Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Кінематика і динаміка матеріальної точки

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Лекції з навчальної дисципліни фізика ВступМетою цієї лекції є вивчення ролі фізики в розвитку техніки, житті суспільства, обороні держави і підготовці офіцерів військ зв’язку України, взаємозв’язок її з іншими дисциплінами, а також методику її вивчення.Предмет фізики. наукові та методичні основи фізики. внесок вітчизняних вчених в розвиток фізикиПредметом фізики є точне кількісне визначення загальних закономірностей, які керують процесами, що відбуваються в матеріальному світі. Фізика вивчає такі процеси - механічні, молекулярні, термодинамічні, електромагнітні, ядерні та інші. В ХХ сторіччі відбулося розширення фізичних досліджень, виникли другі науки, тісно зв’язані з фізикою: радіофізика, біофізика, фізична хімія, астрофізика, геофізика, напівпровідникова (і мікросхеми), лазерна, кріогенна техніка та інші. Науковою та методологічною основою фізики є спостереження явищ в природних умовах або спеціально поставлених експериментах з подальшим математичним їх моделюванням. Україна до революції 1917 року входила до складу Російської імперії, а після - до складу Радянського Союзу, аж до його розпаду. Тому наукові відкриття, зроблені в Росії і Радянському Союзу належать і Україні. Але слід відмітити окремих вчених і наукові досягнення, пов’язані з Україною. Зокрема ренгенівські промені були одночасно відкриті К. Рентгеном і І. Палюй (який народився в Києві в 1845 році). В 30-ті роки ХХ століття Д. Іваненко запропонував будову ядра атома. В 1926 році В. Орлов створив полтавську гравіметричну обсерваторію. В 1928 році в Харкові відкрито фізико-технічний інститут, де в 30-ті роки працював А. Ландау - Нобелівський лауреат по фізиці (1962 рік) і де вперше у СРСР здійснено поділ ядра атома (К. Сінєльніков, А. Лєйпунівський, А. Вальтер, Г. Латишев). В 1930 році Ю. Кондратюк (Шаргей) полтавець, видав працю “Завоевание межпланетного пространства”. В цьому ж році радіофізики А. Слуцький і Штейнберг побудували прилад, який тепер відомий як радіолокатор. І в цьому році Є. Потон відкрив в Києві лабораторією електрозварювання, яка згодом перетворилася у всесвітньо відомий інститут електрозварювання ім. Потона. Серед учених фізиків України можна назвати ще Д. Жорджа, Кістяковського - одного з “батьків” американської атомної бомби, С. Корольова - піонера завоювання міжпланетного простору (разом з Кондратюком), І. Сікорського - видатного авіаконструктора США, М. Пильчіков (ХІХ ст.). В усьому світі відомі досягнення України в найсучасніших областях техніки озброєння, ракетобудування (завод Південний танкобудування - Харків, завод ім. Малишева), літакобудування (конструкторське бюро Антонова, Київ, Харків), кораблебудування. В усьому світі відомі наукові центри в м. Києві, Харкові і Днепропетровську і ін. містах (інститут ядерної фізики, інститут напівпровідників, інститут матеріалів, КБ Південне, інститут електрозварювання.Роль фізики в розвитку техніки та вплив техніки на розвиток фізики. Фізика і математика. Роль фізики у зміцненні обороноздатності країни. Фізика та філософіяФізика тісно зв’язана з технікою і цей зв’язок носить двосторонній характер.

Значні фізичні відкриття рано чи пізно приводять до технічних переворотів, створенню нових галузей техніки. Важко знайти таку галузь техніки, яка б не виросла з фізики. Фізика є найбільш широкою теоретичною олсновою техніки. Прогрес в техніці - впровадження нового в техніку - зв’язаний з новими науковими відкриттями у всіх галузях науки, і особливо, в області фізики. На підставі досягнень фізичної науки створені заново такі сучасні галузі, як атомне машинобудування, космічна техніка, електронна та мікроелектронна, мікробіологічна промисловість, лазерна техніка, виробництво штучних алмазів та інших синтетичних матеріалів. Сучасна теорія електромагнетизму є основою розвитку всієї промислової електротехніки та радіотехніки. Фізика напівпровідників привела до створення надмініатюрних приладів, швидкодіючих обчислювальних машин, зручних нагрівників та холодильників. Важливе значення зараз має ядерна енергетика, що народилась з фізики атомного ядра. В свою чергу, розвиток техніки впливає на вдосконалення експериментальних методів фізичних досліджень, дає змогу застосування нових точніших приладів і установок, тобто сприяє прогресу в фізиці. Науково-технічна революція спричинила швидкий зріст вимог до засобів зв’язку і одночасно відкрила широкий шлях для їх подальшого розвитку. Автоматичні системи керування технічними процесами, підприємствами і цілими галузями господарства зажадали створення сітки зв’язку для одержання вихідних даних, ввода їх в обчислювальні центри і передачі переробленої інформації споживачам. Математика відіграє виключно важливу роль в фізиці. Без неї сучасна фізика немислима. Математика адекватний кількісний апарат для фізиків. В процесі розвитку фізика і математика взаємно збагачують одна одну. Але необхідно правильно уявляти істинну роль математики і фізики. Чиста математика має справу з абстрактними об’єктами і поняттями. При побудові теорії фізика замінює реальні об’єкти їх ідеалізованими моделями, що приблизно правильно передають не всі властивості реального об’єкт, а тільки ті з них, які суттєві в тому колі питань, що розглядаються. Які властивості реальних об’єктів суттєві, а які не відіграють помітної ролі - на це питання може відповісти тільки дослід, якому належить вирішальне слово в питанні про правильність будь-якої фізичної теорії і межах її-використання. Досягнення в області фізики мають велике значення для обороноздатності України. Армія має саму сучасну техніку, яка постійно удосконалюється нашими вченими. Вдосконалення бойової техніки і створення нових їх зразків відбувалось і відбувається за рахунок використання нових досягнень в фізиці. Наприклад, в сучасних нових ракетах і літаках використали закон реактивного руху, а в атомних бомбах - реакцію поділу ядра, в водневих-термоядерну реакцію синтезу; лазерна зброя, нейтронна і багато іншого грунтується на знаннях законів фізики і її досліджень. Сучасна військова техніка зв’язку широко використовує досягнення фізики. Десятки фізичних явищ використовуються для побудови радіоелектронних приладів (це лазерний ефект, тунельний ефект, ефект Холла, ефект Фарадея, ефект Ганна, Пельтьє та ін.)

Розвиток радіофізики привів до створення дального та наддального зв’язку. Вивчення фізики атмосфери і умов розповсюдження радіохвиль привело до створення тропосферного та космічного зв’язку. Фізика дуже тісно пов’язана з філософією. Вивчення фізики пов’язано з філософією. Вивчення фізики відіграє важливу роль у формуванні діалектико-матеріалістичного світогляду. Діалектичний матеріалізм виходить з того, що світ матеріальний, існує незалежно від нашої свідомості, а наша свідомість об’єктивно відображає існуючий світ. Фізика підтверджує це положення діалектичного матеріалізму. Дійсно, якщо ми можемо за бажанням викликати, відтворити яке-небудь явище природи (наприклад, штучно створити блискавку), можемо використовувати в промисловості, в техніці відкриття і вивченні явища природи (електрика, магнетизм і т.д.), то це означає, що вони існують об’єктивно, а наш мозок відображає їх правильно. Діалектичний матеріалізм стверджує, що матерія знаходиться в постійному русі, що рух і матерія незнищенні. Незнищенність руху стверджується законом збереження енергії. Діалектичний метод розглядає природу як єдине ціле, де всі предмети і явища взаємодіють, залежать одне від одного. Фізика це стверджує. Наприклад, електричні властивості величини залежать від природи хімічних елементів, що входять до складу речовини, від типу взаємодії їх в речовині. Діалектичний метод розглядає природу в стані неперервного руху, зміни, оновлення, де завжди щось виникає, розвивається. А щось руйнується, відмирає. Розвиток природи діалектичний метод розглядає як такий процес, в якому кількісні зміни ведуть до якісних змін, причому ці якісні зміни відбуваються стрибком. Яскравим фізичним ствердженням цього є зміна агрегатного стану речовини. Одним з важливіших законів діалектики є закон єдності та боротьби протилежностей. Сучасна фізика яскраво це підтверджує. Доказано, що всі мікрочастини одночасно мають хвильові і корпускулярні властивості, хоч ці властивості протилежні, виключають одна одну. Діалектичний матеріалізм як вища форма матеріалізму установлює загальні закони розвитку природи., суспільства, мислення. Він не установлює ніяких конкретних уявлень про будову матерії та формах її руху. Таким чином, науковою методологією фізики, базою її світогляду є діалектичний матеріалізм.Роль і місце фізики в підготовці військових фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр військових наук. Зв’язок фізики з іншими дисциплінами. Структура побудови навчальної дисципліниФізика - найважливіше джерело знань про навколишній світ, основа науково-технічного прогресу і теоретичної бази підготовки військових фахівців, і разом з цим - один з найважливіших компонентів людської культури (духовної та матеріальної). Цим визначається освітнє та виховне значення фізики як навчальної дисципліни у вищому навчальному закладі. Вивчення фізики, як базової дисципліни, передує вивченню професійно-орієнтованих дисциплін. Фундаментальна підготовка курсантів з фізики є необхідною умовою для успішного вивчення таких дисциплін як “Технічна електроніка&quo ;, “Теорія електричних кіл”, “Антени і розповсюдження радіохвиль&quo ;, “Електрозабезпечення&quo ;.

Довру Гтлера той сповна виправдав. Уже 12 лютого 1938 року, через тиждень псля свого призначення, Рббентроп разом з Птлером  пдсудним Папеном, який очолював протягом тривалого часу пдривну роботу нацистських агентв в Австр, взяв активну участь у нарад в Оберзальцбурз, де вн вд австрйського канцлера Шушнга  його мнстра закордонних справ ¶¶¶мдта, пд тиском погроз, ультимативно вимагав згоди на вдмову вд незалежност Австр  домгся цього. Як мнстр Рббентроп був присутнй на нарад 28 травня 1938 року, де було прийнято ршення про запровадження «плану Грюн» плану агрес проти Чехословаччини. Вдповдно до тактики фашиств послаблювати зсередини майбутню жертву Рббентроп постйно пдтримував зв'язок  надавав матеральну допомогу спочатку парт судетських нмцв, а потм  словацьким нацоналстам з тим, щоб викликати внутршнй розкол  братовбивчу вйну в Чехословаччин. PЗахопивши Чехословаччину, фашистськ змовники, в х числ  пдсудний Рббентроп, перейшли до пдготовки  здйснення наступного акту агрес, наперед намченого ними в план злочинв проти миру, до нападу на Польщу

1. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

2. Динаміка перельоту птахів

3. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

4. Динаміка профілю ризику серцево-судинних захворювань в жіночій популяції

5. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси

6. Закони збереження та динаміка обертального руху
7. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність
8. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)

9. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

10. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

11. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

12. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

13. Принцип роботи та структура автопоїздів

14. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

15. Принцип работы и назначение телескопа

16. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники
Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные

17. Принцип налогообложения /Украина/

18. Понятие и принципы административной ответственности

19. Принципы гражданского процессуального права

20. Принципы и формы налогообложения на Украине

21. Принцип разделения властей в Конституции РФ 1993г.

22. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы
23. Принцип разделения властей
24. Понятие и принципы правового государства

25. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

26. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

27. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

28. Принципы работы редактора над статьями в энциклопедическом издании (на примере детских энциклопедий издательства "Дорлинг Киндерсли")

29. Принцип аналогии в морфологии

30. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров

31. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

32. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

33. Принцип программного управления. Микропроцессор. Алгоритм работы процессора

34. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

35. Принцип работы сканера

36. Принципы реализации машин БД

37. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

38. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows
39. "Принцип Максимума" Понтрягина
40. Системы адаптивного управления роботами

41. Синдром раздраженного кишечника: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения

42. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое

43. Синдром "Дисфагия". Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса

44. Принципы организации и деятельности суда

45. Принципы уголовного законодательства Российской Федерации

46. Принципы обеспечения безопасности АЭС на этапах, предшествующих эксплуатации

47. Принципы рационального использования лесов

48. Интеграция принципа природопользования в общественное сознание, путем воздействия на индивида

Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная

49. Дидактические принципы Я.А.Коменского

50. Задачи и принципы лечебного питания

51. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

52. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

53. Шагающие роботы

54. Зарождение современных компьютерных роботов
55. Системы адаптивного управления роботами
56. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

57. Обучаемость как принцип оценки умственного развития дошкольников

58. Триоды. Устройство и принцип действия

59. Принцип относительности Эйнштейна

60. Устройство и принцип работы радиоприёмника Попова

61. Устройство, назначение, принцип работы, типы и история телескопа

62. Основные принципы диалектической и формальной логики и их содержание

63. Философия К. Поппера и принцип фальсификации

64. Диалектика: принципы, законы, категории

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Кредит, его сущность и принципы

66. Принципы деятельности и управления в коммерческих банках

67. Сравнительный анализ основных принципов бухгалтерского учета в России и США

68. Отчет по бухгалтерскому учету общий, общие принципы и законы ведения бухгалтерского учета

69. Сущность и основные принципы маркетинга

70. Рыночная стоимость и принципы оценки недвижимости
71. Принципы и методы подбора кндидатов на вакантные должности (WinWord, ЕХЕ)
72. Нормирование труда. Принципы, методы, формы

73. Принципы мотивации

74. Акционерные общества: Принципы создания и функционирования

75. Методические принципы установления рыночных цен (WinWord-2000)

76. Рыночное хозяйство и принципы его функционирования

77. Принципы и формы налоговой политики

78. Миграция населения. Особенности современных принципов миграции

79. Предмет истории. Источники. Принципы изучения отечественной истории

80. Принципы развития предпринимательства в России

Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

81. Принципы социальной эволюции

82. Принцип действия полевого транзистора

83. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

84. Принцип дополнительности

85. У истоков принципа деятельности

86. Особенности этикета, нравственности, моральных принципов и быта народов языческой Руси
87. Принцип гражданственности в поэзии Н. А. Некрасова
88. Принцип не совсем обманутых ожиданий

89. Принципы синхронного описания языка

90. Основные ритмообразующие принципы прозы А.М. Ремизова

91. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

92. Христианский реализм как художественный принцип русской классики

93. О композиционных принципах первой части «Сочинений» Г. Р. Державина 1808-1816 гг.

94. Возникновение маркетинга. Принципы маркетинга

95. Маркетинговые принципы построения web-страниц Internet с целью электронной коммерции

96. Принцип ассортиментной политики

Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения

97. Техніка і технологія торгівлі

98. Принцип Дирихле

99. Принципы измерения расстояний и линейных перемещений

100. Интерполяционный многочлен Лагранжа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.