Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

2006 р. ПЛАНВступ3 1. Суть макроекономічного аналізуError: Refere ce source o fou d 2. Економічна суть моделі Хікса – Хансена9 3. Обґрунтування економічної політики держави за допомогою моделі Хікса-Хансена13 3.1 Грошово-кредитна політика13 3.2 Фіскальна політика15 3.3 Альтернативні варіанти фіскальної політики19 Висновок25 Список використаної літератури26 Вступ Макроекономіка — це одна з наук, що вивчає еконо­міку. Остання е складною системою. Крім макроекономіки, її вивчають багато інших економічних наук: політична еко­номія, мікроекономіка, маркетинг, галузеві та функціональ­ні економіки тощо. Макроекономіка як наука спирається передусім на положення та висновки економічної теорії про розвиток виробничих відносин, розширене відтворення, дію об'єктивних економічних законів та механізм їх засто­сування у практиці господарювання. Вона також безпо­середньо пов'язана з математикою і статистикою, широко використовує методи економіко-математичного моделюван­ня, що перетворює її у точну науку. Дає змогу перейти від кількісного до якісного аналізу економічних процесів та явищ. Макроекономіка формує наукові уявлення про функ­ціонування економіки на національному рівні. Аналізуючи основні фактори і наслідки макроекономічного розвитку, ця наука водночас пропонує певні «рецепти», методи актив­ного впливу на об'єкт свого дослідження. Макроеко­номіка виступає теоретичною основою економічної політики держави. Макроекономічні моделі використовуються в системі макроекономічного аналізу. Цей аналіз дуже важливий для економіки будь-якої країни. Моделюючи певні процеси, ми можемо краще дізнатися про особливості певного явища, його недоліки. Основна мета даної курсової роботи – дослідити особливості застосування моделі Хікса-Хансена для обґрунтування економічної політики держави. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: визначити необхідність та значення макроекономічного аналізу; виявити економічну суть моделі Хікса-Хансена; дослідити можливості моделі Хікса-Хансена для аналізу економічної політики держави. Предметом дослідження є модель Хікса-Хансена. Об’єктом дослідження виступає економічна політика держави. Курсова робота складається із трьох розділів в яких послідовно аналізується визначена проблема. 1. Суть макроекономічного аналізу Макроекономічний аналіз оцінює народногосподарський комплекс загалом. Він вивчає сукупні економічні величини (національний продукт і національний прибуток, сукупне споживання, сукупне інвестування). Він досліджує взаємозв'язки, що формуються між цими величинами, які виражають діяльність цілих груп господарських суб'єктів. Макроекономічний аналіз розглядає економічні явища з глобальної точки зору. Тут доречна така метафора: він досліджує загальні аспекти лісу незалежно від складових його дерев. Цей тип аналізу отримав розвиток за останні тридцять років під впливом знаменитї праці Джона Мейнарда Кейнса &quo ;Загальна теорія зайнятості, процента і грошей&quo ;. Він особливо корисний при вивченні економічного зростання, динаміки загальної економічної активності і загального рівня цін.

У чому ж полягає значення макроекономічного аналізу? Хіба глобальні і середні величини, з якими він має справу, не є просто-напросто підсумовуваними показниками і середніми значеннями індивідуальних господарських одиниць? Хіба конкретні ціни, заробітна плата, різні виробництва не являють собою справжню реальність економічного життя, в той час як узагальнені показники і середні величини є швидше штучними конструкціями, що можуть виявитися неточними або брехливими? Тому питання про те, чим цікавий макроекономічний аналіз і що можна чекати від нього, є цілком правомірним. Розвиток макроекономічного аналізу можна пояснити декількома причинами: - Воно пов'язане насамперед з міркуваннями економічної політики: державне втручання торкається всієї економіки або її великі сектори; воно позначається на самих різних економічних рішеннях всіх громадян - їх споживанні, заощадженнях, їх капіталовкладеннях); проблеми, що встають при цьому повинні розглядатися в рамках глобальної теорії. Іншою перевагою такої теорії є можливість використати кількісні показники при підрахунку сукупних величин за допомогою технічних інструментів національного розрахунку. - Воно пов'язане, по-друге, з теоретичними міркуваннями. Справа в тому, що макроекономічний аналіз може брати до уваги такі факти і труднощі, які не виявляються в індивідуальному плані. Характерні особливості і поведінка якоїсь сукупності не піддаються визначенню за допомогою простого підсумовування характерних особливостей поведінки його складових елементів. &quo ;Хоч ліс і є просто-напросто сукупністю дерев, - відмічав К. Боулдінг, - він не виявляє характеру і поведінки окремих дерев. Дерево виходить з сім'я, росте, вмирає і опадає. Збалансований ліс може рости вічно, зберігаючись незмінним в тому, що стосується віку і характеру складаючих його дерев. Коли окремі дерева ростуть, старіють і вмирають, їх замінюють нові особні і ліс залишається все тим же. У лісі спалити окреме дерево майже неможливо - завжди реальна небезпека лісової пожежі. Окреме дерево не впливає на клімат місцевості, де воно росте; ліс на нього впливає&quo ;. І Боулдінг робить висновок стосовно економіки: &quo ;Немає жодної іншої науки, де небезпека узагальнення індивідуального досвіду була б так велика, як в економіці. Саме велике джерело помилок економічної думки пов'язане, можливо, з тією трудністю, яку, як бачимо, випробовує людський розум, намагаючись уявити собі замкнену систему як єдине ціле, і з виникаючою на цій основі тенденцією застосувати до суспільства і до економіки загалом висновки, що виникають з індивідуального досвіду&quo ;. Є немало прикладів того, що отримало назву &quo ;макроекономічних парадоксів&quo ;. Так, яка-небудь фірма або галузь промисловості може збільшити свою продукцію, переманивши до себе працівників більш високими, ніж у їх конкурентів, заробітками; при повній зайнятості промисловість країни не може збільшити загальну зайнятість. Зменшивши заробітну плату своїм робітником, яка-небудь фірма може знизити свої ціни і збільшити об'єм свого продажу. Якщо ж заробітну плату своїм працівникам зменшать всі фірми, їм не вдасться збільшити об'єм свого продажу, оскільки загальне зменшення заробітної плати знижує національний прибуток і, відповідно, сукупний попит.

Індивідуум може зберігати, не інвестуючи, або інвестувати без попереднього зберігання або не пов’язуючи свої накопичення з рівнем інвестування; однак для економіки загалом заощадження ідентичні інвестуванню. Не треба, однак, приховувати небезпеки, які можуть таїтися в макроекономічному аналізі. Сама велика з цих небезпек пов'язана з більш або менш значною різнорідністю елементів, створюючих сукупну величину. Остання може бути значущою при умові, що її компоненти однорідні: &quo ;Якщо до хмарочоса додати шість яблук, то сума, що отримується може мати якесь значення тільки для сюрреалиста&quo ;. Подібно цьому, те або інше середнє значення цікаве тільки тоді, коли воно представницьке; для цього треба, щоб частотний розподіл елементів, для яких виводиться середнє значення, не мав дуже великого розкиду. Ось чому нерідко виявляється необхідним враховувати при макроекономічному аналізі не тільки розмір сукупних величин, але і їх структуру. Сам аналіз буде тим більше плідним, чим більше вдасться розікласти агреговані величини на деяке число більш дрібних величин, з тим щоб скоротити неоднорідність, зберігши при цьому можливість оперувати системою загалом. Крім того, намагаючись пояснити певні макроекономічні зв'язки на основі теорії поведінки окремих господарських суб'єктів, важливо уміти згрупувати господарські одиниці, чия поведінка може бути визнана приблизно схожою. 2. Економічна суть моделі Хікса – Хансена Модель Хікса – Хансена це модель взаємозв'язку товарного і грошового ринків. Дана модель уперше була запропонована британським економістом Дж.Р. Хіксом у 1937 р. у статті &quo ;Містер Кейнс і класики&quo ;. Більш широке поширення одержала після виходу у світ книги А. Хансена &quo ;Грошова теорія і фіскальна політика&quo ; (1949). Модель Хікса – Хансена містить у собі елементи &quo ;кейнсіанского хреста&quo ; і теорії переваги ліквідності Дж.М. Кейнса. Сучасні економісти в модель включають фінансовий ринок у цілому, тобто ринки грошей і цінних паперів. Перша частина моделі - крива ІS - &quo ;інвестиції - заощадження&quo ; покликана відбити умову рівноваги на товарному ринку, друга крива LM - &quo ;ліквідність - гроші&quo ; (L - попит на гроші, М - пропозиція грошей на грошовому ринку) - умови рівноваги на грошовому ринку. Умовою рівноваги на ринку товарів служить рівність інвестицій і заощаджень, а на грошовому ринку - рівність між попитом на гроші і їх пропозицію. Ці дві частини моделі зв'язує процентна ставка, рівноважна величина якої відбиває динаміку економічних процесів. Рівновага на кожнім із двох ринків - товарному і грошовому - установлюється не автономно, а взаємозалежно. Зміни на одному з ринків незмінно спричиняють відповідні зрушення на іншому. Модель Хікса – Хансена являє собою графік, системою координат якого служать рівень національного доходу (вісь х) і значення процентної ставки (r) - вісь y. Її автори виходять з того, що інтенсивність інвестиційного процесу визначається граничною ефективністю (тобто прибутковістю) капіталу. Отже, інвестувати має сенс тільки тоді, коли гранична ефективність капіталу перевищує ставку банківського відсотка (тобто прибутковість заощаджень).

Однако расхождение между показаниями GPS и высотами, определяемыми по карте, может составлять добрую сотню метров. К сожалению, недорогие GPS определяют высоту с меньшей точностью, чем хотелось бы. 2. Определение темпа движения. С помощью GPS можно оценить среднюю скорость движения по тропе и прикинуть, сколько времени уйдет, чтобы подойти к месту стоянки. Жаль, что понятие «средняя скорость» весьма условно. Двигаясь вдоль реки, группа может потратить лишние полчаса на обход прижима, образованного недавним обвалом и отсутствующего на самой точной карте. Поэтому особенно полагаться на эту функцию GPS не следует. 3. Использовать GPS вместо компаса неудобно, что бы ни говорили производители. Например, базовая модель eTrex может играть роль компаса только в движении. Брать по нему азимут и вовсе смешно. Лучше пользоваться обычным магнитным компасом, который не оттягивает карман и не зависит от батареек. Другие функции вроде определения времени восхода и захода солнца, возможно, производят впечатление, но на маршруте практически бесполезны

1. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

2. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

3. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

4. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

5. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

6. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні
7. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах
8. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

9. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

10. Роль СМИ в разрушении традиционных полоролевых моделей и семейных ценностей

11. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

12. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

13. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

14. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

15. Роль та вміст води в організмі

16. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

18. Моделі та моделювання

19. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

20. Роль та місце жінки у общині

21. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

22. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами
23. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії
24. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

25. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

26. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

27. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

28. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

29. Мотивація персоналу готелю, її роль та значення

30. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

31. Вибори та їх роль у політичному житті України

32. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами

33. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

34. Соціальні ролі та особистість

35. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

36. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

37. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

38. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки
39. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки
40. Инвестиции и их роль в экономике: макроэкономические модели

41. Макроекономічна рівновага в моделі "сукупний попит – сукупна пропозиція"

42. Моделі дуополії та теорія ігор

43. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання

44. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

45. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

46. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

47. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

48. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

49. Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной

50. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

51. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

52. Роль конкуренции в экосистемах

53. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

54. Роль материнского генома в развитии потомка
55. Полная история танков мира
56. Особенности Японской модели экономики

57. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

58. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

59. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

60. Шведская модель социальной экономики

61. Методы и модели демографических процессов

62. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

63. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

64. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

65. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

66. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

67. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

68. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

69. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

70. Банки и их роль в экономике Украины
71. Конституцiя США та реальнi права громадян
72. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

73. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

74. Российский опыт местного самоуправления: исторические модели и современное состояние

75. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

76. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

77. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

78. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

79. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

80. Роль заимствований в английском языке

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

82. Роль Саскии в жизни Рембрандта

83. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

84. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

85. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

86. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
87. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")
88. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

89. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

90. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

91. Модели будущего в русской литературе

92. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

93. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

94. Роль семьи в жизни Сталина

95. Роль личности в истории. И. Сталин

96. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

97. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

98. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

99. Место и роль земских учреждений в конце XIX - начале XX вв.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.