Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Кафедра фінансів Контрольна робота з дисципліни: «Валютне регулювання» Зміст 1. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення (№17) 2. Управління валютною позицією уповноваженого банку (№40) Література 17. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення Валютний курс, встановлення якого в переважній більшості країн є прерогативою центрального банку, на фінансово-грошовому ринку виконує певні функції, головними з яких є: сприяння інтернаціоналізації грошових відносин; сприяння об'єднанню та стабільному розвитку фінансових ринків; порівняння рівнів та структури цін, а також результатів виробничої діяльності в окремих країнах; порівняння національної та інтернаціональної вартості на національних та світових ринках; перерозподіл національного продукту між окремими країнами; інтернаціоналізація господарських зв'язків тощо. Основою визначення та порівняння валютних курсів є співвідношення купівельної спроможності окремих іноземних валют. Купівельна спроможність валюти визначається вартістю певного набору товарів та послуг, які можна придбати за відповідну грошову одиницю у порівнянні з базовим періодом. Співвідношення купівельної спроможності окремих валют до певної групи товарів та послуг у двох країнах визначає паритет купівельної спроможності — РРР (purchasi g power pari y). Вважають, що теорія паритету купівельної спроможності була висунута ще в 1556 р. Мартіном де Ацпілкуєта Наварро. Пізніше її досліджували Д. Рікардо та Д. Юм, а в остаточному варіанті вона була сформульована лауреатом Нобелівської премії Ірвіном Фішером. Згідно з теорією РРР валютний курс змінюється настільки, наскільки це потрібно для того, щоб компенсувати різницю в динаміці рівня цін у різних країнах. Інакше кажучи, ціна одиниці одного й того самого товару в одній країні має відповідати ціні на цей товар в іншій країні, перерахованій на поточний валютний курс. Наприклад, при заниженні курсу японської єни відносно американського долара японські товари в США будуть коштувати дорожче, а американські в Японії — дешевше. З відтоком доларів за кордон відбувається падіння цін на товари на внутрішньому ринку країни та підвищення цін за кордоном разом з одночасним збільшенням попиту на товари на внутрішньому ринку. Це, в свою чергу, буде сприяти підвищенню цін або підвищенню курсу валюти. Такий процес може відбуватися доти, доки обидві валюти не досягнуть певної пропорції, яка б відображала збалансованість цін на один і той самий товар у різних країнах (рис. 1). Рис. 1. Схематичне зображення: теорії паритету купівельної спроможності валюти Отже, у спрощеному вигляді паритет купівельної спроможності можна відобразити формулоюде Цв — ціна за одиницю певного товару на внутрішньому ринку; Кп — поточний валютний курс грошових одиниць двох країн, товари яких порівнюються; Дз — ціна за одиницю того самого товару на зовнішньому ринку. Залежно від номенклатури товарів, які беруть для розрахунку, РРР може бути частковим (за обмеженим переліком товарів або товарних груп) та загальним (за валовим національним продуктом). Існує кілька методик розрахунку паритету купівельної спроможності валют.

Найпростішим є зіставлення вартості порівняльного набору товарів і послуг (споживчого кошика) в різних країнах:де — кількість порівнюваних видів товарів (послуг) в обохкраїнах; ЦіВ — ціна одиниці товару (послуги) і-го виду в країні В; ЦіА — ціна одиниці товару (послуги) і-го виду в країні А; Ті — товар (послуга) і-го виду. Прикладом застосування запропонованої методики може бути розрахунок, наведений у табл. 1. Таблиця 1. Умовний розрахунок вартості товарного набору в Україні та Великобританії Вид товару Великобританія, ф. ст. Україна, грн. Розрахунковий валютний курс Чоловічий костюм 100 420 4,20 Жіночий костюм 150 580 3,87 Взуття чоловіче 50 200 4,00 Взуття жіноче 70 290 4,14 М'ясо 2,5 6,5 2,60 Молоко 0,8 0,5 0,63 Всього 373,3 1497,0 4,01 На основі наведених розрахунків можна припустити, що валютний курс гривні до фунта стерлінгів становить 4,01 грн. за 1 фунт. Загальний РРР можна розрахувати також індексним методом:де Іррр— індекс паритету купівельної спроможності; ІФВ — індекс фізичного обсягу внутрішнього валового продукту за певний проміжок часу в країні В; ІцВ —індекс цін в країні В; ІФА — індекс фізичного обсягу ВВП в країні А; ІцА —індекс цін в країні А. Наприклад, ІФВ = 1,001, тобто приріст фізичного обсягу ВВП становив за рік 0,1%, ІФА = 1,03 (3), ІцВ = 1,20 (20), ІцА = 1,02 (2%). Тоді індекс паритету купівельної спроможності становитиме 1,1433. Це означає, що курс національної грошової одиниці країни В по відношенню до валюти країни А підвищиться на 14,33% , а її купівельна спроможність знизиться. З метою уникнення впливу особливостей ціноутворення та оподаткування в окремих країнах можна застосувати метод розрахунку РРР на основі співвідношення витрат виробництва (собівартості продукції), що дає змогу уникнути окремих політичних, кон'юнктурних чи спекулятивних чинників курсоутворення. На особливу увагу заслуговує метод розрахунку РРР, який ґрунтується на визначенні співвідношення ефективних виробничих витрат — заробітної плати (3) та продуктивності праці (П).де ЗА, ЗВ — рівень заробітної плати в країнах А і В; ПА, ПВ — рівень продуктивності праці в країнах А і В. Отже, визначення паритету купівельної спроможності дає змогу зробити висновок, що валютний курс визначається відносною вартістю грошей в двох країнах, яка, в свою чергу, залежить від рівня цін, а останній — від кількості грошей у обігу. Прибічники теорії РРР вважають, що вирівнювання валютного курсу на основі зіставлення купівельної спроможності валют відбувається не автоматично, а за умови дії інших чинників. У зв'язку з тим, що процес формування валютного курсу належить до сфери міжнародного грошового обігу, можна вважати, що він є одним із елементів кількісної теорії грошей, яка встановлює пряму залежність між грошовою масою і цінами. Ця залежність відображається рівнянням обміну, запропонованим І. Фішером у 1912p.:де М — грошова маса; V — швидкість обігу грошей; Р — рівень цін; Q — фізичний обсяг виробництва. Виразивши рівень цін як та підставивши його в рівняння РРР, яке характеризує співвідношення цін на окремі товари в різних країнах, одержимо залежність показника РРР від обсягів грошової маси в обігу, швидкості обігу грошей та обсягів виробництва:За таких умов валютний курс має бути прямо пропорційним до обсягу грошової маси та швидкості обігу грошей і обернено пропорційним до обсягів виробництва, що дає змогу вважати його показником стану рівноваги національної економіки.

Однак у зв'язку з відмінністю рівнів економічного та політичного розвитку різних країн, кліматичними, соціально-культурними особливостями тощо оцінка і прогнозування валютних курсів на основі теорії РРР має обмежене практичне застосування, а тому цей показник слід розглядати як одну із складових частин загального процесу курсоутворення. Співвідношення між рівнем цін, імпортом і експортом при гнучких валютних курсах показано на рис. 1. 40. Управління валютною позицією уповноваженого банку Однією із функцій валютного регулювання та валютного контролю, які здійснює Національний банк України, є розробка рекомендацій і організація контролю за додержанням уповноваженими банками нормативів валютних позицій. Валютною позицією називають співвідношення балансових і позабалансових вимог і зобов'язань із кожної іноземної валюти, яке складається внаслідок здійснення уповноваженим банком валютних операцій. Валютні .позиції класифікують за ознаками: відкрита або закрита, довга або коротка. Закритою валютну позицію вважають у тому випадку, якщо сума купівлі валюти збігається з сумою проданої валюти. Відкритою є позиція, якщо сума вимог і зобов'язань не збігається. Довгою (lo g posi io ) є валютна позиція, якщо вимоги в іноземній валюті перевищують зобов'язання у відповідній валюті, а короткою (sho posi io ), якщо зобов'язання перевищують вимоги у відповідній іноземній валюті. Вперше в Україні управління валютною позицією уповноваженого банку з метою мінімізації валютних ризиків та недопущення спекулятивного впливу на валютний курс було запроваджено постановою Правління Національного банку України &quo ;Про заходи щодо лібералізації валютного ринку України&quo ; від 16 травня 1995 р. за №119. Відповідно до цієї постанови для здійснення уповноваженими банками купівлі й продажу на валютному ринку України іноземної валюти за національну валюту Національним банком України залежно від суми власного капіталу банку встановлювався ліміт у розмірі, еквівалентному: для уповноважених банків із власними коштами (капіталом) не менше за 300 тис. ЕКЮ — 5 відсотків від загального обсягу власних коштів; для уповноважених банків із власними коштами (капіталом) від 300 тисяч до 600 тис. ЕКЮ — 7 відсотків від загального обсягу власних коштів; для уповноважених банків із власними коштами (капіталом) від 600 тис. до 1 млн. ЕКЮ — 10 відсотків від загального обсягу власних коштів; для уповноважених банків із власними коштами (капіталом) більш як 1 млн. ЕКЮ — 15 відсотків від загального обсягу власних коштів. Для встановлення мінімуму відкритої валютної позиції уповноважені банки були зобов'язані щокварталу подавати регіональним управлінням НБУ за місцем знаходження розрахунки суми власних коштів. Відповідні управління встановлювали кожному банку в доларовому еквіваленті ліміт відкритої валютної позиції та повідомляли в письмовій формі уповноважений банк. З 1996 р. постановою Правління Національного банку України &quo ;Тимчасовий порядок ведення уповноваженими банками України відкритої валютної позиції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України&quo ; від З січня 1996 р.

Итак, даже самый общий и поверхностный анализ истории развития йоги в Индии и окружающих её странах, в том числе исторически подвергнувшихся влиянию буддизма, позволяет увидеть, что практические методы йоги, изложенные в работе Патанджали, это явление, существовавшее прежде любых религий и философских систем, как сказал поэт, «...древней Китая или Греции, древней искусства и эротики...», йога в своём изначальном виде это то, что было до всего этого. Быть может, её корни уходят в историю загадочных исчезнувших цивилизаций долины Инда, письменность которой до сих пор не прочитана, хотя присутствие феномена йоги в этой культуре неоспоримо. В Японии буддизм трансформировался в философию и практику дзэн. После завоевания значительной части Индии мусульманами в результате культурной диффузии возникли не только такие шедевры как Тадж-Махал, но и «мусульманская йога», которую практиковали суфии. Вначале йогов-мусульман называли факирами, чтобы отличать их от йогов-индуистов, буддистов и последователей Патанджали, затем этим словом окрестили фокусников и чародеев, в основном йогов-одиночек, которые зарабатывали себе на пропитание демонстрацией «чудес», в том числе и телесных

1. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

2. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

3. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

4. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

5. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

6. Національний банк України та особливості його функціонування
7. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні
8. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

9. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

10. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

11. Аудиторський ризик та його визначення

12. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

13. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

14. Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

15. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

16. Трудовий договір та порядок його укладення

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

17. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

18. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

19. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

20. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

21. Предмет, завдання та методи патології

22. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності
23. Класифікація персоналу та форми його наймання
24. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

25. Форми та методи державної підтримки експортерів

26. Суть процесу навчання та засоби його активізації

27. Розділи та методи практичної психології

28. Суїцид та шляхи його попередження

29. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

30. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

31. Види та методи фінансового аналізу

32. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры

33. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

34. Предмет та методи вивчення статистики

35. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

36. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"

37. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

38. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)
39. Методи та способи підключення до мережі Internet
40. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

41. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

42. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

43. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

44. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

45. Інтрузивний магматизм та його продукти

46. Економічное районуванне, його суть та значення

47. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

48. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

50. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

51. Столипін та його аграрна реформа в Україні

52. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

53. Місто та його структура

54. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість
55. Зміст права на фірмове найменування та його охорона
56. Методи та етапи статистичного дослідження

57. Підряд та його види

58. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

59. Поняття права природокористування та його види

60. Право водокористування та його види

61. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

62. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

63. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

64. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

65. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

66. Імператор Олександр Другий та його реформи

67. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

68. Расизм та його прояви на сучасному етапі

69. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

70. Романтизм та його значення в мистецтві
71. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"
72. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

73. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

74. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

75. Закупівельна та збутова логістика

76. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

77. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

78. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

79. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

80. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители

81. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

82. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

83. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

84. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

85. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

86. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС
87. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток
88. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

89. Концепція підручника та його структуризація

90. Методи психології та педагогіки

91. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

92. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

93. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

94. Політичне управління та його соціотехніка

95. Властивості алюмінію та його сплавів

96. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов

97. Умовивід та його види

98. Таїнство Хрещення і його сутність

99. Методи соціальної діагностики та їх характеристика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.