Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зміст роботи:ВСТУП РОЗДІЛ 1.Основи роботи з базами даних Поняття бази даних та систем управління базою даних Проектування бази даних Робота з базами даних робітників служб документаційного забезпечення управління Використання баз даних в роботі діловода РОЗДІЛ2.Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства на прикладі Криворізької районної адміністрації 2.1. Особливості загальної організації діловодства в установі 2.2. Напрямки оптимізації діловодства районної Криворізької адміністрації 2.3. Шляхи створення комп’ютерно-інформаційної системи для робот із документами районної Криворізької адміністрації 2.4. Автоматизація роботи канцелярії та машбюро ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Електронний документообіг - високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення ефективності роботи органів державної влади і місцевого самоврядування. Гарантією успішної роботи органів влади завжди є ефективна діяльність державних службовців. Але для якісного обслуговування потреб громадян вчорашні методи обробки інформації вже не є найкращими. Сьогодні необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів і скоротити часові витрати на розв'язання задач, не пов'язаних з обслуговуванням громадян. Система управління базами даних надає повний контроль над процессом визначення даних, їх обробкою та використанням. Система управління базами даних також істотно полегшує обробку великих об’ємів інформації, які зберігаються в багаточисленних таблицях. Відсутність необхідності рукописним способоим розмножувати документи, відслідковувати переміщення паперових документів всередині організації, контролювати порядок передачі конфіденційної інформації, істотним образом знижує трудовитрати діловодів. Наскрізний автоматичний контроль виконання на всіх етапах роботи з документами кардинально підвищує якість роботи виконавців, робить терміни підготовки документів більш прогнозованими і керованими. Спільне використання систем електронного діловодства і сховищ інформації дозволяє систематизувати і поєднувати інформацію, що полегшує її аналіз і складання звітів. Для пошуку прихованих закономірностей у великих масивах даних можна приймати більш ефективні рішення і дії, що базується на відповідних технологіях діставання інформації з даних (da a mi i g ech iques). Усе це можливо тільки в системі управління, побудованій на основі цілком електронного документообігу. Інформаційні безпаперові технології полегшують процес управління знаннями. Вони створюють основу рішень, що забезпечують автоматизований і централізований обмін знаннями і дістають лише необхідну інформацію з усіх доступних джерел. Традиційна система діловодства, що існує в Україні, потребує особливих методів вирішення проблем з точки зору комп’ютеризації. Системи електронного діловодства і документообігу можуть сприяти створенню нової організаційної культури в органах влади, зробивши роботу державних службовців більш легкою, цікавою і значимою. Інформаційні технології дозволяють державним службовцям працювати не тільки над виконанням внутрішньовідомчих задач, але і спільними зусиллями вирішувати більш широкий спектр державних проблем.

Інформаційні технології можуть також виступати як каталізатор, завдяки якому органи влади перейдуть на новий рівень взаємовідносин з населенням, коли державні службовці будуть прямо відповідати на запити громадян і ставитися до них як до клієнтів, а не як до надокучливих відвідувачів. Саме тому ефективність управління підприємствами й організаціями не в останню чергу залежить від коректного рішення задач оперативного і якісного формування електронних документів, контролю їхнього виконання, а також продуманої організації їхнього збереження, пошуку і використання. Потреба в ефективному керуванні електронними документами і призвела до створення систем електронного документообігу (CЕД), яким і присвячена дана робота. Метою написання курсової роботи є вивчення теоретичних основ щодо баз даних та інформаційно-пошукових системам та практичнее застосування для оптимізації документообігу організаці. Предметом курсової роботи виступає процес використання баз даних та інформаційно-пошукових систем в роботі з документами. Об’єктом курсової роботи автоматизація документообігу на прикладі Криворізької державної районної адміністрації. Під час написання роботи я використовувала навчальну та науково-методичну література з вивчаємого питання. РОЗДІЛ 1. Основи роботи з базами даних Поняття бази даних та систем управління базою даних Відомі два підходи до організації інформаційних масивів: файлова організація та організація у вигляді бази даних. База даних - це сукупнiсть взаємопов'язаних даних, що збеpiгаються pазом, пpи чому: - для даних допускається така мiнiмальна надлишковiсть, що допускає їх оптимальне викоpистання для кiлькох застосувань; - забезпечується незалежнiсть даних вiд пpогpам; - для пошуку, доповнення та модифiкацiї даних застосовуються спiльнi засоби; В самій суті база даних - це набір записів та файлів, організованих особливим образом. В комп’ютері, наприклад, можна зберігати прізвища та адреси друзів, або клієнтів. Один із типів баз даних – це документи,набрані за допомогою текстових редакторів та сгруповані по темах. Інший тип – файли електроних таблиць, об’єднані в групи по характеру використання. Основними та невід'ємними властивостями баз даних є такі: - для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях; - незалежність даних від програм; - для пошуку та модифікації даних використовуються спільні механізми; - як правило, у складі бази даних існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу; - забезпечується цiлiснiсть та захист вiд неавтоpизованого доступу. Система управління базами даних надає повний контроль над процесом визначення даних, їх обробкою та використанням. Система управління базами даних також істотно полегшує обробку великих об’ємів інформації, які зберігаються в багаточисленних таблицях. Різноманітні засоби системи управління базами даних забезпечують виконання трьох основних функцій: визначення даних, обробка даних та оперування даними. Дані – це набір різнорідної неорганізованої інформації, подібний до рахунків, кинутих у ящик столу, або сюжету останього поганого роману.

Для того щоб дані стали корисними, потрібний засіб управління ними – система управління базою даних.Тому потрібно упорядкувати усі розкидані рахунки з тим, щоб можна було легко знайти те, що потрібно в даний момент. Організований набір даних і є базою даних. Переваги комп’ютерної бази даних : Комп’ютеризована база даних – швидка. Навіть якщо у вас усього декілька сотен рахунків,то вам потрібно багато часу, щоб найти потрібну. З електроною базою даних ви найдете вірний шлях для пошука необхідних даних на протязі декількох секунд. Комп’ютеризована база даних – потужна. Навіть величезна папка не зможе умістити записи про тисячі співробітників та продані товари. А електронна база даних може підтримувати на жорсткому диску вашого комп’ютера стільки записів скільки вам необхідно одну, сотню, мільйон. Комп’ютеризована база даних – розумна, так як може робити висновки. Тому, якщо вона використовується для ведення бізнесу, вона у повній мірі може вести фінансові справи. Її можна використовувати, наприклад, для підрахунка доходів, які отримуються від певного виду діяльності. Електронні таблиці та текстові документи є чудовими засобами для вирішення так званих “однокористувачевих” задач, але вони погано пристосовані для сумісного користування даними. Електронні таблиці також корисні в якості шаблонів для простих форм вводу інформації, але, якщо необхідно провести комплексну перевірку даних, то тут їх функцій явно недостатньо. Наприклад, електронна таблиця чудова в якості шаблона для рахунка фактури у невеликій фірмі. Але, якщо з розширенням бізнесу починає збільшуватись кількість співробітників, що вводять у комп’ютер закази, то без бази даних вам не обійтись. Так само електронна таблиця може використовуватись на великих підприємствах для підготовки співробітникам звітів про свої витрати, але для створення загальної бухгалтерської звітності ці дані все одно повинні збиратися у базі даних. Коли виникає необхідність колективного використання інформації,справжня система управління базами даних дає можливість захищати інформацію від несанкціонованого доступа так, що право продивлятись дані або вносити в них зміни отримують тільки відповідні користувачі. Проектування бази даних Проектування баз даних є складним творчим процесом, успішне здійснення якого вимагає від виконавця високого рівня сформованості основних прийомів розумової діяльності – аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування й узагальнення. Для успішного, свідомого і творчого використання інструментарію, що надається сучасними інформаційними технологіями опрацювання даних, спеціалісту необхідні глибокі знання теоретичних основ, на яких ґрунтуються ці технології, вміння досліджувати предметну галузь і проблемне середовище створюваного банку інформації, а не тільки володіння прийомами роботи з певним програмним засобом. Перед тим як створювати таблиці, форми та інші об'єкти, потрібно задати структуру бази даних. Добра структура бази даних є основою для створення адекватної вимогам, ефективної бази даних. Сам процес проектування бази даних являє собою складний процес проектування відображення опису предметної області у схему внутрішньої моделі даних.

Тестирование сотрудников с целью оценить их профессиональные знания, умения и навыки, как мы уже отмечали, должно проводиться с помощью тестов-опросников на специально разработанных бланках, уровень личностно-деловой компетенции с помощью компьютерного тестирования. Необходимо заранее постараться обеспечить конфиденциальность информации о данных тестирования. Например, чтобы посмотреть в компьютерной программе личностный опросник того или иного сотрудника, нужно зарегистрироваться в базе данных. Второй раз войти в систему под этим же именем будет невозможно. Бланки профессионального тестирования следует выдавать сотрудникам только под личную роспись. Чтобы снять психологическое напряжение в коллективе, связанное с предстоящей проверкой, достаточно широко освещать (информировать персонал) мероприятия предстоящего тестирования в корпоративном журнале или, например, сообщить об этом на рабочем еженедельном собрании. Нужно стараться разъяснить сотрудникам, что не стоит бояться опроса, поскольку его целью является получение данных для проведения более четкой управленческой политики

1. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

2. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

3. Манифест систем объектно-ориентированных баз данных

4. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

5. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

6. Компьютерные технологии обработки экономической информации на основе использования систем управления базами данных
7. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)
8. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

9. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

10. Базы данных в Internet

11. Форматы баз данных в автоматизированных библиографических системах

12. Различные классы баз данных по предметным областям использования

13. База данных для учета оплаты за междугородние разговоры

14. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"

15. База данных "Домашняя библиотека"

16. Работа с Базами данных в Delphi

Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

18. Базы данных Microsoft Access

19. Разработка базы данных "Культурный досуг"

20. Системы управления базами данных

21. Алгоритм создания базы данных складского учета

22. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека
23. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»
24. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000

25. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

26. Защита баз данных

27. Структура базы данных

28. База данных периодического издания

29. Качественная основа - гарантированный результат, или... Как создавать и использовать адресные базы данных

30. База данных

31. GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним

32. Visual C++. Бази даних Укр.

Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

33. Археологический источник и база данных. Выбор модели.

34. Использование Internet/intranet технологий для организации доступа к базам данных

35. Создание баз данных в InterBase SQL Server

36. Введение в проектирование реляционных баз данных

37. Средства доступа к базам данных в Internet и свободно доступная СУБД POSTGRES95

38. Базы данных и файловые системы
39. Базы данных по законодательству в интернет и на компакт-дисках
40. Организация баз данных

41. Проектирование и реализация базы данных

42. Excel 97 в качестве базы данных

43. База данных Бюро знакомств

44. Базы данных. Создание форм и отчетов (на примере ACCESS)

45. Иерархические структуры в реляционных базах данных

46. Операционная среда Windows. База данных Microsoft Access

47. Организация доступа к базам данных в Интернет

48. Перенос Базы Данных на WEB-сервер

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы

49. Работа с базами данных

50. Реляционные базы данных

51. Создание баз данных в Microsoft Access

52. Создание и ведение баз данных

53. Упражнения по базам данных MS ACCESS (методичка)

54. Формирование базы данных
55. Некоторые аспекты обеспечения эффективности работы системы управления базами данных
56. Система баз данных MS Access

57. Менеджер подключений к базам данных

58. Информационно-справочная система, обеспечивающая работу с базой данных Bit

59. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

60. HTML и базы данных

61. Создание базы данных «расписание»

62. Проектирование Базы Данных для коммерческого предприятия

63. Базы данных в Delphi

64. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени»

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

66. Нормативна база, методика та методи перевірки

67. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

68. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных

69. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

70. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь
71. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"
72. База даних клієнтів і замовлень

73. База даних по обліку вогнепальної зброї

74. База даних по приватних підприємствах регіону

75. База даних фільмотеки: розробка проекту

76. База данных

77. База данных "Автосервис" в среде Borland Delphi 6.0.

78. База данных "Библиотека"

79. База данных "Пассажирские железнодорожные перевозки"

80. База данных "Сотрудники"

Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита

81. База данных "Учет готовой продукции на складе"

82. База данных MS Access

83. База данных аптеки готовых лекарственных форм

84. База данных велосипедного магазина

85. База данных для организации по продаже канцелярских товаров

86. База данных заместителя директора по воспитательной работе приюта г. Аксу
87. База данных компьютерного магазина
88. База данных по учету металлопродукции на платформе SQL Server

89. База данных предприятия

90. База данных станции технического обслуживания автомобилей

91. База данных: "Деканат: дистанционное обучение"

92. Базы данных

93. Базы данных

94. Базы данных в юриспруденции

95. Базы данных и их функции. Структурные элементы базы данных

96. Базы данных на логическоми и функциональном программировании

Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы

97. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

98. Инфологическая модель базы данных "Видепрокат"

99. Инфологическая модель базы данных "Паспортный учет"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.