Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Зміст контрольної роботи 1. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки (№5) 2. Федеральна резервна система: організаційна структура, управління, завдання та функції. Еволюція взаємовідносин центрального банку та уряду. (№14) Список літератури 1. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки (№5) Структуру грошового обороту можна визначити за різними ознаками. Найпоширенішою з них є класифікація грошового обороту залежно від форми функціонуючих у ньому грошей. За цією ознакою грошовий оборот поділяється на безготівковий і готівковий обороти. Готівка, як правило, використовується при утворенні доходів населення (виплата заробітної плати, пенсій, стипендій) і витрачанні доходів населення (купівля товарів і послуг у роздрібній торгівлі тощо). У сфері готівкового обороту гроші рухаються поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини економічних суб'єктів. У сфері безготівкового обороту рух грошей здійснюється у вигляді перерахування сум через рахунки в банках. При цьому гроші не виходять за межі банківської системи, що дозволяє контролювати грошові потоки суб'єктів господарювання і певним чином впливати на відносини відповідних економічних суб'єктів не лише їм самим, а й банкам. Визначаючи законодавчо можливість банківських установ здійснювати такий контроль, держава може впливати на весь безготівковий грошовий оборот зокрема І на процес суспільного відтворення у цілому. У цьому основна перевага безготівкового обороту грошей порівняно з готівковим. Сьогодні обіг готівки у розвинених країнах відіграє незначну роль - практично в усіх цих країнах маса готівки не перевищує 5-10% обсягу сукупного грошового обороту. Збереження готівки в обігу за умов високого рівня розвитку безготівкових розрахунків пояснюється намаганням населення вивести свої грошові доходи з-під контролю податкових органів. У всіх розвинутих країнах канали обігу готівки і безготівкової грошової маси утворюють єдине ціле. Постійно відбувається перетворення грошей з безготівкової форми у готівку і навпаки. Сукупний грошовий оборот забезпечується певною масою грошей, величина якої має важливе значення для діяльності центрального банку та грошово-кредитного регулювання економіки країни. Зміна маси грошей, що циркулює в економічній системі, може суттєво вплинути на реальний випуск продукту, рівень цін, зайнятість тощо. Маса грошей в обігу - це загальна сума залишків грошей у всіх їх формах, які знаходяться у розпорядженні суб'єктів економіки у певний момент часу. Оскільки контроль за кількістю грошей надзвичайно важливий для економічної стабільності, необхідно володіти адекватними можливостями для вимірювання грошової маси. В умовах розвинутих ринкових відносин визначення кількості грошей - надзвичайно складне завдання. Це пояснюється тим, що в сучасній економіці різні види активів одночасно тією чи іншою мірою виконують усі основні функції грошей (засіб обігу, міра вартості, засіб нагромадження).

Тобто немає вагомих підстав для того, щоб провести чітку межу між власне грішми та іншими ліквідними активами. Залежно від можливості одночасного використання різноманітних видів грошових коштів розрізняють кілька грошових агрегатів, що є показниками обсягу і структури грошової маси. Розмежування грошових агрегатів відбувається виходячи з міри їх ліквідності, тобто можливості швидкої, з найменшими ризиками і затратами конверсії різних форм вкладів і заощаджень у засоби, що швидко реалізуються. У загальному вигляді грошові агрегати різних країн при деяких їх відмінностях можна звести до таких: =&g ; Перший грошовий агрегат, який протягом багатьох років відіграє роль домінуючого вимірника грошової маси, акцентує увагу на функції грошей як засобу обігу. У промислово розвинутих країнах майже всі обмінні операції здійснюються за допомогою двох високоліквідних активів - готівки і трансакцій-них депозитів (вклади до запитання, дорожні чеки та інші чекові депозити). Сума готівки і вкладів до запитання позначається терміном параметр М1. =&g ; До другого грошового агрегату входять строкові і ощадні вклади у комерційних банках. Цей агрегат грунтується на здатності грошей бути ліквідним засобом нагромадження купівельної спроможності. Він охоплює ряд активів, які мають фіксовану номінальну вартість і здатні перетворюватися на готівку або трансакційні депозити для здійснення відповідних платежів. Проте здебільшого ці активи не можуть безпосередньо переводитися від однієї особи до іншої, тобто їх ліквідність менша порівняно з агрегатом М1. У сукупності з готівкою і трансакційними депозитами ці активи утворюють параметр М2. =&g ; Крім активів, що входять до параметра М2, існують й інші, менш ліквідні активи: депозитні сертифікати, строкові угоди про зворотний викуп і термінові позики в євродоларах, акції взаємних фондів грошового ринку тощо. Грошовий параметр, що включає в себе М2, а також перелічені вище активи, називається параметром М3. =&g ;Проте активами, що включаються до параметра М3, не вичерпується перелік усіх ліквідних активів. Певні види цінних паперів (наприклад, банківські акцепти, комерційні папери, короткострокові цінні папери і облігації державних скарбниць) також вважаються досить ліквідними. Найширшим з усіх використовуваних на сьогодні грошових агрегатів, що охоплює суму цих активів і параметр М3, є параметр М4 (чи L - у США). Національний банк України, починаючи з 1993 р., з метою аналізу та регулювання грошової маси визначає такі грошові агрегати: МО - готівка в обігу (банківські білети та розмінна монета, що знаходяться поза банківською системою); М1 - МО залишки грошових коштів на поточних банківських рахунках у національній валюті; М2 - МІ залишки грошових вкладів на банківських строкових рахунках у національній валюті та валютні кошти; М3 - М2 кошти клієнтів за трастовими операціями банків та цінні папери власного боргу банків. У практиці управління сукупним грошовим оборотом кожний агрегат має певне призначення, а разом вони дають цілісну картину структури та динаміки грошової маси і грошового обігу. Окрім того.

Національний банк визначає показник, що називається &quo ;грошовою базою&quo ;, який широко використовується при визначенні потенційних можливостей розвитку емісійного процесу і відповідно до нього - динаміки прогнозування грошової маси. Показник грошової бази не є ще одним грошовим агрегатом за своїм змістом, оскільки характеризує масу грошей з боку прояву її на балансі центрального банку. Центральний банк здійснює безпосередній контроль та регулювання грошової бази, впливаючи врешті-решт і на загальну масу грошей. За змістом грошова база - це об'єднавчий показник резервних грошей банківської системи країни, який через ефект кредитного мультиплікатора формує загальну масу грошей, що знаходяться в обігу. Таким чином, регулювання Національним банком України грошової бази через регулювання грошової маси є основою організації грошового обороту в країні. Грошова база включає готівку, що знаходиться в обігу поза банківською системою (МО), готівку в касах банків та резерви комерційних банків на їх рахунках у Національному банку. Ці гроші не беруть участь у кредитному банківському обороті і додатково не збільшують масу грошей в обігу, а тільки є базою для її зростання. Перші два елементи грошової бази (готівка в обігу та в касах банківських установ) складають усю суму готівки, що випущена Національним банком та не повернута у його фонди. Третій агрегат (резерви комерційних банків в НБУ) є сумою зобов'язань Національного банку перед комерційними. Що ж стосується безготівкових елементів грошових агрегатів (М1, М2, М3) - вони є зобов'язаннями комерційних банків перед своїми клієнтами і формуються як за рахунок одержаних від НБУ коштів (третій елемент грошової бази), так і за рахунок створення грошей самими банківськими установами в процесі їх кредитної діяльності завдяки механізму грошового мультиплікатора. Тому безготівкові елементи грошових агрегатів значно перевищують обсяг резервів комерційних банків на їх рахунках в НБУ (безготівкового агрегату грошової бази). Внаслідок цього загальний обсяг кожного з агрегатів М1, М2, М3 перевищує обсяг грошової бази на величину грошового мультиплікатора. 2. Федеральна резервна система: організаційна структура, управління, завдання та функції. Еволюція взаємовідносин центрального банку та уряду. (№14) Федеральна резервна система США – центральна установа у банківській системі, що відповідає за монетарну політику США, центральний банк (&quo ;банк банків&quo ;, агент уряду при обслуговуванні державного бюджету). Федеральну резервну систему створено у 1913 р. (дві спроби утворити центральний банк США у 1811 та у 1836 р. були невдалі). Ворожості американців до заснування центрального банку поклала край паніка у 1907 р. Тому в 1908 р. закон Олдрича-Ріланда визначив завдання розробити проект організації центрального банку. У 1913 р. згідно із законом про Федеральну резервну систему створюється ФРС з 12 федеральними резервними банками. ФРС має формальну інституційну структуру, а разом з тим і неформальну структуру, що визначає, де всередині Федеральної резервної системи зосереджується справжня влада.

Сосуществование банкнот и банковских чеков подрывает и задерживает порядок клиринговых расчетов. Не все банкноты быстро возвращаются к своим эмитентам для погашения. Конечно, банкноты лишь частично нарушают порядок расчетов. В экономике со свободной банковской деятельностью, функционирующей иначе, чем сейчас, большая часть денег была бы представлена чековыми счетами. Розничные торговцы по-прежнему вносили бы свою денежную выручку в виде чековых расписок своих клиентов на счета своих банков, каждый из которых имел бы стимул посылать банкноты других банков в систему клиринговых расчетов. Один из основных вопросов денежного обращения -- вопрос о монетарном стандарте. Это с очевидностью прослеживается в работе Смит, а в последние годы стало важным отправным моментом возобновления интереса к свободной банковской деятельности. Многие вопросы вполне естественны: как должна определяться денежная единица? должен ли доллар иметь золотое содержание, когда все другие виды денежных средств прямо или опосредованно размениваются в золото? может ли в качестве денежной единицы выступать доллар, являющийся правительственными бумажными деньгами правительства, не обеспеченными золотом, в то время как денежная масса контролируется центральным банком, отвечающим за стабильный уровень цен? Аналогично, каким должно быть основное или преобладающее платежное средство -деньги, в которых деноминируются и на которые безотлагательно обмениваются все другие виды денег? (В США такую роль сегодня играют банкноты Федеральной резервной системы.) Нужно ли вообще какое-либо базовое денежное средство и какой-либо центральный банк, отвечающий за его выпуск и управление им? Нобелевский лауреат Ф. А

1. Сутність та зміст сучасного менеджменту

2. Предмет політології, сутність та зміст

3. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

4. Сутність та соціальне призначення держави

5. Економічна сутність та форми оплати праці

6. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку
7. Сутність та призначення фінансів
8. Сутність та види прибутку

9. Поняття, предмет та зміст господарського договору

10. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

11. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

12. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

13. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

14. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

15. Сутність демократії та її основні цінності

16. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее

17. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

18. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

19. Сутність лідерства та управління

20. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

21. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

22. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах
23. Антимонопольна політика держави та її сутність
24. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

25. Маркетингова сутність реклами

26. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

27. Суспільна свідомість та її структура

28. Поняття сущність та ознаки держави

29. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

30. Сутність і значення соціального страхування

31. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

32. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

34. Харчова цінність та оцінка якості зерна

35. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

36. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

37. Поняття, сутність і зміст права

38. Сутність держави
39. Сутність і форми експертної профілактики
40. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

41. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

42. Сутність міжнародного маркетингу

43. Сутність спонсорства

44. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

45. Міжнародні контракти: сутність структура види

46. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

47. Поняття і сутність менеджменту

48. Сутність корпоративної культури

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

49. Сутність планування і етапи планування

50. Болонський процес - сутність, концепції, методика

51. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

52. Сутність і зміст педагогічної етики

53. Партійні системи: сутність і типи

54. Політична влада: сутність і специфіка
55. Якість та контроль якості продукції
56. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

57. Сутність соціальної роботи

58. Геніальність та стать

59. Надпровідність та її використання в техніці

60. Сутність протестантської філософії

61. Принципи, покладені в основу формування грошових агрегатів

62. Сутність і особливості фінансів

63. Фінансова діяльність та політика держави

64. Економічна сутність монополізму

Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни

65. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

66. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

67. Сутність керування ризиками

68. Сутність нагромадження капіталу

69. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

70. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення
71. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
72. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

73. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

74. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

75. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

76. Війна в Іраку та ЗМІ

77. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

78. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

79. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

80. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек

81. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

82. Зміст та структура документознавства як науки

83. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

84. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

85. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

86. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки
87. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки
88. Зміст поточних планів та організація їх розробки

89. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

90. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

91. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

92. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

93. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

94. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

95. Філософська культура особи та її суспільна значущість

96. Ринкова пропозиція та її еластичність

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

97. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

98. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

99. Астероїдна небезпека: міфи та реальність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.