Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психогігієна реабілітаційної взаємодії

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти та науки України Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. КороленкаПСИХОГІГІЄНА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇВиконала студентка групиПолтава 2007 Психологічні особливості пацієнта в умовах лікувальної взаємодії і взаємовідносин безперечно стикаються з психологічними особливостями працівників лікувальних закладів. Метою контактів між цими людьми є допомога, спів-допомога одне одному. Виходячи з основної мети лікувальної взаємодії має місце різна значимість цінностей контактів в системі &quo ;медичний працівник - Пацієнт&quo ;. Однак, не слід думати про інтерес в такій взаємодії тільки з боку пацієнта, а в разі пацієнта - дитини і його батьків. Фахівець медичного закладу не менше зацікавлений у допомозі пацієнту, його діяльність є його професією, а тому в нього свої мотиви і інтереси взаємодії з пацієнтом, які дозволили йому вибрати цю професію. Реабілітаційна взаємодія - це частина лікувальної взаємодії. Реабілітація спрямована на відновлення втрачених, а у дітей також нерозвинених функціональних систем для поліпшення соціальної адаптації пацієнта. Реабілітаційний процес - це складна система заходів, яка включає в себе реабілітаційні періоди, реабілітаційну програму, реабілітаційні етапи, реабілітаційний прогноз. У всіх періодах та етапах реабілітаційного процесу має місце взаємодія фахівця і пацієнта. В Українському медичному центрі реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України реабілітаційний процес проводиться на основі концепції &quo ;Тандем&quo ; і моделі відновлення розвитку функціональних систем. Особливістю реабілітаційної взаємодії в Центрі було: 1) поєднання 3-сторонньої взаємодії: фахівець-дитина-родина; 2) поєднання взаємодії фахівців різного профілю: медиків, психологів, логопедів, педагогів різного виду спеціальної педагогіки, соціальних працівників. Така різнобічна система реабілітаційної взаємодії була б неможлива без використання основних принципів психогігієни лікувальної і реабілітаційної взаємодії. Основні принципи психології і психогігієни реабілітаційної взаємодії: комунікативна компетентність, психологічна установка на реабілітаційний процес, експектація учасників реабілітаційної взаємодії, здатність до емпатії та стиль спілкування; деонтологічна спрямованість реабілітаційного процесу, наявність конфліктів у системі взаємодії: фахівець-пацієнт - родина. Розглянемо зміст кожного принципу реабілітаційної взаємодії стосовно проведення реабілітаційного процесу в Центрі. Комунікативна компетентність - це здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, а також як система внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікації в ситуації міжособистої взаємодії. В реабілітаційному процесі в першу чергу комунікативна компетентність являє собою професійно значиму характеристику фахівця: це вміння створювати, по-перше, ділове спілкування з дитиною і родиною для реалізації реабілітаційних заходів. Ділове спілкування пов'язане зі знанням фахівцем особистості, характеру, віку, настрою і мотивів поведінки дитини і членів її родини, а також очікування результатів від реабілітаційного процесу.

Але невміння, або небажання пацієнта-родини встановити контакт з фахівцем таке ж загрозливе, як і небажання фахівця встановити ефективний контакт з ними. Таким чином, це взаємний процес: некомпетентність у спілкуванні хоча б з однієї сторони здатна порушити реабілітаційний процес і не привести до бажаних результатів. В реабілітаційній взаємодії для досягнення ефекту не бажано було застосовувати такі види спілкування: 1)&quo ;контакт масок&quo ; - із-за наявності формального спілкування; 2) примітивне спілкування (із-за оцінювання особистої потреби взаємодії); 3) формально-рольове спілкування з його регламентацією змісту і заходів спілкування залежно від соціальної ролі пацієнта-родини; 4) маніпулятивне спілкування з використанням соціальних прийомів для отримання вигоди для себе. Тобто зниження очікування родиною успіхів від реабілітації, демонстрація &quo ;необхідних&quo ; додаткових заходів з боку фахівця з метою отримання винагороди. Важливу роль у реабілітаційній взаємодії &quo ;фахівця-дитини-родини&quo ; відіграє сприйняття і розуміння учасниками спілкування один одного. На ці процеси, в першу чергу, впливає психологічна установка пацієнта-родини. Вона може бути: позитивна, негативна і адекватна. Позитивна установка - це переоцінка фахівця і висока довіра до лікаря. Негативна установка - недовіра до лікаря. Адекватна - наявність різних рис. Звісно, що позитивна установка може бути опосередкована деякими зовнішніми факторами: манера спілкування фахівця, його оцінка батьками попередніх пацієнтів, використання нових ліків або реабілітаційних заходів, їх &quo ;безмірна&quo ; кількість тощо. Суттєвим була експектація (очікування) учасниками реабілітаційної взаємодії якихось якостей і поведінки один одного. Найбільш важливим з точки зору &quo ;пацієнта-родини&quo ; була здатність фахівця до емпатії та стиль спілкування. Насамперед, це співчутливий тип фахівця з елементами директивного типу вирішення реабілітаційних проблем дитини. З іншого боку фахівець очікував від другої сторони реабілітаційної взаємодії пацієнта-родини таких рис: обізнаність в проблемах своєї дитини, віра і відсутність сумнівів в силах і вмінні фахівця, готовність виконувати всі процедури, вміння чітко висловлювати проблеми своєї дитини, активна допомога в реабілітаційному процесі. Конфлікти в системі &quo ;фахівець-пацієнт-родина&quo ; виявлялися при зіткненні поглядів, інтересів, точок зору і очікувань з боку учасників реабілітаційної взаємодії різних результатів. У разі коли конфлікти виникали, то вони відображали невдоволення обох сторін очікуванням результатів та потреб співучасників взаємодії так звані реалістичні конфлікти. Наприклад, очікування з боку фахівців більшої участі та ретельності у виконанні реабілітаційних заходів в системі &quo ;пацієнт-батьки&quo ;. Або, невдоволення з боку батьків вибором фахівцем методик реабілітації. В деяких випадках траплялись і так звані &quo ;нереалістичні&quo ; конфлікти (виявлення негативних емоцій, коли конфлікти стають самоціллю). Наприклад, пригнічений чи занадто збуджений стан родини, пов'язаний з хворобливими проблемами їх дитини, або психологічне несприйняття фахівцем пацієнта чи його родини.

Деонтологічна спрямованість реабілітаційної взаємодії в Центрі керувалися такими принципами медичної етики: 1) автономія; 2) неспричинення ушкоджень; 3) доброзичливість; 4) справедливість. Основні аспекти автономії полягали в таких моментах: 1) повага до особливості пацієнта - (пацієнт є суб'єкт реабілітаційної взаємодії, а не об'єкт реабілітаційних заходів); 2) надання родині психологічної підтримки; 3) подача необхідної інформації про стан здоров'я дитини та надання медичних процедур; 4) можливість контролювати хід реабілітації; 5)&quo ;терапевтична співпраця&quo ; - &quo ;фахівець-дитина-родина&quo ;. Таким чином, психологія та психогігієна реабілітаційної взаємодії - це партнерська взаємодія в системі &quo ;фахівець-дитина-родина&quo ; в дитячому реабілітаційному Центрі. Реабілітаційна психологія - це напрямок відновлювальної терапії при якому за допомогою психологічних методів та методик відновлюється чи корегується робота функціональних систем організму людини. Метою реабілітаційної психології є пристосування людини до навколишнього середовища з метою покращення якості її життя. Методи реабілітаційної психології спрямовані на активізацію збережених функціональних систем, залучення компенсаторних механізмів для їх реалізації, сприяння саморозвитку та саморегуляції особистості людини. Реабілітаційна психологія також опікується проблемами адаптації дитини з обмеженими можливостями в оточуючому середовищі. При цьому перш за все звертається увага на можливості розвитку збережених та відновлення постраждалих ланок функціональних систем, забезпечення їх взаємозв'язку та взаємодії. Методологічні засади реабілітаційної психології при застосуванні її методів у дітей з органічним ураженням нервової системи - це теорії психології розвитку, неврології розвитку, біхевіоральної та гештальт-психології. В Українському медичному центрі реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи протягом 10 років використовувались методи реабілітаційної психології та спеціальної педагогіки в комплексній індивідуальній програмі реабілітації. В реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, переважно, застосовуються методи поведінкової та тілесно-орієнтованої психотерапії. Метою поведінкової терапії є модифікація поведінки і почуттів дитини в позитивному напрямку з використанням сучасних теорій навчання, її взаємодія З оточуючим світом. Зміна поведінки дитини здійснювалась під керівництвом психолога за участі членів родини з використанням закономірностей психології розвитку та психології навчання. При цьому враховувались вербально-когнітивні та мотиваційні можливості дитини, особливості емоційного та особистого розвитку. Стосовно сучасних уявлень, поняття &quo ;поведінка-поводження&quo ; включає моторну, емоційну, когнітивну, фізіологічну функціональні системи. Ці. компоненти в методиках поведінкової терапії постійно взаємодіють один з одним, що відповідає концепції &quo ;Тандем&quo ; у векторі взаємодії функціональних систем. У дітей з органічним ураженням нервової системи застосовувалися адаптовані оперантні техніки з метою навчання дитини пов'язувати свою поведінку З її наслідками, при цьому вірогідність повторення визначеної поведінки підвищувалась завдяки викликаним наслідкам - &quo ;підкріплення&quo ; (за Скінером).

Треба, насамперед, дослдити хн походження, закладен в них хн властивост, взамоповязансть, взамодю тих сил; творчий чи руйнвний вплив х на весь народ. Коротко кажучи потрбен глибокий соцологчний аналз ДУХОВНОСТ¶ певного народу. ¶ лише пзнавши ДУХ  ДУШУ народну, зможемо зрозумти д того народу. Д ж бо особи чи спльноти  лише зовншнм виявом х духовност. Наука про народну вдачу (етнологя) тепер лише в пелюшках,  тому мусимо звертатися також  до суспльствознавства (соцолог), народознавства (етнограф), до науки про походження народу (етноген) та науки про спадковсть (генетики), взагал до стор людсько культури. Стара сторософя майже не брала до уваги цих наук, не зважала на дух  душу народв. Тим-то багато сторичних подй впало на вчен голови сторикв несподвано. А саме сторики мали дати полтикам ключ до передбачення сторичного розвитку, дянь окремих народв. Але саме найбльший укранський сторик М. Грушевський, ставши 1917 р. на чол укранського народу, завв його до жахливого пекла на мя СРСР

1. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

2. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

3. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

4. Етика і естетика, проблеми взаємодії

5. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

6. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови
7. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради
8. Взаємодія людини й колективу

9. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови

10. Розробка теоретичної моделі управління етноконфліктними взаємодіями

11. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

12. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

13. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

14. Взаємодія видів транспорту

15. Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами

16. Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее

17. Загальні основи реабілітації

18. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

19. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

20. Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя

21. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

22. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів
23. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями
24. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

25. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя

26. Особливості використання механотерапевтичних апаратів у реабілітації

27. Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток

28. Реабілітаційна установа або реабілітаційний заклад

29. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

30. Фізична реабілітація при вадах серця

31. Фізична реабілітація при інсульті на лікарняному етапі

32. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі

Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

33. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

34. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз

35. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

36. Реабілітаційна психологія

37. Фізична реабілітація при виразковій хворобі

38. История моды
39. Мода и философия
40. Как мода пришла в Россию

41. Мировая индустрия моды

42. Маньеризм в моде

43. Об идейной моде и убеждениях в "Отцах и детях" Тургенева

44. Мода, медиана, квартили

45. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

46. Ділові взаємовідносини в апараті управління

47. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

48. Суть комерційної діяльності на підприємстві

Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

49. Мода быть русским

50. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

51. Мир прекрасного, искусство моды

52. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

53. Зародження партійно-радянської преси України

54. Модем
55. Новая экономика: мода или единственный шанс для новой страны
56. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

57. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

58. Потенційно небезпечні фактори професії менеджера

59. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

60. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

61. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

62. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

63. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

64. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

65. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

66. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

67. Професійно-особисті якості юриста

68. Взаємозвязок моралі і права

69. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

70. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
71. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"
72. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

73. Імітація процесів гнучких виробничих систем за допомогою апарата мереж Петрі

74. Інформаційно-довідкова система

75. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

76. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

77. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

78. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

79. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

80. Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

81. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

82. Взаємовідносини церкви і держави в середні віки

83. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

84. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

85. Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

86. Організація науково-інформаційної діяльності
87. Мода и современность
88. Молодежные субкультуры и мода

89. Народный костюм и его интерпретация в современной моде

90. Средневековая мода готического стиля

91. "Звезды" немого кино и русская мода 1910-х годов

92. Мода первой половины XIX века и её отражение в произведениях А.С. Пушкина

93. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

94. Інформаційно-консультаційні послуги

95. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

96. Особенности коммуникационной политики компаний в сфере моды

Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки

97. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

98. Критерій Байєса-Лапласа при експоненційно розподілених даних для множини оптимальних рішень

99. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.