Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність і призначення санації підприємств

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Економічний факультет Кафедра економіки підприємства РЕФЕРАТ на тему: “Сутність і призначення санації підприємств” Виконав: студент 331 групи економічного факультету Матейчук Дмитро Іванович Викладач: асист. Баранов К.В. Чернівці – 2009 Зміст Вступ Економічна сутність санації, випадки та мета її проведення Умови проведення фінансової санації підприємства Фінансові джерела санації підприємства Порядок проведення санації підприємств Висновки Список використаної літератури Вступ Нині в Україні існує значна кількість фінансово неспроможних підприємств. Так, на початку ХХI ст. — 38% усіх підприємств працювали збитково. Наслідком незадовільного фінансового стану багатьох вітчизняних підприємств стало катастрофічне збільшення їхньої кредиторської та дебіторської заборгованості: кредиторська заборгованість у номінальному обчисленні майже в два з половиною рази перевищувала обсяги ВВП країни; дебіторська заборгованість перевищила обсяг ВВП у два рази. Близько 55 % дебіторської та близько 60 % кредиторської заборгованості виявилися простроченими. Таким є наслідок фінансової неспроможності багатьох суб'єктів господарювання. Неплатоспроможність, у свою чергу, є підставою для оголошення підприємства банкрутом. Банкрутство підприємства та його ліквідація означають не тільки збитки для акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових надходжень у бюджет, а також збільшення безробіття, що теж може стати одним із факторів макроекономічної нестабільності. Суттєвим, однак, є те, що з-поміж підприємств, справи про банкрутство яких розглядаються судом, значний відсоток таких, що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоровлення) чи реструктуризації такі підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Однак за браком належного теоретико-методичного забезпечення процесу санації, через дефіцит кваліфікованого в цих питаннях фінансового менеджменту та інші суб'єктивні та об'єктивні причини, багато потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами. 1. Економічна сутність санації, випадки та мета її проведення У системі заходів для фінансового оздоровлення підприємств і виходу з економічної кризи застосовується так звана санація. Під санацією розуміють систему економіко-організаційних заходів, спрямованих на підвищення прибутковості й ефективності виробництва, на оздоровлення фінансового стану підприємств-боржників. Слово «санація» походить від латинського «sa are», що в перекладі означає оздоровлення чи одужання. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 р. дає поняття «санація» та «досудова санація». Згідно зі згаданим законом, досудова санація - це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інвестор, з метою запобігання банкрутству боржника шляхом реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до початку порушення провадження у справі про банкрутство.

Санація - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом і його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського стану боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника. Санація може здійснюватись у таких випадках: необхідності забезпечення розвитку пріоритетних галузей народного господарства, більш важливих підприємств в силу їх значущості для народного господарства; переорієнтації підприємницької діяльності; здійснення антимонопольних заходів; за ініціативою суб'єкта господарювання, який знаходиться в кризі, якщо існує загроза оголошення його банкрутом у майбутньому; за рішенням господарського суду; за рішенням кредиторів відмовитися від частки своїх вимог з метою, щоб підприємство (якщо воно перспективне) продовжувало свою діяльність, або коли вони бачать в санації можливість врятувати свій капітал; коли боржник за власною ініціативою звертається до господарського суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у випадках, якщо є фінансова неспроможність або існує реальна загроза такої неспроможності; коли закінчився місячний термін після опублікування в офіційному друкарському органі Верховної Ради або Кабінету Міністрів України заяви про порушення справи про банкрутство цього підприємства у випадках, коли надійшли пропозиції від фізичних і юридичних осіб, які бажають задовольнити вимоги кредиторів до боржника; за ініціативою заставодержателя цілісного майнового комплексу підприємства у випадках невиконання зобов'язань, забезпечених іпотекою майнового комплексу; за ініціативою фінансово-кредитної установи у випадках оголошення клієнта неплатоспроможним та ін. Головною метою санації є мобілізація фінансових ресурсів для відновлення (поліпшення) платоспроможності та ліквідності підприємств, а також формування фінансового капіталу для здійснення санаційних заходів. Підставою для проведення санації є наявність реальної загрози банкрутства підприємств. Ініціатива, щодо проведення досудової санації державних підприємств може виходити від уповноважених органів, підприємств, кредиторів або інших осіб. Пропозиції щодо проведення досудової санації від відповідних осіб подаються уповноваженому органу, який і приймає рішення про її проведення. 2. Умови проведення фінансової санації підприємства Рішення про проведення санації може прийматися в таких основних випадках: 1. З ініціативи суб’єкта господарювання, який перебуває в кризі — якщо існує загроза неплатоспроможності та оголошення його банкрутом в недалекому майбутньому. Рішення про санацію приймається до звернення кредиторів в арбітражний суд із заявою про оголошення банкрутом даного підприємства (досудова санація). 2. Після того, як боржник з власної ініціативи звернувся до арбітражного суду із заявою про порушення справи про своє банкрутство (якщо підприємство стало фінансово неспроможним або існує реальна загроза такої неспроможності).

Одночасно з поданням заяви боржник має подати до арбітражного суду план санації та (або) проект мирової угоди. Зрозуміло, що рішення про санацію приймається лише у разі, якщо підприємство доведе кредиторам, що воно є санаційно спроможним. 3. По закінченні місячного терміну з моменту опублікування в офіційному друкованому органі Верховної Ради чи Кабміну України оголошення про порушення справи про банкрутство даного підприємства — якщо надійшли пропозиції від фізичних чи юридичних осіб, які бажають задовольнити вимоги кредиторів до боржника та подали акцептовані комітетом кредиторів та арбітражним судом пропозиції щодо санації (реорганізації) неспроможного підприємства. У разі згоди кредиторів з умовами та механізмом задоволення їхніх претензій арбітражний суд приймає рішення про припинення провадження у справі про банкрутство та про здійснення фінансової санації юридичної особи. 4. З ініціативи фінансово-кредитної установи. Згідно із Законом України „Про банки та банківську діяльність” установа банку має право відносно клієнта, оголошеного неплатоспроможним, застосувати комплекс заходів щодо його санації, у тому числі: передати оперативне управління даним підприємством адміністрації, сформований за участю банку; реорганізувати боржника; змінити порядок платежів; спрямувати на погашення кредиторської заборгованості виручку від реалізації продукції. 5. З ініціативи заставодержателя цілісного майнового комплексу підприємства. У разі невиконання зобов’язань, забезпечених іпотекою цілісного майнового комплексу підприємства, заставодержатель має право здійснити передбачені договором заходи щодо оздоровлення фінансового стану боржника, включаючи призначення своїх представників у керівні органи підприємства, обмеження у праві розпоряджатися випущеною продукцією та іншим майном відповідного суб’єкта господарювання. Якщо санаційні заходи не привели до поновлення платоспроможності підприємства, то заставодержатель має право звернутися до арбітражного суду із заявою про стягнення майна, яке перебуває в іпотеці. 6. З ініціативи Державного органу з питань банкрутства, якщо йдеться про державні підприємства. 7. З ініціативи НБУ — якщо йдеться про фінансове оздоровлення комерційного банку. Режим санації є превентивним заходом впливу НБУ на комерційний банк перед застосуванням санацій, передбачених Законом України „Про банки та банківську діяльність”. 3. Фінансові джерела санації підприємства Основна проблема, з якою стикаються підприємства, що підлягають санації, полягає в пошуку фінансових ресурсів, необхідних для проведення цих процедур. Розглянемо більш детально це питання Сукупний капітал підприємства складається з власного та позичкового капіталу. таким чином, фінансування санації може здійснюватися за рахунок самофінансування, фінансових коштів власників, за допомогою кредиторів і, у виняткових випадках, шляхом одержання державної фінансової підтримки. Санація може бути спрямована на реструктуризацію активів або пасивів. Якщо санація здійснюється без залучення додаткових фінансових ресурсів на підприємство, то вона можу біти ц таких формах: зменшення номінального капіталу підприємства; конверсія власності в борг; конверсія боргу у власність; пролонгація строків сплати заборгованості; добровільне зменшення заборгованості; самофінансування.

Някий вропейський розум не збагне азйсько економки. Вдомо, що в СРСР браку товарв,  люди миттю розкуповують все, що зявиться у продажу. Проте 1963 року в СРСР лежало непроданих товарв на три мльярди рублв, бо навть украй невибагливий покупець не хотв брати крам надто кепсько якост, навть на московське мрило. Микита Хрущов бдкався: «У нас щороку втрачаються мльйони центнерв зерна, бо лежать на голй земл просто неба, гниють,  миш подають. У нас  ще чимало ливарень, де працюють, як сорок рокв тому, без машин, руками, горбом. Пять рокв тому побудували велик потужн преси, а лише тепер починають встановлювати х на пдпримств, а коли вони почнуть виробляти невдомо. Ми купили за кордоном на сотн мльйонв рублв золотом дорог машини та устаткування, а вони роками лежать без ужитку та ржавють. Ми вироблямо на мльйони рублв тако технки, що ма гори протоколв приймальних комсй про цлковиту непридатнсть  до використання. За планом пдпримство ма дати визначену кльксть центнерв свох виробв

1. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

2. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

3. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

4. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

5. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

6. Комерційна діяльність підприємств
7. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
8. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

9. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

10. Державна фінансова підтримка санації підприємств

11. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

12. Сутність та призначення фінансів

13. Фінансова санація та банкрутство підприємств

14. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

15. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

16. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

18. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

19. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

20. Система маркетингового планування на підприємстві

21. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

22. Демократія: сутність, доктрини, різновиди
23. Суть комерційної діяльності на підприємстві
24. Правовий статус підприємств

25. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

26. Планування діяльності підприємств

27. Сутність витрат та методи їх зниження

28. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

29. Правила поведінки на підприємстві

30. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

31. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

32. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

34. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

35. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

36. Сутність і значення соціального страхування

37. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

38. Сутність токсикоманії
39. Аналіз стану охорони праці на підприємстві
40. Охорона праці на підприємстві

41. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

42. Доходи сільськогосподарських підприємств

43. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

44. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

45. Економічна сутність виробничих запасів

46. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

47. Облік доходів підприємств

48. Облік неопераційних витрат на підприємстві

Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

50. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

51. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

52. Організація облікового процесу на підприємстві

53. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

54. Організація управлінського обліку на підприємстві
55. Ревізійні комісії підприємств і організацій
56. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

57. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

58. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

59. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

60. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

61. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

62. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

63. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

64. Сутність демократії та її основні цінності

Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Сутність держави

66. Сутність і форми експертної профілактики

67. Юридична відповідальність у підприємництві

68. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

69. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

70. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"
71. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
72. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

73. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

74. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

75. Організація обліку на торгівельному підприємстві

76. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

77. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

78. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

79. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

80. Управління запасами матеріалів на підприємстві

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

82. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

83. Міжнародні контракти: сутність структура види

84. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

85. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

86. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
87. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області
88. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

89. Економічна сутність та форми оплати праці

90. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

91. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

92. Основи управління персоналом підприємств

93. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

94. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

95. Поняття та сутність ефективності управління

96. Рух кадрів на підприємстві

Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

98. Сутність корпоративної культури

99. Сутність організаційних змін


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.