Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особенности государственной поддержки аграрного сектора в Украине

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

смотреть на рефераты похожие на "Особенности государственной поддержки аграрного сектора в Украине" Mіністерство освіти України Українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу криворізький підрозділ КУРСОВА РОБОТА з основ економічної теорії на тему “Особливості державної підтримки аграрного сектора в Україні” Робота виконана студентом факультету менеджменту та економіки спеціальності 050206 Голубєвим Ростиславом Едуардовичем Керівник: Кудінова С.В. Кривий Ріг-1998. Зміст Вступ. 3 1. Продуктивні сили і відносини у сільському господарстві. 4 1.1.Сільське господарство і особливості його розвитку. 4 І.2.Еволюція власності на землю. 6 2. Аналіз радикальних перетвореннь у відносинах власності та АПК 11 2.1. Аграрні реформи в сільському господарстві. 11 2.2. Аграрно-промисловий комплекс. 17 3. Ефективність переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України та його особливості. 19 Заключення 24 Список використаної літератури 26 Вступ. Сільське господарство — одна з пріоритетних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання мають свої особливості, де діють нові економічні закони, а дія притаманних всьому суспільному способу виробництва законів набуває специфічних форм. ці особливості значною мірою залежать від природних факторів. Для забезпечення життя більшості населення планети сільське господарство залишається найважливішою галуззю народного господарства. Так, наприкінці ХХ ст. з 6 млрл. населення земної кулі у слаборозвинутих країнах світу голодує близько 1 млрд. чол. Проблема нормального забезпечення продуктами харчування гостро стоїть для сотень мільйонів населення в різних куточках нашої планети, в т.ч. в Україні. Сільське господарство є також важливою сировинною базою для харчової та легкої промисловості. Крім того, у цій галузі відбувається безпосередня взаємодія людини з природою, від якої значною мірою залежить здоров`я людини, її психологічний, нервовий, емоційний стан тощо. Мета теми — з`ясувати особливості сільськогосподарського виробництва, сутність рентних відносин та основні шляхи радикальних перетворень власності у сільському господарстві України, провести аналіз відносин власності та АПК і визначити ефективність та особливості ринкових відносин в аграрному секторі України. 1. Продуктивні сили і відносини у сільському господарстві. 1.1.Сільське господарство і особливості його розвитку. У сільському господарстві постійно розвиваються продуктивні сили та відносини власності. Найбільш швидкими темпами ці зміни відбулися в останні два століття. Так, у середині XVIII ст. у сільському господарстві було зайнято близько 80% сукупної робочої сили на планеті. Наприкінці ХIX — на початку ХХ ст. у розвинутих країнах світу в цій галузі було зайнято близько 40% населення, а у промисловості приблизно 35%. У середині 90-х рр. ХХ ст. у сільському господарстві у передових країнах світу трудилося приблизно 5% працездатного населення, а в США — лише 2,5%. В Україні цей показник становить 17% населення. Різке скорочення чисельності зайнятих у сільському господарстві у розвинутих країнах зумовлено значним зростанням продуктивності праці у цій галузі, що дає змогу малою кількістю працівників прогодувати основну масу населення.

Наприклад, у США один зайнятий у цій сфері забезпечує їжею близько 139 жителів країни, а в Україні лише приблизно 12-13. Тому умовно частка продукції у США в розрахунку на зайнятого на початку 90-х рр. становила близько 30 тис. дол., а в Україні — приблизно 3 тис. дол. У Німеччині цей показник наближався до 19 тис. дол., у Франції — до 21 тис. дол. Сільському господарству України було завдано величезних збитків під час насильницької колективізації 1929-1932 рр., штучного голодомору, непродуманої аграрної політики в часи панування адміністративно-командної системи. Внаслідок цього найбагатіша чорноземна країна світу, яка, згідно з оцінками спеціалістів, може прогодувати не менше 250 млн. чол., неспроможна поки що забезпечити продовольством власне населення. Жодна галузь народного господарства не залежить такою мірою від природно-кліматичних умов, як сільське господарство. Це зумовлено насамперед використанням землі як специфічного засобу виробництва, її родючістю, місцерозташуванням. У сільському господарстві виробництво продукції рослинництва і тваринництва пов`язано з дією природних та біологічних законів. Так, строки зростання і визрівання рослин і тварин надзвичайно мало піддаються регулюванню. Частково на ці процеси впливає селекційна робота. Такі особливості вирощування сільськогосподарської продукції зумовлюють і ритм роботи підприємств переробної промисловості, які переводять та переробляють продукцію. Специфіка сільськогосподарського виробництва вимагає значної мобілізації сил працівників села. Адже посіяти й зібрати врожай без втрат треба у дуже стислі строки. У цій сфері має місце значний розрив між робочим періодом і кінцевим результатом. Внаслідок цього працівники села повинні бути забезпечені комплексом сільськогосподарської техніки. Щоб вона не простоювала у міжсезонний період, необхідно створювати універсальні машини (наприклад, трактори) з набором кількох десятків пристроїв. Велика залежність сільського господарства від природних умов вимагає створення страхових фондів від посухи, надмірних опадів тощо. Так, в Україні у 1994 р. через несприятливі погодні умови довелося пересівати значну частину сільськогосподарських угідь. Великий розрив між робочим періодом і кінцевими результатами значно впливає на формування доходів працівників села, оскільки остаточний розмір таких доходів стає відомим лише після реалізації сільськогосподарської продукції. І.2.Еволюція власності на землю. Аграрні відносини в багатьох країнах Європи у XIX — XX ст. характеризувалися пануванням великого землеволодіння. Так, у Англії у 70-х рр. ХІХ ст. 250 землевласникам належало більше половини всієї землі. У Франції в 1815 році 0.6% власників володіли 42.3% землі, а в 1918 році 16% землевласників було 71.2% землі. У Німеччині наприкінці ХІХ ст. на 13% поміщицьких і фермерських господарств припадало 71.4% сільськогосподарських угідь. Значного поширення в цей період набуло фермерське господарство. Наприклад, в Англії у другій половині ХІХ ст. фермери орендуючи землю у лендлордів, наймали близько 1млн. чол., а напередодні першої світової війни тут налічувалося понад 500 тис.

ферм, причому найкрупнішим в них належала третина всіх оброблюваних земель. У Німеччині наприкінці ХІХ ст. була поширена дольщина, за якої земля бралася під заставу, селяни сплачували лихварям величезні проценти, а значна частина їх перетворилася лише на номінальних власників землі. У США панівною формою аграрних відносин було фермерське господарство. На початку ХХ ст. налічувалося 5.8 млн. ферм, що утворилися переважно в результаті купівлі землі у державі і великих землевласників та оренди. З них 35% земель були орендовані, 23% віддані в заставу страховим компаніям, а 42% — приватні. Із загальної кількості фермерських господарств 1 млн. розвивалися як капіталістичні господарства, у них працювало близько 60% сільськогосподарських робітників, які виробляли понад 50% усієї продукції. Середня площа великої ферми у 1910 р. становила 2 тис. га землі, малої — 1.5 га. В Україні протягом першої половини XIX ст. у сільському господарстві панувала панщинна система. Переважна більшість державних селян у Східній Україні мали наділи від 0,5 десятини на одну ревізьку душу в Полтавській губернії, до 8,2 десятини — у Херсонській губернії. В Західній Україні мінімальний наділ становив 3,9 десятини, а для забезпечення потреб сім'ї та сплати податків треба було мати не менш 5 десятин землі на одну ревізьку душу. Тому більшість селян України не могли забезпечити свій прожитковий мінімум і змушені були шукати додаткових заробітків. Після скасування кріпацтва у Галичині в 1848 р. у селян залишилося менше землі, ніж було її до реформи. У Східній Україні внаслідок реформи 1861 р. (скасування кріпацтва) у 9 губерніях України селяни отримали 45,7% землі, за поміщиками залишилося 46,6%, церкві та державі належало — 7,7% землі. В цілому 348,1 млн. га земельного фонду надільне землекористування селян в Україні зменшилося на 27,6%, а 9,2% ревізьких душ залишилося без наділів. За рахунок купівлі й оренди землі приватне селянське землеволодіння з 1861 по 1902 рр. збільшилося в 6,6 рази. До революції 1917 р. кількість викупленої селянами землі становила 915 млн. десятин. Земля перетворилася на товар, ціна якого постійно зростала. Так, у Східній Україні у 60-ті рр. десятина землі коштувала близько 20 крб., а на початку XX ст. майже 190 крб. Внаслідок столипінської реформи протягом 1905—1915 рр. 48% селян на Правобережжі закріпили землю в індивідуальну власність, на Лівобережжі — 16,5%, на Півдні — 42%, було утворено 440 тис. хуторів. Протягом 1906—1912 рр. в Сибір, на Далекий Схід виїхало близько 1 млн. осіб з України, але значна частина з них повернулася. У цих районах царської Росії проживало близько 2 млн. українців. Розвиток аграрних відносин у капіталістичних країнах у XX ст. відбувався через створення крупних капіталістичних ферм, колективних господарств, скорочення чисельності фермерських господарств, розширення орендних відносин. Так, у США кількість фермерських господарств з початку XX ст. до середини 90-х рр. скоротилася з 5,8 млн. до близько 2 млн. На одне господарство припадає в середньому 180 га землі. Близько 60% з них ведуть господарство власними силами, без найманої робочої сили.

Благодаря наличию богатых финансовых ресурсов, широкого доступа к прессе и несомненного организаторского таланта, Гугенберг, однако, преуспел довольно быстро и стал бесспорным лидером. Гинденбург наблюдал за происходящими в партии переменами со смешанным чувством и видел, что его призывы к единству далеки от претворения в жизнь дальше чем когда бы то ни было. С Гугенбергом у власти практически не было шансов на то, что партия будет продолжать свое осторожное сотрудничество с республикой. Его также тревожило, не ослабит ли тяготение Гугенберга к промышленным интересам партийную поддержку аграрного сектора. Когда Гугенберг явился, чтобы засвидетельствовать свое почтение как глава Немецкой национальной партии, президент предостерег его от продвижения интересов промышленности за счет сельского хозяйства. Если растущее упорство правых удерживало Гинденбурга от помощи правительству Мюллера, отношение социалистов еще меньше способствовало пробуждению его энтузиазма к новому президенту. Один из главных споров избирательной кампании разгорелся вокруг бронированного крейсера, который собирался построить военно морской флот

1. Направления государственной поддержки книгоиздания в Украине

2. Ценовое регулирование в аграрном секторе Украины

3. Особенности государственной поддержки малого бизнеса

4. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

5. Государственная поддержка инновационной деятельности

6. Государственное строительство и самоуправление Украины
7. Государственная поддержка малого бизнеса
8. Анализ структуры доходов государственного бюджета на примере Украины

9. Государственная поддержка инновационной деятельности

10. Трансформационные процессы в аграрном секторе России

11. Государственная поддержка инвестиционной деятельности

12. Предпринимательство в аграрном секторе экономики

13. Бухгалтерский учет государственной поддержки и целевого финансирования на сельскохозяйственных предприятиях

14. Государственная поддержка создания организационно-правовых структур по поддержке творческих индустрий

15. Состояние и развитие аграрного сектора в различные периоды социалистического строительства в СССР

16. Система государственной поддержки и регулирования малого предпринимательства

Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета

17. Эффективность государственной поддержки, выделяемой на субсидию из федерального и краевого бюджетов

18. Государственная поддержка малого предпринимательства в РФ

19. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

20. Программы государственной поддержки малого предпринимательства

21. Система государственной поддержки малого предпринимательства

22. Процессуальные особенности судебной защиты избирательных прав, права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
23. Государственный контроль (общая характеристика и особенности в Украине)
24. Государственное регулирование денежного оборота и его особенности в Украине

25. Нефтяная промышленность Украины и её региональные особенности

26. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

27. Государственный бюджет Украины

28. Понятие и особенности аграрных правоотношений (Контрольная)

29. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

30. Народная художественая промышленность, её зарождение и развитие на територии Украины

31. Государственные гарантии социальной поддержки безработных граждан

32. Государственный бюджет в финансовой системе государства, особенности его использования в Республике Беларусь

Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

34. Особенности современной политической ситуации на Украине

35. Государственная Дума РФ и её полномочия

36. Особенности политической карьеры Б. Нетаниягу и формирование его взглядов как государственного деятеля.

37. Понятие и особенности аграрных правоотношений

38. Государственная служба в Украине
39. Социальная реклама государственного сектора
40. Религиозное возрождение и особенности современного развития религии в Украине

41. Принципы приватизации имущества государственных предприятий в Украине

42. Механизм функционирования государственного сектора (на примере США)

43. Конкуренция, её виды. Особенности конкуренции в России

44. Государственный сектор в макроэкономике

45. Совершенствование системы оплаты труда работников государственного сектора экономики

46. Особенности форм правления и государственных режимов России в сравнении с западными странами

47. Государственная символика Украины

48. Государственное регулирование инновационных процессов в издательском сегменте рынка Украины

Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

49. Аграрные революции в Украине в контексте переломов политических эпох: истоки и сущность

50. Государственное управление структурно - инвестиционными преобразованиями в промышленном секторе экономики

51. Принципы организации кредитной системы. Специфическая особенность государственного долга России

52. Особенности выпуска и обращения ценных бумаг банков. Государственное регулирование рынка ценных бумаг

53. Особенности воспроизводства в аграрной сфере экономики

54. Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации: основные особенности и процедуры
55. Государственная политика регулирования и поддержки инновационной деятельности
56. Государственный сектор в экономике России: современное состояние и перспективы развития

57. Законодательная власть в системе государственного управления. Роль законодательной власти и её органов в государственном управлении

58. О повышении эффективности деятельности государственного сектора науки

59. Особенности аграрного права

60. Особенности государственного контроля и прокурорского надзора

61. Особенности государственного управления в городах федерального значения

62. Особенности правового института государственной службы

63. Особенности размещения государственных заказов на поставки товаров

64. Особенности винокурения в Украине

Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы

65. Особеность обеспечения ацетилсалициловой кислотой населения и заведений здравохранения в Украине

66. Совершенствование органов государственного управления по поддержке личных подсобных хозяйств

67. Государственная система коррекционной поддержки и социальной защиты детства

68. Возрастная характеристика подростка средней школы и её особенности

69. Особенности государственно-политического развития Франции: статус и полномочия президента

70. Особенности хозяйственного порядка Украины
71. Особенности психологической поддержки социальных работников и практических психологов с "синдромом эмоционального сгорания"
72. Социальная помощь в Украине и её виды

73. Финансовые аспекты государственной политики по поддержке материнства и детства

74. Бюджетный дефицит и государственный долг. Особенности в Республике Беларусь

75. Особенности государственного финансового контроля в Российской Федерации

76. Особенности правоотношений, возникающих в области государственного кредита

77. Государственный бюджет РФ: особенности формирования и проблема сбалансированности

78. Государственная финансовая поддержка малого бизнеса

79. Государственное регулирование и поддержка экспортно-ориентированного малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

80. Государственный сектор в системе государственного регулирования экономики

Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Государственный сектор экономики

82. Основы государственного регулирования и поддержки малого бизнеса на региональном и муниципальном уровнях

83. Особенности государственного управления при переходе от планового хозяйства к рыночному

84. Мюфке - архитектор Саратовского государственного университета

85. Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

86. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи
87. Земноводные и их особенности
88. Биологические особенности двоякодышащих и кистепёрых рыб

89. Особенности внутреннего строения, размножение и классификация моллюсков

90. Первичная клеточная оболочка и ее структурные особенности

91. Государственный экзамен по Биологии

92. Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих военную тайну

93. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

94. Народное хозяйство Украины

95. Особенности озёр России (Доклад)

96. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Особенности осушения минеральных переувлажненных почв Нечерноземной зоны с низкой водопроницаемостью

98. Особенности урбанизации

99. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

100. Территориальные особенности демографического кризиса в России (на примере Самарской области)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.