Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Конституція Пилипа Орлика

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Національна гірнича академія України Кафедра політології та українознавства РЕФЕРАТ по дисципліні “Історія держави та права України” на тему “Конституція Пилипа Орлика ” Виконав: ст. гр. ГП-2000-1, Шашенко Д. О. Перевірила: викл. каф., професор Швидько Г.К. Дніпропетровськ, 2001 р. ПЛАН РОБОТИ Вступ С. 2 1. Наукові парадігми щодо Конституції Пилипа Орлика. С. 5 2. КОНСТИТУЦІЯ: історія, поняття, функції. С. 8 3. ПАКТИ Й КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ ТА ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО. Зміст правових норм та їх оформлення з точки зору визнаних норм конституційного права. С. 14 Заключення С. 22 Список літератури С. 23 ВСТУП Конституція будь-якої держави є її основним, найголовнішим законом. Конституція виступає як джерело права. Вона закріплює відносини, що склалися, дає перспективи, напрямки розвиткувона встановлює фундаментальні, принципові положення організації і діяльності, як держави та і взагалі суспільства,констатує правовий статус особистості. Конституція містить в собі не лише форму державного ладу, организацію публичної, легитимної влади, делающей свои веления обязательными на определенной территории, але й відношення держави до усіх сфер позадержавного, гражданського життя. Економіка, політика, соціальні відносини, духовне життя та питання культури знаходять свої, окреслені основним законом правила функционування, розвитку. Конституція установлює норми взаімовідносин особистості і держави, права та обов'язки сторін – «особистость - держава», гарантії та межі прав і свобод людини в даному суспільстві, правила взаїмовідносин між людьми. Основний закон виконує також важливу нравственную, мировоззрєнчеську, философську функцию, і, с цієї точки зору, є своєрідним джерелом для появи концепцій, принципів, цілей формування особистості, що була б адекватна демократичному, відкрітому суспільству, виховання в дусі поваги прав та свобод людини, терпимості, відповідальності, миру та толерантності. Конституціонні положення про людину, її права і свободи як найвищу цінність, є идейною платформою рыночної економіки, экономичних свобод; политичного плюралізму, правової держави, громадянського суспільства. Україна – держава дуже молода. Адже, що таке 10 років нашої державності порівнянні, наприклад, із сьома сторіччями державності Великої Британіі, яка є матір'ю сучасних конституційно-демократичних моделей? І, нажаль, конституційний досвід нашої країни досить сумний: ми не змогли створити Основний закон з першого разу, а коли прийняли його вдруге, то самі не завжди його виконуємо (більшисть законів в нашій державі розбігаються з Конституцієй, а іноді – прямо їй суперечать). Чому так? Адже ніби всі намагаються робити, як найкращє, а виходить – як завжди. Постає питання: «А чи завжди так було? Невже до влади ніколи не приходила людина, яка мала достатній талант та освіу, щоб щось змінити на краще?» Часто ми забуваємо, що ми, українці є європейською нацією, яка завжди дягнулася у своєму розвітку на Захід, хоча доля іноді розпоряджалася інакше. А тому ця нація нерідко була здатна народити політика західного типу, якій міг би провести свою націю до Європи не через «вікно», а широкою дорогою своєчасного прогресу.

В славетному ряду таких людей, рядом з Мазепою та Хмельницьким, стоїть гетьман Пилип Орлик, автор першого у світі конституційного твору Це був один із найвидатніших діячів ХУІІ-ХУІІІ ст., самовід-даний український патріот, який все життя присвятив боротьбі за незалежність України. Він походив із чеського роду, одна лінія якого подалася до Польщі. Він народився 1672 року на Віленщині, вчився в Києво-Могилянській колегії і був учнем славетного вченого Стефана Яворського, що був пізніше «місцеблюстителем» патріаршого престолу в Москві. Орлик працював у Генеральній Військовій Канцелярії, де його пізнав й оцінив Мазепа. З 1700 року став він генеральним писарем і одним із найближчих і найбільш довірених людей гетьмана. Він належав до нової формації Мазепиних співробітників, не зв'язаний з родовою старшиною (крім шлюбу з дочкою Полтавського полковника Герцика) і всім був зобов'язаний своїм здібностям та гетьманській ласці. Довгий час він єдиний був утаємничений в політичні плани Мазепи й залишився вірним йому до смерти. «Пакти й Конституції», написані гетьманом Війська Запорозького Пилипом Орликом та його співробітниками Г. Герциком, А. Войнаровським, були прийняті 5 квітня 1710 р. у Бендерах, і є першою європейською ;конституцією в сучасному її розумінні. Наукові парадігми щодо Конституції Пилипа Орлика Щодо історії створення цього визначного документу та його практичного застосування існують неоднозначні погляди та висновки. Наприклад, видатний канадський вчений О. Субтельний писав наступне: «У 1710 р. Пилипа Орлика (1710—1742), що при Мазепі був генеральним писарем, обирають гетьманом у вигнанні. Намагаючись завоювати собі підтримку, Орлик складає проект так званої Бендерської конституції. Нею він зобов'язувався обмежити гетьманські прерогативи, зменшити соціальну експлуатацію, зберегти особливий статус запорожців і боротися за політичне й церковне відокремлення України від Росії у випадку, якщо він здобуде владу на Україні. За підтримки Карла XII Орлик вступає в союз із кримськими татарами та Оттоманською Портою й на початку 1711 р. розпочинає спільний похід запорожців і татар проти росіян на Україні. Після кількох вражаючих успіхів цей похід провалився. Протягом наступних років Орлик із невеликою групою прибічників їздить від однієї європейської столиці до іншої в пошуках підтримки своєї справи. Врешті-решт гетьмана на вигнанні інтернували в Оттоманській імперії. Проте він не припиняв бомбардувати французьких, польських, шведських і турецьких політичних діячів маніфестами про недолю України та разом із сином Григорієм планувати кроки, спрямовані на звільнення вітчизни від «московського ярма» ». Українські вчені А. Г Слюсаренко та М. В. Томенко навпаки без жодних вагань заявляють, що ««Пакти й Конституції» і є першою європейською конституцією в сучасному її розумінні, а Конституція Пилипа Орлика діяла на Правобережній Україні до 1714 р.». Н. Полонська-Василенко так характеризує цю подію: «Ця конституція, в якій гармонійно поєднано інтереси гетьманату, старишни як провідної верстви України, та Запоріжжя, як її військової сили, була в той же час маніфестом державної волі української нації перед цілим культурним світом До цього можна додати, що поява її негайно після Полатвської катастрофи може в значній мірі пояснити, чому саме пляни великого гетьмана зазнали поразки: вона свідчить, що він не мав під собою твердого грунту, не мав середовища, на яке міг спиратися, не мав і тієї сили, яка могла б примусити всі середовища схилятися перед нею Гетьманування Пилипа Орлика пройшло поза Україною, але в боротьбі за її незалежність.»

«При тім списано інтересні постанови, яке має бути правлїннє гетьманське, хоч сі постанови не були здійснені, бо взяти Україну в свої руки сим людям не удало ся ніколи,—але вони цікаві, як вираз поглядів і бажань сих людей, що- звязали свою долю з визволеннєм України. В постановах сих богато нового, що могло б бути важним кроком наперед», - зауважує М. С. Грушевський Отже, як ми бачимо, погляди більш авторитетних вчених схиляються до того, щоб вважати «Пакти і Конституції » лише талановитим твором людей, котрі попередили час на майже 70 років (а саме через стількі часу з'явилися перші конституції Європи та США). Але, приймаючи до уваги історичні обставини епохи Північної війни, було б занадто ризиковано розглядати цей документ як такий, що приніс би українському народові реальну користь. Незважаючи на це, сучасна їсторична нука України намагається розглядати твір Пилипа Орлика як першу конституцію в світовій історії. Що ж мають на увазі вчені-історики, використовуючи цей термін, такий простий та звичний на перший перший погляд? Що виступає критерієм надання тому чи іншому документу статусу конституції?КОНСТИТУЦІЯ: історія, поняття, функціїТермін конституція (як вважається, від лат. Co s i u io – устрій, установлення) у різні часи використовувався в різних значеннях. Так, зокрема, у Стародавньому Римі конституціями називали деякі акти імператора, а у середньовічній Європі - акти, в яких закріплювалися привілеї та вольності феодалів (Велика хартія вольностей 1215 р. в Англії, Великий березневий ордонанс 1358 р. у Франції тощо). В той же час ні в античному світі, ні в середні віки сучасного поняття конституції не існувало. Як не було і таких законів, які можна було б розглядати як юридичну базу чинної нормотворчості, як акти, які б визначали належну організацію державної влади, закріплювали гарантії прав і свобод людини. Сучасна наука конституційного права використовує термін «конституція» у кількох значеннях: конституція юридична, конституція фактична, конституція соціальна. . Юридична конституція - це система правових норм, які закріплюють засади конституційного (державного) ладу, встановлюють найвищі правові гарантії прав і свобод людини і громадянина, визначають систему, принципи організації і функціонування органів публічної влади (органів державної влади і органів місцевого самоврядування), встановлюють територіальний устрій держави. У залежності від способу вираження цих норм, юридичні конституції, в свою чергу, можуть мати формальний або матеріальний характер. . Формальна конституція становить собою закон (або кілька законів), який приймається в особливому порядку і має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших законів). . Матеріальна конституція становить собою акт або велику кількість прийнятих у різні часи нормативних актів, судових рішень та конституційних звичаїв, які визначають засади державного ладу, основи організації органів державної влади, закріплюють та гарантують права і свободи людини, регулюють її взаємовідносини з державною владою. Матеріальна конституція не носить формалізованого характеру, тобто акти, які її складають, не мають вищої юридичної сили по відношенню до інших законів.

Но этот документ был принят несколькими тысячами казаков и старшин, находящимися на чужой территории. К тому же одним из пунктов Конституции самостоятельность Украины признавалась "под вечным протекторатом Шведского короля". И единственно возможным условием его потенциальной реализации была поддержка со стороны Швеции, Турции и Крыма. После утверждения 10 мая 1710 года Конституции между Орликом и крымским ханом Довлет-Гиреем был заключен договор, в соответствии с которым, хан обязывался освободить Украину, Слободскую Украину и Гетманщину от московского владычества и объединить их. В марте 1711 года Орлик в союзе с крымским ханом вошел в пределы Украины. Союзники двигались двумя крыльями: Филипп Орлик с Белгородскими и Буджацкими татарами пошел в левобережную Украину, а крымские татары - в слободскую Украину. В походе участвовали и поляки - сторонники короля Станислава Лещинского. Царь повелел гетману Скоропадскому выступить против Орлика. Скоропадский был вынужден разделить войско: часть во главе с генеральным есаулом Бутовичем он послал против Орлика, а сам с генералом Бутурлиным выдвинулся в слободскую Украину - против хана

1. Анализ проектов конституций П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева

2. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

3. Козацька Конституція Пилипа Орлика

4. Пилип Орлик та перша Конституція України

5. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

6. Реферат о Пугачеве
7. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
8. Реферат по книге Фернана Броделя

9. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

10. Несколько рефератов по Исламу

11. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

12. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

13. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

14. Реферат по теме “Человек на войне”

15. Реферат по биографии Виктора Гюго

16. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

17. США и Канада в АТР: набор рефератов

18. Как написать хороший реферат?

19. Сборник рефератов о конфликтах

20. Реферат кондитерское изделие

21. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

22. Реферат Евро
23. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы
24. Лесные пожары - реферат

25. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

26. Реферат по Мексике

27. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

28. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

29. «Русская правда» П. Пестеля. Конституция» Н. Муравьёва

30. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

31. И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому

32. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

33. Принятие конституции США. Билль о правах

34. Буржуазная революция в Японии. Конституция Японии 1889г.

35. Жизнедеятельность П.А. Кропоткина и ее место в развитии мировой общественной мысли

36. Аграрная реформа П. А. Столыпина

37. Британская конституция

38. Конституция Болгарии (Контрольная)
39. Конституция Индии
40. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

41. Сравнительный анализ конституции России и США

42. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

43. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

44. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

45. Характеристика Конституции Франции

46. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

47. Конституция - основной закон государства

48. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

49. Принцип разделения властей в Конституции РФ 1993г.

50. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

51. Конституция, как Основной Закон РФ

52. Підприємництво

53. Конституция в киберпространстве: закон и свобода за электронной границей (english/russian)

54. К.П. Брюллов – портретист
55. Кубизм. На примере творчества П. Пикассо
56. Культурологические представления П. А. Кропоткина

57. "Вишнёвый сад" А.П.Чехова

58. Приемы комического в языке произведений П.Г. Вудхауза

59. "Чайка" А.П. Чехова

60. В.П. Астафьев

61. Жизнь и творчество П.И.Мельникова-Печерского

62. П.А. Кропоткин "Справедливость и нравственность" (с биографией и библиографией произведений)

63. Преодоление абсурдности бытия в художественном мире А.П. Чехова

64. Русская деревня в изображении В.П. Астафьева

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Чехов А.П.

66. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

67. Жизнь и творчество А.П. Чехова

68. Единство авторской мысли в «маленькой трилогии» А.П.Чехова («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»)

69. С. П. Дягилев и его «Русские сезоны»

70. Времена года П.И. Чайковский
71. П. А. Столыпин (1862-1911)
72. Историко-психологический портрет А.П. Извольского

73. П.А. Столыпин и его реформа

74. С.Ю.Витте и П.А.Столыпин - крупные политические деятели

75. Столыпин П.А.

76. Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

77. П. Л. Шиллинг и его телеграф

78. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

79. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

80. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов

81. И.П.Бардин и его вклад в развитие металлургии

82. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

83. Вопросы религиозного самопознания в творчестве Флоренского П.А.

84. П.Л. Лавров: субъективный метод в социологии

85. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

86. Ж.П. Сартра и его учение Экзистенциализм
87. Экзистенциализм в дискурсе Ж.П. Сартра
88. Расчет ректификационных колонн, обеспечивающих отделение о-ксилола от равновесных м- и п-ксилолов

89. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

90. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

91. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

92. Конституция Муравьева Н.М.

93. Конституция СССР 1924 года. Проблемы федерации

94. Первые конституции азиатских государств

95. Реформа российской Конституции: этапы и проблемы

96. Античні міста-держави півнвчного Причорномор

Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров

97. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

98. Конституция 1918

99. Неопозитивизм начала XX века: историческая концепция П.Н. Милюкова

100. П.А. Столыпин - судьба реформатора


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.