Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: Международная экономика Тема: Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве (на украинском языке) Выполнил: Лесконог А.А. Студент 5 курса Специальности «Международная экономика» Мариуполь-2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні аспекти розвитку ТНК 1.1. Теорії транснаціоналізації 1.2. Причини виникнення ТНК, види, ознаки, етапи транснаціоналізації, зв'язок з ТНБ РОЗДІЛ 2 Аналіз діяльності ТНК 2.1. ТНК на сучасному етапі, індекс транснаціоналізації 2.2. Аналіз руху прямих іноземних інвестицій як показник напрямів і масштабів діяльності ТНК 2.3 Регіональний та галузевий аспект спрямування інвестицій ТНК РОЗДІЛ 3 Перспективи розвитку ТНК 3.1. Напрямки подальшого розвитку ТНК 3.2. ТНК і глобалізація ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Міжнародні корпорації, з одного боку, є продуктом міжнародних економічних відносин, що швидко розвиваються, а з іншого боку, самі представляють могутній механізм дії на них, а також на національні економіки окремих країн. На сьогодняшній день деякі ТНК можуть мати більший вплив на міжнародні економічні відносини, чим деякі держави. Дослідження посилення впливу ТНК на національні економіки і являє собою актуальність дослідження. Метою даної курсової роботи є дослідження світових процесів транснаціоналізації для виявлення напрямків подальшлго розвитку ТНК і їх взаємодії з національними економіками. Завданням курсової роботи є дослідження загальносвітових і регіональних аспектів розвитку процесів ранснаціоналізації. Об'єктом дослідження є процеси транснаціоналізації в світовому господарстві. Предметом дослідження є вплив діяльності ТНК на національні економіки. Наслідки дій ТНК все сильніше відчувають на собі всі країни, серед яких і Україна, яка рухається по шляху інтеграції зі світовою системою. Глобалізація світового ринку - це фактично процес реструктуризації «світу ТНК» . Для ТНК, що мають єдиний центр керівництва і що діють в багатьох країнах з метою витягання прибутку для своїх власників, національні ринки вузькі, а державні кордони є перешкодами, що заважають максимізувати норму прибутку на вкладений капітал. Створення ТНК своїх філій в інших країнах обіцяє значні вигоди як з погляду прибутку, так і в плані загальної перспективи зміцнення економічної влади. Це обставина і пояснює той факт, що в сучасному світі практично всі крупні корпорації перетворилися на транснаціональні. В умовах НТР загострення суперництва між ТНК супроводжується появою могутніх інтеграційних стимулів. Проблеми розвитку і функціонування ТНК відбиті в роботах наступних авторів: Адріанова В.Д., Булатова А.С., Градобітова Л.Д., Булатової О.В., Владимірова І.Г., Мельянцева В.А., Корольова І.С., Чеховського Н.Н. та інших. Методологічною і інформаційною основою дослідження виступили: сучасна теорія управління, методологія системного підходу, статистичний метод , а також наукові праці вітчизняних і закордонних учених, огляди ЮНКТАД і матеріали мережі Інтернет. РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні основи розвитку ТНК 1.1

Теорії транснаціоналізації В економічній теорії багато уваги приділяється транснаціональним корпораціям в першу чергу із-за їх бурхливого зростання в другій половині XX сторіччя. Спочатку ТНК вивчалися в рамках теорії фірми, потім почали розроблятися самостійні концепції. Фундаментальною відмінністю ТНК є наявність у них закордонного виробництва товарів і послуг, здійснення необхідних для цього вкладень капіталу. В рамках концепцій сучасних ТНК розроблено чимало моделей експорту капіталу у формі прямих інвестицій, що пояснюють природу ТНК. Для повного розуміння мотивації діяльності ТНК необхідне розглядання різних трактувань їх суті в ученнях економістів. Передумовою розвитку теорії міжнародного руху капіталу послужили класичні економічні теорії XIX століття (наприклад, теорії А. Сміта и Д. Рікардо), що розглядають міжнародну торгівлю як двигун інтернаціоналізації і интеграції світових економік. Процеси інтернаціоналізації шляхом розвитку торгівлі розглядались як основний каталізатор зростання національного добробуту, особливо якщо країна спеціалізувалася в тих областях, де вона мала відносну перевагу. Грунтуючись на даних принципах, Дж.С. Мілль вперше почав розробляти теорію руху капіталів між країнами. Учений бачив причину вивозу капіталу в нормі прибутку, яка в багатих капіталом країнах має тенденцію до пониження. Економісти Дж.А. Гобсон, Дж.М. Кейнс перенесли положення факторної теорії Ж.-Б. Сіючи на міжнародні відносини, сформулювали постулат про альтернативність міжнародної торгівлі і міжнародного руху чинників виробництва. У зв'язку з цим розвинувся інтерес прихильників даної теорії до маржиналістської теорії граничної корисності факторів. Англійський економіст Р. Харрод в своїй моделі економічної динаміки показав, що, чим нижче темпи економічного зростання країни, багатої капіталом, тим сильніше тенденція до вивозу з неї капіталу. Е. Домар, розглядаючи торгові баланси і зайнятість, утотожнив, що вивіз капіталу залежить від того, як темпи зростання що переводяться в країну доходів від зарубіжних інвестицій відносяться до темпів зростання вітчизняних інвестицій . У концепцію транснаціональних корпорацій вніс внесок і Дж. Гелбрейт, який вважав, що генезис ТНК обумовлений технологічними причинами: сучасна продукція складніша, ніж в XIX сторіччі, її збут і обслуговування за кордоном вимагають від фірм створення місцевого виробництва товарів. У теорії міжнародного життєвого циклу товару Р. Вернона описується динамічна дія між міжнародною торгівлею і іноземним інвестуванням. Ця концепція виникла на основі ідеї організації виробництва товару на новому закордонному ринку як засоба продовження життєвого циклу товару і мінімізації змінних витрат за допомогою певних економічних мір (оптимізації оподаткування, митних бар'єрів). Парадигма „гусаків, що летять”, була розроблена в кінці 30-х рр. XX в. ученим К. Акамацу як узагальнена теорія економічного розвитку. На відміну від концепції Р. Вернона, розробленої з позицій фірми або країни – лідера, парадигма «наздоганяючого циклу» К. Акамацу пояснює розвиток економік-переслідувачів.

Вона припускає взаємодію і динамічні зміни в економічних відносинах між передовими країнами (лідерами) і країнами, що розвиваються (що наздоганяють), оскільки останні розвивають свої економіки, змагаючись з лідерами. Решта всіх теорій транснаціоналізації якоюсь мірою може бути зведені до різновидів і напрямів розвитку теорії економічної влади в широкому сенсі слова і дозволяють конкретизувати деякі її загальні положення для дослідження проблематики ТНК. Економічна влада – це влада у сфері економічних відносин, тобто відносин виробництва, обміну і розподілу. Економічна влада часто невід’емна від політичної, адже діяльність держави в економіці також пов'язана з виробництвом благ, дією на процес їх розподілу і участю в обміні. Трактування ТНК, що з'явилося у 1960-і рр., з погляду теорії галузевих ринків і монополістичної конкуренції (С. Хаймер, Ч. Кинделебергер) зв'язує їх виникнення із спробами запобігти формуванню можливих конкурентів за кордоном і знайти монопольну владу. Переваги економічної влади як відносин знаходяться в центрі досліджень в рамках напряму, домінуючого в аналізі ТНК з 1970–1980-х рр., – теорій трансакціоних витрат і інтерналізації, що базуються на ідеї руху прямих інвестицій як частині внутрішньофірмових операцій крупних господарських комплексів-ТНК. Розвитком теорії інтерналізації можна вважати «еклектичну» теорію ТНК Дж. Данінга. Ця модель грунтується на ідеї про те, що фірма починає виробництво за кордоном, коли співпадають три передумови: фірма володіє перевагами на новому ринку; фірмі вигідно реалізовувати ці переваги на місці, а не через експорт товарів і технологій; фірма використовує виробничі ресурси за кордоном більш ефективно, чим у себе вдома . Існує в економічній науці напрямок аналізу, що обумовлює вининкнення транснаціональних корпоративних зв'язків як чинника формування нового центру економічної влади в світовій економіці. В цьому випадку мова йде не про окремі корпорації, а про взаємозв'язане співтовариство ТНК. Дослідження транснаціональных корпоративних мереж виходить з декілька інших передумов: корпорації є членами інтегрованої соціальної мережі, заснованої на перехресній акціонерній власності, довгострокових контрактах, угодах, альянсах і особистих контактах. Отже розгляд основних концепцій, що пояснюють природу ТНК, дозволяє зрозуміти поведінку і мотивацію іноземних інвесторів, пояснити процеси вивозу капіталу транснаціональними корпораціями і розробити методи його державного регулювання в інтересах національни економік. 1.2 Причини виникнення ТНК, види, ознаки, етапи транснаціоналізації, зв'язок з ТНБ Найбільш загальною причиною виникнення транснаціональних корпорацій є інтернаціоналізація виробництва і капіталу на основі розвитку продуктивних сил, що переростають національно-державні межі. Інтернаціоналізація виробництва і капіталу набуває характеру експансії господарських зв'язків через створення найбільшими компаніями численних відділень за кордоном і перетворення національних корпорацій на транснаціональні. Вивіз капіталу стає найважливішим чинником у формуванні і розвитку міжнародних корпорацій.

Ми виршили передати х укранськими вдповдниками, бо вже сну прецедент перекладу Смтового термна «supernation» як «наднац» П. Таращуком («Нацональна дентичнсть», вид-во «Основи», 1994). При цьому виникли труднощ з пдбором укранського вдповдника для «supra-». Ми все ж таки зупинилися на «понад-». Зважаючи на неоднозначнсть такого кроку, уточнимо нюанси, якими слдом за автором ми надляли ц два префкси: «над-» [super-] указу на вищу, нж в нших, нтенсивнсть прояву в явища певно ознаки, яка не  ключовою для його приналежност до певно категор явищ (у цьому випадку ознакою  розмр нац, який не  базовим для приналежност певно спльноти до категор нацй, тому його нтенсифкаця не змню таксономчно позиц явища та вдповдно його сут). «Понад-» [supra-] вказу на вихд за меж тако категор через подолання ознаки, визначально для членства в цй категор, на переступання через порг певно категор та знаходження поза  межами. Якщо «наднацоналзм» продовжу бути нацоналзмом з його основними рисами, то «понаднацоналзм» таким не . 186 Див.: Renan (1882). 187 Самими по соб (лат.). 188 Див.: Merritt and Rokkan (1966). 189 Пряме твердження про домнування транснацонального капталзму див.: Sklair (1991). 190 Про ведення вон та стратегю стосовно нацональних дентичностей див.: Marwick (1974), A.D

1. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

2. Туриз як галузь світового господарства

3. Маркетингові стратегії транснаціональних корпорацій

4. Місце і роль США у світовому господарстві

5. Інтеграція у світове господарство

6. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
7. Український національний рух напередодні Першої світової війни
8. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

9. Світові ринки зброї та військового спорядження

10. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

11. Туризм у світовій економіці

12. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

13. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

14. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

15. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

16. Державний лад України в роки Другої світової війни

Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

17. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

18. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

19. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

20. Буковина в роки другої світової війни

21. Військові події на території України у роки Першої світової війни

22. Діяльність ОУН до початку другої світової війни
23. Друга Світова війна
24. Друга світова війна на Украіні

25. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

26. Перша Світова війна у світовій історії

27. Причини Першої світової війни

28. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

29. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

30. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

31. Україна в роки Другої світової війни

32. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

33. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

34. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

35. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

36. Українське бароко як явище світової культури

37. Гамлет як герой світової літератури

38. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")
39. Public Relations: світовий та український досвід
40. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

41. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

42. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

43. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

44. Міжнародний кредит у світовій економіці

45. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

46. Світова організація торгівлі

47. Світова організація торгівлі: цілі та функції

48. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Світовий ринок нафти

50. Світовий ринок чаю

51. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

52. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

53. Транснаціональні компанії

54. Кон’юнктура світового ринку золота
55. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку
56. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

57. Міжнародна політика і світовий політичний процес

58. Сучасні світові ідеології

59. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

60. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

61. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

62. Туризм та його вплив на світову економіку

63. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

64. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

65. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

66. Загальні закономірності світового економічного розвитку

67. Світова економіка

68. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

69. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

70. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю
71. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України
72. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

73. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

74. Інституціональні аспекти ринкового господарства

75. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

76. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

77. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

78. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

79. Расчёт супергетеродинного приёмника ДВ, СВ волн

80. "Восемь помыслов" и борьба с ними /по творениям св. Аввы Евагрия/

Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники

81. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника (Apokatastasis and «Honorable silence» in the eschatology of st. Maximus the confessor)

82. История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности

83. Выявление потребительских ориентаций и предпочтений целевой аудитории при выборе названия электроустановочных изделий на базе компании ООО «ДЭК-Корпорация»

84. Транснациональные корпорации (ТНК)

85. Концепция построения системы управления Московского представительства японской корпорации

86. Александр Невский, Св.
87. Господарство України періоду утвердження капіталізму
88. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

89. Національна політика СРСР в роки перебудови

90. Два подвига св. Александра Невского

91. Українська національна революція 1649-1657рр

92. И.А.Гончаров и храм св. великомученика Пантелеимона

93. Храм Св. Софии в Константинополе

94. Сім чудес світу

95. Два фольклорных сюжета о св. Николае-чудотворце

96. Тест на узнаваемость образа корпорации

Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели

97. Крупнейшие зарубежные транснациональные корпорации

98. Международный маркетинг как тип управления корпорацией

99. Світогляд сучасного юнака


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.