирование делового кредо в системе организационной культуры предприятия

54. Стратегия и тактика управления финансами холдинга
55. Тезисы к экзамену по статистике финансов
56. Государственные и муниципальные финансы

57. Государственный кредит

58. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

59. Источники формирования финансов предприятия и проблемы их выбора

60. Конспект лекций по финансам

61. Лекции по Финансам

62. Муниципальные финансы

63. О финансах

64. Организация управления финансами. Стадии бюджета

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

65. Особенности организации финансов в бюджетных организациях

66. Особенности функционирования финансов материального производства

67. Роль финансов в социально-экономическом развитии общества

68. Сущность и структура финансов

69. Сущность и функции финансов

70. Сущность финансов
71. Тесты по финансам предприятия
72. Управление финансами в некоммерческих организациях

73. Управление финансами района (города)

74. Финансы 2

75. Финансы акционерных компаний

76. Финансы и финансовая политика

77. Финансы малого бизнеса

78. Финансы предприятий - основная составляющая финансовой системы

79. Финансы предприятия

80. Финансы предприятия

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Финансы шпоры к ГОСУ

82. Функции финансов

83. Реформа международных финансов и проблемы России

84. Сущность и функции финансов

85. Финансы Украины

86. Финансы предприятий
87. Международные финансы и экономическая интеграция
88. Банковские переводы на счета Министерства финансов и Национального банка Республики Беларусь

89. Сущность и необходимость финансов

90. Кредит по контокорренту

91. Типы проектного финансирования. Простой инвестиционный кредит, его оценка

92. Формы кредита в экспортно-импортных операциях: форфетирование, кредит по открытому счету и овердрафт

93. Роль финансов в деятельности международных финансово-кредитных организаций

94. Финансы страхового рынка

95. Билеты-шпаргалки по финансам предприятия

96. Кредит в современных условиях

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

97. Международный кредит

98. Применение статистических методов в управлении финансами финансово-промышленной группы

99. Финансы Украины

100. Финансы и финансовые ресурсы предприятия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.