Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Організація збутової діяльності на підприємстві

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ 1. Роль маркетингу у збутовій діяльності 1.1 Види маркетингових систем розповсюдження 1.2 Види та особливості посередників у виробничій та невиробничій галузях 2. Організація збутової діяльності на підприємстві 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз обсягів збуту та витрат на реалізацію продукції для різних клієнтів ринків 2.3 Аналіз попиту на продукцію 3. Вдосконалення збутової діяльності підприємства Висновки та пропозиції Список використаної літератури ВступАктуальність теми. Підприємства, що працюють на ринку молокопродуктів, характеризуються великим товарообігом, значною кількістю позицій асортименту і водночас, порівняно з іншими галузями, низькою рентабельністю бізнесу. Але однією з найвагоміших характеристик є робота з ринком кінцевого споживача, платоспроможність якого, на жаль, дуже низька. Саме на таких підприємствах набуває великого значення оптимально побудована &quo ;збутова система&quo ; в найзагальнішому її значенні. Прийнято підкреслювати, що в Україні саме на ринку молочної продукції маркетингові технології набувають вагомого значення. Збутова система - систему фінансового стимулювання персоналу, який займається збутом, договірні умови з контрагентами та інше. Збутова система-це все те, що має вплив на збут товару. Ефективна робота маркетингового, збутового відділу підприємства залежить не лише від рівня професійної розробки продуктово-ринкової, збутової, цінової стратегій. Вона ще залежить від такого впливового фактора, як людські ресурси. Мета роботи - викласти в системному порядку ті прийоми, які можна використовувати в реаліях українського ринку для вдосконалення механізму збутової діяльності. Виходячи з мети, були визначені наступні завдання: визначити теоретичні аспекти маркетингу у збутовій діяльності; розкрити методику організації збутової діяльності на підприємстві: запропонувати шляхи вдосконалення збутової діяльності підприємства. Об’єктом дослідження обрано Відкрите акціонерне товариство “Василівський сирзавод”. Під час написання роботи застосовувалися аналітичний метод, метод порівняння, метод експертних оцінок. 1. Роль маркетингу у збутовій діяльності 1.1 Види маркетингових систем розповсюдження1. Система збуту - сукупність каналів розподілу, тобто осіб і організацій, що беруть участь у передачі права власності на товар від виробника до кінцевого споживача. Системи збуту можуть бути власними (внутрішніми і зовнішніми) і притягненими. Власна внутрішня система збуту (підрозділи, що знаходяться на території заводу, підприємства: відділ збуту, магазин, кіоск, виставковий павільйон). Власна зовнішня система (підрозділи й особи, що знаходяться за межами підприємства: збутові філії, торгові агенти, комівояжери). Притягнена система збуту - юридично незалежні самостійні особи, що беруть участь у збуті продукції (“-&quo ; потрібно ділитися прибутком, складність проведення своєї маркетингової політики, “ ” можливість виходу на закриті ринки). Рівні каналів розподілу: Канал нульового рівня (власна система збуту, особистий продаж, великі витрати на утримання збутового апарату) Однорівневий канал (виробник - роздрібний посередник - споживач) Двохрівневий канал (виробник - оптовий посередник - роздрібний посередник - споживач) 2.

Просування (комплекс маркетингових комунікацій) Просування - будь-яка форма комунікації, що використовується фірмою для інформування, переконання, нагадування споживачам про свої товари або послуги. КМК включає: рекламу - неособисту платну форма комунікацій від імені замовника. стимулювання збуту - короткострокові заходи щодо притягнення покупців (знижки, безкоштовні зразки, дегустація, семплінг, активну пропозицію: конкурси лотереї, ігри), стимулювання торгових посередників, власного персоналу. особистий продаж - усне представлення товару або послуги з метою продажу в ході бесіди з одним або декількома потенційними покупцями. паблік рілейшнз - комплекс скоординованих дій, що здійснюється через ЗМІ з метою впливу на суспільну думку, зміну поведінки споживачів на свою користь (організація прес-конференцій, участь у написанні статей, репортажів, організація інтерв'ю керівництва в ЗМІ, видання журналу фірми, організація фірмою ювілеїв, презентацій, вплив на державні органи - лоббіювання) виставки, ярмарки спонсорство в сфері спорту (спортивні команди, заходи, окремі спортсмени), у сфері культури (телепередача, спектаклі, естрада), у соціальній сфері (освіта, НДДКР, охорона здоров'я) фірмовий стиль, упакування Падіння обсягів продажу, зниження рентабельності виробництва, скорочення частки ринку аж до повної її втрати, надмірне використання товарообмінних операцій - це далеко не повний перелік взаємопов'язаних негараздів, що супроводжують сферу збуту навіть тих підприємств, які ще вчора здавалися благополучними. Підприємства, що орієнтуються на маркетинг, значну увагу повинні приділяти організації товарного руху від виробника продукції до споживача. Комерційний успіх підприємства багато в чому визначається тим, як вдало вибрані канали реалізації виготовлених товарів, форми і методи збуту або чи достатнім є асортимент і рівень якості наданих підприємством послуг, що супроводжують продаж продукції. Тому в цій галузі маркетинг має виключно велике значення. Маркетингова організація збуту передбачає найефективніше використання насамперед існуючих форм реалізації товарів. Тому щоб перейти до маркетингу, необхідно спочатку розглянути, які саме в сучасних умовах використовуються форми збуту засобів виробництва і предметів споживання. Що стосується засобів виробництва, то основною формою їх реалізації стає оптова торгівля. Існують такі форми оптової торгівлі: 1) продаж продукції за прямими зв'язками між виробником і споживачем; 2) торгівля через територіальні бази; 3) торгівля через фірмові магазини та інші торгові організації міністерств, відомств, підприємств; 4) торгівля через товарно-сировинні біржі. Розвиток і вдосконалення зазначених форм оптової торгівлі необхідно враховувати при організації маркетингової діяльності підприємства. Однак всі ці форми - лише один з елементів маркетингу. У цілому ж у концепції маркетингу в галузі збуту продукції можна виділити такі складові частини: 1. Вибір з перерахованих вище органів постачання такого типу, який найкраще відповідає конкретним умовам реалізації продукції з мінімальними збутовими витратами (затрати на складування, транспортування, комплектування і т.п

.). 2. Прийняття рішення про використання в кожному географічному районі збуту: а) одного збутового органу даного типу; б) декількох посередників; в) усіх збутових посередників. 3. Вибір конкретного збутового підприємства. Вирішення першого питання залежить від різноманітних умов, які можна звести до декількох груп факторів. У першій групі визначаються фактори, які характеризують дане підприємство, його фінансове становище, спрямованість ринкової стратегії і тактики, масштаби виробництва, конкурентоспроможність. Невеликі промислові підприємства з обмеженими фінансовими ресурсами повинні намагатися звести свій торгово-розподільний апарат до мінімуму і передати всі функції щодо реалізації продукції оптовому підприємству, яке здійснює кінцевий продаж товару. Чим більше підприємство, чим ширший асортимент товарів, які воно виготовляє, тим більша його потреба й водночас можливість організації власної збутової мережі. При визначенні каналу збуту істотне значення має торгова практика аналогічних підприємств. Друга група факторів зводиться до характеристики товару, що реалізується. В даному випадку має значення вид товару (засоби виробництва, предмети споживання, товари масового попиту, предмети тривалого користування), середня ціна товарної одиниці, сезонність виробництва або попиту, необхідність технічного післяпродажного обслуговування клієнтів, здатність товару до зберігання. Так, при реалізації дорогих товарів, збут яких приносить перепродавцям високий прибуток, підприємства-виробники повинні скоротити число торгових посередників з метою утримання якомога більшої частини прибутку в своїх руках. У зв'язку з цим доцільно створювати власну роздрібну торгову мережу, встановлювати контроль за всією системою руху товарів до споживача. Водночас реалізація сезонних товарів, наприклад овочів, фруктів, пов'язана з необхідністю створення значних товарних запасів, які забезпечують збут цієї продукції протягом тривалого часу. В цих умовах підприємство-виробник заінтересоване перекласти витрати щодо створення запасів на оптового продавця. Третя група факторів пов'язана з характеристикою даного товарного ринку. Йдеться про ємність ринку (як фактичну, так і потенційну), компактність розміщення покупців, закономірності поведінки споживачів, середній доход на душу населення в даному районі і т.д. Четверта група факторів характеризує функціонування торгових каналів. У даному випадку береться до уваги: довжина каналу реалізації, його забезпеченість різними технічними службами (складами, пунктами технічного обслуговування), торговим персоналом; порівняльна вартість різних каналів збуту. Залежно від значення перерахованих вище факторів можуть бути вибрані: прямий зв'язок із споживачем, збут з допомогою оптового посередника, через фірмові магазини або оптові бази міністерств. 1.2 Види та особливості посередників у виробничій та невиробничій галузяхІснує два основних способу доведення товару або послуги до споживача: можна продавати його безпосередньо споживачу або реалізувати його через посередників. Сьогодні практично жоден виробник не обходиться без допомоги останніх.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

2. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

3. Інтернаціоналізація підприємств

4. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

5. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

6. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
7. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

11. Організація обліку на підприємстві

12. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

13. Організація управлінського обліку на підприємстві

14. Ревізійні комісії підприємств і організацій

15. Організація обліку на торгівельному підприємстві

16. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками

17. Організація виробництва на металургійному підприємстві

18. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

19. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

20. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

21. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

22. Організація грошових розрахунків на підприємстві
23. Інтеграційні форми підприємств і організацій
24. Організація виробництва продукції на підприємстві

25. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

26. Суть комерційної діяльності на підприємстві

27. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

28. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

29. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

30. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

31. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

32. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

33. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

34. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

35. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

36. Інформаційне забезпечення діяльності організації

37. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

38. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"
39. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
40. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

41. Організаційна структура управління персоналу підприємства

42. Організаційна структура управління підприємством

43. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

44. Організація управління персоналом підприємства

45. Особливості діяльності інноваційних підприємств

46. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

47. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

48. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы

49. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

50. Планування і організація навчальної діяльності

51. Організаційна і виробнича структура підприємства

52. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

53. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

54. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні
55. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення
56. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

57. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

58. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

59. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

60. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

61. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

62. Суспільна організація життя слов

63. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

64. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Організація праці

66. Система маркетингового планування на підприємстві

67. Податок на прибуток підприємств

68. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

69. Організаційна система управління природокористуванням України

70. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
71. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
72. Реструктуризація підприємств

73. Економічний аналіз підприємств

74. Правила поведінки на підприємстві

75. Організація обліку грошових коштів

76. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

77. Організація евакуаційних заходів

78. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

79. Рельєф та ландшафтна організація

80. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

82. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

83. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

84. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

85. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

86. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
87. Організація кредитної роботи в комерційному банку
88. Організація та планування кредитування

89. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

90. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

91. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

92. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

93. Організація охорони праці на виробництві

94. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

95. Охорона праці на підприємстві

96. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее

97. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

98. Доходи сільськогосподарських підприємств

99. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

100. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.